Skip Navigation
 

DOWÓD: Wjazd Leszka i Lubrana do Troi

14. TROJA I DŁUG SUŁTAŃSKI

Stan Wojenny upamiętnił mi się Pieruszą k. Wołowa. Wiedziałem, że Niemcy złożyli jakieś zbiory szlimowanowskie w jakimś Pałacu Schliemanna, który pałętał się po Śląsku, a tu nagle okazuje się, że tych zbiorów i pałacu NIE MA.

Byłem wstrząśnięty, gdyż traktowałem to jako polski kapitał. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego, mgr Tadeusz Kaletyn, mówił mi, że jak pojechał do Pieruszy to Pałacu Schliemanna nie znalaźł, a miejscowy "ludek piastowy" jakoś mówić o tym nie chciał. Przyjechał po raz drugi z pruską mapą sztabową: Kazał kopać i znalazł... fundamenty pałacu...

20 lat wcześniej była tam szkoła, ale wszyscy wiedzieli, że tam są skarby, więc pałac rozebrano – po cegiełce – co dla przyzwoitości zniwelowano. Teraz mają szkołę nowoczesną – za kredyty belgijskie.

Po froncie było tam trofiejne komando, ale ich ceramika nie interesowała. Potem przyjeżdżali jacyś z UWr i skrzyń ubywało. Wiadomo, że Pani Profesor Sarnowska tłukła ceramikę szlimanowską, BEZ KOMISJI I PROTOKOŁU, którą zakopano na Cmentarzu.

Z opowiadań tych można wnosić, że rozebranie i zniwelowanie Pałacu Schliemanna było zacieraniem śladów grabieży – ale mogło to być też eliminowanie Polaków ze sprawy Troi Schliemanna, której nie uznali narodowcy wielkopolscy. Nie przypadkowo chyba też, w czasie burzy po sprawie, przeczytałem w Kurierze Polskim opinię historyka brytyjskiego, że Troja Schliemanna nic wspólnego z Troją Homera nie ma – a kilka tygodni później obznajomiony ze sprawa zawodowy archeolog Stefan Janeczek wybiegł mi z empiku naprzeciw i wyrzucił jednym tchem: Masz zwolennika w Związku Radzieckim, który też uważa, że Troja to Złoty Róg!

Potem patrzył na mnie z niedowierzaniem i podziwem – że niby mi się tak udało... Ja też tak myślałem, bo nie wiedziałem, że jeśli Uczony Radziecki głosi z trybuny, że TROJA TO ZŁOTY RÓG, to musi stać za nim ktoś silny. Tym silnym okazał się Michaił Gorbaczow, który po dojechaniu na tym koniu do tronu genseka wycofał się ze sprawy, inkasując w Ankarze miliard dolców na piękne oczy.

W obronie mych praw do Troi homerowskiej Na Złotym Rogu wystąpiła jednak pani Redaktor Orłowska, ale filmu o Pieruszy nie można było wyświetlić. Generał Jaruzelski odesłał Panią Redaktor do Ministra Krawczuka, który wyraził zdziwienie, że "pchamy się" ze sprawą kryminalną do Warszawy: CO TO, WE WROCŁAWIU PROKURATORÓW NIE MACIE?".

Moja Troja homerowska na Złotym Rogu nie miała nic wspólnego z narodowcami wielkopolskimi, gdyż wynikała z mego artykułu „Kultury środkowoeuropejskiego neolitu w świetle systematyki językowej Tadeusza Milewskiego”. Milewski sformułował genezę języków indoeuropejskich między Renem a Dnieprem, a ja zastanawiałem się, czy Moskowie, którzy przeszli Bosfor w czasie oblegania przez Greków Troi, nie byli Ariami? Homer napisał: TAK TOJAN JAK I GREKÓW ZIMNY STRACH PRZENIKNĄŁ, GDY SPRAGNIONY BOJU ARES RYKNĄŁ..., tj. zasalutował głosem. Tych Mosków było wprawdzie 10 czy 11 tysięcy, gdy Greków pod Troją STO, ale takich armii przechodzących wówczas Bosfor i Dardanele było wiele.

Wojna Trojańska była harcami do inwazji Azji Mniejszej przez europejskich Frygów i Mosków, którzy rozgromili imperium hetyckie. Frygowie-Ilirowie pochodzili z Czech i napływali do Azji Mniejszej wzdłuż Dunaju i Maricy oraz Adriatykiem, natomiast Moskowie to Amazoni-Massageci-Sarmaci-MAZOWSZANIE. Przy podziale łupów Frygom dostała się Azja Mniejsza a Moskom zagrabione przez nich w Bogatzkoy-Hattusas złoto.

Najazd środkowoeuropejskich Ludów Morza na Egipt jest wskaźnikiem, że Troja homerowska była na Złotym Rogu. W Iliadzie jest tylko jedna wyraźna lokalizacja geograficzna: urządzanie stanowiska dowodzenia na Samotrace dla inwazji Trojady: WSPIĄŁ SIĘ NA SZCZYT SAMU WYNIOSŁY, KTÓRY STRZELISTE SOSNY JESZCZE WYŻEJ WZNIOSŁY – SKĄD WIDAĆ BYŁO IMBRĘ, TROJADĘ I ACHAJSKIE ŁODZIE, co identyfikuje Trojadę z TRACJĄ.

Wśród przeciwników Henryka Schliemanna był emerytowany kapitan artylerii z Kolonii Boetticher. Wykazywał on, że identyfikacja Hissarliku z Ilionem nie ma sensu, gdyż Ilion był miastem "mostowym" nad cieśniną dardanelską. Ja się z tym zgadzam, a obecnie wiadomo, że Ilion i Troja były RÓŻNYMI miastami – wobec czego jeśli Ilion był miastem mostowym w Dardanelach to Troja powinna być takim na Bosforze.

Tytuł dzieła Homera ILIADA pochodzi z poetyzacji protokołów śledztwa w sprawie zaginięcia księcia frygijskiego Achillesa, które znaleziono w archiwum frygijskim w Canakkale – naonczas ILIONIE. Schliemann przyjął za podstawę Topograficzną ganianie się Hektora z Achillesem wokół Miasta – ale ganiali się oni wokół fortu WODOCIĄGOWEGO Skamander, widocznego z murów Troi, skąd woda szła 2 SZTOLNIAMI do miasta. Skamander został zdobyty przez Achillesa bombami zapalającymi, wobec czego Hektor, który reprezentował w Troi stronnictwo hetyckie, musiał go odbić, przez wyzwanie Achillesa. Odpowiada to właśnie Bizancjum, gdzie było ZBOŻA OBFITOŚĆ A WODY NA MIARĘ – w czym chodziło o zboże scytyjskie, gdyż klucz do handlu czarnomorskiego i naddunajskiego był zawsze na Złotym Rogu.

Boetticher zniszczyłby Schliemanna, ale jako pruski oficer został wezwany przez Żelaznego Kanclerza na dywanik i spłacony tysiącem marek, co było Kapitalikiem. Zważywszy, że była to sprawa Administracji Długu Sułtańskiego i racji protektorów Wysokiej Porty to zapłata była licha. Po wybuchu I wojny światowej Rosjanie wydali Anglikom Pawła Schliemanna, wnuka i spadkobiercę Heinricha, którzy rozstrzelali go bez sądu – bo za dużo wiedział.

Dla mnie ZAŁATWIAŁA SPRAWĘ Herezja Rosyjska lokalizująca Jerozolimę Mojżesza nad Bosforem. Mojżesz oblegał tą Jerozolimę Największą Ordą w Historii 10 lat - aż przypłynęli Ariowie i Słowianie i wymordowali 10 plemion Izraela...

Wolne tematy (2 – 2022) « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com), Ad. 98, 106:

Bardzo panu dziękuję za ten wywód. Zawsze zgadzałem się z doktryną konserwatyzmu angielskiego, że KTO MA HISTORIĘ TEN MA PRZYSZŁOŚĆ. Według mnie Bismarck bał się Bolszewizmu Katolickiego toteż ZNISZCZYŁ niemiecki kapitał Ludowy repliką Bebla wniosku Centrum, żeby uznać kapitał żydowski za Aspołeczny: ANTYSEMITYZM TO SOCJALIZM DLA GŁUPICH, MOI PANOWIE, za co dostał Brawa. Kapitał Ludowy musiał być bowiem kierowany przez patriotyczny kler, co prowadziło do Bolszewizmu Katolickiego.

W Rosji za zagrożenie dla Niemiec Bismarck uważał Lwa Tołstoja, jako Uczciwego, toteż wyeliminował go Henrykiem Sienkiewiczem, który ograł polskich nacjonalistów Quo Vadisem KRONENBERGA, którego Łyknęli Amerykanie miast Quo Vadisa WIELOPOLSKIEGO. Za tegoż Kronenberga Sienkiewicz dostał NOBLA, który należał się Tołstojowi za Powieść Wszechczasów WOJNA I POKÓJ, co było machlojką Bismarcka, o czym piszę w INCYDENTU NIE BYŁO. Donald Tusk: NIC SIĘ NIE STAŁO POLACY. PAŃSTWO ZDAŁO EGZAMIN…

Według Prusa Antypolską książka było OGNIEM I MIECZEM, ale obaj asystowali przy Łożu Śmierci Schliemanna. Pan pisze, że ZNACZNIE WCZEŚNIEJ J. IGN. KRASZEWSKI UZNAŁ SCHLIEMANN’A ZA CYRKOWCA-BLAGIERA KU CHWALE PRUSAKÓW; TROCHĘ PÓŹNIEJ SIENKIEWICZ ZACHWYCAŁ SIĘ TYM SCHLIEMANN’EM. Sienkiewicz reprezentował bowiem przy Łożu Śmierci Schliemanna cesarzy a Prus cara.

Mam kilka książek o OSZUSTWACH W HISTORII. Gdy w I.WŚ marszałek brytyjski wjeżdżał do Jerozolimy to witali go hierarchowie Kilku Wyznań. On jednak – po przyjęciu Hołdów Dla KRÓLA I CESARZA – zwrócił się do bosonogich andrusów, żeby go zaprowadzili do Świątyni Salomona. Ci zaprowadzili go na Górę Meczetów. Marszałek zapytał swych generałów, CO ZROBIĆ Z TYMI MECZETAMI, ale słychać było tylko klekot kopyt..., aż książę Faisal zakrzyknął, Z TYMI MECZETAMI NIC NIE TRZEBA ROBIĆ.

Marszałek nie pytał o Świątynię Salomona HIERARCHÓW, bo by go poczęstowali Fekaliem Jezuickim, ale Bosonogich Andrusów, którzy powiedzieli to, czego nauczyli się od biednych rodziców. Podobna sprawa jest z Troją, którą była zawsze Aleksandria Trojańska czyli Konstantynopol, a Oleg po zdobyciu Konstantynopola kazał namalować miasto jako Płonącą Troję, z Koniem Trojańskim NA PLACU po rozebranym przez Kija Pałacu Cesarskim.

Mury Troi były NAWODNE i Najwspanialsze w Grecji, przy których KOMPASY STAWAŁY. Zachował się dokumentalny WJAZD LESZKA CHYTREGO I LUBRANA DO ALEKSANDRII TROJAŃSKIEJ: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_265&sName=pod-akcjum// Leszek był protektorem Oktawiana a Lubran Tryumwirem II tryumwiratu, z racji czego okupował Północną Italię i Rzym, czyli że przez kilka lat rządził w Rzymie, oczywiście przez Senat. Gdy Oktawian kazał flocie rzymskiej zawieść Złoto Egiptu do skarbca Aleksandra Wielkiego w LabirynTHOSIE-Athosie to Leszek kazał Trakom z Aleksandrii Trojańskiej SKONFISKOWAĆ JE, co się nazywa Zaginionym Złotem Rzymu.

To jest argument, że Troja była miastem na miarę TEB STUBRAMNYCH a nie glinianymi koszarami na 3 tysiące żołnierzy i marynarzy jakie nam pokazują oszuści z Pruskiego Nocnika. Najważniejsze jest jednak to, że w Hissarliku nie naleziono ANI JEDNEGO grobu trojańskiego czy mykeńskiego, choć jest to teren przebadany najlepiej więc teren ten do Metropolii Wielobramnej nigdy nie należał. Nazywanie glinianych koszar hetyckich Troją jest DZIECINADĄ i Trucicielstwem.

Pisałem sto razy, że Troja Schliemanna jest takim OSZUSTWEM jak jezuicka Świątynia Salomona, sformułowana dla upodlenia Żydów jako Psów Rotszylda, a Troja Schliemanna była RABUNKIEM skarbca carskiego, żeby nie poszedł do Kuzbasu. Prawdopodobnie dopiero po tej grabieży Prusacy zorientowali się, że można tym Ustrzelić też Francję, co zrobili przez wygnanie rosyjskich papierów wartościowych z giełdy berlińskiej, które musiała przyjąć giełda paryska, co kosztowało Francuzów KILKADZIESIĄT PANAM.


https://globalna.info/2023/08/31/baal-kim-jes-ten-ktoremu-sluza-wladcy-tego-swiata/
BAAL – KIM JEST TEN, KTÓREMU SŁUŻĄ WŁADCY TEGO ŚWIATA?

Łatwo zauważyć, że w imieniu głównego Wroga Człowieka, Diabła, występuje grecki przedrostek -dia i rdzeń -bal lub -baal. Jest napisane „Dїavolos”, czyli DiaBaal. Na przykład w języku hiszpańskim brzmi to jak Diablo, chociaż przedrostek jest niewątpliwie grecki.
Wszystkie znaczące słowa, słowa nauki i religii wywodzą się z języka greckiego, języka urzędowego Cesarstwa Rzymskiego, i to w nim należy szukać odpowiedzi.
Nawiasem mówiąc, po grecku Diabeł to διάβολος. Historycy uważają, że słowo Baal prawdopodobnie oznaczało po prostu Boga, z języków semickich (arabski, syryjski) słowo to tłumaczone jest jako pan, właściciel, pan. „I wyciągnę rękę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy, i wytępię z tego miejsca resztki Baala, imienia kapłanów, z kapłanami”. Zofia. 1:4
Przykładowo na pustyni syryjskiej znajdują się ruiny Baalbek, gdzie znajduje się rdzeń Baal i arabskie słowo Bek – oznaczające także mistrza, co razem tłumaczy się jako Wielki Pan, inna grecka nazwa tego miejsca to Heliopolis i nie na próżno – to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. Nawiasem mówiąc, bóg słońca Elagabal ma również rdzeń Baal lub Bael. Istnieją twierdzenia, że ​​jest to świątynia Jowisza, choć świątynia Jowisza miałaby zostać umieszczona w stolicy imperium, a nie na samym skraju pustyni.
Muzułmanie wierzą, że jest to pałac Salomona, zbudowany przez demony i osiem kolumn tego kompleksu wysłano na budowę Hagia Sophia w Konstantynopolu. Ci, którzy zbudowali Baalbek, wcale nie są tymi, którzy tam później mieszkali, ci, którzy żyli później, nie byli w stanie go nawet utrzymać – ciągle przechodził z rąk do rąk. I nawet w 2006 roku, kiedy armia izraelska zaatakowała terytorium Libanu, Baalbek ucierpiał dość znacząco.
Słowo Baal po raz pierwszy pojawia się w Septuagincie, w greckim Starym Testamencie . Na przykład w Księdze Sędziów inni bogowie nazywani są Baalami. Ale najprawdopodobniej wszyscy Baalowie to jeden bóg o różnych imionach Baal-Khaddat Baal-Tsafon, Baal-Shanet, Baal-Hammon. Baal to jakiś inny bóg, rywal Jahwe, któremu Izraelici zaczęli oddawać cześć.
W Goetii znajduje się wzmianka o demonie Baelu jako o głównym królu 72 demonów Salomona. Jest królem wschodu (co jest zgodne z kultem semickim i świątynią na Wschodzie) i rządzi 66 legionami duchów. Uważa się, że był on starym panem piekła, aż do przybycia Lucyfera.
Również demon Belzebub to dosłownie Baal – Zevuv, władca much. W Grimuarach Honoriusza i Kluczach Salomona odpowiada za niewidzialność i popularność.
W ramach teorii spiskowej można wskazać, że Góra Athos Północy, Klasztor Walaam (przyczółek Rosji na ziemiach Finów) wcale nie pochodzi z fińskiego valomo (wysokiego miejsca), ale od biblijnego imienia Balaam (posiadający wiedzę o Najświętszym Imieniu Boga), które przekształciło się w Barlaama, który walczył z Izraelczykami, a jego imię prawdopodobnie jest spokrewnione z Baalem. Oto proroctwo Balaama o Jezusie:
„Widzę Go, ale jeszcze nie teraz; Widzę Go, ale nie blisko. Wschodzi gwiazda od Jakuba i podnosi się berło od Izraela, i powala książąt Moabu, i miażdży wszystkich synów Seta” – Liczb. 24:17
Przedrostek Dia
Przedrostek -DIA jest dość złożony i wskazuje czas trwania lub proces, np. Słowo diagnostyka – gdzie gnoza (wiedza), a przedrostek dia – wiedza. Lub w słowie dialog, gdzie rdzeniem jest logos (słowo) i z przedrostkiem dia – rozmowa. Dio to także cyfra 2 w języku greckim lub druga cyfra.
Średnica, diaspora, spór, przepona, dialektyka – jest wiele słów z tym greckim przedrostkiem, który ma przeciwne znaczenie, inny. W słowach średnica i diameros (meros jest częścią) występuje również znaczenie „dzielić”. Ale na przykład przekątna (gonia to kąt) to nie tylko przeciwny kąt, ale sama linia, czas trwania, proces przeciągany z jednego kąta na drugi.
Zatem Dia Baal, czyli Diabeł, to nie tylko kolejny mistrz, ale także wypełnienie woli mistrza, a nawet oddzielenie od niego! Widzisz, jak interesujący, wiele powiązanych ze sobą znaczeń, ma ten pomysł?
Oznacza to, że Diabeł jest kolejnym oddzielnym lub oddzielonym, oddzielonym Bogiem, spełniającym wolę Pana. W jego nazwie zawarta jest cała jego istota. Język grecki zawsze zachowuje istotę słowa, jego rdzeń i historię, niesamowitą i zaskakującą fakr.
Synowie Izraela, pomimo wszystkich instrukcji, uparcie zaczynają raz po raz służyć Baalowi i jego twarzom Baalverifowi lub Baalphegorowi. Demon ten przyciąga nawet potomków Mądrego Salomona.
3 Królów 16:32 „I zbudował Baalowi ołtarz w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii.”
  Szczerze mówiąc, ten upór jest zdumiewający, jak można budować świątynie dla demonów, skoro sam Bóg rozmawiał z waszymi ojcami? Widocznie nie na próżno Jezus przyszedł do nich, aby uzdrawiać zagubionych i chorych. Ale błądzący ukrzyżowali Go.
W tym miejscu należy jednak wyjaśnić, że dla ówczesnego ludu Baal był na tym samym poziomie co Bóg i miał 450 proroków. Wcześniej samo imię Baal było używane jako imię Boga, czyli Jahwe. Eliasz wezwał lud, aby wybrał i zdecydował, który z nich jest Bogiem: Pan czy Baal.
Na koniec musimy wskazać pokrewieństwo słów Baal, El, Elohim, Allah. To jest Al, El, El, Il – boski korzeń we wszystkich kulturach i religiach. Ten katalog główny jest zaszyfrowany takimi słowami jak Izrael lub JabraIl. Dlatego dla starożytnych nie było jasne, kto jest prawdziwym bogiem JHWH, czy BAAL. A jeśli Baal jest Panem Bogiem, to okazuje się, że Jahwe lub Jehowa to Dia Baal, Diabeł?
  Zatem jeśli Dia Baal jest czymś złym, to Baal jest oczywiście dobry? W mitologii to Baal walczy z Lewiatanem, Krzywym Wężem.
Jeśli Diabeł jest zły, to czy Baal jest dobry i odwrotnie? Obaj są źli i musisz wybrać między nimi. Biblia bezpośrednio stwierdza, że ​​jeśli będziesz służyć Baalowi, rozgniewasz Pana Izraela. Wydają się być na tym samym poziomie, jak równe demony. A jeśli słudzy Baala nie wytępili sług Jahwe, to ten właśnie to zrobił:
Urzędnicy królewscy „zniszczyli święty kamień Baala i zburzyli świątynię Baala, i do dziś ludzie używają jej jako latryny”. (2 Królów 10:27)
Osobno należy zauważyć, że miejsca kultu Baala w Biblii bardzo przypominają niektóre świątynie przedchrześcijańskie: prawie zawsze jest to las dębowy, ołtarz, zwykle wizerunek byka lub cielęcia. A byk był wśród różnych pogan – typowa ofiara. W pobliżu miejsca kultu zawsze rośnie święte drzewo, które wycinają słudzy Jahwe.
„I porzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie odlane posągi dwóch cielców, i stworzyli las dębowy, i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi.”
Nawiasem mówiąc, kult Baala, którego naukowcy tak naprawdę nie odkryli i nie zbadali, oznaczał palenie zmarłych na wysokościach. Co znowu odsyła nas do niektórych pogańskich obrzędów. 
W Księdze proroka Jeremiasza wspomniany jest rytuał przejścia przez ogień:
„Zbudowali wyżyny Baala, aby palić swoje dzieci w ogniu jako ofiary dla Baala — coś, czego nie nakazałem ani nie wspomniałem, ani nie przyszło mi to do głowy”.
Istnieje mit o tym, jak szlachta Kartaginy poświęciła około dwustu dzieci, próbując zwrócić łaskę boga. Potem miasto było oblężone i lud zdecydował, że Baal nie będzie już ich chronił.
W 1921 r. odnaleziono urny ze szczątkami zwierząt ofiarnych i niemowląt. Jednak już w 2010 roku badacze doszli do wniosku, że składano w ofierze dzieci urodzone martwo, czyli te, które zmarły wkrótce po urodzeniu. Biblia wspomina o Baalu ​​setki razy, zawsze w negatywny sposób:
„Jer. 7:9 Jak! kradniecie, zabijacie i cudzołożycie, przysięgacie kłamstwa i kadzicie Baalowi?”
  Oto podobny fragment Koranu:
„Czy wezwiesz Baala i opuścisz najlepszych ze stwórców? – (125) Allah, twój Pan i Pan twoich przodków?”
Ale jeśli Baal jest taki zły, to kim jest drugi Baal, Dia Baal?
**********************************************************************

Uczono mnie na uniwersytecie, że BAAL był królem syryjskim, który w IX wieku pne SHOŁDOWAŁ IZRAEL. Świątynią Baala był Baalbek w Libanie, który zbudowała jego siostra ANATA.

Wytłumaczyłem to tym, że Baal wysłał swą siostrę dla PODPISANIA konwencji handlowej z Sejmem poznańskim na dostawy do Palestyny koni Ukraińskich i wozów z Wielkopolski. Otóż Anata zobaczyła w Lechii budowle na kolumnach z ŻELAZOMIEDZI więc kazała opracować pałac z takimi kolumnami WEWNĘTRZNYCH i zamówiła takowe dla pałacu w Baalbeku, co zainicjowało ARCHITEKTURĘ ANTYCZNĄ.

Architektura Antyczna nie mogła przetrwać, gdyż kolumny z żelazomiedzi były rabowane na stop do odlewania armat. U nas wyrabowali je Szwedzi, ale w pałacu Marii Egipcjanki na Wawelu wyrabowali je dopiero powstańcy Kościuszki, a ponieważ Austriacy przebudowali ten pałac na Kuchnie to Polacy nie potrafili go zrekonstruować. Dopiero Hitler wezwał najlepszych architektów niemieckich, którzy odbudowali ten pałac na zasadzie TAK POWINNO BYĆ, bo dopiero ja powiedziałem, że kolumny były z ŻELAZOMIEDZI.

Wezwałem w tej sprawie Bundestag, który finansował odbudowę niektórych budowli z konta na MOJE NAZWISKO i Uznał Moją Tezę.

Ponieważ Anata wyszła w Polsce za mąż to ufundowała za swój posag II egzemplarz Baalbeku na krakowskim LIBANIE, gdzie Niemcy urządzili kamieniołom Schindlera dla wybrania fundamentów po rozebranej przez katolików w roku 1117 BAALOCHWALNI-Bałwochwalni, która to nazwę przeniesiono na Morze Sławskie-Swewskie jako BAŁTYK.

- Władcy Świata CZCZĄ nie Baala Syryjskiego, ale Krakowskiego.
 

Jadacze fakaliów pruskich

Jan Paweł II: LEPIEJ RZUCAĆ KRAMÓWKAMI - co było najbardziej kasowym wynalazkiem Hollywoodu - niż przymuszać do jedzenia fekaliów pruskich i hitlerowskich

 
« powrót|drukuj