Skip Navigation
 

Złotoryt z Hołdu Heroda Wlk

Jerozolima w Biblii Lutra

Świątynia po przebudowie Heroda

Prertorium prefekta Gratusa

Jako pałac Flawiuszów

22. RZYM NIEZWYCIĘŻONY

Jerozolima do utraty zmysłów

Edward Norman, DOM BOGA – Historia architektury sakralnej, C 1990 Christ Church Callage, Canterbury-Cambridge; C 2007 „Arkady” Sp. z o.o., Warszawa, s. 20-21

Jest to opublikowany przez Wacława Hollara w XVII wieku złotoryt z widokiem Jerozolimy ze Wzgórza Oliwnego. Ponieważ topografia jest poprawna i szczegółowa więc nie jest to widok "fantastyczny”, a ponieważ na Wzgórzu Świątynnym BRAKUJE zbudowanej przez cesarzową Helenę Skalnej Katedry więc nie jest to rycina bizantyjska a RZYMSKA. Pałac Salomina czyli Wzgórze Świątynne jest oddzielony fosą z kładką od Pałacu 300 Nałożnic zaś Świątynia Salomona jest na górze SYJON.

Jerozolima Czecha Hollara musi być uwzględniona w programach komputerowych 3 koncernów, które przejęły Biblię po 400 atakach ogierków żydowskich na MOJĄ Świątynię Salomona, którą chciałem sprzedać Niemcom, ale ci wykpili się, że na rekonstrukcji Konrada Schicka nie można zakwaterować Tysiąca Bab. Hollar WYJAŚNIA to, że Stajnią Salomona był Pałac 300 Nałożnic. Pozostało wprawdzie jeszcze 700 bab, ale SIĘ ZNAJDĄ. I pomyśleć, że nasz Bolesław II jako ZDOBYWCA AZJI miał tylko jedną nałożnicę: KOBYŁĘ. Jeśli Amerykanie, Hindusi i Japończycy tego nie zrobią to mogą być oskarżeni o spiskowanie lub Wrogie Przejęcie. Salem i Syjon (Świątynia Salomona) były budowane TRAKTATOWO po obu stronach Drogi Solnej. Wg planu Izaaka Newtona to Świątynię Salomona budował faraon Sezostris III.

Świątynia Salomona na SYJONIE podpisana jest u Hollara jako Góra Jebuzytów, gdyż Dawid, który został osadzony przez Filistynów na Salemie, zdobył Syjon atakiem komandosów przez syfon wodociągowy. Średniowieczna maksyma mówi KTO MA BRAMĘ TEN MA GRÓD, ale na Jerozolimie Hollara najważniejsza jest Świątynia Salomona jako CYTADELA.

http://odkrywcy.pl/kat,111396,title,Jerozolima-do-utraty-zmyslow,wid,12972115,wiadomosc.html?smg4sticaid=6f187

Czytamy: „Mówi się, że w Jerozolimie mędrcy popadają w szaleństwo, a szaleńcy stają się jeszcze bardziej szaleni”. Ten aforyzm francuskiego pisarza Jeana Lartéguy’a pozostaje nadal aktualny w Świętym Mieście - jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie.

Jest to miasto na styku kultur i przejście graniczne z Zachodu na Wschód. W Jerozolimie krzyżują się ścieżki milionów ludzi, przybywających tu każdego roku. Wyznawcy trzech największych religii monoteistycznych pielgrzymują tu w poszukiwaniu oświecenia. Czasem nawet je odnajdują… W tym artykule Świątynią Salomona jest Wzgórze Świątynne czyli PAŁAC Salomona z 300 nałożnicami, przebudowany ma Pretorium Rzymskie, gdzie ogłaszano Wyroki surowych sądów rzymskich - skąd ŚCIANA PŁACZU biednych na umyśle Żydów.

Sanktuarium Świątyni Salomona było KOPIĄ Mauzoleum Eurydyki-EUROPY w Troi na Złotym Rogu, obecnie Hagia Sophia. JEROZOLIMA w Biblii Lutra przedstawia miasto z Lotu Ptaka: http://www.wandaluzja.com/?p=p_290&iPageContent=2// ze Świątynią Salomona w lewym-górnym rogu jako okrągłą górą z kolistym murem basztowym na koronie i wielkim ELIPTYCZNYM sanktuarium w środku, podpartym 4 symetrycznie ustawionymi wieżami.

Izaak Newton posługiwał się planem Świątyni Salomona, który jest ponoć w jego archiwum w USA, i METRYKĄ od Sezostrisa III, który miał wbijać słupy graniczne nad Indusem i na Wołgodonie.

Interia.pl, 26 XI 2011 - Izrael: To nie Herod zbudował Ścianę Płaczu

Izraelscy archeolodzy doszli do wniosku, że to nie Herod zbudował Ścianę Płaczu. Pod jej fundamentami znaleziono bowiem monety wybite 20 lat po śmierci tego króla Judei. Odkrycie wskazuje, że Herod - wbrew dotychczasowemu przekonaniu - nie mógł nawet rozpocząć budowy muru, który jest uznawany za NAJŚWIĘTSZE MIEJSCE JUDAIZMU.

Do tej pory sądzono, że Ściana Płaczu powstała w czasie panowania Heroda. Wedle Ronny'ego Reicha z Uniwersytetu w Hajfie - jednego z archeologów kierujących pracami wykopaliskowymi pod Ścianą Płaczu - cztery znalezione tam monety z brązu zostały wybite przez Waleriusza Gratusa ok. 17 roku naszej ery. Gratus był poprzednikiem Poncjusza Piłata na stanowisku rzymskiego namiestnika Jerozolimy. Monety odkryto w pomieszczeniach dawnej łaźni, która została zasypana pod fundament Ściany Płaczu.

Sprawa ta potwierdza rzeczowość złotorytu IERUSALEM–HIERUZALEM, opublikowanego przez Wacława Hollara. Złotoryt był HOŁDEM Heroda Wlk dla Oktawiana Augusta w łacinie JULIAŃSKIEJ a został złupiony przez Karola Luksemburga. Na Wzgórzu Świątynnym jest PAŁAC Salomona, gdyż złotoryt przedstawia miasto PRZED zbudowaniem Świątyni Jerozolimskiej Heroda Wielkiego rzymskiej CAPITOLINY - obecnie Stare Miasto - gdzie prefekt Gratus przebudował Pałac Salomona na PRETORIUM. W Pretorium odbył się Proces Jezusa Chrystusa - wg niemieckiej rekonstrukcji wizualnej, zgodnie z mą interpretacją Jerozolimy Biblijnej, na wielkim podium Pretorium.

I Świątynia JEROZOLIMSKA nic wspólnego ze Świątynią Salomona nie miała, gdyż została zbudowana po Niewoli Babilońskiej wobec rekwirowania przez kolejnych okupantów Świątyni Salomona jako CYTADELI na Górze Syjon. Świątynię Salomona odzyskał dopiero Herod Wlk budując dla Rzymian Cezareę Palestyńską.

Na złotorycie Calmeta mamy Pałac Salomona PRZED przebudową Gratusa na Pretorium, tylko z innej perspektywy niż u Hollara. Świątynię Salomona u Calmeta można więc uważać za PRZEBUDOWANĄ przez Heroda Wlk.
 
Strony: 1 2 3 Następna »
 
 
« powrót|drukuj