Skip Navigation
 

44. INCYDENTU NIE BYŁO

Józef Piłsudski

Granica fałszu fabrykowanego w Polsce jest niesłychana. Byłem w kraju Naczelnikiem Państwa. Przewodniczyłem z musu w wielu obradach i każdy protokół z tych posiedzeń bezczelnie fałszowano. Radzę przyszłym historykom nie wierzyć polskim protokołom. Gdym studiował i przygotowywał mą książkę "Rok 1920", w archiwach Sztabu nie znalazłem całego mnóstwa dokumentów, które były mi potrzebne, natomiast znalazΠem fałszywe ...

Przy takim stałym fałszowaniu i reklamiarstwie można fałszować prawdę, i ostrzegam was, leguny. Pracujcie nad prawdą historii sami, bo to, co historyk znajdzie, będą referaty, atramenty, no i brudy. Niechybnie życie nie jest romansem, ale też nie powinno byż i kałużą błota, w którym my byśmy siebie czy też nasze dzieci, jak w lusterku oglądali. Dlatego was ostrzegam, jak ongiś wyście mnie ostrzegali. I ostrzegam was tak, jak gdyby historia przyszłości, przyszłości być może niedalekiej.

Józef Piłsudski; IV Zjazd Legionistów, Warszawa, 9 sierpnia 1925 rokuWy, aryjczycy, gorzko się skarżycie na wpływy żydowskie na wasze życie kulturalne. My jesteśmy, jak wy mówicie, narodem internacjonalnym, jednolitą mniejszościà w waszym środowisku, o tradycjach, zainteresowaniach, dążeniach i celach, które są od waszych różne ... Wy bierzecie pojedyncze fakty i mówicie pięknie o żydowskich finansistach i żydowskich królach filmowych ... chwaląc ich. Wtedy nasz strach natychmiast mija. Stajecie się w tym śmieszni.

W Palestynie uknuto kiedyś wielki wywrotowy ruch, rozszerzany przez żydowskich agitatorów, finansowany przez żydowskich finansistów, propagowany w żydowskich broszurach i pismach polemicznych. Było to w czasie, gdy żydostwo i Rzym stanęły ze sobą do walki na Śmierç i Życie. Doprowadziło to do upadku aryjskiego imperium światowego... a wy bajacie o jakichś żydowskich sprzysiężeniach, podając za przykład wojnę światową i rewolucję rosyjską ...

Myśmy wzieli w posiadanie historię waszą i zburzyli piękny Jej gmach. A wraz z historią oddaliście wasz los i wasze marzenia. Myśmy wnieśli zamieszanie i niezgodę w wasze życie osobiste i publiczne, i uniemożliwili cele wasze.

Markus Eli Revager, "Century Magazine", New York, 1928
 
 
« powrót|drukuj