Skip Navigation
 

Polska do Białorusi

47. Złoto Stalina

PISMO OKÓLNE – wersja polskojęzyczna

Otrzymałem z Banku Atlantyckiego ROZKAZ Banku Światowego w USA: IMMEDIATE STOP ON TELEGRAPH TANSFER OF $XXXXXXXXXX.USD.. Mam UZUPEŁNIĆ moje dokumenty o: 1. ECOLOGICAL DAMAGES CERTIFICATE; 2. MONEY LAUNDERY CERTIFICATE; 3. DRUG CLEARANCE CERTIFICATE; 4. TAX CLEARANCE CERTIFICATE.

Światowy Bank w USA bierze tym na siebie ODPOWIEDZIALNOŚĆ za Zbrodnię Przeciw Ludzkości, czym była i jest Satelitarna Detekcja Złota, za UJAWNIENIE której ja zostałem wpisany na Listę Oszustów Światowych i spędziłem 30 lat internowania w Najostrzejszym Rygorze. Wcześniej byłem więźniem komunistów, którzy wymordowali całą moją rodzinę, ale mnie Nie Mogli, bo UJAWNIŁEM Satelitarną Detekcję Złota i Złoto Indii. Od tego uwolnił mnie Bank Atlantycki kierując moją sprawę do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości TOGO, a ten skierował ją do FBI, ponieważ Złoto Stalina zostało złożone przez marszałka Broz-Tito w Polskim Skarbcu Wojennym na paszport amerykański mego ojca.

ROCZNE śledztwo FBI, Interpol i ONZ uwolniły moje czeki Spod Protestu i przeniosło śledztwo Satelitarnej Detekcji Złota do Niemiec, ale teraz padłem ofiarą Banku Światowego cherubina Hitlera Henry'ego Kissingera, który w Kyoto pobił mój system Ekologiczny korupcyjnym Protokołem Kyoto, choć tylko ja miałem i MAM technologię Ocalenia Świata przed PRZED EFEKTEM CIEPLARNIANYM. Tego dowodem jest przyznanie mi Nagrody ONZ 10 milionów $, co Zaprotestował Bank Cherubina Hitlera.

Poza tym nie miałem nic wspólnego z narkotykami i praniem brudnych pieniędzy, gdyż żyłem w biedzie.

Juliusz Prawdzic-Tell, https://www.wandaluzja.pl// Załączam dokument Banku Atlantyckiego.

BATENBERG KUPIŁ OD ROKEFELERA FOLWARK ŻYDOWSKI ZA ZŁOTO INDII

Ponieważ mój komputer jest monitorowany przez FBI i ONZ więc instytucje te posiadają zdjęcie EUFORII Kozaków Polskich na wieść o zdobyciu pod Orłem pociągów ze skarbami kilkuset rodów rosyjskich, które ZNIKNĘŁO z mego komputera. To się nazywa Paktem Piłsudski-Lenin, ale Piłsudski jest CZYSTY, bo kazał odczytać ULTIMATUM Poznaniakom, co jest Dowodem, że Inaczej Być Nie Mogło. Za Pakt Piłsudski-Lenin odpowiada Denikin, który zlekceważył Polaków.

Ultimatum zostało wystosowane wobec wypędzenia przez Denikina Kozaków Polskich z Zadnieprza do Petlury, który zdradził Austriaków na Ukrainie Zachodniej i zajął Kijów. Ponieważ Polacy Milczeli na PŁACZ Kozaków Polskich to ci wysłali Poselstwo do Lenina, który nie przyjął go. Rozpytywali się więc o POWÓD jej Abnegacji i udali się do Trockiego, który Poradził im zwrócenie się do Woroszyłowa, który Mógł Pomóc Kozakom. Ten przyjął ich w towarzystwie Budionnego, którzy Ulitowali się nad Niedolą Kozaków Zadnieprzańskich, którym nie pomogła w potrzebie Pańska Polska i obiecali militarną pomoc i GWARANCJE, których odmówili Lenin i Trocki. Lenin i Trocki nie mogli udzielić GWARANCJI Kozakom Polskim, bo reprezentowali tylko Bolszewicką Rosję a Unia Sowiecka, z Ukrainą i Białorusią, powstała PO bitwie pod Orłem.

To była podstawa polityczna Bitwy pod Orłem, gdzie Kozacy Polscy uderzyli na Tyły armii Denikina i zdobyli Skarby Rosji – do których kilkanaście lat temu zgłosili pretensje Żydzi z Odesy ??? na co musiałem odpowiedzieć Powyższym, ogłaszając, że każdy ród rosyjski, który utracił skarby pod Orłem musi się Zarejestrować U MNIE. Bitwa pod Orłem była Walnym zwycięstwem Czerwonych nad Białymi, ale w roli protektora Kozaków Zadnieprzańskich wystąpił Trocki, który wypędził Petlurę z Kijowa i rozgromił Wrangla na Krymie. Wtedy uderzył na "podległych mu" Kozaków Zadnieprzańskich, którzy dokonali NIEMOŻLIWEGO przechodząc przez broniony przez Bolszewików Perekop i przewożąc flotyllą Skarby Rosji do Odesy. Gdy jednak flotylla kozacka zbliżyła się do Odesy to byli tam już Chińczycy Stalina, przed którymi Polacy UCIEKLI, wobec czego Kozacy skapitulowali przed armią rumuńską…

Piszę o tym, gdyż jest pewna analogia między powstaniem Unii Sowieckiej a Unią Europejską. Unia Sowiecka była skutkiem Bitwy Pod Orłem, która była skutkiem paktu Lenin-Piłsudski, natomiast Unia Europejska jest skutkiem ZAKAMUFLOWANIA Satelitarnej Detekcji Złota wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych ONZ. Unia Sowiecka była państwem Niewolnictwa Państwowego czyli WSCHODNIEGO, natomiast Unia Europejska jest państwem HOLDINGOWYM a Holding to reforma społecznego niewolnictwa rzymskiego na WŚCIEKLIZNĘ Rotszylda zwaną Talibanem. Na razie Wścieklizna ta przejawią się walką z Wielką Lechią jako SARMACKIM Babskim Monopolem Złota.

Według książki HITLER BYŁ AGENTEM BRYTYJSKIM to mamy w Unii Europejskiej następującą strukturę władzy: Bękarty królewskie rządzą pedofilami; pedofile rządzą homoseksualistami a homoseksualiści masonami, którzy KONTROLUJĄ Jurysdykcję, Policję i Wojsko. Te są zaś AWANSOWANE przez Pedofilów, z którymi kontaktu Nie Mają, wobec czego Jurysdykcja, Policja i Wojsko muszą się PODLIZYWAĆ Homoseksualistom jako skoneksjonowanym z Pedofilami, co zapewnia masonom BEZKARNOŚĆ.

Jest więc pytanie, KIM SĄ BĘKARTY KRÓLEWSKIE, na co wypada odpowiedzieć, że Rotszyldami, którzy są Piastami z żydowskiego haremu Augusta Mocnego. Ponieważ Piastowie nie byli pederastami to Rotszyldy nie brzydzą się kobiet.

1 IX wysłałem Monit w języku angielskim na adres:UN-ORGANIZATION@usa.com// i unic.poland@unic.org// na który nie otrzymałem odpowiedzi. Cytuję po polsku:

Sekretariat ZGROMADZENIA OGÓLNEGO Organizacji Narodów Zjednoczonych.

OSKARŻAM Jurysdykcję Republiki Federalnej Niemiec, Wydział Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ, Wydział Prawny ONZ, Wydział Karny ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ i Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeczpospolitej Polski o Spisek, Zamach i Zbrodnię Przeciw Ludzkości. ZBRONIĄ tą była i jest Satelitarną Detekcją Złota. W początku marca 1989 r. wyjechałem do RFN, aby złożyć zeznania w sprawie Satelitarnej Detekcji Złota. Zeznanie moje nie zostało przyjęte a ja zostałem ukarany przez MSW w Bonn grzywną 11 tysięcy DM za Kłamstwo Sądowe, którą to karę Potwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny w Karlsruhe.

Po przymusowym powrocie do Polski zostałem internowany w najostrzejszym rygorze, a reżim III RP oraz inne rządy kradły moje tantiemy, które są bardzo duże. Moja http://www.wandaluzja.com// była Najpoczytniejszą i Najdroższą w USA, ale nie płacono mi, gdyż była zarejestrowana jako SĄDOWA. Została ona ZLIKWIDOWANA po 10 latach na skutek śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, które UWOLNIŁO moje czeki spod Protestu, ale sprzedano ją dla HUAWEI, gdyż wejście na nią było przez planszę Huaweia, choć zastrzegałem jej Nierejestrowalność czytelniczą i Darmowość. Huawei OKALECZYŁ mą Wandaluzję i Cenzuruje.

Przy kluczu: https://www.wandaluzja.pl// wyskoczyła mi NIEMIECKOJĘZYCZNĄ Wandaluzja na serwerze w Hesji, o czym nie wiedziałem. Oszusta Światowego można bowiem Okradać i Rabować. Sprawę UJAWNIŁ Bank Atlantycki w r. 2017, protestując czeki mego ojca listą Oszustów ONZ. Bank Atlantycki przekazał sprawę dla FBI, gdyż kapitał został złożony przez marszałka Broz-Tito na paszport amerykański mego ojca.

ROCZNE śledztwo FBI, Interpolu i ONZ, Uwolniło moje czeki Spod Protestu, ale zostały one Ponownie Zaprotestowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które NIE UZNAŁY śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, powołując się na WYDZIAŁ NARKOTYKÓW I PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ ONZ, pominięty przez śledztwo FBI, Interpol i ONZ.

To POMINIĘCIE jest zrozumiałe, gdyż wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych wydziału Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ ZAKAMUFLOWANO Satelitarną Detekcję Złota. Ponieważ zrobiono to BEZ Przesłuchania mnie w tej sprawie i BEZ Powiadomienia to był to SĄD KAPTUROWY a ja zostałem w Polsce Ubezwłasnowolniony jako Tajny Więzień i poddany tajnej policji, która okrada mnie, rozpuszcza o mnie bezsensowne plotki i kradnie moje dokumenty.

Wpisanie mnie do wydziału Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ było spowodowane tym, że jestem autorem minireaktora URSZULA SIPIŃSKA, który jest produkowany w kilku krajach Bez Mego Nazwiska. Sprawę tą załatwił agent KGB Kozina-Fanchini, który woził po Europie narkotyki Tonami i kopulował Urszulę Sipińską, która mnie nie znała, na Mym Paszporcie.

Załączam Pismo Przewodnie dla organów ONZ; http://www.turalinski.pl/blog-kazimierza-turalinskiego/81-prawo-i-przestepczosc/331-capo-di-tutti-capi-z-katowic-i-zabojstwo-jana-kuciaka// oraz czek podpisany przez ONZ i FBI, aby nie został UKRADZIONY przez Nieuczciwych Urzędników Państwowych, jak to Wy nazywacie, oraz mój dowód osobisty nr ….. Ponieważ mój komputer jest monitorowany przez FBI i ONZ to całą moją korespondencję MACIE.

Na to pisma nie otrzymałem Odpowiedzi czy Potwierdzenia. W moim ING-Bank Śląski, kazano mi napisać Oświadczenie, którego kopię nosze zawsze przy sobie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO.

ŻĄDAM natychmiastowego skreślenia mnie z listy Oszustów Światowych ONZ i podjęcia śledztwa w tej sprawie oraz realizacji załączonego czeku.

TAJNY WIĘZIEŃ Organizacji Narodów Zjednoczonych, Juliusz Prawdzic-Tell.

Zostałem zawiadomiony przez Bank Atlantycki o CIEKAWEJ próbie przejęcia mego kapitału, złożonego przez marszałka Broz-Tito-Pindara na paszport amerykański mego ojca. W roku 2018 Jojne Daniels dokonał zamachu na mnie, który nie udał się z powodu nie wyrażenia przeze mnie Zgody na Wpis do szpitala. DOWODEM na to jest Mój Akt ZGONU złożony w Banku Atlantyckim: Prawdzic-Tell Juliusz Jerzy// Izrael nie płaci Mossadowi, uważając, że powinna to robić Moskwa, więc ten żyje z ROZBOJU.

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI BIAŁORUSINÓW

16 czyli Przedwczoraj otrzymałem z Banku Atlantyckiego Akt Zgonu: PRAWDZIC-TELL JULIUSZ JERZY i Orzeczenie Policyjne, że Zaskarżony Kapitał jest WŁASNOŚCIĄ Prawdzica-Tella Juliusza Jerzego. Sądzę, że Policja nie prowadziła tu żadnego Śledztwa, tylko oparła się na rocznym śledztwie Federalnego Biura Śledczego USA (FBI), Interpolu i Organizacji Narodów Zjednoczonych w/s OSZUSTA ŚWIATOWEGO Prawdzica-Tella Juliusza Jerzego, które UWOLNIŁO moje czeki spod Protestu.

Dokumentów tych nie mogłem jednak zamieścić w Internecie, gdyż są one BLOKOWANE przez Hakerów, co zdarzało się już Kilkakrotnie. Z tematyki Blokowanych Dokumentów wynika, że nie byli to hakerzy polscy. To było Śledztwo Policyjne w/s BIAŁORUSINA Puleca Spurka. Jego dziad był obywatelem polskim, ale przyjął OKUPACYJNE obywatelstwo sowieckie. Po Wyzwoleniu uciekł przed Armią Czerwoną do Anglii, gdzie Pulec ukończył szkołę handlową ze specjalnością Paliw i podjął pracę w British Petroleum, zostając dilerem Nafty i Gazu u mego kuzyna Jovana Prawdzica – Wiceprezesa British Petroleum w Afryce, po którego śmierci objął jego stanowisko jako Zastępca.

Z tej racji Pulec Spurek pojechał na Haiti jako MÓJ FAKTOR. Chodziło o załatwienie sprawy ZAPROTESTOWANIA przeze mnie naukowego filmu Podróże Odyseusza CALIPSEM na Haiti na uniwersytecie PORT-AU-PRINCE oraz załatwienia z rządem Haitańskim odkrytego przeze mnie ELODORDO na Haiti, potwierdzonego Satelitarną Detekcją Złota, co nagłośniłem w Niemczech. W czasie tej misji Pulec Spurek zginął wraz z córką, która okazał się jego JEDYNĄ spadkobierczynią, a ponieważ administrował kapitałem swego szefa, którego spadkobiercą Jestem Ja to zostałem też spadkobiercą Mego Faktora. Broniłem się przed tym ale USTĄPIŁEM, wobec czego Bank Atlantycki przysłał mi KURIOZALNE Dokumenty.

Myślałem Całą Noc i Wymyśliłem, że skoro Pulec Spurek deklarował Narodowość Białoruską to niech Białorusini wezmą jego Niebagatelny majątek. Jenak pod warunkiem, że załatwią na Uniwersytecie Port-au-Prince sprawę Calipso na Haiti a z Rządem czy Parlamentem Haitańskim sprawę Eldorada na Haiti, za co należało by się im 20% kapitału hipotecznego Eldorada na Haiti.

Według listów FBI i agend ONZ do mnie to sprawę OSZUSTA ŚWIATOWEGO Prawdzica-Tella Juliusza Jerzego MONITORUJE Polski Prokurator Generalny, wobec czego to Pobożny Żyd Zbigniew Ziobro ponosi WINĘ za Więzienie i Okradanie mnie.

https://www.youtube.com/watch?v=8W2OvUl2r5M// Tajemnice Związku Radzieckiego: Śmierć Berii. Polityczna wojna na szczytach władzy w ZSRR.

Żadnej konspiracji Antyberiowskiej NIE BYŁO. Beria jako Marszałek Żandarmerii zagarnął Władzę po ŚMIERCI STALINA a był lepszym technikiem władzy od Stalina. Chciał się Dogadać z Zachodem i dlatego Liberalizował Związek Sowiecki. Nie było to łatwe, gdyż jako Szef NKWD miał Opozycję Zbrojną, której zrazu przewodził dowódca Nadamurskiego Okręgu Wojskowego w Czycie marszałek Rodion Malinowski, do którego UCIEKŁ Po Śmierci Stalina Marszałek Żukow.

Żukow wysłał kilku generałów do marszałka Broz-Tito, ale samolot został zestrzelony nad Morzem Czarnym, czy według innej wersji Przymuszany do lądowania w Bułgarii. Beria napisał list do Tity, ale ten według Abdurrahmana Awtorchanowa dał list Do Odpisania Dzilasowi, co jest Osnową ZASTRZELENIA BERII.

Gdy Chruszczow przybył do Belgradu z filmem PROCES BERII to został pouczony, że Oskarżanie o Zbrodnie Stalinowskie Berii powoła Front Stalinowskim który ZMIECIE REFORMATORÓW więc Referat Chruszczowa na XX Zjazd KPZSb pisał SAM Broz-Tito. Służby specjalne kilku państw zachodnich orzekły, że rolę Berii w tym filmie gra sobowtór Berii MIRCZULAWA.

Gdy Putin kazał otworzyć Archiwum Berii to znaleziono tam PUSTE PÓŁKI a na nich film PROCES BERII: http://wandaluzja.pl/?p=p_323&sName=polityczny-kapital-kryminalny-cz.-ii// Archiwum Berii zabrał marszałek Żukow po zdobyciu Kremla przez Kulikowa.

https://marucha.wordpress.com/2021/04/08/wolne-tematy-26-2021/

74. Yagiel said – 2021-04-09 (Piątek) @ 16:40:24 - Wygląda na podgrzewanie w kociołku Donbas/Krym.

Można się ZGODZIĆ z Yagielem, że wojna Rosji z Ukrainą 2021 może być prowokacją masońską – jak Plan 2007 Według Izby Lordów, za który Polacy ZAPŁACILI 1,5 miliona ton złota ze skarbca Włastów w Modlinie.

Plan 2021 miałby polegać na wpędzeniu do Polski 4 milionów wyszkolonych Ukraińców – szkolonych od SETEK lat w Nienawiści do Polski i Polaków przez Opryczną, Rosję, Turcję, Żydów i Niemców i Watykan, dla których Antypolonizm jest więcej niż Ideologią, bo RELIGIĄ – a którym Żydzi Dadzą Broń, jak na WOŁYNIU. Polakom zaś broń ZABIERAJĄ.

Belgijski historyk, prof. Charles Louis-Camille Sarolea, autor rządowego Raportu o przyczynach Wielkiej Wojny, stwierdził, że Antypolonizm jest SPRZYSIĘŻENIEM, czego nikt Antysemitom nie zarzucał. – A jeśli Sprzysiężeniem to musi mieć tajny rząd i tajny system finansowy. Do końca XX wieku działały Antypolskie szkoły terrorystyczne Królowej Elżbiety II, które były finansowane według mnie przez Rotszyldów. Moja babcia, która znała się na tym, twierdziła, że uczono tam Ukraińców ZARZYNAĆ POLSKIE ŻONY.

Mapa Katarzyny Wielkiej, uzupełniona Polską JAKO BIAŁORUSIĄ, jest logiką Raportu o PRZYCZYNACH WIELKIEJ WOJNY, tak jak mapa Obamy o użyciu przez Armię Rosyjską TAKTYCZNYCH bomb atomowej nad Dolną Wisłą i kontrataku Bundeswehry siłą 40 dywizji na MOICH Aerobusach, zaś US Navy miało bronić Pomorza między Odrą a Wisłą, które jest potrzebne dla okrętów podwodnych USA.

Helikopter bierze Sekcję komandosów lub marinersów a mój Aerobus KOMPANIĘ czyli 20 razy WIĘCEJ, więc Bundeswehra nie mogła bronić środkowej i górnej Wisły na Helikopterach. SMOLEŃSK z uprowadzeniem Prezydenta Kaczyńskiego do USA był REALIZACJĄ Planu Obamy.

15 stycznia 2022 o 10:04 Odpowiedz: Wolne tematy (4 – 2022) « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com) Ad. 135:

Gdy działałem w Lidze Polskich Rodzin to przyszli do nas pracownicy Wodociągów z informacją, że CODZIENNIE Rano woda jest zatruwana środkami jakie stosuje się w USA w gettach murzyńskich. Dlatego Żydzi Kranówy NIE PIJĄ. Było to PRZED sprzedażą wodociągów Izraelowi.

Ujawniono MIĘDZYNARODOWY Port Lotniczy MODLIN. Ja kiedyś PROTESTOWAŁEM Plan Portu Lotniczego MODLIN jako potrzebnego TYLKO dla wywozu Złota Włastów do Izraela, z której to racji Mossad okupował dwukrotnie Okęcie, z którego samoloty amerykańskie wywoziły w nocy Złoto z Modlina.

W roku 2007 Angela Hitler No I Merkel zaoferowała Putinowi MODLIN za WAŁBRZYCH. Ponieważ w Wałbrzychu AGH namierzyło w Skarbcu Hitlera 2,5 miliona ton złota to znaczy, że w Modlinie było go wówczas – po kilkakrotnych rabunkach – Analogicznie. To z tego złota Kaczyńscy zapłacili USA i Izraelowi jako Suwerenowi Rosji po 750 tysięcy ton złota za Odstąpienia od NUKLEARNEGO i AEROBUSOWEGO napadu na Polskę, które do Nowego Jorku przywiózł na 23 statkach niejaki Witte, co ujawniła Izba Lordów.

Zegarek JÓZEFA STALINA, NUMER JEDEN.
Z tego wynika, że mój ojciec DAŁ kolekcję Szwajcarskich Zegarków Stalina Bolesławowi Piaseckiemu, bo ten TAK DOBRZE Katował Generalissimusa… Tu jednak wszystkich zakasował Na Głowę Donald Tusk, który w procesie Piotrusia Pana zawnioskował, żeby te zegarki SPIENIĘŻYĆ, bo kapitał Musi Pracować. - WOT UM GUBERNATORSKI…
Korwin Mikke mówi, że KACZYŃSKI TO NOGA EKONOMICZNA I FINANSOWA A MORAWIECKI TO HILARY MINC, a tu mamy takiego Geniusza Finansowego. Stanisław Michalkiewicz: JA NIE MOGĘ GŁOSOWAĆ NA UNIĘ EUROPEJSKĄ, BO NIE MOGĘ GŁOSOWAĆ NA HOLAREGO MINCA.

Preambuły śledztw US Army i Armii Czerwonej w/s niemieckiej bomby atomowej są identyczne: HITLEROWSKA BOMBA ATOMOWA ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZA OGROMNE SKARBY WYWIEZIONE Z POLSKI I INNYCH KRAJÓW OKUPOWANYCH.

UJAWNIENIE Portu Modlin znaczy, że Złota Włastów już w Polsce nie ma. To są skutki Konstytucji Jaruzelskiej, którą podpisał Wałęsa.

11 kwietnia 2022 o 12:10 Odpowiedź: Ile złota jest na Świecie? « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com)

190 tysięcy ton złota na świecie to wersja dla Ubogich na kieszeni i umyśle, a zwłaszcza dla kobiet, które wysługują się Żydom za seks i Gramy Złota. Żydzi bowiem liczą złoto na Tony i Wagony a kobiety na Gramy. Jeden szlachcic powiedział mi, że przeciętny człowiek może połknąć do pół kilograma złota z Żyd do 2 kg ??? Przy badaniu Skarbca Hitlera w Wałbrzychu krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza namierzyła 2,5 miliony ton złota, co przy opracowaniu komputerowym dało Niecałych 2,41 miliona ton.

190 tysięcy ton może dotyczyć złota NIESYNAGOGALNEGO. Żyd chazarski, mason nowojorski i Wielki Mason Polski Julian Tuwim zaśpiewał w Kwiatach Polskich CAŁE ZŁOTO ŚWIATA W PIWNICACH SYNAGOG, pardon, teraz Izraela…
 
 
 
« powrót|drukuj