Skip Navigation
 

39. ZACHODNI WIATR I DMUCH SIEWIERA

Obertyn i Nowogród Wlk

Andrew Meier, THE ONCE AND FUTURE ROAD – Novgorod's 1.000-yearold psalter attests to its eternal independent spirit; Time, Juni 4, 2001, s. 33.

Pretekstem artykułu jest znalezienie przez archeologów w Nowogrodzie Wielkim psałterza z I połowy XI wieku, który jest najstarszym zachowanym pismem słowiańskim. Mowa jest, że PAN I WŁADCA Nowogród Wielki – jak republika się tytułowała na mocy przywileju Bolesława Krzywoustego – jest przykładem politycznej alternatywności Rosji – co jest znowu przedmiotem spekulacji, CZYM ROSJA MOGŁABY BYĆ, gdyby nie pacyfikacja Nowogrodu Wielkiego przez Opryczną?

Architektura Rygi jest starsza od nowogrodzkiej, gdyż jest pochodną kremlinów kieleckich czyli STALOWNI Chęsy a Nowogród Wlk był budowany przez prawnuka Posejdona Apisa PRZECIW RYDZE na podstawie architektury katedry weneckiej Horusa Ozyrysowicza. Ptolemeusz nazwał Kijów METROPOLIS - co było nazwą dla takich miast jak Aleksandria, Rzym czy Konsttnatynopol - a ponieważ Nowogród był budowany razem z Kijowem, więc powinna to być HIPERBOREJA, "gdzie łabędzie śpiewają". Chodzi tu o śpiewającego łabędzia fińskiego, który gnieździ się w tundrze i bagniskach tajgi.

W kronice bizantyjskiej czytamy, że w r. 800 KSIĄŻĘ NOWOGRODZKI BRAWLIN ZDOBYŁ KRYM I RZĄDZIŁ NIM 25 LAT zyskując dobrą pamięć. Nowogród Wielki został zajęty przez Rusów z Rygi dopiero w r. 860, więc ów książę mógł być Polakiem, bo rok 800 pasuje do powracającego z Chin Leszka Wyścigowego. W r. 839 było u cesarza Ludwika Pobożnego poselstwo Rusów z Rygi – prawdopodobnie w związku z zagrożeniem Cesarstwa przez Ludwika Lebediusza, pogromcy Ordy Tureckiej oraz zdobywcy fińskiego Powołża i Mongolii.

Grecy pozostawili przekazy o leżącym na północy wielkim mieście GELONOS – od którego można wyprowadzać nazwę Galia, nadaną zajętej ok. r. 700 pne przez Celtów dzisiejszej Francji. Ja za Gelonos uważam Halicz nad Dniestrem, ale są argumentują, że było to miasto w tajdze.

AM pisze, że władztwo nowogrodzkie rozciągało się od Zatoki Botnickiej po Ural, ale było raczej od wschodniej Grenlandii do Kamczatki – który to obszar był kontrolowany po nowolodzie przez BOJERY, które po roztopach stawały się małymi żaglowcami. W r. 1551 burmistrz Kilonii Kersten napisał list do króla duńskiego Chrystiana III, gdzie wspomniał, że admirałowie duńscy Pinning i Pothorst, wznieśli na zachodnim cyplu Islandii latarnię morska, skąd ostrzegano przed grenlandzkimi piratami, napadającymi w wielkiej liczbie małych, bezstępkowych okrętów – co odnosiło się do bojerowców nowogrodzkich z Grenlandii wschodniej.

W r. 1978 Akademia Nauk NRD opublikowała PRAWDZIWĄ mapę Waldeseemillera, wydaną w Strasburgu w r. 1513, identyfikującą Grenlandię z Norwegią – gdyż Nowogrodzianie jeździli na Grenlandię bojerami. Pothorst, czyli Jan Skalski z Podhorzyc k. Lwowa, znany lepiej jako Jan z Kolna, odbył w l. 1470-76 dwie wyprawy do Ameryki za pieniądze Nowogrodu Wlk, który w r. 1476 odpadł od Polski po klęskach Polaków pod Wrocławiem i Międzyrzeczem z Węgrami i Turkami oraz na Krymie z Turkami. Winieta mapy Waldeseemillera z ROKIEM 1507 była wiedeńskim fałszerstwem Karola V w r. 1520 i strzałem we francuską rękę nad Florydą, gdyż zawiera mapę CHRONOMETRYCZNĄ z raportu Michała Cholewy z roku 1477.

Mocarstwowość Rosji została zafundowana przez Nowogród Wlk, który w l. 50. XVI w. sfinansował polsko-moskiewski podbój Powołża. Bona skontrowała tym podbój przez Sulejmana Wspaniałego Magrebu, gdyż wiadomo było, że po podboju Magrebu uderzy na Włochy - toteż wściekłość Sulejmana zwróciła się przeciw Polsce. Miał do Wyboru BRONIĆ ASTRACHANIA CZY STUTTGARTU? Wybrał Stuttgart. W układzie protekcyjnym Iwan Groźny przekazał Bonie tytuł Wielkiego Księcia Moskiewskiego za tytuł CARA, i zobowiązał się do zbrojnego wsparcia Polaków na Krymie, wobec czego Sulejman zaoferował Iwanowi uznanie Zaboru Powołża za zamach Na Kijów, więc płynąca na Krym w sukurs Polakom armia rosyjska UDERZYŁA NA KIJÓW. Zamach nie udał się, ale spowodował klęskę Polaków nad Morzem Czarnym i utratę Ukrainy Lewobrzeżnej a polski protektorat nad Moskwą został zastąpiony tureckim, czego narzędziem była sadystyczna OPRYCZNA, którą kierował turecki protektor z tytułem Wielkiego Księcia Moskiewskiego.

Opryczna była przeniesieniem władzy rumuńskich Drakulidów do Rosji. W r. 1570 zmobilizowana przeciw Polsce armia rosyjska uderzyła na Nowogród: Tych, których nie palono żywcem wiązano do grubych lin, które wpuszczano pod lód – ale nagle armia ta wycofała się z miasta z powodu faktycznego zagrożenia przez Polaków. Opryczna była NAJOKRUTNIEJSZĄ POLICJĄ POLITYCZNĄ W HISTORII

Pacyfikacja Nowogrodu była wydarciem przez Opryczną dystrybucji złota syberyjskiego, które Nowogród zabrał Złotej Ordzie przez przystąpienie do Hanzy. Odtąd dystrybucją złota syberyjskiego zajmowała się rosyjska policja polityczna, która była kontynuacją sadystycznej Opryczny. Rosja nie prowadziła jednak przemysłowej eksploatacji złota, ale CHWALENIE Iwana Groźnego doprowadziło do stalinizmu, który polegał na przemysłowej eksploatacji złota siłą niewolniczą – z wydajnością pół kg złota na czaszkę. Godłem Oprycznej była PSIA CZASZKA z Piszczelami, gdyż każdy oprycznik miał psią czaszkę i piszczałkę z psiej kości, który to symbol trafił do Odessy podczas Smuty, gdzie te Zajączki ewakuowały przed Polakami skarbiec Iwana Groźnego, żeby finansować na Ukrainie powstania przeciw Polsce. Skarb ten był największy, gdyż każdy podejrzany o posiadanie złota był mazany smoła.

Gdyby Polacy nie przegrali na Krymie w r. 1475 to teraz Nowogród byłby może Paryżem Wschodu, rządzącym finansowo Moskwą, która byłaby czymś w rodzaju pruskiego Berlina? Podczas oblężenia Pskowa polski oficer zapisał w dzienniku: MIASTO WSPANIAŁE, JAK PARYŻ. Tak jak Berlin był zależny od przemysłowej Nadrenii to takowa Moskwa byłaby zależna od Kurska. W XVIII w. doszłoby do niezbyt krwawej wojny z Polską – coś na wzór Sadowy – a Nowogród kupiłby Polaków. Nowogród Wlk był bowiem tym, czym londyńska City czy Kruszwica w Polsce. Kanut Wlk zburzył wprawdzie CELTYCKIE mury City, ale jej potęgi finansowej nie złamał, ale Sieciech utopił Kruszwicę we krwi.

W empiku leży książka: Michael Khodarkovsky, NA GRANICACH IMPERIUM – Budowa imperium na stepie 1500 – 1800, PIW 2009. Na str. 84 jest mapa z olbrzymim Chanatem Krymskim, od Dniepru i Worskli do Donu, Chapioru i Worony oraz od środkowej Oki bez Riazania. Znaczy to, że w wyniku klęski na Krymie Polska oddała Moskwie Nowogród Wlk a Turcji północne i środkowe dorzecze Donu, które częściowo odzyskała przez np. trójdominat nad Kurskiem i Woroneżem. To świadczy, że bez polskiej pomocy Moskwa nie mogła marzyć o podboju Powołża, bo Tatarzy palili Moskwę kilkakrotnie.

W XIX w. Rosja wygrałaby Syberię, którą przegrała w Skierniewicach, co byłoby ziszczeniem wizji Łomonosowa o Syberii jako podstawie potęgi Rosji. W latach sześćdziesiątych mówiono, że Rosja pokonałaby gospodarczo i finansowo USA, gdyby nie rewolucja bolszewicka. Nie bardzo w to wierzę, gdyż USA były importerem kapitału a Rosja jego największym eksporterem. W każdym razie Skierniewice były dla Rosji tym, czym dla Polski klęska na Krymie w r. 1475. Rosja przegrała wiek XIX, gdyż nie postawiła na węgiel kuźniecki, a Kuźnieck przegrał z Donbasem właśnie w Skierniewicach, do czego Pan i Władca by nie dopuścił, bo węgiel doniecki był polityczny.

Ta spekulacja jest potrzebna do Smuty, jako polskiej wojny z protektoratem tureckim, który grał na szowinizmie wielkoruskim niczym bolszewicy. Po bitwie pod Chocimiem w r. 1621 Turcy oddali Polsce Rosję za Mołdawię, wobec czego Polska narzuciła Rosji system talarowy. Opryczna, która weszła w struktury feudalne, odzyskała jednak częściowo wpływy dzięki największemu oszustwu monetarnemu, który polegał nas zastąpieniu talarów nominalesami. Oprycznicy, korzystając z powstania Chmielnickiego i wojny o Ukrainę zaproponowali ukrócenie rozboju – który sami finansowali – przez zdeponowanie monety kruszcowej w banku "carskim" i wydawanie za nie MIEDZIANYCH żetonów nominalesowych dla finansowania wojny o Ukrainę, czego pamiątka są kontrasygnowane Rokiem 1655 obiegowe PRZEDTEM w Rosji talary zachodnioeuropejskie.

Ten olbrzymi skarb PATRIOTYCZNY został oczywiście rozkradziony a kupcom tłumaczono, że ważny jest nie kruszec, ale wizerunek CARA. W r. 1662 wobec zdobycia Moskwy przez Polaków car musiał wpuścić do skarbca powstańców, którzy uzyskali powrót Rosji do monety kruszcowej, czego Gwarancją miało być przystąpienie cara do Rzeczypospolitej, ale 4 lata później poselstwo tureckie skłoniło cara do wystąpienia z Rzeczypospolitej, co reaktywowało ruble-OSZUSTY, co jest argumentem, że Rosja była skazana na protektorat polski lub turecki.

Dla historii Rosji ważna jest wydana w Amsterdamie w r. 1704 mapa Polski Augusta II Mocnego, która jest niezgodna z pokojem karłowickim, złamanym jednak już po bitwie pod Kliszowem przez Karola XII jako protektorem Stanisława Leszczyńskiego oddaniem Turcji Mołdawii. Mapa ta była zagraniem polskiego senatu, który przelicytował Karola oferując Turcji jeszcze zwrot Budziaka i Nadazowia za poparcie Polski nad Bałtykiem, gdyż Senat uznał za Głównego Wroga Polski MILITARYZM SZWEDZKI I PRUSKI. Gdy sułtan odrzucił to, to senat dał Piotrowi Wlk węgierską technologię staliwa, co zapewniło Rosji zwycięstwo nad Szwecją a potem Turcją.

Było to powtórzeniem tryku z Ukrainą Wschodnią i Kijowem po klęsce armii królewskiej z Wielkopolanami i buncie Doroszenki, gdy wiadomo było, że Turcy Kijów zdobędą i utrzymają.

W historii Rosji są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pojąć. Do takich należy oblężenie Pskowa przez Tatarów, kiedy to patriarcha prawosławny WYKLĄŁ OBROŃCÓW, czy wyklęcie przez patriarchę moskiewskiego Iwana Groźnego bez skutków politycznych, gdy u nas 2 tego rodzaju akty powodowały trzęsienie ziemi.
 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj