Skip Navigation
 

26. ARCHITEKTURA NIEMIECKA

Mediolan i Strzegom

Jerzy S. Majewski, DUOMO – DUMA MEDIOLANU. Niemal wszystko na tym placu uosabia dumę i wielkość Mediolanu i Włoch. Jedna największych katedr, wspaniałe centrum handlowe z XIX wieku, cudowne kawiarnie. Gdzie przebywali Verdi i Toscanini oraz gdzie bili się futuryści, a anarchiści podkładali bomby; ale HISTORIA, Gazeta Wyborcza, 2 IV 2012, s. 2-3

JSM powtarza niedorzeczności, że katedrę mediolańską zbudowano w l. 1386-1400, co byłoby fenomenem, gdyż w XIV wieku NIE WYBUDOWANO ANI JEDNEJ KATEDRY. Poza tym uczono mnie, że katedra mediolańska jest architekturą NIEMIECKĄ, co potwierdziła moja kuzynka – zawodowy historyk sztuki.

Opis oblężenia Mediolanu przez Fryderyka I Barbarossę w l. 1158-62 mówi, że w końcu obie strony zgodziły się na Sąd Boży, który miał być dopełniony pojedynkiem najwaleczniejszych rycerzy. Gdy rycerze wyjechali to podjechał do nich Rycerz, który powiedział, że z URODZENIA jemu się ten honor należy, gdyż jest polskim księciem, Bolesławem z Wrocławia. Zrobił tak, gdyż cesarz nie godził się na jego udział w Sądzie Bożym.

Po pojedynku mieszczanie przedefilowali przed cesarzem ze STRYCZKAMI na szyi, który to zwyczaj zachował się w postaci KRAWATÓW. Cesarz wyznaczył dla kapitulantów Nowe Miasto, w którym założyli obóz a stare Miasto zarekwirował dla swej armii.

Ja to rozumiem jako LOGICZNĄ rozbudowę Mediolanu, w trakcie czego powstało dzisiejsze Śródmieście. Katedra mediolańska jest najstarszym dziełem architektury Sztaufów, które – wbrew naleganiom Parlerów, którzy odbudowywali katedrę hradczańską – NIE ZOSTAŁO ZMODERNIZOWANE, więc ci wynieśli się. Wobec tego Budowa w l. 1386-1400 była ODBUDOWĄ, ale bez zbudowania przewidzianych w oryginalnym projekcie WIEŻ. Kiedy tłumaczyłem Niemcom, CO TO JEST ARCHITEKTURA SZTAUFÓW, to zaproponowałem sprawdzenie, czy wieże katedry mediolańskiej zostały Zafundamentowane?

Fryderyk I nie zbudował wież, bo gdy w 1166 r. Liga Lombardzka obległa Mediolan to uciekł przebraniu knechta do Czech, gdzie złożył hołd królowi Władysławowi II, który uwolnił Mediolan. Władysław nie zwrócił jednak Ślązakom Nysy – najładniejszego miasta śląskiego – toteż gdy Fryderyk przystąpił do pacyfikacji Czech w r. 1173 to Ślązacy uwięzili i ubrali w kaftan bezpieczeństwa Bolesława IV, którego miejsce zajął Mieczysław III, wobec czego Fryderyk spacyfikował Czechy i anektował Miśnię, gdzie założył Nową Saksonię. Skutek tego był taki, że gdy Liga Lombardza ponownie obległa Mediolan, tym razem z Francuzami i Anglikami, to Czechów zabrakło, wobec czego Fryderyk został pobity na głowę. Fryderyk musiał złożyć w Wenecji hołd papieżowi, w asyście królów Francji i Anglii - do widzimy na Pokłonie Trzech Króli w galerii Uffici we Florencji, na którym BRAKUJE jednak króla węgierskiego, gdyż była to aneksja Wenecji przez Papieża, choć na obrazie jest zamek MEDIOLAŃSKI.

O odpowiedzi na budowę przez Fryderyka katedry mediolańskiej król francuski podjął budowę Notre Dame jako KONKURENCJI. Po ukończeniu Notre Dame podjął też budowę Luwru, co miało wpływ na Polskę. Po zbudowaniu Luwru do Świętej Jadwigi we Wrocławia przybyła jej siostra, rozwiedziona z Filipem II Augustem Agnieszka Meranka, której Filip w odprawie rozwodowej kupił kasztelanie jaworską i strzegomską. Przywiozła ona plany Luwru, co zdaje się być tajemnicą Pałacu Królewskiego Henryka I w Strzegomie, przebudowanego przez Austriaków i Prusaków na Twierdzę.

STRZEGOM – Zarys monograficzny miasta i regionu pod redakcją Krystyna Matwijowskiego, Wrocław-Strzegom 1998

I wzmianka o zamku strzegomskim pochodzi z 1293 r., a z dokumentu księcia Bernarda z r. 1312 wiemy, że był tam zamek KSIĄŻĘCY. Również to, ze na zamku był Plac Turniejowy świadczy o książęcym statusie zamku i że dziedziniec miał ponad sto m długości.

Zamek był w północno-wschodniej części miasta, ale na szkicach historycznych brakuje go, co mogło być sprawą CENZURY czy maskującego zadrzewienia po ZAKOPANIU przy przebudowie na Twierdzę. We Wrocławiu na portalu przebudowanego renesansowo Bastionu Polskiego jest rok 1584, a zamek strzegomski przebudowywano, gdy budowano włoskie bastiony Wrocławia budową Przez Habsburgów twierdzy STRZEGOM. Po likwidacji twierdzy w XIX w. część budynków LUWRU przeznaczono na cele przemysłowe: Słodownię, Browar, Spichlerz, które sukcesywnie rozbierano zastępując NOWOCZESNYMI a resztki zamku rozebrano przy budowie betonowego wiaduktu kolejowego w r. 1888.

Ja jednak z taką interpretacją Twierdzy strzegomskiej nie zgadzam, gdyż na rycinie STRZEGOMIA Wernera z r. 1736 jest główny pałac Agnieszki Meranki, ale BRAKUJE muru obronnego od północnego-wschodu, gdzie jest WYNIESIENIE gruntu. Luwr - jako MEMORIA rozgromienia przez Filipa II Augusta i Henryka I Cesarstwa Niemieckiego - był między miastem z zamkiem Neptuna, jako stolica piastowskiego, luksemburskiego, jagiellońskiego i habsburskiego Śląska, którą po bitwie pod Wiedniem, wobec zagrożenia przez Prusków, przeniesiono do Lubiąża a LUWR przebudowano na twierdzę holenderską i przez ZAKOPANIE.

Miesza się tu zamek kasztelański z Książęcym i KRÓLEWSKIM, przebudowanym na cytadelę czy twierdzę. Wobec tego pałac Królewski - jak go nazwał Henryk I - powinien się zachować, jak to było z zamkami na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Niektóre pałace nie zostały Odkopane do dziś, tak jak w Nysie. Do Tajemnic pałacu KRÓLEWSKIEGO Henryka I należy dołączyć też Strzegom.

Strzegom był apanażem Neptuna - Fort Gaj - który urzędował w Wenecji czyli Małej Wenedzie a Wielką była Bydgoszcz. Z Wenecji Neptun założył Florencję dla swej faworyty Flory, której podarował skapitulowanego Odyseusza jako Osła do Wózka. To daje nowy problem: CZY katedrę florencką ufundował Neptun?

Powyższą spekulację musimy uzupełnić: Po Pierwsze: GDZIE BYŁ STARY STRZEGOM? bo wg mnie powinien być w Refugium-schronisku na Trzech Górach, które są pochylone na Południe, co polepsza mikroklimat. Po Drugie: Jeśli Scytowie NIE ODBUDOWALI Grodziska Prasłowiańskiego na górze Szerokiej – prawdopodobnie na Trzech Górach – to znaczy, że podjęli jego przebudowę na CYTADELĘ, również dla dostaw niewolników słowiańskich dla Grecji, do czego Schronisko się NIE NADAWAŁO. Ziemie słowiańskie zostały podbite przez Scytów w czasie wojny scytyjskiej Dariusza Wlk a okupacja tą zlikwidował Leszek Złotnik, który w czasie bitwy pod Maratonem, gdy Scytowie poszli RATOWAĆ GREKOM, zdobył z PARTYZANTAMI skarbiec scytyjski w Płocku, co powołało kulturę wschodniopomorską. W greckiej tradycji zachował się on jako dobrotliwy Król-Obżartuch na Olbrzymim zamku GARGAMELL w Krakowie.

Jeśli Stary Strzegom był na Trzech Górach, od których pochodzi nazwa STRZEGOM, to miasto Strzegom lokował Król Mórz Nauplios-NEPTUN spod Troi, który potem ścigał Odyseusza po morzach i Atlantyku, aż ZŁAPAŁ. Wyznacznikiem Strzegomia-MIASTA jest wspaniała fara, którą mógł zbudować Neptun PRZED budową katedry florenckiej dla Flory.
 
 
« powrót|drukuj