Skip Navigation
 

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Bitwa nad Mozgawą

Paweł Korulczyk, BITWA NAD MOZGAWĄ czyli koniec pryncypatu, Mówią Wieki, XI/2006

13 IX 1195 roku rozegrała się najbardziej krwawa bitwa polskich wojen dzielnicowych. Formalnie była to wojna o tron Wielkoksiążęcy między Mieszkiem III Starym z Kalisza a młodocianym Leszkiem Białym z Sandomierza a faktycznie rozprawa Lisów z Częstochowy z Mieczysławem III Lichwiarzem z Kalisza.

Lisowie wezwali Romana Mścisławicza, który przy pomocy Polaków jednoczył Ruś. I faza bitwy zakończyła się zwycięstwem Małopolan, ale zginął syn Mieszka Bolesław Kujawski a obaj wodzowie odnieśli poważne rany. Małopolanie i Rusini odeszli do Krakowa, ale w nocy na puste pobojowisko przybyli Górnoślązacy, którzy ruszyli za Małopolanami i pobili idących w straży tylnej Sandomierzan. Królotwórca biskup krakowski Falkon Lis zawarł jednak rozejm, na mocy którego Lichwiarz został uwolniony za obietnicę wycofania się z Małopolski a jego młodszy syn Władysław III Laskonogi został osadzony na GOrGOLINIE, zaś syn Mieszka Plątonogiego Kazimierz na Kazimierzu krakowskim, co wyeliminowało Leszka Białego.

Michał Morys-Twarowski, PIERWSZY CUD NAD WISŁA – Do czasu Grunwaldu bitwa z Rusinami pod Zawichostem uchodziła za największe zwycięstwo, Focus HISTORIA, I-II/2020, s. 40-44.

Na str. 42 czytamy: „Nad Mozgawą de facto nikt nie zwyciężył. Przelano bratnią krew tylko po to by zachować status quo. Leszek Biały pozostał władcą Krakowa.” - CO ZA BZDURY…

Bolesław Kujawski został pochowany na Wawelu, o czym świadczy Wawelski Szczerbiec, któremu dorobiono legendę, że od Bolesława Chrobrego. Prawdziwy Szczerbiec był w Gargamellu więc został zabrany z całym Wyposażeniem przez Jana Luksemburskiego do PRAGI i jest prawdopodobnie na Hradczanie. Wawelski Szczerbiec był mieczem poległego nad Mozgawą Bolesława Mieszkowica.

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_III_Laskonogi//

Według Kadłubka Najważniejsza Bitwa była pod ZAWICHOSTEM, gdzie zginął książę Całej Rusi Roman. Roman zjednoczył Ruś DZIĘKI POLAKOM a zwłaszcza Konradowi Mazowieckiemu, którego Kronika Wołyńska nazywa Przedobrym i Przemądrym.

O Najazd Romana na Polskę oskarżono Władysława III Laskonogiego, który został – w wyniku Tej Bitwy – wygnany z Krakowa, w czym główną rolę miał odegrać biskup Falkon Lis zwany PEŁKĄ, który osadził na tronie Wielkoksiążęcym Leszka Białego z Sandomierza. Władysław III uciekł do Wrocławia, gdzie Henryk I zabrał mu Kalisz a dał Lubusz.

Biskup Królotwórca z możnego rodu małopolskiego Lisów miał na imię Falkon, ale imię to zostało wyparte przez przezwisko PEŁKA od kolumny architektonicznej, co można tłumaczyć, że budował Wertkalny czyli KOLUMNOWY Wawel. KRAKÓW z Wuerzburga: http://wandaluzja.pl/?p=p_149&sName=bitwa-nad-mozgawa// jest z OŚWIADCZYN Kazimierza I Opolskiego dla którejś z Meranek, które była w szkole w Wuerzburgu. Wyeksponowany jest Krakowski KAZIMIERZ, na którym biskup Falkon Lis osadził po bitwie nad Mozgawą Kazimierza Opolskiego, gdyż na GARGAMELLU-GERMANII-GOrGOLINIE osadził Władysława III Laskonogiego. Dlatego Gargamell jest POZA lewym marginesem, aby się Nie Narazić potężnemu sąsiadowi, zaś Wawel Nie Wadził jako zamek BISKUPI. Wypada tu zapytać GDZIE Kazimierz mieszkał Na Kazimierzu? na co można odpowiedzieć, że Na Skałce. Rysunek świadczy, że Wspaniały Wawel NIE BYŁ dziełem Kazimierza Wielkiego czyli prawdopodobnie KRÓLOTWÓRCY Falkona Lisa, zwanego od Kolumnady wawelskiej PEŁKĄ.

WYKAZALIŚMY, że Kraków SCHEDLA przedstawia miasto PRZED przebudową przez Olimpiadę. Krzyże są Wandalskie lub Greckie.
 
 
« powrót|drukuj