Skip Navigation
 

44. INCYDENTU NIE BYŁO

O zamiarach żydostwa

Informacja o zamiarach żydostwa wobec narodu i państwa polskiego w latach 1989-1995

Po wielotygodniowej podróży po USA, Francji i niedawnym pobycie w Tel-Avivie udało mi się, jako Półżydowi-Półpolakowi zyskać wiarygodne rozeznanie, w jakim kierunku zmierza polityka Światowej Rady Żydów (Yewish Counsel), społeczeństwa i rządu Izraela, zarówno partii Likud jak i partii Pracy, wobec Polaków i Polski.

I. Głównym celem tych trzech ośrodków decyzyjnych Żydów jest:

1. Utrzymanie steru całkowitej władzy w Polsce.

2. Odzyskać z terenu aktualnej Polski 40 miliardy $, jakie dostały się w ręce polskie w czasie likwidacji przez Hitlera 4 milionów Żydów. Te 40 miliadów to majątki ziemskie, kamienice, wartościowe ruchomości, lokaty bankowe. Ekonomiści żydowscy dokonali szacunku tego majątku i ocenili średnio na 1-go Żyda 10 tysięcy dolarów, co, pomnożone przez 4 miliony Żydów, daje wartość 40 miliardów $. W tym rachunku wystawionym Polakom Żydzi popełnili 2 oszustwa:

Po I – państwo żydowskie dostało już te 40 miliardów $ w postaci odszkodowania od RFN (gdy państwo polskie żadnego odszkodowania nie otrzymało).

Po II – po r. 1956, gdy rząd polski starał się o kredyty w USA to rząd amerykański uzależnił to od spłaty odszkodowań dla Żydów, obywateli polskich. Obecne roszczenia wskazują zaś, że rząd izraelski chciałby już po raz trzeci otrzymać odszkodowanie, za to samo.

Obłudą i bezczelnością jest twierdzenie, że to Polacy przejęli ten majątek. Po zaborze Polski w r. 1939 Niemcy rekwirowali majątki nie tylko Żydom, ale przede wszystkim Polakom. Od lipca 1944 dobra te były natomiast przejmowane przez Armię Sowiecką i jej satelitę PKWN, w którym władali żydowscy komuniści (Berman, Minc, Zambrowski, Szechter i inni).

Za najbardziej skuteczne środki tej rewindykacji uznano:

1. Prowadzenie zabójczej polityki fiskalnej, aby zniszczyć polskie przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze, a następnie wykupić je od zadłużonej gospodarki za 1/10 ich wartości. W tym celu do rządu polskiego powołano Mazowieckiego, Bieleckiego oraz Balcerowicza, którzy, sterowani przez pseudo-ekonomistę spod znaku międzynarodowego żydostwa, Geoffreya Sachsa, zastosowali morderczą metodę niszczenia przedsiębiorstw polskich:

Wprowadzono kredyt bankowy 8o%, dywidendę 35%, popiwek 500%, odsetki za zwłokę 150%.

2. Przekształcenie Polski w śmietnik Europy, bazę tranzytową narkotyków i pralnię brudnych pieniędzy.

3. Zniszczenie polskiego kopalnictwa węgla, w wyniku zastoju w polskim przemyśle, transporcie kolejowym i eksporcie, co zredukowało wpływy dewizowe o 3 miliardy $ rocznie, licząc po 60 $ za tonę, i dalsze 500 milionów $ za transport kolejowy. Realizowany przez Światowy Rząd Żydowski i Mossad wspierany przez amerykańską CIA plan niszczenia Polski udał się niemal w 100%, przy aplauzie polskich idiotów ekonomicznych i obłąkańców z Solidarności, oczarowanych wizją bogatej kapitalistycznej Polski. Teraz pozostaje tylko wykupić za 1/10 wartości najlepsze polskie przedsiębiorstwa (co już udało się w 80%), które będą wykorzystywać tanią siłę roboczą Polaków, zagrożonych bezrobociem.

Obok tego generalnego planu, w okresie rządów Mazowieckiego, Bieleckiego a OBECNIE Suchockiej odbywa się również indywidualna grabież Polski przez żydowskich aferzystów, takich jak Grobelny, Bagsik, Gąsiorowski, Bogatin itd, którzy już wywieźli z Polski miliardy dolarów. Pierwszy miliard $ Bagsik ulokował w Izraelu, Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Grabież ta została dokonana na oczach i z przyzwoleniem żydowskich i polskich agentów Światowego Rządy Żydowskiego. Żydzi ci stali się niemal bohaterami narodowymi i są porównywani do herosów Starego Testamentu – jak dawni żydowscy grabieżcy Egiptu i plemion z podbitej doliny Jordanu.

II. Nowe legendy Izraela wynoszą pod niebiosa innych bohaterskich Żydów działających w Polsce. Są to między innymi:

1. Mazowiecki i Geremek, porównywani do bohaterskich zdobywców Jerycha, którzy zamieszkali u prostytutki jerychańskiej i dokonali podkopu, co umożliwiło Żydom zdobycie pierwszego miasta w dolinie Jordanu. Podobne bowiem męstwo wykazali Mazowiecki i Geremek, którzy "oszukawszy" w Sierpniu 1980 MO dostali się do Stoczni Gdańskiej i przy pomocy Wałęsy ZDOBYLI GDAŃSK, jako pierwszą placówkę już żydowskiej Solidarności. Mazowiecki chwalił się nawet tym w kwietniu 1992 r. w telewizji polskiej.

2. Adam Michnik porównywany jest nawet z Mojżeszem, który oszukał Egipcjan, złupił bogactwa Egiptu i uciekł z nimi. Rabini Jerozolimy uważają go nawet za prawnuka Mojżesza, ze względu na jego spryt i jąkanie się – jak u Mojżesza.

3. Żona generała Kiszczaka – Maria Krystyna, porównywana jest do biblijnej Estery, która uwiodła króla Babilonu i doprowadziła do uwolnienia Izraela z niewoli babilońskiej. Pani dr Maria Krystyna Kiszczakowa, która wdziękami nawróciła swego Mamana na wiarę prożydowską, jest w Izraelu czczona na równi z biblijną Esterą!?

4. Aktualny minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, z domu Jojne Grynberg, syn Chaima Grynberga ze Lwowa, byłego ENKDzisty i byłego dyrektora departamentu Ministerstwa Rolnego PRL, jest popularny w Izraelu na równi ze sławnymi wodzami Izraela, a w szczególności Bar-Kochbą, bohaterem powstania antyrzymskiego.

Onyszkiewicz jest na pewno obrzezany – byłem na uroczystości obrzezania we Lwowie w r. 1937.

To, że jest to NACZELNY WÓDZ NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ W POLSCE jest z pewnością tajemnicą nr-1 dla Polaków. Ponieważ ojciec Janusza był w latach 1935-39 znanym we Lwowie pośrednikiem w handlu nieruchomościami więc małżeństwo Onyszkiewiczów prowadziło w l. 1986-90 agencję handlu nieruchomościami, ogłaszając się nawet w prasie amerykańskiej i brytyjskiej. Jeśli odziedziczone po ojcu zdolności handlowe Jojne-Janusza, pogłębione handlem resztówkami ziemskimi, zostaną wykorzystane na stanowisku Ministra Obrony IIIRP to armia polska będzie bosa i bez karabinów.

Sprawa mordu w Katyniu jest nadal zagadką. Ponieważ spotkałem się w Izraelu z kilkoma osobami – repatriantami z ZSRS – które chwaliły się, że były sprawcami mordu na "polskich żydożercach", więc przedstawiam ICH WERSJĘ likwidacji 15 tysięcy oficerów polskich w Rosji Sowieckiej przez żydowskie NKWD:

Otóż po kompromitacji Armi Czerwonej w wojnie z Finlandią w grudniu 1939 – lutym 1940 roku, obozy jeńców polskich, głównie oficerów, zostały w marcu 1940 przejęte przez NKWD, które, składając się głównie z żydowskich komunistów, postanowiło wymierzyć sprawiedliwość "sanacyjnym bandytom".

Żydzi oskarżyli "sanacyjnych bandytów", że – w wyniku ich flirtu z Hitlerem (płk. Beck, gen. Kasprzycki no i przede wszystkim Józef Piłsudski) – Żydzi w całej środkowej i wschodniej Europy dostali się w krwawe łapy Hitlera a ich los był już w 1940 roku przesądzony. Winą za ten los Żydów obarczono elitę sanacyjną, która dostała się do niewoli sowieckiej. Dlatego ich żądania odwetu skierowały się przeciwko nim, tj. przeciw oficerom, prokuratorom, sędziom i policjantom. Wykorzystując przenoszenie oficerów z Kozielska i 2-ch innych obozów do Griazowca skierowali potajemnie transporty do Katynia, gdzie w ośrodku wypoczynkowym NKWD mogli w tajemnicy dokonać egzekucji wielu tysięcy więźniów cywilnych i wojskowych. Żydom wygodniej było zwalić winę na Stalina, z uwagi na zadawnioną nienawiść za wyprawę Piłsudskiego na Kijów i przegraną w roku 1920.

III. Dywersja Żydów na arenie międzynarodowej. Kierowana przez CIA, Yewish Councel, Mossad oraz działaczy żydowskich światowa polityka żydowska zmierza do wywołania zamieszek we wschodniej Europie i sprowokowania Gojów do wzajemnej rzezi, jak to jest w Jugosławii.

Osławiony Hans Genscher – Żyd, wiarołomny sojusznik socjaldemokratów niemieckich, bo sprzedał ich dla CDU Kohla za wiele milionów – teraz wywołał wojnę w Jugosławii, aby przy pomocy Franio Tudjmana, również Żyda, wywołać wzajemną rzeź Słowian. W tej grze uczestniczył również inny Żyd, Krzysztof Skubiszewski, który na wschodzie mobilizuje wraz z Michnikiem i Geremkiem litewskich szualisów przeciw litewskim Polakom.

Na Ukrainie byli Michnik i Geremek, mobilizując banderowców, upowców i innych do walki z Polską i Rosją. Obaj ci działacze, zaślepieni nienawiścią do Słowian, przywołują do życia najgorsze upiory faszyzmu, jak szualisów na Litwie, którzy mają na sumieniu m.in. pół miliona Żydów litewskich (obóz zagłady w Ponarach) oraz żołnierzy Bandery i UPA. Dywizja SS-Galizien, która wymordowała oprócz Polaków ponad milion Żydów z Ukrainy. W Czechosłowacji klika żydowska z Hawlem, Klausem i Dienstbierem sprzedaje całe Czechy i Słowację w ręce kapitału żydowskiego i niemieckiego, zagarniając olbrzymie prowizje za umożliwianie tajnych transakcji.

W Polsce Żydzi, kierujący Unią Demokratyczną i Kongresem Liberalno-Demokratycznym zorganizowali pełną wyprzedaż majątku polskiego na rzecz spółek kapitalistycznych Zachodu, w których kapitał żydowski ma decydujący udział. Mafie żydowsko-austriackie, żydowsko-niemieckie i żydowsko-francuskie wykupują polskie przedsiębiorstwa za 1/10 wartości – zniszczone przez wysoki kredyt, dywidendy, popiwek, odsetki skarbowe. Sprzedając polskie przedsiębiorstwa za minimalne ceny urzędujący w ministerstwach Żydzi i ich agenci uzyskują za każdą udaną transakcję miliony $, przesyłane na zaszyfrowane konta w bankach szwajcarskich i amerykańskich.

Bohaterski naród polski, który wybawił od zagłady setki tysięcy Żydów Polskich, nie może paść ofiarą żydowskiego spisku, zakrojonego na miarę wytępienia Indian amerykańskich przez Anglosasów, czy wymordowania siedmiu plemion doliny Jordanu przez najeźdźców żydowskich w 12-6 wiekach p.n.Ch.

IV. Obłąkany tryumfalizm społeczeństwa żydowskiego. Przebywając ostatnio 3 miesiące w Izraelu zostałem porażony obłąkanym tryumalizmem chasydzkiego, a nawet inteligenckiego odłamu społeczeństwa żydowskiego. Wychowani na obłąkanej biblijnej ideologii Narodu Wybranego głoszą wszem i wobec sukcesy żydowskich finansistów, którzy obrabowali Gojów, niczym Mojżesz zaprzyjaźnionych Egipcjan.

Współczesnymi bohaterami Żydów są m.in: 1. Boczki David (USA), aferzysta giełdowy – 7 miliardów $.

2. Maxwell i Synowie (Anglia) – 100 miliardów $ z ciemnych interesów.

3. Goldberg (Austria) – 700 milionów $ z malwersacji i podatków.

4. Bagsik (Polska) – 600 milionów $ malwersacji.

Powyżsi bohaterowie to najzdolniejsi uczniowie Biblii Starego Testamentu, która w księdze Powtórzonego Prawa Mojżeszowego daje takie oto wytyczne moralne wobec innych (Gojów):

1. Jeśli Żydowi zdechło bydło domowe, to mięso należy sprzedać Gojowi.

2. Jeśli Żyd stosuje lichwę, to tylko wobec Goja.

3. Jeśli Żyd pożycza pod zastaw, to tylko Gojowi.

4. Jeżeli obcy naród (w dolinie Jordanu) nie podda się pod władzę Żydów, należy wytępić go z dziećmi, kobietami oraz starcami, i wybić nawet jego zwierzęta domowe.

Wszystkie narody w Dolinie Jordanu zostały poddane rzezi i zniewoleniu, a następnie użyte do niewolniczej ciężkiej pracy, co doprowadziło do ich całkowitego wytępienia.

Nakazy tych zbrodni żydowscy prorocy i kapłani otrzymali podobno od Jehowy, jako naród wybrany, dzięki ofiarom z 3-letniej jałówki, 3-letniej kozy i 3-letniej owcy, złożonych w ofierze Jehowie przez protoplastę plemienia żydowskiego Abrahama, emigranta z biblijnego miasta Ur w Babilonii.

Ponieważ pochodzę z Narodu Polskiego (Matka), który nie splamił się agresją, a przeciwnie bronił Polski i całego Zachodu przed agresją Mongołów, Tatarów, Turków, Bolszewików i Niemców, uważam za swój obowiązek przestrzec Naród Polski przed zagrażającym MU zniewoleniem przez Kapitał Zachodni i Żydowski – kapitał splamiony krwią i grabieżą.

Polska, zasobna w surowce, samowystarczalna w zakresie energetyki, dysponująca dobrymi warunkami agrarnymi, ma wszelkie warunki, aby stać się niezależnym organizmem gospodarczym, bez zniewolenia przez kapitał żydowski, prymitywny i agresywny.

Informację tą przesyłam do wykorzystania działaczom politycznym, społecznym, przedstawicielom władzy oraz duchowieństwu polskiemu. Całe społeczeństwo powinno znać zagrożenia, jakie wiszą nad Narodem Polskim, ze strony Światowego Rządu Żydowskiego i niepoprawnych agresorów niemieckich oraz wielomilionowej armii ich agentów.

Narodowi Polskiemu grozi grabież mienia narodowego, zniewolenie, nędza i śmierć biologiczna. Rozpowszechniajcie powyższą informację przez powielanie jej i przekazywanie sąsiadom, przyjaciołom i wszystkim Polakom, otumanionym przez żydowską prasę, telewizję i radio (w tym RWE).

Z poważaniem: Marek Finkelstein-Dobrowolski – podpis czytelny

* * *

4 miliony Żydów w Polsce wojennej jest liczeniem 2,5 miliona Żydów polskich + 1,5 miliona Żydów wypędzonych do Polski przez Hitlera. Informacja pana Finkelstein-Dobrowolskiego jest pierwszym potwierdzeniem wersji jaką znam od starego lwowiaka, że mord katyński był spowodowany klęską Sowietów w wojnie fińskiej. Komisarzem sowieckim do spraw polszczyzny był Łazar Kaganowicz, czy jego brat. Otóż ten Polszcznyj Komisariat opracował plan "odpolszczenia" Związku Sowieckiego, który nie spodobał się jednak Towarzyszom Leningradzkim, którzy zaproponowali złagodzenie go", przez przesiedlenie Polaków do Finlandii a Finów na Syberię. Gdy jednak Finlandia wytrzymała 2 miesiące wojny to sprawa stała się światową i na front fiński zgłosiło się 80 tysięcy Polaków z Anglii i Francji – aby walczyć PRZECIW SOJUSZNIKOWI HITLERA, co znowu spowodowało dyplomatyczną interwencję niemiecką w Moskwie – w którym to świetle bolszewicy mogli uznać Polaków za powód swej klęski w Finlandii, a przynajmniej mianować ich kozłami ofiarnymi.

Trudno mi się jednak zgodzić z korupcyjnym charakterem Hawla, choć takie posłannictwo miał on niewątpliwie. ツ
 
 
« powrót|drukuj