Skip Navigation
 

22. RZYM NIEZWYCIĘŻONY

Nazwa Akwileja, czyli miasto wodne, powinno odnosić się do Wenecji. Obecna Akwileja nic wspólnego ze szczególną wodą nie ma, poza końcem drogi alpejskiej Do Morza. Wspaniałą Wenecję zbudowali Węgrzy po aneksji jej w r. 1084, toteż archikatedra mogła być od początku w Akwilei. Papież odzyskał Wenecję na początku III krucjaty w r. 1189, przyjmując tam hołd Fryderyka I Barbarossy w obecności Ludwika Dzieciaka i Ryszarda Lewie Serce, co przedstawia florencki Pokłon 3 Króli. Krucjata ta zakończyła się zamachem templariuszy na Ryszarda, którego sprzedali Niemcom z WĘGIERSKIM Wiedniem.

Katedra wenecka była TETRARCHALNĄ świątynia Dioklecjana a pierwotne usytuowanie rzeźb tetrarchów można określić po detalu. Obejmujący się tetrarchowie powinni być przy Wyjściu a ich majestatyczne statuy nad Wejściem – co nie przeczy, że rzeźby wykonano w Syrii.

Katedra wenecka kojarzy się z soborem sofijskim w Kijowie, który zdaje się być techniką Brązu, ale pierwotna katedra wenecka jest starsza typologicznie. Z mej systematyki wynika, że pierwotna bryła katedry istniała zanim Wenecja stała się centrum kultury pucharów dzwonowatych Starego Państwa egipskiego, wobec czego wytypowałem na jej budowniczego Horusa jako protegowanego Śnieżki z Pragi; po tym jak jego matka Izyda udała się ze swym ludem znad Tybru nad Nil. Istotny jest tu zespół w Perigueux w Prowansji jako tej samej szkoły, ale STARSZY.

Zagadką jest Architektura Północnowłoska, uważana za włoski odpowiednik Gotyku a według mnie Architektury Nadreńskiej. Pan Mórz NEPTUN ze Strzegomia, który urzędował w Wenecji, dowiedział się o zamordowaniu pod Troją jego syna Palamedesa, który poprzednio urzędował we wspaniałym Pylos na Peloponezie. Udał się więc pod Troję, a ponieważ był genialnym śledczym to ostrzegł Diomedesa, że Odyseusz chce go zamordować, i wkrótce Diomedes prowadził przez obóz nagiego Odyseusza płazując go mieczem, przy czym obaj oskarżali się wzajemnie o Zamordowanie Palamedesa.

Wobec czego po zdobyciu Troi Neptun ścigał Odyseusza po morzach i Atlantyku, aż ten skapitulował więc Neptun darował go swej faworycie Florze we Florencji jako Osła do Wózka. Neptun zbudował DLA NIEJ katedrę florencką pod wezwaniem Świętego Reparaty - a jeśli ktoś ma lepsze tłumaczenie to chętnie posłucham.

W architekturze raweńskiej najwięcej trudności sprawiały mi tzw. bizantyjskie głowice kolumn w rotundzie św. Wita, która jest funkcjonalnie kaplicą pałacu Honoriusza z pocz. V w, gdzie w razie zagrożenia mogła być wartownia, gdyż miała 2 poziomy do łączności wzrokowo-głosowej. W Poriciu w Istrii są też takie głowice – może wzorcowe czy wtórne?

Głowice bizantyjskie zdają się być naśladownictwem w kamieniu odlewów metalowych – a kolumny metalowe znane są historycznie i przedmiotowo z Indii. W tym ujęciu to "plecionka saska" pochodziłaby nie z ozdobnej wici roślinnej, ale funkcjonalnej technicznie plecionki damasceńskiej a ta z plecionki kultury ceramiki sznurowej jako grobowego rytuału kultury pucharów lejkowatych. Kultura ta została Zainicjowana przez katedrę Świętego Gereona-Gerwazego na Wawelu, który został zabity ok. r. 3400 pne. Dodatkowym argumentem za tym są brzuchate ŁĄCZNIKI kolumn, mające sens techniczny przy kolumnach żelaznych. Tej techniki jednak w Indiach nie stosowano, gdyż stalowe kolumny skuwano na gorąco młotami ręcznymi. Piszę stalowe, gdyż było to żelazo KONWERTOROWE (Neuburger A., Die Technik des Altertums, Leipzig 1977, s. 23).

Architektura na kolumnach żelaznych, szczególnie staliwnych, nie miała szans przetrwania, gdyż była rabowana przez każdego zdobywcę czy szabrowników w warunkach kryzysowych dla cennego złomu. Podobny los spotkał polską architekturę granitową, która padła ofiarą głodu kamienia drogowego. Nie przetrwała też monumentalna architektura drewniana, ale ja znalazłem naśladownictwo w granicie nie znanej mi monumentalnej architektury drewnianej. Tłumaczyłem też Niemcom, że "pazury" w bazach kamiennych były naśladownictwem ozdobnych ćwieków mocujących kolumn drewnianej architektury barbarzyńskiej.

Juliusz Cezar wykupił Lyon od Helwetów licząc na zagarnięcie któregoś ze skarbców celtyckich – ale skarbiec galijski w cytadeli Angers został zagarnięty przez Pompejusza a skarby z Caernarvon w Walii ewakuowano do Belfastu, co spowodowało niewypłacalność Cezara. Długi stały się powodem śmierci Cezara, gdyż Pompejusz II wykupił jego weksle i kazał go zamordować. Oficjalnym pretekstem była próba ograniczenia lichwy.

Chciałem sprzedać Niemcom chronologię Jerozolimy, więc tłumaczyłem, że Stare Miasto jerozolimskie jest rzymską Capitoliną. Tytus oblegał wielkie miasto, otoczone 3 pierścieniami murów obronnych, które Świątynia Salomona broniła od gór Karmel. Ściana Płaczu to HAREM Pałacu Salomona i rzymskie Pretorium.

W tym świetle to kolumnowe kościoły Jerozolimy i Palestyny mogły być synagogami seleuckimi, co zgadza się z danymi, że jerozolimskie kościoły Grobu Świętego i Zmartwychwstania istniały w czasie odnalezienia tam Krzyża Świętego (Simon, 351). Podobnie powinno być z bazyliką Bożego Narodzenia w Betlejem. Betlejem, jako Dom Rodu Dawidowego, musiało mieć reprezentacyjną synagogę a taką świątynią jest bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem budowana z II prezbiterium KOLOŃSKIM - jakby Deukaliona ???

W takim razie bazylikę wznieśliby Egejowie kultury gerzeńskiej PRZED ZAŁOŻENIEM EGIPTU a II taką chronologią architektury Palestyny jest stwierdzone przez Niemców powinowactwo Skalnej Katedry na Ścianie Płaczu z mauzoleum Konstantyna Wlk – jakby obie budowle wznosił jeden mistrz. Zakaz wstępu Żydom do Jerozolimy dotyczył tylko Capitoliny.

Największą zachowaną starożytną bazyliką kolumnową jest meczet Omajadów w Damaszku, powstały z przebudowy kościoła Jana Chrzciciela a pierwotnie była to świątynia Jupitera Damasceńskiego (Żurawski B., CHUFU czyli o gigantomanii u dawnych, KAW W-wa 1984, s. 219-20). Po zniszczeniu przez Grakcha I z Krakowa stalownictwa małoazjatyckiego w r. 276 pne, Seleucydzi musieli importować żelazo białe (niskowęglowe) z Kurska, a najlepsze warunki do dowozu z Kurska miał Liban, co suponuje budowę świątyni Jupitera już wówczas.

Ponieważ zespół pałacowy Ptolemeuszy w Aleksandrii - najwspanialszy na historii - był centrum schizmy ariańskiej więc Konstantyn kazał te pałace przenieść do Konstantynopola. Znaleziony przez Francuzów Pałac Kleopatry był Recepcyjnym a śmietnisko podmorskie powstało z porządkowania terenów popałacowych. Pozostawione w kamieniołomie na Pustyni Arabskiej olbrzymie kolumny mogą świadczyć, że kolumnada nie była jeszcze ukończona, tak jak obelisk Assuański.

Niemcy tak się przejęli mą interpretacją zespołu pałacowego Ptolemeuszy, że zrekonstruowali go na fundamentach RZYMSKICH. OKRĄGŁY Pałac Ptolemeuszy został jednak zbudowany na wyspie Faros. W Aleksandrii Trojańskiej, którą zaczęto zwać Konstntynopolem, zrekonstruowano ten zespół na południowym stoku Belgradu.

Ze sprawą tą ma związek świątynia w Baalbeku, której bogactwo pochodziło z gospodarki leśnej. Niemcy przed I wojną światową chcieli zrekonstruować świątynie sądząc, że była ona budowana metodą polską, tylko z użyciem sań miast bobsleja. Eksperyment nie powiódł się, gdyż nie można było zbudować sań na tysiąc ton, i takiego dźwigu antycznego. Wykazałem jednak, że była to rolka wieloszynowa i podnośnik HYDRAULICZNY.

Świątynia JUPITERA była z adaptacji PAŁACU króla syryjskiego Baala, który żył w IX wieku pne. Pałac zbudowała siostra królewska Anata na kolumnach wewnętrznych z ŻELAZOMIEDZI z Kielc, co zainicjowała CAŁĄ Monumentalną Architekturę Antyczną. Kolumny te nie mogły przetrwać, gdyż były rabowane jako stop do odlewania ARMAT. W r. 754 Pepin Mały najechał Longobardów, z czego skorzystali Arabowie zagarniając Sardynię, Korsykę i Pizę. Tłumaczy to egzotyczną architekturę pizańską wpływem architektury meczetowej, gdyż podobny do katedry pizańskiej – czy też jej kolumnowego wystroju – kościół św. Michała był budowany w II połowie VIII w. pod protektoratem arabskim. Na jednej z kolumn pizańskich zachowała się arabska sygnatura (Pirenne H., Mohammed und Karl der Gorosse, Besler Verlag Stuttgart–Zuerich 1987, F. 99). Jeszcze wcześniej powinna być zbudowana słynna Krzywa Wieża. W r. 1174 stwierdzono jej pochylanie się więc obniżono ją o 5 kondygnacji. Była symbolem mocarstwowości Pizy, gdyż służyła do sygnalizacji świetlnej z Caprają i Korsyką.

Tłumaczyłem, że katedra mediolańska jest ARCHITEKTURĄ SZTAUFÓW, a teraz muszę tłumaczyć, że Basylika Apostolorum (San Nazaro) w Mediolanie nic wspólnego z architekturą rzymską i chrześcijańską nie ma. Jest to architektura neolityczna, ale nie kultowa tylko parlamentarna. Ta kategoria jest mi potrzebna do chronologii katedry płockiej, której plan I ma koneksje do tego obiektu mediolańskiego, nie koniecznie proweniencyjne. Z architekturą rzymską i chrześcijańską nie ma też nic wspólnego kartagińska Damous el-Karita, którą wypada łączyć z parlamentem kartagińskim, tzw. Radą Pięciuset.

Pałac Dioklecjana w Splicie jest ROZWINIĘTĄ architekturą konstantyńską a katedra wenecka eksperymentem filarowo-kolumnowo-kopułowym. Łączenie katedry weneckiej z architekturą bizantyjską nie sensu.

Dotychczasowa systematyka architektoniczna wyprowadza wszystko na siłę z Rzymu, co jest nonsensem, gdyż Panteon Marka Agrypy był recepcją konstruktywizmu STALI ZBROJENIOWEJ, o której Rzymianie tylko marzyli. Stalownictwo kapadockie zostało zagrabione w r. 276 pne przez Grakcha I, a gdy w czasie wojen gockich Konstantyn został protektorem Kurska – tj. metalurgii kurskiej – to w r. 332, po zamordowaniu we Wrocławiu przez wandalski sztab generalny przychylnego Rzymowi księcia, Rzymianie wynieśli się za Dunaj.

Zamki nad Renem to celtyckie castella o których pisze Cezar. Są one pozostałością halsztackiej czyli ZAMKOWEJ metalurgii żelaza, a w Latenie była metalurgia LEŚNA. W Italii Halsztatem była Rzymska metalurgia żelaza, oparta na rudzie z Elby i spławie drewna Tybrem, a Latenem metalurgia MEDIOLAŃSKA, z czym łączę bazylikę Apostolorum.

Sprawa ta tłumaczy największą zagadkę archeologiczną, a mianowicie BRAK W LATENIE KURHANOWYCH GROBOWCÓW ARYSTOKRACJI CELTYCKIEJ, choć arystokracja ta niewątpliwie istniała. Powodem było przenoszenie się metalurgii z zamków do lasów, czyli przeróbka rudy PRZY PALIWIE, jak teraz przy węglu, bo węgiel DO RUDY woził tylko Stalin. W Latenie zamki utraciły funkcję przemysłową a nabrały reprezentacyjnej, wobec czego arystokracja mogła się chować w swych zamkach czyli kryptach wielokrotnego użytku. – Gdy zmieniał się ród to trumny przetapiano.

Przy historii architektury Rzymu jest zasadnicze pytani: KTO ZBURZYŁ RZYM? Wiadomo było, że RZYM ZNISZCZYLI WANDALOWIE czyli Słowianie, ale wykopaliska Mussoliniego wykazały, że tak nie było. Wczoraj obejrzałem na TV Discovery Word film Śmieciopolis: RZYM, w którym zaprezentowano jeszcze bardziej niesamowitą tezę, że RZYM ZNISZCZYLI WIZYGOCI. Narces napisał jednak do Totylli: JEŚLI ZNISZCZYSZ RZYM OKRYJESZ SIĘ HAŃBA PO WSZE CZASY – wobec czego Totylla opuścił Rzym.

MILCZENIE dziejopisów o Zniszczeniu Rzymu jest znamienne – jakby podlegało cenzurze? i celowo kierowało Oskarżenie na Wandalów. W średniowieczu Rzym był jednak miastem Wspaniałym a opisy BESTIALSTWA i wyludnienia Rzymu pochodzą dopiero z renesansu. Chodziło o zdobycie Rzymu przez lancknechtów Lutra, po którym miasto NIE NADAWAŁO SIĘ DO ZAMIESZKANIA.

Wygląda na to, że OBLĘŻENIE RZYMU przez lancknechtów odnosi się do Watykanu, który został zdobyty nie ostrzałem artyleryjskim, ale przez ZAPĘDZENIE CAŁEJ LUDNOŚCI do budowy tamy na Tybrze, która ZATOPIŁA WATYKAN. Materiał na budowę tamy czerpano z Kapitolu i Palatynu, i dlatego Mussolini nie dokopał się pod olbrzymią hałdę śmieci do GRUZOWISKA, które chciał odbudować.

Można powiedzieć, że gruz z Kapitolu i Palatynu poszedł do wapienników, ale w Rzymie nie brakowało kamienia wapiennego a wobec Ruin Rzymu była zawsze estyma, toteż wapień rozbiórkowy można było tam wypalać jeśli był przemieszczony – jak „kamień wiślany” z zamku a'Mazona-MAZURA w Płocku.

Fryderyk II po I wojnie śląskiej zabrał Langhansa Starszego do Berlina, gdzie kazał mu zbudować TRYBUNĘ Placu Defilad, którą ten zbudował jako Bramę Brandenburską z Naśladownictwa SARKOFAGU Aleksandra Wielkiego w Aleksandrii, który widział w Archiwum Sejmu Śląskiego. Aleksander miał bowiem grobowiec PERSKI. Na malunku: 19. OLIMPIADA I DIANA - WANDALUZJA, zatoka portowa jest CZERWONA, gdyż tam zaczynał się kanał do Morza Czerwonego, nazywanego tak od skorupiaka purpurowego. W relacji z misji Ottona z Bambergu jest wzmianka, że w Szczecinie rzeźby były malowane tak NATURALNIE, że wyglądały na Żywe Postacie, i nie było widać na nich śladów Starzenia choć stały pod gołym niebem.

Obraz Defilada Zwycięstwa przedstawia zaś TRYUMF po I Zdobyciu Rzymu, za co uznano Kapitulację Rzymu przed Cezarem i Leszkiem Chytrym: OBYWATELE CHOWAJCIE SWOJE ŻONY, BO IDZIE TEN ŁYSEK: 19. OLIMPIADA I DIANA – WANDALUZJA, gdzie jest obecny krakowski Dworzec Główny widokiem na Cytadelę. Tam była prawdopodobnie Wschodnia brama Wału Chińskiego, który został z okazji tej defilady zniwelowany. Z tej racji pierwszym aktem prawnym, który wymógł na Senacie Cezar było jego Prawo do noszenia wieńca laurowego Na Codzień – żeby nie nazywano go Łyskiem.

Raczą nas filmami o PRZEJŚCIU HANNIBALA PRZEZ ALPY, co jest głupiego robotą. Ten bowiem miał ZACHODNI basen śródziemnomorski, kto miał Stocznie Rodanu, które Kartagińczykom zabrał Pyteasz z Rozewia-Władysławowa.

Kartagińczycy NIE BYLIBY ZAŚ KARTAGAIŃCZYKAMI, gdyby nie mieli tunelu Pod Alpami do transportu statków w PAKIETACH do Padu, który wobec zbliżania się flotylli reńskiej Pyteasza ZAWALILI SKAŁAMI. Analogiczne tunele Feakowie, Egipcjanie i Fenicjanie budowali POD ANDAMI.

Plany tego były w archiwach kartagińskich, którymi posłużył się Hannibal, który przekroczył Alpy w ZIMIE Przełęczą NIE BRONIONĄ PRZEZ RZYMIAN. Szedł zaś dlatego ZIMĄ, bo w Zimie NIE MOŻNA BYŁO obsadzić przełęczy alpejskich ???

W tym tunelu zginęła DRUGA armia kartagińska, gdyż Rzymianie przekupili górali.

Agnieszka Krzemińska, SKOK NA SKARB – Berlin, Drezno, a kilka dni temu Manching – z niemieckich muzeów rabowane są złoto i klejnoty. Straty kulturowe i naukowe są kolosalne. Czy bezcenne kolekcje archeologicznych zabytków da się skutecznie chronić? Polityka, 30.11-6.12.2022, str. 72-74.

Gdy oskarżyłem o Kradzież Wszechczasów neapolitańską szkołę kopulacyjną to Pawi Tron odezwał się z Izraela: MAMUSIU, JA TU JESTEM. Kamuflowanie przez Niemców Kradzieży Wszechczasów doprowadziło do II i III kradzieży Politycznej. Z muzeum w Manching w Bawarii skradziono duży skarb złotych staterów POLSKICH, ukryty prawdopodobnie po klęsce Polaków nad Lechem w roku 12 naszej ery. W Skarbie miały być 2 Pierścienie i Pierścionek - polska waluta miedziana Władcy Pierścieni do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy. Statery z profilem Aleksandra Wielkiego nazywane są w Bawarii PŁACZKAMI – od bitwy w Kielcach, po której uciekł on z matką Olimpiadą do Albanii.

Archeolodzy odnaleźli celtycki skarb sprzed 2000 lat
14.01.2022, JAKUB RYBSKI
Niemieccy archeolodzy odnaleźli celtycki skarb liczący 41 złotych monet. Eksperci zauważają, że ich wartość w tamtych czasach była ogromna.
Skarb 41 złotych staterów znaleziono k. Brandenburga i odatwano na 125 – 30 pne. Nazywanie tych monet CELTYCKIMI jest głupie, bo zostały one ODLANE w Mogile pod Krakowem a takie same były odlewane też w Pradze. Pisze się, że były one ze złota Aluwialnego, co też jest głupie, gdyż od V wieku pne działały KOPALNIE w Jesionikch Śląskich.
W Brandenburgu nigdy Celtów nie było a skarb został ukryty prawdopodobnie w r. 50 pne, gdy Leszek Chytry i Juliusz Cezar szli na Konin.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 

Jerozolima do utraty zmysłów

Pretorium prefekta Gratusa jako NAJWIĘKSZA ŚWIĘTOŚĆ ŻYDÓW i Trzech Religii
 
« powrót|drukuj