Skip Navigation
 

15. SKUTKI WOJNY TROJAŃSKIEJ

TRAGARZE WYWYŻSZENI

Po upadku Troi Żydzi zamordowali Jozuego, który chciał walczyć z Ariami. Gaza została zajęta przez Ariów, którzy zdobyli Eljat i zaprzęgli Żydów do transportu rozkołkowanych okrętów na Akabę, gdyż hetyckiego złota nie sposób było wieźć do Indii na osłach. Ariowie najęli też do transportu wielbłądników nabatejskich a plakietka "Tryumf nad Izraelem" z Meggido przedstawia los Narodu Wybranego po upadku Eljatu. Egipcjanie uknuli jednak spisek haremowy, w wyniku którego minowany przez Ariów kananejski Książę Synaju porwał złożoną już na Akabie flotę aryjską, z kobietami i złotem, i uciekł do Sudanu gdy flota egipska uderzyła na aryjską w Port Saidzie używając do tego po raz pierwszy TARANÓW DZIOBOWYCH.

Ów Książę Synaju założył w Sudanie KUSZYCKĄ metalurgię żelaza, nazwaną Afrykańskim Birminghamem. Ariowie, którzy musieli do Indii podreptać – choć Indra na rydwanie raczej nie schudł – założyli nad Indusem STALOWNICTWO INDYJSKIE. Sądzę, że był to system podobny do Żelaza Gdańskiego: Z Pendzabu spławiano zboże na tratwach z drewna himalajskiego, które w Hajderabadzie odstawiano do kuźnic a rudę dowożono z Ghatów i Afryki. Nazwa Palestyny pochodzi od Palatynów-Filistynów, którzy jako pozostańcy Ariów utworzyli metalurgię żelaza w Petrze, gdzie rudę i węgiel trzeba było dowozić. Książęta nabatejscy byli rodu Jehudy i urzędowali w Petrze, która leży w górach Szarah. Góry te były porośnięte lasem cedrowym i miały dużą jak na Bliski Wschód wilgotność, co tworzyło dobre warunki hydroenergetyczne. Petra ma unikalny system kanałowy, które służyły do przeróbki żelaza INDYJSKIEGO będąc poprzednikiem DAMASZKU.

Damaszek jako główna zbrojownia Rzymu, która powstała po zniszczeniu lasów cedrowych Synaju i Szarahu przez powstańców Bar Kohby. Odległość z Damaszku do Bejrutu jest taka jak z Akaby do Petry, ale była dodatkowa droga kanałem Aleksandryjskim. Damaszek miał jednak atut dowozu niskowęglowego żelaza z Kurska – gdzie jednak rzymska polityka napotkała Wandalów z Krakowa. Wszystko to jednak Nikło wobec Metalurgii Armeńskiej, też na krzyworoskiej czy kurskiej rudzie i donbaskim węglu. Armenia była więc Naturalnym sojusznikiem Rzymu.

Petra zbroiła Żydów, Babilończyków, Asyryjczyków, Persów, Ptolemeuszy, Seleucydów i Rzym. Wymagało to gospodarki leśnej, która warunkowała już eksploatację miedzi Araby, toteż sądzę, że PONOWNA eksploatacja tej miedzi w XV w. pne była skutkiem wygnania Hyksosów z Egiptu w r. 1580, którzy – obsługując drogę wielbłądzią z Akaby do Sodomy – musieli sadzić na niej cedry na sposób egipski, żeby móc się chować przed słońcem. Te cedrowe lasy Synaju zostały jednak zniszczone przez historyczną eksploatację miedzi Araby przez Ramzesa III, który po pokonaniu Ariów anektował Synaj i chwalił się najlepszą miedzią na świecie, którą zawdzięczał wielbłądnikom sadzącym lasy.

Ramzes III miał sprawy ważniejsze od sadzenia lasów, bo wg papirusu Harrisa to w r. 1180 pne założył kolonię górniczą w bardzo odległym Południowym Kraju Złota – co uważa się za Zambezję. W tym świetle to uważana za blondynkę Biała Dama w Afryce Południowej z poł. II tysiącl. pne mogła być Hetytką, przybyłą z żydowską flotą z Suezu – może od Józefa?

Matthias Schultz, ZAUBERIN IM GARTEN EDEN – Erotisch, schoen, unsagbar reich, und Gold und Weihrauch im Gepaeck – so taucht die Koenigin von Saba in der Bibel auf. Deutsche Archaeologen haben jetz die Palaststadt der Herrscherin aufgespurt. Im Wuestenstand des Jemen liegt eine fast unbekannte antike Hochkultur verborgen; Der Spiegel, 16/2001, s. 188-201.

23 VIII 69 Tygodnik Powszechny wydrukował mój artykuł ŁÓDŹ "RA" ZATONĘŁA. Była to pozytywna krytyka Thora Heyerdahla, który powinien jednak płynąć przez Atlantyk na SMOŁOWANEJ trzcinowej łodzi monsunowej THEPE – na jakich to statkach Hindusi pływali ze sztormowymi i deszczowymi wiatrami monsunowymi do Mozambiku. Wnioskowałem, że była to technika DRAWIDYJSKA, czyli sprzed podboju Indii przez Ariów po upadku Troi w r. 1183 pne.

MSch pisze na str. 196, że około r. 1470 pne królowa Hatszepsut wysłała flotę do Puntu. Ja wykazałem, że nie chodzi tu o Erytreę, ale nawiązanie stosunków DYPLOMATYCZNYCH z Mohendzo-Daro nad Indusem, które mogło wówczas nazywać się Puntem, co uznała Indira Ghandi. Wg mnie była to właściwie wyprawa żydowska, gdyż Żydzi, którzy mieszkali wtedy w Suezie, obsługiwali wozami konnymi drogę międzymorską Suez-Pelazga i drogę morską Suez-Mozambik, o czym piszę w książce "Incydentu nie było". Potwierdziły to badania genetycznie, gdyż Bantusi są w 40% Żydami, o czym mówią ich mity plemienne.

Sytuacja ta zmieniła się po ucieczce Żydów z Egiptu za Jechnatona. Po upadku Troi i Hetytów Ramzes III zajął Synaj i daleki Kraj Złota czyli Zambezję. Był to epizod, gdyż Ariowie zaraz sięgnęli po Afrykę Wschodnią, która była im potrzebna dla STALOWNICTWA, gdyż najlepszą stal robili z rudy mozambickiej.

Salomon nie był tylko Księciem Galilei (s. 198), gdyż od początku miał Eljat – czym zagrał. Wg logiki Prusa to zaciągnął w Tyrze pożyczkę na budowę Jerozolimy, o czym Sabejczycy powinni się dowiedzieć od ambasadora w Tebach. Znaczyło to fenicką suwerenność handlową na Morzu Czerwonym – coś w rodzaju dzisiejszego liberalizmu – wobec czego Saba musiała jechać do Salomona, żeby mu dać pieniądze na spłatę długu.

Istnieje jednak jeszcze inny powód podróży Saby do Salomona. Otóż jak pisze Mieczysław Radwan to Filistyni założyli w Palestynie huty i kuźnice na surowcach importowanych, wprowadzając po raz pierwszy żelazo HANDLOWE. To zostało zniszczone oblężeniem przez Egipcjan Gazy, co dało suwerenność Żydom, gdyż Salomon, który prawdopodobnie podsunął teściowi ten pomysł, przestał być więźniem swej filistyńskiej gwardii. Salomon sprzedał filistyńską metalurgię Asyryjczykom, co uczyniło z Asyrii największe mocarstwem Bliskiego Wschodu – w którym to świetle podróż Saby do Salomona miała związek z przewiezieniem skarbca asyryjskiego z Mosulu do Eljatu.

Deficyt Rzymu w handlu ze Wschodem wynosił sto milionów sestercji rocznie, w czym niektórzy upatrują główny powód kryzysu Imperium. Jedwab chiński był w Rzymie horrendalnie drogi a Rzym musiał importować jeszcze indyjskie żelazo białe do produkcji stali damasceńskiej, gdyż stosunki Rzymu z Wandalami nad Wisłą były na ogół złe, co rzutowało na import żelaza z Kurska.

Rzymski import MIRY arabskiej powinien być na III miejscu toteż bogactwo Jemenu trzeba przypisywać raczej owemu cudownemu systemowi hydrotechnicznemu i pośrednictwu w handlu indyjskim. Warto też zwrócić uwagę, że Fenicjanie podjęli hodowlę muszli Purpurowej z Morza Czerwonego, co mogło być pierwotnie przemysłem sabejskim.

Podczas procesu przeciw kolumbistom Pinzon zeznał pod przysięgą, że jego ojciec otrzymał od bibliotekarza watykańskiego hebrajski tekst z zapisem, iż Królowa Saba odbyła podróż atlantycką, dopływając po 95 stopniach do Sipanso, które jest większe od Europy i Afryki razem wziętych – a ujście Rio Grande leży 90 stopni od Gibraltaru.

Taka podróż miała sens polityczny jako założenie Kadysku, gdyż Tartesyjczycy mogli pozwolić na zbudowanie wodociągu na skale Sabie, ale nie Fenicjanom – co cofa założenie Kadyksu o półtora wieku.

BABYLON edited by I.L. Finkel and M.J. Seymour. OXFORD Uniwersity Press 2008, s. 123

To są Wiszące Ogrody Semiramidy, widziane jakby z Wieży Babel, umiejscowionej jakby na TUBA, gdzie jest brama Samas i zagadkowy obiekt podpisany „E-kitus-garza of Belet-Eanna”.

Grawiurę 42 x 52,5 cm wykonał Fischer von Erlach w l. 1701-3 – jakoby na podstawie dostępnych mu źródeł historycznych – czyli że jest ona KOMPILACJĄ, w co ja jednak nie wierzę, gdyż nie jest to kompilacja a KOMPETENTNY PLAN URBANISTYCZNY. Według mnie jest to wykonany dla Poligrafii staloryt ze złotorytu z początku VII wieku p.n.e., gdyż drzewa nie są wyrośnięte.

Ogrody są na arkadach – i skąd WISZĄCE. Pasaże pod arkadami były oświetlane Świetlikami w suficie, bo oświetlenie ELEKTRYCZNE znane jest na Bliskim Wschodzie dopiero z czasów hellenistycznych. Złotoryt powinien się znajdować w Bibliotece Watykańskiej, jako np. złupiony podczas BURZENIA BABILONU przez Trajana w II wojnie żydowskiej. Archiwum Papieskie było bowiem przejętym z Forum Romanum rzymskim archiwum Senackim i Cesarskim, ukrytym w katakumbach przed złupieniem.

**********************************

Napotkałem artykuł o LUBLINIE, który mi się nie podoba. Jest tam, że miasto zostało założone przez królową Julię, córkę Juliusza Cezara, która założyła również Lubuszę-Berlin. Jednak na GRECKIEJ mapie Europy z r. 529 pne Lublin jest stolicą Polski jako BURSZTYN (Thomas J. Craughwell, Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesną Europę, PWN W-wa 2009, s. 15), która to nazwa powinna pochodzić SPRZED Saby i Salomona, którzy zastąpili bursztyn jako KADZIDŁO Mirą. Wykazywałem, że katedra lubelska na zewnątrz murów obronnych istniała już w wojnie trojańskiej, czyli że została zbudowana przez Ariów kultury trzcinieckiej, bo I słowiańskim władcą Lublina był powrociniec spod Troi Paweł Długi.

Pisałem, że budowę KAMIENNYCH murów Lublina musiał podjąć już Jur-Uranos przed podróżą na Ural, gdy zbudował Białokamienną Moskwę. Postanowili to sprawdzić Hiszpanie, którzy rozpytali się o KAMIEŃ na Białokamienną Moskwę. Zaczęli tam kopać, co POTWIERDZILI znalezieniem sieci z V tysiąclecia pne dla połowów TOWAROWYCH.

Lublin jest spowinowacony z Moskwą, bo Kazimierz Wlk podjął budowę Fortecznego Lublina, co zarzucił w r. 1341, ale plany wykorzystał przy budowie Gotyckiej Moskwy, która z tej racji nie ma krzty Bizantynizmu. Na niezrealizowanym planie Kazimierza Brama Grodzka w Lublinie miała być Ratuszem, i dlatego przebudowano ją dla zegara czworobocznego i ośmiobocznego Wallingforda-Dondiego.

LUBLIN w atlasie Brauna i Hogenberga z r. 1618 był miedzorytem sporządzonym PO BITWIE POD LUBLINEM w r. 1341, w której zginął chan tatarski a książę halicki Detko złożył hołd Kazimierzowi Wlk. Wnoszę to stąd, że BRAKUJE tam pałacu Władysława Jagiełły, którego budowę podjął Kazimierz Wlk a w r. 1341. Z tej racji w Lublinie odbywały się Sejmy i Zjazdy Szlacheckie, i była tam wymagająca MAJESTATU Unia Lubelska.

W r. 1719 Lublin został spalony przez Rosjan, którzy też wysadzili Pałac Jagiełły w którym stacjonowali jako koszarach. Na malowidle POŻAR LUBLINA W ROKU 1719 jest z lewej bramna część Zamku z pozostałościami murów pałacowych, ale malunek powstał ileś lat po Pożarze a malarz malował z Autopsji. Na rysunku Urmanowskiego z r. 1810 mamy NA KORONIE zamku przykapliczny Narożnik i parterowe mury czworoboku – jakby podjęta w tymże roku budowa MAURETAŃSKIEGO Więzienia wykorzystała założenie i ostańce Pałacu Jagiełły.

Jeden przemówił mi do rozsądku: PRZECIEŻ CEZAR NIE WYDAŁBY SWEJ CÓRKI ZA TROKLODYTĘ, czym zakasował Wiktora Suworowa, który, z generałami francuskimi na ogonie, przeszedł Śnieżne Alpy w SANDAŁACH. - No ale mógł zakupić zimowe buty ???

https://pl.wikipedia.org/wiki/Efez#Legenda_o_powstaniu_miasta

Czytamy „można spotkać się także z innym datowaniem, sięgającym do XI i XIV wieku p.n.e. i opiniami historyków łączących początki Efezu ze stolicą hetyckiego królestwa Arzawa APASAS. Przedtem żyły tam ludy Karów i Lelegów.

Nazwa EFEZ pochodzi wyraźnie ze staroegipskiej nazwy Słona ELF. Znaczyłoby to, że Hellenowie Kara-k’ORFEUSZA i Egejowie Seta napotkali tam mamuty syryjskie, które znali znad Wisły jako ELFY, wobec czego Set postanowił założyć tam miasto, które nazwał na cześć swego dobroczyńcy Kara, który budowane przez siebie miasto nad Bosforem nazwał na cześć swej żony Eurydyki EUROPĄ a które dopiero później nazwano TROJĄ – zaś morze nazwano od Egejów EGEJSKIM. W takim razie założycielem Efezu byłby Set.

Ponieważ według Pliniusza świątynia Artemizy była DZIEWIĘĆ razy budowana i burzona to znaczy, że była to świątynia Pierwotna, czyli zlokalizowana przez Seta, który zdyskontował doskonały marmur marmaryjski. Nazwa AFRODYZJON świątyni Krezusa jest Frygijska czyli z FRYGU, jak azjaci nazywali Czeską Pragę, co powinno pochodzić z Wojny Trojańskiej. Afrodyzjon Krezusa miał kolumny WEWNĘTRZNE z cedru libańskiego, czyli że był budowany PRZED Pałacem Baala w BAALBEKU, który zbudowała jego siostra Anata, którą wysłał do Poznania dla podpisania konwencji handlowej z Lechią. Tam Anata wyszła prawdopodobnie za mąż, o czym zdaje się świadczyć BAALOCHWALNIA-Bałwochwalnia na krakowskim Libanie, RÓWNIEŻ na kolumnach wewnętrznych z żelazomiedzi z Kielc.

Doktor Franz Zalewski datuje Baalbek Śladami Potopu, które uważam za HYDROTECHNICZNE operowanie blokami 1500-TONOWYMI tamą na rzece Baal, jaka w Krakowie powinna być zweryfikowana przez niego. – Może to z Tej Racji BAALOCHWALNIA nie została zbudowana na GOrGOLINIE ??? Pod Krakowem jest złoże granitu w Rudnej, wobec czego Doktor Zalewski powinien rozważyć ZEŚLUZOWANIE Rudnej i Wilgi, która mogła być skierowana do LIBANU, gdzie Niemcy urządzili Kamieniołom Schindlera, żeby WYBRAĆ fundamenty Bałwochwalni.

Rada Stołecznego Królewskiego Miasta KRAKOWA, żeby zagrać Holokaustom Na Nosie, uchwaliła budowę tam Lunaparku, co ZAPROTESTOWAŁEM, godząc się na budowę tam arkadionu SEMIRAMIDY z oślimi schodami.

Ze sprawą tą ma związek budowa przez Artemidę-Dianę imperialnej świątynia ELIASZA w Bizancjum – pierwotnie ARTEMIZJONU, jak świadczy kolumna przed mauzoleum Eurydyki-EUROPY z konną statuą Diany w koronie SARMACKIEJ. Świątynia ta była kopią świątyń imperialnych w Krakowie i Aleksandrii, którą Konstantyn przeniósł z zespołem pałacowym Aleksandrii do Konstantynopola, wobec czego było tam DWIE jednakie Świątynie Imperialne.

Wobec tego Justynian podczas oblężenia Konstantynopola przez Moskwę i Rusa PRZEBUDOWAŁ Świątynię Eliasza na SKARBIEC, przez rozebranie jej, wykopanie wielkiego dołu i zmontowanie jej w tym dole, tylko z zastąpieniem kolumn z żelazomiedzi kolumnami z piaskowca jako Silniejszymi. Po zatopieniu tego skarbca dopływem wody ze Złotego Rogu nie można go było bowiem wyrabować bez znajomości Dopływu - jak w skarbcu Aleksandra Wielkiego w Labirynthosie-Athosie,

Architektura ANTYCZNA została sformułowana przez Anatę zastąpieniem wewnętrznych kolumn Cedrowych ŻELAZOMIEDZIOWYMI z Kielc, które przetrwać nie mogły, gdyż były rabowane dla odlewania armat. Dlatego DO MEGO WNIOSKU BAALBEKU ODBUDOWA ŚWIĄTYŃ ANTYCZNYCH BYŁA NIEMOŻLIWA.
 
 
« powrót|drukuj