Skip Navigation
 

39. ZACHODNI WIATR I DMUCH SIEWIERA

Wyspa skarbu templariuszy

Erling Haagensen, Henry Lincoln, WYSPA SKARBU TEMPLARIUSZY – Bornholm i tajemnice zakonu templariuszy, AMBER Warszawa 2004

To jest Lincoln & Sp – autorzy największego bestsellera XX w. ŚWIĘTY GRAAL, ŚWIĘTA KREW. Lincoln zajmował się poszukiwaniem skarbu templariuszy we Francji, ale przeczytał U MNIE, że skarbiec templariuszy był tam, gdzie mieli oni suwerenność, czyli na Cyprze lub Łotwie, a niemiecka renesansowa pieśń biesiadna głosi: JEST W POLSCE ZAMEK WSPANIAŁY, TEMPLARIUSZE W NIM SIĘ OSTAŁY. ICH SKARBÓW NIE POLICZYCIE, BO TAKICH NIE MA NA ŚWIECIE...

Robiono Chwarszczany k. Kostrzynia, ale wytłumaczyłem, że Skarbiec Templariuszy był w RYDZE, gdyż Henryk Luksemburski jeszcze jako Król Niemiecki nie uznał bulli papieskiej o Rozwiązaniu Zakonu Templariuszy i przemianował templariuszy ryskich na Kawalerów Mieczowych.

Wobec tego Lincoln wziął się za pisanie z dobrym skutkiem – bo by skończył jak Vendyl Jones czyli słynny Indiana Jones, który wydał majątek na poszukiwanie Skarbu Świątyni, bo nie uwierzył mi, że Świątynię Salomona rozebrali Omajadowie, stając się tym synonimem absurdalnej obsesji.

Znajdowano już skarbiec templariuszy na Dębowej Wyspie w Nowej Szkocji, ale wydano tylko duże pieniądze, więc wytłumaczyłem, że była to twierdza duńska, opuszczona wobec podboju Danii przez historycznego Hamleta Mieszka Bolesławica w r. 1086. Zostało to potwierdzone znalezieniem tam przez archeologów monety duńsko-norweskiego króla Estridsona z poł. XI w, oraz analogicznej twierdzy na Haiti, gdzie znaleziono z satelity Eldorado.

Mapy EH i HL są antypolskie. ROSJA na Białorusi w XII wieku może odnosić się do Prawdziców, którzy jednak w r. 1127 zostali wygnani przez powracającego z Chin Bolesława III z Moskwy i Mińska, przewożąc swoje skarby po lodzie do Rygi. Gdy Bolesław obległ Rygę to ci sfinansowali najazd Skandynawów na Płock. W r. 1138 Prawdzice zamordowali Bolesława III, ale następca jego, Bolesław IV urządził w r. 1160 najazd na Rygę z Henrykiem Lwem i Waldemarem I, wobec czego Prawdzice wezwali templariuszy z Bornholmu. Gdy Prawdzice w odwet za zdobycie Rugii dokonali w r. 1169 okupacji Danii to templariusze z Bornholmu zamordowali ich i zawładnęli skarbami w Rydze.

Skarb Templariuszy nie miał więc nic wspólnego ze Złotem Afryki, za które Żydzi wykupili hipotecznie Rzym, i Skarbem Świątyni, który powstał przez przeniesienie Skarbu Królewskiego z cysterny za Ścianą Płaczu do cysterny Świątyni na terenie Uniwersytetu, bo skarbiec ten ODZYSKALI Asyryjczycy. Indiana Jones po demobilizacji we Włoszech poszedł na wojnę palestyńską a potem strawił miliony ojca za grunt podmiejski, czego by uniknął, gdyby pogadał ze mną – co wymagało jednak deklaracji, że nie będzie rozstrzeliwał antysemitów.

Polskim IJ jest Philip Earl Steele, który napisał książkę NAWRÓCENIE I CHRZEST MIESZKA I (Fronda PL W-wa 2005) rekonstruując zespół lednicki – co teraz jest absurdem wobec znalezienia pod kaplicą Mariacką w Poznaniu kaplicy ROMAŃSKIEJ jako II, spychającej w przeszłość znaleziony tam przez prof. Koćkę-Krenz zespół PRZEDROMAŃSKI, zgodnie z systematyką jej ojca, który był prominentem Lwowsko-Wrocławskiej Szkoły Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej, która została WYTRUTA. Ja dotuję Lednicę na Erychtonosa – wobec czego wygnany z Krakowa do Wrocławia Chęsa-Amfiktion-Hanys musiał fortyfikować Poznań, pamiątką czego zdaje się być odkryty przez Koćkę-Krenz zespół przedromański jako WARTOWNIA i Forteczna Sypialnia.

Pramatką templariuszy nie jest Maria Magdalena tylko rzymska żona Jezusa, księżniczka marsylska, która urodziła 2 synów, gdy Magdalena córkę – a u Żydów potomstwo żeńskie się nie liczy, ale męski szowinizm. Jezus nie był założycielem Zakonu Syjonu tylko Jan Chrzciciel, który to zakon – jako RÓŻOKRZYŻOWCY – jest infrastrukturą masońską. Krzysztof Kowalski, BYLI ZBYT BOGACI – Papież Klemens V nie skazał, lecz ułaskawił templariuszy, Rzeczpospolita, 12 XI 2004, str. A14

Odnaleziono poszukiwany WYROK Klemensa V na templariuszy, który ma być opublikowany przez włoskie czasopismo HERA. Napoleona najbardziej interesował w skonfiskowanym archiwum watykańskim Proces Templariuszy – ze względu na masonerię, która powoływała się na tradycję Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej, na co rzuca światło wyrok Sądu Papieskiego. W sprawie templariuszy jest też wiele innych niejasności.

Templariusze złamali monopol finansowy Żydów wykorzystując do tego tytuł Cesarza Bizantyjskiego młodszej linii Kapetyngów, Walezjuszy, co uprawniało do posługiwania się kodeksem handlowym Świętego Mikołaja. W każdym boliwacie był urząd Wekslarza, który kierował klaringiem, wobec czego wszyscy władcy europejscy byli u nich zadłużeni, co zapewniało im stanowiska doradców finansowych u władców i feudałów.

Znacznie poważniejszą sprawą jest legendarny skarb templariuszy, którego związek ze Szkocją jest przez Marię Stuart. Otóż jedynym miejscem w Europie, gdzie templariusze mieli suwerenność, była Łotwa, gdzie ukryli się oni jako niemcojęzyczny zakon Kawalerów Mieczowych, których najemnikami byli sprowadzeni PRZEZ NICH Krzyżacy.

Filip Piękny był zadłużony u templariuszy a po klęsce we Flandrii chciał opodatkować duchowieństwo, co wywołało konflikt z papieżem Bonifacym VIII. Templariusze poparli papieża więc faworyt Wilhelm Nogaret podsunął królowi plan uwięzienia papieży w Avinionie, w czym posłużono się rodowymi wrogami Bonifacego, Collonami. Collonowie wykonali ów plan brutalnie, wobec czego trzeba było wyeliminować Templariuszy, czego skutkiem był system polityczny zwany Niewolą Awiniońską Papieży.

Wykupywanie Francji byłaby zrozumiała, gdyby królowie angielscy posiadali np. Haiti, ale to królowie francuscy obdarowywali innych piłkami KAUCZUKOWYMI do tenisa, który był dworską grą francuską. Wykupywanie Francji przez lenno pieniężne finansowali Kawalerowie Mieczowi z Rygi, co właściwie się udało w traktacie w Brettigny w r. 1360, ale Polacy zdobyli artylerią turkiestańska, którą udostępnili Kapetyngom, którzy dzięki tej broni zepchnęli Anglików do 5 twierdz nadmorskich. Artyleria stała się też podstawą absolutyzmu francuskiego, gdyż zniszczyła kilkaset zamków.

Aresztowanie templariuszy przez Filipa Pięknego była skutkiem ZAKUPU przez templariuszy ryskich Rosji od Tatarów za Skarb Templariuszy w cytadeli ryskiej. O tym dowiedział się jednak przebywający na dworze Wielkiego Księcia Krakowskiego bezapanażowy książę rosyjski Jerzy Daniłowicz, który obiecał Władysławowi Łokietkowi kupienie Korony w Rzymie za wypędzenie Tatarów z Moskwy. Gdy więc Filip Piękny aresztował templariuszy to Tatarów w Moskwie już nie było, bo zostali wypędzeni przez Polaków i Litwinów.

Piotr Majchrzak, TU UKRYTO SKARB TEMPLARIUSZY – Sensacyjne odkrycie polskiego poszukiwacza! Jeden z największych skarbów w historii ludzkości zakopano we wsi Chwarszczany! Fakt, 27 VI 2005, s. 12-13

Młody poszukiwacz skarbów doszedł do wniosku, że pod jego domem, który stoi na fundamencie zamku w Chwarszczanach, ukryty jest skarb, którym świat pasjonuje się od 8 wieków. Z zamku pozostała tylko kaplica, o jakiej mówią niemieckie mity na melodię: Jest w Polsce zamek wspaniały, templariusze w nim się ostały... Zamek ten miał być na Pomorzu; była w nim kaplica w której zaufanym pokazywano skarby NIEWYOBRAŻALNE.

W kaplicy była tylko ekspozycja Skarbu Templariuszy a właściwy skarbiec był w podziemiach, które AB zamierza odkopać. Życzymy mu powodzenia, ale znajdzie chyba tylko loch do zamku w Kostrzyniu, którym współcześni templariusze, czyli wolnomularze-masoni, ewakuują te skarby, prawdopodobnie pod korytem Odry do Niemiec, bo ci byli im zawsze bliscy.

Pan AB chyba jednak nie zbankrutuje, jak Towarzystwo Skarbu Templariuszy z Nowej Szkocji, gdyż wybuduje na fundamentach zamku hotel SKARBIEC Templariuszy, gdzie będzie przyjmował gości z Berlina.

Złoto templariuszy pochodziło ze skarbca Prawdziców w Moskwie, którą wracający z Chin w r. 1127 Bolesław Krzywousty zaatakował od wschodu, wobec czego Prawdzice musieli je przewieźć flotyllą do Rygi, a gdy Polacy zaatakowali Rygę to Prawdzice sfinansowali najazd na Płock. Gdy w r. 1160 Polacy znowu zaatakowali Rygę, z Sasami i Duńczykami, to Prawdzice wezwali templariuszy, którzy usadowili się tam i sprowadzili Niemców a do Prus Krzyżaków. Templariusze rządzili potem Rosją jako kurlandczycy, a wypędzani przez Rosjan emigrowali do USA i Palestyny jako templariusze niemieccy.

We Francji wybucha co jakiś czas nowa sensacja ze skarbem templariuszy – żeby odwrócić uwagę, że jest to kapitał masoński, którym grał Józef Stalin.

Znajdowano już skarbiec templariuszy na Dębowej Wyspie w Nowej Szkocji, na przeszukanie której wydano duże pieniądze, więc wytłumaczyłem, że była to twierdza duńska, opuszczona wobec podboju Danii przez historycznego Hamleta Mieszka Bolesławowica w r. 1086. Zostało to potwierdzone znalezieniem tam przez archeologów monety duńsko-norweskiego króla Estridsona z poł. XI w, oraz analogicznej twierdzy na Haiti, gdzie znaleziono z satelity Eldorado.

Mapy EH i HL są antypolskie. ROSJA na Białorusi w XII wieku może odnosić się do Prawdziców, którzy jednak w r. 1127 zostali wygnani przez powracającego z Chin Bolesława III z Moskwy do Rygi, gdzie przewieźli flotyllą swe skarby. Gdy Bolesław obległ Rygę to ci sfinansowali najazd Skandynawów na Płock. W r. 1138 Prawdzice zamordowali króla, ale następca jego, Bolesław IV Kędzierzawy urządził w r. 1160 najazd na Rygę z Henrykiem Lwem i Waldemarem I, wobec czego Prawdzice wezwali templariuszy z Bornholmu. Gdy Prawdzice w odwet za zdobycie Rugii dokonali w r. 1169 okupacji Danii to templariusze ryscy zamordowali ich i zawładnęli ich skarbami w Rydze.

Steven Sora, ZAGINIONY SKARB TEMPLARIUSZY – Rozwiązanie zagadki Wyspy Dębów, Bellona – Atena Press, Warszawa 1999.

W prospekcie czytamy: Jezus z Nazaretu był małżonkiem Marii Magdaleny. Nie umarł na krzyżu, został założycielem istniejącej do dziś „dynastii Jezusowej”, pielęgnującej jego krew Świętego Graala. W początku średniowiecza powstało tajne towarzystwo Syjonu, które wyłoniło zakon Rycerzy Świątyni, zwany templariuszami, którzy przygotowują się ponoć do objęcia władzy nad światem. To właśnie jego założyciele znaleźli w ruinach świątyni Salomona tajemniczy skarb. Czy spoczywa on na Wyspie Dębów w Nowej Szkocji?

Jest to taniec dla odwrócenia uwagi od Złota Afryki i Skarbu Templariuszy. O Złocie Afryki piszę w książce Incydentu nie było a Skarb Templariuszy wyjaśniam wg komisji Stalina, która stwierdziła, że za złoto z Rygi templariusze finansowali wojnę stuletnią, chcąc WYKUPIĆ Francję Lennem Pieniężnym. Złoto te zostało wywiezione do Szkocji i złożone w zamku EDYNBURG, skąd poszło na finansowanie Waszyngtona.

Mam książkę, w której ze Skarbem Templariuszy wyczynia się CUDA CYRKOWE dla połączeni go ze Skarbem Świątyni Indianiego Jonesa. Otóż Skarb Świątyni mieli zagrabić Templariusze w Konstantynopolu w r. 1204 i przewieść do Londynu. Z Londynu wywieźli go na Labrador a z Labradoru do Brazylii. Z Brazylii do El Paso w USA, skąd poszedł na finansowanie Waszyngtona??? Brrrrr. - Tego by nawet Olga Korbut nie powtórzyła.

Pramatką templariuszy nie jest Maria Magdalena tylko rzymska żona Jezusa, księżniczka marsylska, która urodziła 2 synów, gdy Magdalena córkę – a u Żydów potomstwo żeńskie się nie liczy, ale męski szowinizm. Jezus nie był założycielem Zakonu Syjonu tylko Jan Chrzciciel, który to zakon – jako RÓŻOKRZYŻOWCY – jest infrastrukturą masońską. Tłumaczyłem Niemcom, że Dębowa Wyspa nic wspólnego z templariuszami nie ma; była to twierdza duńska, opuszczona wobec najazdu na Danię historycznego Hamleta, Mieszka Bolesławowica w r. 1086, a podobną znaleziono na Haiti w pobliżu odkrytego z satelity Eldorado.
 
 
« powrót|drukuj