Skip Navigation
 

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Henryk Sandomierski

Dr Zbigniew Pilat, POLSKI KSIĄŻĘ KRZYŻOWIEC, Nasz Dziennik, 5-6 I 10, s. 25

Henryk Sandomierski nie miał nic wspólnego z templariuszami, czego implikowanie jest szachrajstwem Długosza, który dorabiał „racje historyczne”. Henryk był związany z Wenecją, Palermo i joannitami, których osadził w BRAMNYM kościele Bożego Ciała we Wrocławiu.

I Krucjatą Henryka był najazd z Rogerem II Sycylijskim i Węgrami na Bizancjum: Anna Komnena pisze o najeździe na Wołoszczyznę WATAGI z wielkim wojskiem oraz Normanów na Albanię. Potem ewentualnie Polacy mogli uczestniczyć w najeździe Normanów na Tunis, bo – jak wykazali Niemcy – w Palestynie ich nie było. Znaczy to, że Polacy opuścili Sycylię po śmierci Rogera II w lutym 1154, gdy w Palermo pojawiły się informacje o Polsce „z pierwszej ręki”.

Henryk Lew poprowadził na Połabie DZIESIĘĆ razy więcej krzyżowców niż cesarz Konrad III, który po klęsce pod Dorryleum w Azji Mniejszej musiał wracać. Władysław II chwalił się, że tylko Polscy nie ulegli panice. Na skutek tego Konrada III zastąpił Fryderyk I Barbarossa, który obiecał dla Lwa Bawarię, dzięki czemu dokonał podboju Połabia i „zhołdował Polskę”. Hołd Bolesława IV w r. 1157 był jednak aktem okolicznościowym wobec zagrożenia Poznania zatopieniem tamą poniżej, gdy Bolesław popełnił kardynalny błąd nie broniąc Głogowa. Tą raczej patologiczną antyniemieckość Bolesława IV wspierał Henryk.

Matejko przedstawia Henryka jako mężczyznę w sile wieku, NIE MŁODEGO. Wersję, że Henryk musiał zmienić tożsamość na skutek tajnego ożenku z Żydówką, za którą zapłacił krocie, potwierdziło znalezienie Płyty Wiślickiej, z grupami rodzinnymi Henryka Sandomierskiego jako chana Kipczaku i Kazimierza II z Leszkiem Bolesławowicem. Płytę odatowano na Wygnanie Mieszka III w r. 1177.

Agnieszka Teterycz-Puzio, HENRYK SANDOMIERSKI (1126/1133-18 X 1166), AVALON Kraków 2009, cena 22,00 zł – przecena 12zł00gr

Biblia Płocka przedstawia TRZECH Spadkobierców Bolesława III: Władysława, Bolesława i Mieszka. Kazimierz pojawia się dopiero na podretuszowanej patenie Kaliskiej, leżąc nagi na płockim sarkofagu Mieszka Bolesławowica, nad którym stoją jego matka Salomea i Henryk Sandomierski. Ponieważ Salomea zmarła w r. 1144 to mógł to być akt sukcesji księstwa Sieradzko-Łęczyckiego jako jej posesji wdowiej, ale księstwo to zagarnął prynceps Władysław w wyniku bitwy nad Pilicą, w której Rusini – bo Polacy walczyć nie chcieli – pokonali Mazurów. Był to PIERWSZY konflikt prycepsa z palatynem wrocławskim Piotrem Włostowicem.

Po aneksji Sieradza, Łęczycy, Wiślicy i może Sandomierza, co implikuje ucieczkę Henryka do Płocka, w roli protektora Kazimierza wystąpiła wdowa po Mieszku Bolesławowicu Anastazja jako księżna Wołoska, co Władysław skontrował aneksją przez Bizancjum Wołoszczyzny a przez Węgry Spiszu, oraz okrutną rozprawą z palatynem Piotrem. Tu jednak przeliczył się, bo oślepiony i objęzyczony Piotr po podgojeniu się ran poszedł PO OMACKU do Poznania Na Żebry, na co ze zgrozą patrzyła Polska i Europa. Gdy Władysław przystąpił do oblężenia Poznania to zjawił się arcybiskup Jakub ze Żnina i WYKLĄŁ GO za Złamanie Testamentu Krzywoustego, który zresztą sam Arcybiskup sfalsyfikował, tak jak Bullę Gnieźnieńską, która ŁAMAŁA Jednowładztwo.

Prynceps wezwał do oblężenia Poznania Rusinów a juniorzy Pomorzan, którzy rozgromili zdrożonych Rusinów, co było inicjacją pierwszego w Europie Feudalnego Władztwa Gruntowego, powtórzonego w Magna Carta. Za Solidarności I dowiedziałem się, że na UWr Doktor Cetwiński pisze pracę habilitacyjną o Carmen Mauri, więc udałem się do niego i oświadczyłem, że Niemcy MAJĄ RACJĘ, iż Henryk Sandomierski nigdy w Palestynie NIE BYŁ. Głównym argumentem niemieckim jest, że taki książę NIE JEST ZNANY historiografii niemieckiej, która jest kompetentna w sprawach polskich. Ja dodałem do tego artykułu, że Carmen Mauri powstało na sycylijskim dworze Rogera II Sycylijskiego – a jeśli tak to Henryk był onym Watagą, który najechał Wołoszczyznę podczas ALBAŃSKIEJ wyprawy Rogera II, aby po kapitulacji cesarza bizantyjskiego wziąć udział w wyprawie Rogera do TUNISU. Ku memy zdziwieniu dr Cetwiński UZNAŁ moją argumentację, więc teraz z nie mniejszym zdziwieniem odnajduję tą zdezawuowaną wówczas argumentację Antyniemiecką, która była konfabulacją Długosza.

Jest LEGENDA Henryka Sandomierskiego - że kupił w Ziemi Świętej piękną Żydówkę, za którą zapłacił krocie, a gdy spraw się wydała to uciekł ze swą Żydówką do TATARÓW. Ja to tłumaczę jednak bardziej racjonalnie: W r. 1162 Węgrzy zabrali Polsce Wołoszczyznę, Krym i Kipczak-Wołgograd więc wobec wojny bizantyjsko-węgierskiej Henryk ogłosił Swą ŚMIERĆ i dał Sandomierz Kazimierzowi, aby powtórzyć swój wyczyn z r. 1153 atakując z zaskoczenia Węgrów na Wołoszczyźnie a potem Krymie i Powołże. DOWODEM na to jest Posadzka Wiślicka, przedstawiająca grupę rodzinną Henryka Sandomierskiego z oną Żydówką w Diademie oraz małżeństwo Kazimierza II z Leszkiem Bolesławowicem w r. 1177, który to alians polityczny WYGNAŁ Mieszka III.

W r. 1177 był Pokój Wenecki, w którym Fryderyk I Barbarossa złożył hołd Papieżowi w asyście Ludwika Świętego i Ryszarda Lwie Serce (C. Schmidlin, C. E. Gerner, GOTHIC, h.f.ullmann 2009, s. 248-9), wobec tego z Polski wygnano Mieszka III jako sojusznika Fryderyka.

Wydaje się też, że Salomea nie umarła w 1144 r, ale jako księżniczka niemiecka wyjechała z małoletnim Kazimierzem do Bergu-Duesseldorfu, skąd powstałby mit o Kazimierzu jako Zakładniku, wychowanym na dworze cesarskim. Ponieważ Henryk jako Chan Kipczaku zawarł pokój z Saladynem to Cesarz i papież namówili Kazimierza, żeby przy pomocy książąt ruskich dokonał najazdu na Kipczak, o czym zdaje się świadczyć list Fryderyka I Barbarossy do Saladyna, w którym cesarz grozi sułtanowi najazdem na Bliski Wschód DZIKICH POLAKÓW. Temu właśnie służyła Wyprawa Igora Światosławowicza, który w r. 1185 poniósł klęskę pod Taganrogiem, wobec czego Kazimierz musiał zwrócić Wielkopolskę Mieszkowi III, co przedstawiają obrazy „Pokuta św. Hieronima” z r. 1201. Rzeczony list nie jest więc falsyfikatem, ale zagrywką polityczną, która sczezła pod Taganrogiem.

Koniec rządów Kazimierza to wyprawa z Węgrami na POLLEKSIANÓW, która też sczezła, bo templariusze sprzedali Niemcom węgierski Wiedeń z Ryszardem Lwie Serce. Gdy Kazimierz powrócił do Krakowa to nie zastał faworyty więc udał się do niej osobiście. Tam jednak zastał przebranego za dziada Chana Kipczaku, wobec czego popełnił na uczcie TEATRALNIE samobójstwo.

Z wizerunków Henryka najbardziej wyrazistym jest portret cerkiewny w Suzdalu.
 
 
« powrót|drukuj