Skip Navigation
 

Polska do Białorusi

47. Złoto Stalina

Naczelnik Urzędu Skarbowego, Wrocław-Fabryczna...

Otrzymałem list: ING Bank Śląski Katowice, Centrum Płatności i Obsługi Klientów, Nr zgłosz. 11966/05/2017, który załączam. Z listu wynika, że Bank Śląski ING nie chce mieć nic wspólnego z wierzytelnościami swego klienta czyli mnie, co uważam za WYBRYK. Mało tego: Bank Śląski ING nie był nawet zainteresowany posiadanymi przeze mnie dokumentami, którymi są: Certyfikat Depozytora FRANCUSKIEGO; Licencja Depozytora; korespondencja Depozytora ze mną; zdjęcia Depozytora i Deponenta, który zginął w wypadku samochodowym z rodziną w r. 2012; BRYTYJSKI Paszport i korespondencja ze mną Depozytora Brytyjskiego. W Przypadku depozytu Francuskiego jest to suma 5.850.000.Milionów.USD.

Depozyty były Złotem Stalina, które zostało wzięte w Kijowie przez marszałka Narodowych Sił Zbrojnych Górę-Dolinę w roku 1946, które generalissimus wiózł do Pragi na wykupienie przez Holokaustów USA. Ponieważ wg prawa wojennego Komendantowi przypada Całe złoto zdobyczne i wybór dzieł sztuki to mój ojciec, Stanisław Antoni Prawdzic-Tell, po spłaceniu sojuszników w wojnie Ukraińskiej: marszałków Żukowa, Roli-Żymierskiego i Broz-Tity, wysłał to złoto statkami do Szwajcarii, ale rząd Republiki Francuskiej nie wyraził zgody i skierował konwój do wojennego skarbca polskiego pod jurysdykcją francuska, wobec czego mój ojciec zażądał też Depozytora Brytyjskiego.

Depozytorzy Francuski i Brytyjski napisali do mnie z racji śmierci Deponenta, Klemensa Dawida Prawdzica, obywatela izraelskiego, zaznaczając, że są ZAGROŻENI zarządem komisarycznym i przejęciem depozytów przez ICH państwa jako kapitału Martwej Ręki.

Odpisałem, że nieżyjący Klemens Prawdzic wszedł w posiadanie depozytów Gangsterstwem Politycznym jako wnuk komunistycznego Prezydenta Polski Bolesława Bieruta, który jako Bolek Jebaka miał wielu synów-kominternowców (arystokracja komunistyczna), których musiał UPOSAŻYĆ. Sowiecka policja polityczna ZAKATOWAŁA mego dziadka Juliana Prawdzica-Tella i zmusiła mego ojca do przyjęcia NOWEGO paszportu Amerykańskiego, aby przepisał testamentalnie wierzytelności: Francuskie, Brytyjskie i Amerykańskie na wnuka Prezydenta Bolesława Bieruta, Klemensa Dawida Prawdzica obywatela Izraela, gdy spadkobiercą wszystkich spraw amerykańskich mego dziadka i spadkobiercą mego ojca jestem ja, zwłaszcza, że bratanek mego ojca Klemens Dawid Prawdzic był synem Czesława Prawdzica, który nic wspólnego ze Złotem Stalina nie miał a dziadkowie PŁAKALI nad obrzezaniem wnuka.

Oferuję Skarbowi Państwa Rządu Beaty Szydo jako Egzekutorowi mych praw spadkowych 33%. Kilkanaście lat temu opiniowałem moje sprawy w kancelarii adwokackiej z Drezna, która załatwiała sprawy amerykańskie, gdzie poinformowano mnie, że Biorą 33% od wyegzekwowanej sumy. Nie godzę się tylko na spłacanie z tego Długu Polskiego, bo Dług został zaciągnięty PRZECIW mej technologii ekologicznej, która zapewniała Polsce WYPŁACALNOŚĆ i Dobrobyt – co łatwo sprawdzić.
Z poważaniem: Juliusz Prawdzic-Tell: http://www.wandaluzja.com//
#####

http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11754&Itemid=56//
https://marucha.wordpress.com/2017/06/06/wolne-tematy-52-2017/ - 226
http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11754&Itemid=56//
Sowiecki Raport wojskowy określa POWIERZCHNIĘ Oświęcimia na 13 tysięcy kilometrów kwadratowych – dokładnie tyle ile wynosił terytorialny rozrzut STU podobozów BRZEZINKI. Każdy Podobóz posiadał kilkadziesiąt ośrodków pracy NIEWOLNICZEJ pod administracją SS.

https://marucha.wordpress.com/2016/09/25/wolne-tematy-83-2016/ Ad. 270//
Liczba 1,5 miliona ofiar żydowskich na Ukrainie nie wydaje się przesadzona jeśli weźmiemy pod uwagę Raport marszałka Żukowa z Wojny Ukraińskiej: 1,1 milina POLEGŁYCH ŻYDÓW.

Profesor Cyprian Iwo Pogonowski z USA krzyczał: NIE PRAWDĄ JEST, ŻE WSZYSTKICH ŻYDÓW MORDOWANO, BO 232 TYSIĄCE WZIĘTCH DO NIEWOLI ENKAWUDZISTÓW UZBROJONO W BROŃ CZECHOSŁOWACKĄ najlepszą na świecie I WYSŁANO NA WOJNĘ PALESTYŃSKĄ.
Pamiętam wywiad z weteranem wojny palestyńskiej: JAKĄ BRONIĄ WALCZYLIŚCIE? NIEMIECKĄ? – CZECHOSŁOWACKĄ. – A SAMOLOTY? – TEŻ CZECHOSŁOWACKIE.

Gdy zawieziono wybitnego pisarza amerykańskiego Steinbecka do Oświęcimia to Wyprosił Sobie Wciskanie Mu BZDUR. – Dobrze wiedział, że w Oświęcimiu zamordowano nie 4 miliony Żydów, ale w tysiącu ośrodkach pracy niewolniczej SS 6 milionów Słowian, w tym milion Polaków.

https://www.youtube.com/watch?v=NT_n6xnykxk//
Hitler miał Umowę z Żydami amerykańskimi o SPRZEDAŻY Żydów do Palestyny PO 2 TYSIĄCE DOLARÓW ZA GŁOWĘ. Anglicy Złamali tą Umowę ZATAPIAJĄC koło Cypru niemiecki statek z emigrantami do Palestyny.
Mój ojciec, jako Właściciel lotnisk po prawej stronie Środkowej Wisły, podpisał Konwencję Szwajcarską o SPRZEDAŻY 2,5 miliona Żydów do stanu Nowy Jork po DOLARZE ZA GŁOWĘ transportem USA, gdyż Niemcy honorowali kapitał amerykański.

To jednak NIC wobec Rozboju Finansowego w III RP, gdzie wyprowadza się z Polski Miliardy dolarów rocznie na podstawie BANGSTERSKIEJ własności kapitału.
*****
Powiedzcie mi, czy w obronie Holokaustycznej Ukrainy zginęło 1,1 czy 1,5 miliony Żydów ??? ale tak czy inaczej Wojna Palestyńska była Małym Kotkiem wobec wojny ukraińskiej. Krzywonos nazywał się Cameron i był Żydem.
****************************************************************************************

Od wyboru Trumpa mam blokowany internet a wcześniej byłem tylko CENZUROWANY. W tym miesiącu jestem eksmitowany z mieszkania, w którym mieszkam 60 lat i którego jestem WSPÓŁWŁAŚCICIELEM. Było na mnie KILKADZIESIĄT zamachów, w tym kilkanaście w III RP, więc jeśli wysiedlenie mnie do lokum USTRONNEGO na granicy miasta jest kolejną próbą postkomunistycznego komanda śmierci to w racji przejęcia funduszu Stalina na wykupienie USA przez Wielką Brytanię i Francję a faktycznie Rotszyldów, gdyż depozytorzy są przestraszeni zarządem komisarycznym i prawem Martwej Ręki. Mój mieszkający w Australii syn jest wykluczone z sukcesji z racji Niegodziwości Spadkobierstwa, jako mason angielski, Wielki Eunuch Jerozolimski i zaprzeniec Prawdziców i Polskości.
Proszę o natychmiastową pomoc.
**********************************************************************************************

Witam i proszę o Radę.

Przedmiotowy list zamieszczam powyżej: http://www.wandaluzja.com/?p=p_367&sName=47.-zloto-stalina//, na który otrzymałem TEUTOLOGICZNĄ odpowiedź:

Jest to prawdopodobnie Odpowiedź na PRZEDOSTANIE pismo do mnie depozytora Francuskiego.

Depozytorzy Francuski i Brytyjski piszą do mnie po Polsku, gdyż były to wojenne skarbce polskie, w których pracowali Polacy. Są zagrożeni zarządem komisarycznym i prawem Martwej Ręki, toteż GROŻĄ MI za ignorowanie sprawy.

Sprawdzenie tego jest sprawą dziecinnie prostą, gdyż wystarczy 3 telefony i formalne przyjęcie mych dokumentów z wywiadem adwokackim, a skoro rząd III RP Wzbrania Się to znaczy, że jest UBEZWŁASNOWOLNIONY.
Bardzo proszę o pomoc prawną i polityczną.
**************************************************************************************

W sprawie pisma: 0224 – SKA-3.4020.146.2017/503040/WM

W/w pismo uznałem za TEUTOLOGIĘ, ale w kancelarii adwokackiej powiedziano mi, że pismo jest Dwuznaczne, ale Wyglada na WSZCZĘCIE PROCEDURY Z WYŁĄCZENIEM MNIE czyli potraktowaniem mego pisma z 7 VI br jako Donosu?

„Wyłączenie mnie” oznacza POMINIĘCIE moich dokumentów co jest WYWŁASZCZENIEM MNIE, wobec czego muszę COFNĄĆ Obiecane dla Premier Szydło 33% depozytu francuskiego za pomoc w załatwieniu sprawy, bo wchodzenie Oprawcy i Kata, czym była i jest III RP, w prawa Ofiary czyli mnie jest więcej niż Jurysdykcją Stalinowską. To jest Odbiór przez Hitlera NOBLA więźnia obozu koncentracyjnego.

Czytałem w IN i w prasie, że Premier Szydło „tak pograła”, że dostała KOPSA Do Brukseli, jak Tusk. Jeśli Tak to po raz II, bo 48 godzin po podaniu przeze mnie adresu skarbca Marszałka Goeringa, który był krezusem, była wizyta Polskiego Rządu w Izraelu, o czym dowiedzieliśmy się z powodu trafienia w NIEOZNACZONĄ limuzynę Pani Premier rosyjskiej rakiety pp. Samochód Premier, w którym jechali pozoranci a miał jechać też Macierewicz, wyglądał jak EKSPLODOWANA Pantera w Szczecienie, ale Pani Premier to ZMILCZAŁA, co świadczy o Panicznym Strachu przed Mossadem, który to kazus zadziałał też prawdopodobnie w Urzędzie Skarbowym W-w Fabryczna?

BEZE MNIE łatwiej będzie oddać Złoto Stalina Holokaustom, jak dano Majestatyczny Skarb ogierka ŻYDOWSKIEGO Czyngis Chana.

Juliusz Prawdzic-Tell; www.wandaluzja.com//

ZEZNANIE Juliusza Prawdzica-Tella, syna deponenta Stanisława Antoniego Prawdzica-Tella

Wobec skierowania przez depozytora francuskiego sprawy depozytu Stanisława Antoniego Prawdzica-Tella do Sądu Najwyższego, z powodu śmierci deponenta Klemensa D. Prawdzica z żoną i córką w wypadku samochodowym w 2012 r, oświadczam co następuję:

Nie chcę, aby wysokie instytucje państwowe podejmowały decyzje i ferowały wyroki w moich sprawach Bez mych zeznań, jak to robi jurysdykcja III RP na podstawie Prawa Stalinowskiego o Niewiarygodnym Świadku. Po otrzymaniu listu od depozytora francuskiego o skierowaniu mej sprawy do Sądu Najwyższego udałem się do Konsulatu Francuskiego dla złożenia Zeznań, ale poinformowano mnie, że sprawy Prawne załatwia Konsulat Francuski w Krakowie. Po 2 tygodniach dowiedziałem się, że tam też Nie Załatwiają.

Klemens D. Prawdzic, syn mego stryja Czesława Stefana Prawdzica i Barbary Bierutówny, córki Prezydenta PRL Bolesława Bieruta, wszedł w posiadanie depozytów mego ojca drogą Gangsterstwa Politycznego jako eksponent KGB-Mossadu. Mój stryj robiąc w Moskwie Doktorat, MUSIAŁ zostać agentem KGB, co wiem od dziadka, Juliana Prawdzica-Tella, który został ZAKATOWANY przez KGB.

Tym ZAKATOWANIEM szantażowano mego ojca, zmuszając go do przyjęcia NOWEGO Paszportu Amerykańskiego i Przepisania depozytów, francuskiego i brytyjskiego, na obywatela izraelskiego Klemensa D. Prawdzica. To Wywłaszczyło mnie jako jedynego spadkobiercy mego ojca i spraw amerykańskich mego dziadka, gdyż brat i siostra nie interesowali się sprawami rodzinnymi i uprawiali działalność agenturalną, kradnąc i niszcząc pamiątki i dokumenty rodzinne i naukowe oraz Grożąc mi.

Sprawa Złota Stalina znalazła się w mej rodzinie z racji, że Bierut wysłał mego dziadka do Waszyngtonu w sprawie kapitału amerykańskiego na Górnym Śląsku. Tam dziadek spotkał swego ucznia ze szkoły IRA, generała CIA, który powiedział mu o wydanym w Moskwie akcie aresztowania sowieckiego komendanta okupacyjnego w Niemczech marszałka Żukowa. Dziadek przekazał to do ambasady Jugosławii.

Akt aresztowania Żukowa był związany z tworzeniem przez teścia Stalina, Nadrabina ZSRS Kaganowicza Państwa Żydowskiego na Ukrainie. Kaganowicz anektował Krym, co wywołało reakcję Pitrowców, którzy wezwali komendanta okupacyjnego w Niemczech Żukowa. W Polsce rządzili Żydzi więc eszelony Żukowa mogło przeprowadzić z Niemiec na Ukrainę tylko zbrojne podziemie antykomunistyczne, toteż marszałkowie Rokossowski i Malinowski Reaktywowali NSZ, którego komendantem został Kasznica, ale SZANIEC Paderewskiego reaktywował Komendanturę Ukraińską NSZ, której komendantem był mój ojciec.

Ten epizodyczny sojusz Armii Czerwonej z Narodowymi Siłami Zbrojnymi doprowadził do wzięcia przez marszałka mego ojca Górę-Dolinę do niewoli Generalissimusa, który wiózł do Pragi złoto na wykupienie przez Holokaustów USA. Złoto to mój ojciec, po spłaceniu marszałków Żukowa, Roli-Żymierskiego i Broz-Tito-Pindara, wysłał statkami do Szwajcarii, ale rząd Republiki Francuskiej nie zgodził się na to i skierował statki do Wojennego Skarbca Polskiego we Francji Zamorskiej.

Kilkanaście lat temu był w Lublinie proces Piotra Osucha, wnuka gomułkowskiego komisarza Złota Marszałka Roli-Żymierskiego z wojny ukraińskiej: http://www.wandaluzja.com/?p=p_279&sName=45.-nowa-technika-lotnicza// którego głównym bohaterem był słynny brazylijski piłkarz Romario, najęty przez panią Aleksandrę Nowak-Tomaszewską dla asekurowania mnie. To jest tylko CZĘŚĆ wiedzy posiadanej przeze mnie w tej sprawie.

TÉMOIGNAGE de Juliusz Prawdzic-Tella, fils de Stanisław Antoni Prawdzic-Tella, demandeur de l'aide juridique et politique

Suite au renvoi par le déposant français de l’affaire du dépôt de Stanisław Antoni Prawdzic-Tella à la Cour suprême, suite à la mort du déposant INSULTANT Klemens D. Prawdzic avec sa femme et sa fille dans un accident de voiture en 2012, je déclare ce qui suit:

Je ne veux pas que les institutions hautes de l’état prennent des décisions et déclarent des jugements dans mes affaires sans mon témoignage, comme il le fait la jurisprudence de la Troisième République de Pologne sur la base de la Loi Stalinienne sur le Témoin Incroyable. Après avoir reçu la lettre du déposant français de renvoie de mon affaire devant la Cour suprême, je suis allé au consulat français pour témoigner, mais on m'a informé que les questions juridiques relèvent de la responsabilité du Consulat français à Cracovie. Après 2 semaines, j'appris ce n’était pas le cas non plus.

Klemens D. Prawdzic, fils de mon oncle Czesław Stefan Prawdzic et de Barbara Bierutówna, la fille du Président de la République populaire Bolesław Bierut, a pris possession des dépôts de mon père par la voie Mafieux Politique comme un exposant du KGB Mossad. Mon oncle qui faisait son doctorat à Moscou, devait devenir l’agent du KGB, ce que je sais de mon grand-père, Julian Prawdzic-Tella, qui a été TORTURÉ À MORT par le KGB.

Le KGB FAISAIT DES CHANTAGES à mon père, le forçant à adopter un nouveau passeport AMÉRICAIN et à prescrire les dépôts, français et britanniques, pour le citoyen israélien Klemens D. Prawdzic. Par conséquence, j’étais exproprié comme le seul héritier de mon père et des affaires américaines mon grand-père, car mon frère et ma sœur ne étaient pas intéressés par les affaires de la famille et s’occupaient des activités des agents, en volant et détruisant les documents et les souvenirs de la famille et en me menaçant.

L’affaire de l’Or de Staline était devenue l’affaire de ma famille parce que mon grand-père été envoyé par Bierut à Washington pour les questions liées au capital américain de la Haute-Silésie. Là, mon grand-père il avait rencontré son étudiant de l'école IRA, général de la CIA, qui lui a parlé de l'acte délivré à Moscou de l'arrestation du commandant de l'occupation soviétique en Allemagne maréchal Żukow. Mon grand-père l’avait transmis à l'ambassade de Yougoslavie.

L'acte d'arrestation de Żukow a été associé à la formation par le beau-père de Staline, le Rabbin de URSS Kaganovitch, de l'État juif en Ukraine. Kaganovitch a annexé la Crimée ce qui a provoqué une réaction de Pitrowcowie qui ont appelé le commandant de l'occupation en Allemagne Żukow. En Pologne, les Juifs gouvernait dans les étapes de Żukow ne pouvaient être réalisés depuis l'Allemagne à l'Ukraine que par l’armée souterraine anti-communiste, ainsi les maréchaux Rokossowski et Malinowski ont réactivées les Forces armées nationales, dont le commandant était devenu Kasznica, mais l’épaulant de Paderewski avait nommé le commandant des Forces armées nationales ukrainiennes, dont le commandant était mon père.

Cette alliance épisodique de l’Armée Rouge avec les Forces armées nationales dirigé par le maréchal a eu pour conséquence la prise de mon beau-père Góra-Dolina en captivité de Généralissime, qui a emmené à Prague de l’or pour l'achat par les Holocaustes des États –Unis. L'or c’est mon père, après avoir payé maréchaux Żukow, Rola-Żymierski et Broz-Tito-Pindar, il avait envoyé sur des navires en Suisse, mais le gouvernement de la République Française ne les avait pas accepté et les avait renvoyés au Trésor militaire polonaise en France d’outre-mer.

Il y a quelques années, à Lublin le procès de Piotr Osuch, le petit-fils du commissaire de Gomułka d'or maréchal Rola-Żymierski de la guerre ukrainienne: http://www.wandaluzja.com/?p=p_279&sName=45.-nowa-technika-lotnicza// dont le personnage principal était le célèbre footballeur brésilien Romario, engagé par Mme Nowak Aleksandra Tomaszewska pour m’assurer. Ceci est seulement une partie du savoir possédé par moi dans cette affaire.

Juliusz Prawdzic-Tell; www.wandaluzja.com//

UBOLEWANIA TOGLIATTIEGO NAD RENESANSOWYMI PRAKTYKAMI WŁOSKIMI W XX-WIECZNEJ MOSKWIE, przez co został Płaczkiem Żydowskim.

Historię zamordowania Stalina i Berii ZAFAŁSZOWAŁ Nikita Chruszczow, który był beneficjentem politycznym Rządu II Rzeczpospolitej w Londynie, ONR-Falangi Piaseckiego i ONR-Szańca Szaniawskiego. Na ROZKAZ Sikorskiego i Churchilla Chruszczow ZŁAMAŁ Samowładztwo na stalingradzkiej radzie wojennej, wobec czego front stalingradzki podporządkował się komisarzom leningradzkim, co umożliwiło Pitrowcom WYGRANIE WOJNY. Chruszczow UCIEKŁ samolotem do Piaseckiego w Nowogródku, gdzie podpisał ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu, przez co został KATEM jurysdykcji Des Antikomunistischbefehls w Treblince.

Na zdjęciu: https://i1.wp.com/cdn2.img.pl.sputniknews.com/images/337/97/3379787.jpg?zoom=2// Adolf Hitler GRATULUJE Nikicie egzekwowania jurysdykcji Antikomunistischbefehl. Obok Chruszczowa stoją Bracia Mazowieccy i Tatar Krymski. Tadeusza, I Premiera III RP, i Tatara jako Najlepszego Chirurga znam z rodzinnego domu.

Bolesław Piasecki PODAROWAŁ Nikitę Chruszczowa memy ojcu na Prowodyra Narodowych Sił Zbrojnych na Ukrainie, gdzie ten przyczynił się do aresztowania przez marszałka NSZ Górę-Dolinę Generalissimusa, który wiózł do Pragi złoto na wykupienie przez Holokaustów USA. Ojciec podarował Generalissimusa Nikicie, którego ten zwiózł do Moskwy jako JEŃCA z wojny ukraińskiej. Gdy interpelowano Trumana, czy tym Holokaustem w Norymberdze był Stalin, czy też ktoś do niego podobny? to odpowiedział: ŻAL MI TEGO FACETA, JEST WIĘŹNIEM BIURA POLITYCZNEGO.

Gdy Truman dowiedział się o Planie Saharowa – zniszczenie Wschodnich Stanów i Europy Zachodniej wybuchem na dnie Atlantyku CAR-BOMBY to Wygnał Oppenheimera jako agenta i domownika Berii, i kazał Irlandzkiej Armii Republikańskiej zamordować Stalina i Berię. IRA zleciła to memu dziadkowi, który dokonał tego według planu najwybitniejszego sowietologa a mego wuja Jerzego Szaniawskiego. Polegało to na OSKALPOWANIU Stalina – bo tylko w ten sposób można było obejść rozkaz Zastrzelenia Incydencjonalistów, który miał chronić Wodza przed czynami gwałtownymi – i zastrzeleniu Berii.

Obu tych czynów dokonał mój stryj Czesław Prawdzic, co w I akcie awansowało Berię na następcę Stalina, a w II Chruszczowa w miejsce Berii.

Chruszczow zdradził jednak mego ojca i Polaków dogadując się z Marszałkiem Broz-Tito: Tito wziął na siebie, Aresztowanie Stalina w Kijowie i późniejsze OSKALPOWANIE GO oraz Zastrzelenie Berii za co OTRZYMAŁ Złoto Stalina na Wykupienie USA. Chruszczow zwierzył się z tego Togliattiemu dla Uwierzytelnienia sprawy, który NIE WYTRZYMAŁ Makabry i publicznie zaczął Boleć nad RENESANSOWYMI PRAKTYKAMI WŁOSKIMI W XX-WIECZNEJ MOSKWIE, czym odżegnał się od Spisku.

CAR-BOMBA nie była dziełem Oppenheimera jako DOMOWNIKA Berii, ale dwoma bombami czechosłowackimi, na Warszawę i Berlin, które w 1944 r. miały być rzucone z Łucka na Moskwę i Leningrad, co UNIEMOŻLIWIŁA Armia Krajowa. Wobec tego Car-Bomby zostały ukryte Pod KSIĄŻEM, skąd wyprowadził je SmerSz – o czym mówiła córka leśniczego niemieckiego i żona polskiego na Komendzie MO we Wrocławiu. III Car-Bombę, na Londyn, zarekwirowali Anglicy w Dyktacie Monachijskim.

Wygnany przez Trumana „tancerz Tesli” Oppenheimer mógł być POMYSŁODAWCĄ Planu Saharowa.

Juliusz Prawdzic-Tell
 
Strony: 1 2 3 4 Następna »
 
 
« powrót|drukuj