Skip Navigation
 

Mapa grecka z 550 pne, po łacinie

18. SCYTOWIE i Leszek Złotnik

Hrabianka Zaremba z Sieradza, która uważała się za familiantkę Biskupa Zaremby z Wrocławia, mówiła mi o swej koleżance, hrabiance Liczyrzepie z Ukrainy Wschodniej. Hr Zaremba chciała założyć Gazetę Internetową i skaptować do niej mnie, ale podczas JEJ zebrania w hotelu na Wyspie Młyńskiej zostałem „zelżony” przez studenta w sprawie w której uważałem się za Kompetentnego, co zmilczałem i od tego czasu jej nie widziałem. Wiem, że miała dom w Warszawie, gdzie w hotelu MARIOT była Dekoratorką. Gazetą Internetową założył zaś Gajowy Marucha.

Hrabianka Liczyrzepa daje do myślenia, że Morze Herodota na Ukrainie i Białoruski mogło być dziełem Jana Liczyrzepy z zamku BOLCZÓW w Rudawach Janowickich między Wałbrzychem a Jelenią Górą. JLi zaczął karierę polityczną występując na sejmie poznańskim z Wezwaniem o wypędzenie Kimieriów z Salowii-Kłodzka i przyłączając się do armii idącej na Salowię jako intendent, skąd przezwisko Liczący Rzepy.

W r. 705 pne Scytowie zadali ostateczną klęskę Kimieriom przy ujściu Dunaju, którzy wywędrowali nad Ren. Otóż Pan Jan NIE BYŁBY SOBĄ, gdyby nie anektował wówczas Prawobrzeża Borystenu. Tomasz Kosiński szydzi ze mnie, że wyprowadzam nazwę Neurów od GÓRY NARAD w Poznaniu, gdzie był SEJM. Pisałem, że Sejm po klęsce Kimieriów wysłał Neurów dla obsługi drogi wodnej Krypeć-Prypeć do Kijowa, wobec czego byli nazywani NAJRADOWCAMI jako Sojusznicy ASYRII, jak Scytowie. Po rozgromieniu Asyrii przez Medów Sejm stał się Sojusznikiem Iranu.

Najważniejszym wydarzeniem wojny persko-scytyjskiej w l. 513-510 było SPUSZCZENIE PRZEZ FLOTYLLĘ SCYTYJSKĄ TAMY, co ZATOPIŁO dwie armie perskie. To Umożliwiło PRZEJŚCIE konnicy scytyjskiej znad Dniepru na Lubelszczyznę, która po zaciekłych walkach w Polsce Zachodniej i Północnej SKAPITULOWAŁA SŁOWIAN, o czym pisze logicznie Józef Stalin.

Grecy nazywali Kijów MELANCHAIM lub MELANCHTON czyli Czarna Tama lub Czarne Miasto, bo Czerń była synonimem Czarnego Lasu. Ponieważ Kijów był miastem Wspaniałym w europejskim słowa znaczeniu to widocznie NAJWSPANIALSZYM dziełem była tam TAMA na Dnieprze, która tworzyła Morze Poleskie, co wymagało Grobli Holenderskich. Największe zagęszczenie Wałów Żmijowych jest na południe od Kijowa – bo aż 7 linii – ale odcinek Żmijowego Wału jest znany na północ od Kijowa jako GROBLA zachodniego brzegu Dniepru, co świadczy, że poziom Dniepru był bardzo wysoki.

Nazwa Wały Żmijowe może pochodzić od ŻMIJÓW czyli wielkich gadów żyjących na mokradłach. Ja tłumaczę Morze Herodota ODGRODZENIEM SIĘ SŁOWIAN OD SCYTYJSKICH ŁAPACZY NIEWOLNIKÓW, których sprzedawali Grekom lub na Bliski Wschód a za budowniczego uważam Jana Liczyrzepę.

ZERWANIE TAMY przez wiozącą Skarby flotyllę scytyjską, zatopiło dwie armie perskie, co było przekształceniem wojny persko-scytyjskiej w wojnę scytyjsko-słowiańską. To Zerwanie Tamy UMOŻLIWIŁO bowiem przejście konnicy scytyjskiej znad Dniepru na SUCHĄ Lubelszczyznę i podjęcie podboju kultury łużyckiej NEURÓW z Góry Narad czyli SEJMU w Poznaniu. Znaczy to, że owe Dwie Armie Perskie szły w górę wschodnim brzegiem Dniepru więc Scytowie spuścili Morze Poleskie na NISKI wschodni brzeg Dniepru.

Słowianie weszli do historii powszechnej w Wojnie Scytyjskiej Herodota. Napisał on, że zamknięte tamą w Żurawnie powyżej Halicza jezioro, z którego wypływał Tyras-Dniestr, rozgraniczało Scytów i Słowian, których nazywa Neurami.

Herodot uwzględnia 2 relacje z wojny scytyjskiej w l. 513-510 pne, które są pozornie sprzeczne, ale dotyczą różnych teatrów wojny. Scytowie rozesłali poselstwa do swych sąsiadów z prośbą o pomoc, na co Sejm słowiański odpowiedział odmownie, gdyż sprowokowali Persów okupacją Azji Mniejszej – ale kryła się za tym przyjaźń dla Persów i wrogość do Greków jako sojuszników scytyjskich.

Dariusz rozpoczął wojnę jak Cyrus wpłynięciem floty na GERROS (Wołgę) i budową nad jej dolnym zachodnim brzegu systemu twierdz, czym sprowokował Sarmatów, którym Scytowie oddali zimie między Wołgą a Donem. Wobec tego Persowie przewlekli flotę na Don i popłynęli na Dniepr, ścigając flotylle scytyjske. Dariusz poleciał do GELONOSU-Halicza Błagać Agatyrsów karpackich o pomoc dla zaatakowanych przez Scytów Słowian, ale ci stali dumnie z bronią u nogi, aby po klęsce Słowian skapitulować bez walki. Wobec tego flota perska musiała płynąc na Dunaj, żeby bronić przed Scytami Tracji.

Ślady walk scytyjsko-słowiańskich są tylko w Polsce zachodniej i północnej, czyli że Słowianie cofnęli się przed Scytami – ale jeśli Niemcy uważają walki w Stalingradzie i Warszawie za najbardziej zacięte to te były Ponadto. Scytowie zdobyli Płock, gdzie umieścili ewakuowany z Kurska skarbiec.

Scytowie podbili ziemie do Dunaju i Łaby, i zawarli sojusz z Etruskami w celu likwidacji metalurgii nadreńskiej, przerabiającej w zamkach nadreńskich spławianą rudę szwajcarską. Wymagało to dowozu żelaza i STALI z Torunia Wisłą-Notecią-Wartą-Hawelą-Łabą. Okupacji scytyjskiej nie było na Pomorzu, ze względu na sojusz Kaszubów z Sarmatami, których się Scytowie bali.

Scytowie zakończyli podbój Rzeszy Kimeryjskiej bitwą u ujścia Dunaju w r. 705 pne, po której Kimeriowie-Celtowie wywędrowali w górę Dunaju nad Ren i do Ligurii nazwanej przez nich GALIĄ od Galeosu-HALICZA. Równocześnie z najazdem asyryjskim na Stepy Pontyjskie był najazd SARMATÓW na Zawołże, gdyż granicą persko-sarmacką była Syr-darii czyli Rzeka Sarmatów.

Sarmaci uważali Scytów za zbuntowanych antyfeministycznie Sarmatów, którzy się w asyryjskiej służbie Rozbisurmanili. Scytowie obsługiwali handel Sarmackich Chin z Indiami przez Tybet, gdzie zostali najęci przez Asyryjczyków jako KAWALERZYŚCI dla okupacji Elamu, który przez to stał się PERSJĄ, a potem Azji Mniejszej, skąd wywędrowali do Pontu czyli na stepy czarnomorskie.

Scytowie masowo sprzedawali Słowian Grekom, który odprzedawali ich na Bliski Wschód. Gdy jednak poszli Ratować Greków, atakując w Macedonii 2 armie perskie o sile 400 tysięcy żołnierzy to do Gdańska przybyła ateńska misja wojskowa, która czekała na zamku Biskupim, aż Pan się obudzi z poobiedniej drzemki. Gdy Pan wyszedł to zapytał, DLACZEGO ATEŃCZYCY NIE SKŁADAJĄ MU HOŁDU? na co ci odpowiedzieli, że WŁAŚNIE SPOSOBIĄ SIĘ. Ateńczycy prosili, aby Kaszubi nie atakowali Scytów PRZED pokonaniem przez nich Persów, na co Pan się zgodził.

Grecy liczyli czas OD ZDOBYCIA TROI w roku 1184 pne, ale Ateńczycy od I Hołdu dla Pana w Gdańsku w roku 7118 pne ??? To kojarzy się z odkrytym na zdjęciach Satelitarnych TUNELEM SZKOCJA-TURCJA SPRZED 10 TYSIĘCY LAT…???

Wobec tego Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku PO MARATONIE a następnie pokonał wracających Scytów w Puszczy Sandomierskiej, aby wbijać z nimi słupy graniczne Nad Donem z napisem HORWACJA, bo uważał się za Wielkiego Górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Leszek urzędował na GARGAMELLU-GERMANII-GOrGOLINIE jako Dobrotliwy Król Obżartuch.

Tak powstała kultura Wschodniopomorska czyli Wielka Lechia. Doskonała Jazda Scytyjska umożliwiła Lechitom ekspansję wschodnią, czyli opanowanie Kubania, Powołża, Uralu, Partii, Ałtaju i Mongolii. Najwybitniejszy król lechicki tego okresu Ateas – prawdopodobnie ANTONIUSZ od Wantynu-Kijowa – władał według Anglików do linii Wielkiego Muru Chińskiego: https://www.britannica.com/biography/Ateas // Został zabity w wieku 90 lat pod Wiedniem przez Epirów-Albańczyków za sprawą swego wasala Filipa II Macedońskiego, który na Lechowym Polu zaatakował obóz lechicki broniony przez 20 tysięcy junaków i amazonek. Koń Filipa padł a on stracił lewe oko. Krakowiaczki powołały więc na tron ALBAŃCZYKA Aleksandra Macedońskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=R_DvJDrgMI8

Chińskie BRĄZY SARMACKIE sprzed 3 tysięcy lat, które POTWIERDZAJĄ moje datowanie Rzeźb na Wyspie Wielkanocnej jako SARMACKICH.

Chiński miecz SARMACKI Z 750-400 pne, rówieśny mieczowi z Grabowca Kieleckiego z rękojeścią ze stopu ALUMINIOWEGO, które w stanie metalicznym na Ziemi i w Kosmosie NIE WYSTĘPUJE. Glin otrzymał Ersted w roku 1825 a do metalurgii wszedł w roku 1870: http://wszechocean.blogspot.com/2015/09/przedmioty-ktorych-byc-nie-moze.html//

Dla mnie jest to Ważne, gdyż piszę, że Kielce były Najważniejszym Ośrodkiem STALOWNICTWA Starożytnego. To była kultura Wschodniopomorska, która jednoczyła metalurgię Kaszubską na szwedzkiej rudzie i cieszyńskim węglu, z metalurgią Powiślańską na szwedzkiej rudzie i węglu nadbużańskim.

Jest legenda, że Płock był STOLICĄ AMAZONEK czyli Sarmatów, co łatwo wyprowadzić od a'MAZONÓW-Mazurów, a średniowieczna historiografia europejska podaje wersje o MIEŚCIE KOBIET na Mazowszu. Wynikało to z BABSKIEGO MONOPOLU ZŁOTA, przejętego przez Słowian od Sarmatów a w Płocku był skarbiec scytyjski, sarmacki, wandalski i polski. Naruszewicz pisze, że Płock został założony przez MASSAGETÓW - pobratymców huńskich – myląc Hunów z Scytami. Pokrewni Scytom Massageci czyli Sarmaci mieszkali początkowo w Mongolii, więc wyruszając na zachód mogli oddać ziemię Hunom czyli Turkom. Byli jednak ludem nie tureckim a indoirańskim.

W czasie Aleksandra Macedońskiego Sarmaci, jako sojusznicy Persów, podbili sprzymierzonych z Macedończykami Scytów i doszli do Wisły. Zdominowali oni na pewien czas Europę, zwłaszcza dzięki swym dziewiętnastowiecznym obyczajom, co przejawiało się tępieniem krwawych ofiar, małżeństwem partnerskim i sądami społecznymi – z której to racji w Polsce pozostała tęsknota za rządami sarmackimi. Naruszewicz pisze, że Massageci najpierw osiedli na Mazowszu jako zdobywcy a potem sami ulegli Słowianom. Od nich wyprowadzał też nazwę MAZOWSZE.

Archeolodzy popełnili na płockim zamku Biskupim błąd, który ich degraduje, gdyż publikują KAŁUŻE W WYKOPACH LESSOWYCH, gdy to nieszczelność wodociągu była powodem upadku zamku a'MAZON do Wisły.

Józef Kostrzewski - profesor od Biskupina. https://www.youtube.com/watch?v=FoApeQvWhPQ

  Uwielbiany przeze mnie Józef Kostrzewski popełnił brzemienny w skutkach błąd. Uznał mianowicie OPPIDUM-Schronisko bogatego rodu rolniczego w Biskupinie za Osiedle. Oppida były budowane dla Majętności i Schronisk w wypadku zagrożeń – w tym wypadku przeciw kimeryjskim łapaczom niewolników. Biskupin został zbudowany w r. 747 pne, w którym to czasie Sejm poznański wysłał Neurów dla zbudowania Trzech Mórz Herodota: Litewskiego, Kijowskiego i po turecku Chersońskiego a po polsku Serbskiego dla odgrodzenia się od Kimeriów.

 
 
« powrót|drukuj