Skip Navigation
 

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Marsz Świętego Emeryka

https://marucha.wordpress.com/2020/09/09/slowianie-ruszaja-na-podboj-europy-czyli-koniec-polski-germanskiej-2/

SŁOWIANIE RUSZAJĄ NA PODBÓJ EUROPY, CZYLI KONIEC „POLSKI GERMAŃSKIEJ”

Skomentowałem to, że Magna Polonia Pobrykała Sobie na MARSZU ŚWIĘTEGO EMERYKA… Największy polski autorytet w tym temacie, Profesor Gerard Labuda, który na Łożu Śmierci zadeklarował się jako KASZUB, nazwał Herwararsagę PIEŚNIĄ O HORWATACH i naśladownictwem zaginionej Pieśni o Hunach. Ja poszedłem Dalej, bo uznałem Herwararsagę za trawestację Węgierskiego Dramatu Narodowego EMERYK na miarę Hamleta. Gdy jednak chciałem to opublikować to doszło do Sprzeczki, w której zagroziłem Redakcji TUSZOWANIEM Węgierskiego Dramatu Narodowego, wobec czego opublikowali streszczenie mego artykułu: Juliusz Prawdzic, KORESPONDENCJA, Odra, 4, kwiecień, 1980, str. 112, co uznałem za „zaklepanie sprawy”. Odnalazłem też PIEŚŃ O HUNACH jako epos Bitwy nad NEDAO-Nidą w r. 454, w której 100 tysięcy Wenedów-Wandalów pokonało 200 tysięcy Hunów, wypędzając ich do Mongolii, gdzie zostali skapitulowani. W Mongolii mogli pozostać tylko ci Hunowie, którzy zadeklarowali się jako TURCY.

O ile Pieśń o Hunach jest eposem z r. 454 to WŁAŚCIWA Saga o Horwatach eposem o NAJAZDACH TURKÓW SELDZUKÓW w l. 986 i 1026. Udało mi się nawet odnaleźć autora Sagi o Horwatach, którym był przybyły do Polski z Judytą Czeską WIDSITH, po której śmierci został wysłany do Anglii z Żądaniem Zaległej Daniny. Saga o Horwatach znad Dniestru ma więc powinowactwo z Pieśnią o Hunach li tylko LIRYCZNE.

SIWKA – I żona Bolesława Chrobrego – jest oficjalnie Węgierką, ale według Pieśni o Horwatach to była córką chana tureckiego Humlego, który najechał Podole siłą 343.200 wojowników. Jest szczegółowy opis walki Heidreka-Chrobrego z Humlą, z którego wynika, że Humla dostał się w PUŁAPKĘ na Przełęczy Karpackiej, gdzie został osaczony przez Horwatów i Węgrów. Małżeństwo Chrobrego z córką Humlego SIWKĄ było zaś skutkiem zawartego wówczas Pokoju.

Jeśli to jest prawdą to mielibyśmy tu najazdy Turków-Seldzuków na Europę, pokonanych w bitwie na Przełęczy Karpackiej przez Polaków i Węgrów, po której to klęsce Turcy wycofali się do IRANU. Przed urodzeniem Hledra-Bezpryma Chrobry „odesłał” jednak Siwkę teściowi pod pretekstem, że nie była dziewicą, co świadczy o Zerwaniu Pokoju.

Po śmierci Chrobrego, gdy trwały jeszcze uroczystości Żałobne przyjechał Ze Wschodu Bezprym. Hledr-Bezprym spotkał Angantyra-Mieczysława II w Arnheim – po skandynawski Miejscu Nad Wodą – którym mógł być KAŁUSZ, gdyż tam powinna być Koncentracja armii polskiej. Angantyr powitał Hledra z Honorem, nazywając go Bratem i Spadkobiercą Wielkiego Króla, ale Hledr Zaproszenia nie przyjął żądając POŁOWY spadku po Chrobrym z PIĘKNYM KAMIENIEM, na co Angantyr-Mieczysław II, odpowiedział, że może mu dać 1/3 w Lenno. Obrażony Bezprym wyjechał zaraz do swego dziada Humlego.

Wiemy skądinąd, że bitwa Bolesława Chrobrego z Hunami była na Bukowinie, którą Chrobry zdobył. Stolicą Bukowiny są zaś Czerniowce od Czarnego Lasu, wobec czego Las Myrkvidr, kojarzący się z Mołdawią, mógł być tym Czarnym Lasem.

Księżna Bukowiny Herda urzędowałaby więc w Czerniowcach: Od Ranka obserwowała z Wieży Bramnej drogę z Wielkiego Lasu, gdzie feralnego ranka pojawił się Wielki Tuman nawały kawaleryjskiej. Wezwała wojewodę Ormara, któremu kazała przygotować armię Przed Południową Bramą, co Ormar zrobił choć było to niedorzecznością, ale kłócić się z nią widocznie nie chciał. Herda sama włączyła się do walki i wkrótce poległa ze swą gwardią przyboczną a Ormar uciekł z ocalonymi do Kałusza. Zdrożony całodobowym komunikiem wyrzekł do króla: Z POŁUDNIA PRZYBYWAM, TWOJA SIOSTRA KRÓLU NIE ŻYJE.

Wobec tego Mieczysław wysłał posła do Bezpryma i wydał marszałkowi rozkaz: IDŹ DO BOJU NA DUNHEIDĘ, POD STARE JASSÓW GÓRY. Dunheida to Puszcza nad Dniestrem a Góry Jassów to Gorgany, których najwyższy szczyt nazywa się SYWULĄ od Siwki.

Tam rozegrała się II bitwa Hunów z Horwatami, których stolicą był znany z kronik arabskich i irańskich HORWAT CzerwonyHorwat-Czerwonogród-Czerwień-Zaleszczyki. Armia huńska liczyła 156.000 ludzi a Horwatów było o połowę mniej. 8 dnia bitwy Hunowie rzucili się do ucieczki – że RZEKA WYSTĄPIŁA Z BRZEGÓW POKRYTA CIAŁAMI LUDZI I KONI. Król kazał topielców ratować, wśród których Rozpoznał Swego Brata Bezpryma ???

Ta ostania informacja jest dziwna, gdyż Bezprym potem odznalazł się na Węgrzech, gdzie został przyjęty przez królewicza Emeryka, który zgodził się mu pomóc za zwrot Słowacji, którą Chrobry otrzymał za pomoc w pokonaniu Hunów na Przełęczach Karpackich.

Na tym kończy się saga o Horwatach, którą prawdopodobnie przynieśli do Skandynawii skandynawscy najemnicy Mieczysława II. Bolesław Chrobry nosił tytuł Króla Gotów, ale GOCJA nie jest nazwą skandynawską. Wizygoci dostarczali rudę szwedzką dla metalurgii kaszubskiej a Ostrogoci dla metalurgii Powiślańskiej, wobec czego nazwy etniczne pochodzą od rudy-GETYTU. Nazwa DUNHEIDA znaczyła Puszczę nad Wielką Rzeką, gdyż w języku staropolskim DUNAJ znaczył Wielką Rzekę, czyli że w 8-dniowej bitwie Turcy byli spychani do Dniestru. Była to rzeka GŁĘBOKA, gdyż wpadając do niej ludzie i konie topili się, że była pokryta ciałami. Angantyr-Mieczysław kazał ich ratować a Saga kończy się rozpoznaniem przez króla JEGO BRATA.

Bezprym jednak uciekł na Węgry, gdzie Emeryk miał odesłać go Cesarzowi, ale ten wysłali tam syna Dytryka, którego cesarz wykorzystał do najazdu rusko-niemieckiego na Polskę. Mieczysław zaś po pokonaniu nad Łabą Niemców zwrócił się o pomoc do Czechów, oferując im Morawy oraz zrzeczenie się protektoratu nad rządzonym przez panów czeskich Złotem Chazarów w Bratysławie. Cesarz jednak przebił to oferując Czechom księstwo Miśnieńskie, wobec czego Czesi aresztowali Mieczysława.

Chcąc jednak poznać intencje Niemców urządzili makabryczny teatr z kaźnią Mieczysława, w którym prawdziwe było tylko Kastrowanie. Obecni na spektaklu Niemcy UWIERZYLI w Zamordowanie Mieczysława, wobec czego Cesarz odpowiedział Czechom, żeby sobie wzięli Morawy więc Czesi uwolnili eunucha, który wygnał Niemców z Lipska. W czasie tych walk został wzięty przez Polaków Dytryk, którego Mieczysław mianował Księciem Miśnieńskim a sam powrócił do Poznania.

Uwięzienie Mieczysława zaskutkowało powodzeniem ataku Jarosława Mądrego na HORWATÓW a Emeryka na Słowację. Jarosław Mądry nie poprzestał jednak na zdobyciu Halicza i podążał na Przemyśl, który stawił mu zbrojny opór aż doczekał odsieczy Emeryka, wobec czego Jarosław cofnął się do miasta SAN a Emeryk obsadził prawy brzeg Sanu.

Gdy hrabia Spiszu Frankensztajn poprowadził nad San górali i Lachów to Jarosław skapitulował przed Emerykiem i wycofał się za Bug wypędzając z Wołynia Doliwów. Pamiątką tego jest dzisiejsza nazwa Sanu JAROSŁAW.

Emeryk osadził w Winnicy Belę, który bił w pobliskiej Bracławie monety węgierskie, i podążył z Bezprymem do oficjalnej stolicy Polski KRUSZWICY, skąd wygnał Masława i osadził Bezpryma. Było to PRZED opuszczeniem przez Mieczysława Miśni, o czym świadczą portretowe rzeźby Emeryka i Ofelii w katedrze miśnieńskiej, świadczące o uznaniu przez Mieczysława ich małżeństwa. Wzięcie do niewoli Dytryka Bezprymowicza Umożliwiło Mieczysławowi osadzeniu go w Dreźnie – nazwanego od DYTRYKA – i powrót do Poznania. Przypisywane Mieszkowi I krzyżówki są monetami Mieczysława II, ale kilka miesięcy później Bezprym i Emeryk zostali w Kruszwicy otruci przez Frankensztajna, który uciekł do Ottona we Wrocławiu, po otruciu którego został Czeskim Palatynem Śląska.

Po otruciu zaś w Poznaniu Mieczysława II w Polsce zaczęły się Prześladowania Łacinników zwane Reakcją Pogańską, której przewodził brat Ofelii Bolesław Zapomniany. Czesi dokonali najazdu na Kraków prowadząc ze sobą uwolnionego przez Rzym od Ślubów Zakonnych Kazimierza Mnicha. Tego po zastrzeleniu przez czeskiego kusznika Bolesława Zapomnianego wpuszczono do Krakowa, gdzie ten wpuścił Czechów, którzy po opanowaniu Krakowa WYGNALI GO.

Ten udał się na Węgry, gdzie król węgierski udzielił mu pomocy, dzięki czemu przedostał się do matki w Berlinie. Podczas okupacji Czesi zburzyli Antyczny Kraków DO GRUNTU a ludność wysiedlili, tak że Kazimierz Mnich musiał budować Nowy Kraków "od fundamentów". Ten Nowy Kraków był DWUDZIESTOKROTNIE MNIEJSZY OD STAREGO. Czesi anektowali też Śląsk dokonując najbardziej Krwawego i Niszczycielskiego najazdu na Wielkopolskę. Jednak podczas oblężenia zamku na Cytadeli komes Masława Michał wysłał gońca do Kazimierza w Berlinie, który dokonał odsieczy Cytadeli siłą 500 konnych, co zapoczątkowało Odbudowę Polski.

MARSZ ŚWIĘTEGO EMERYKA z Miszkolca do Kruszwicy jest węgierskim eposem narodowym. Węgrzy uważają, że Zatrzymali wówczas najazd na Polskę Jarosława Mądrego. Węgrzy zajęli wówczas Winnicę, co przyczyniło się do Obudowy Polski przez Kazimierza Mnicha, ale próbowano to trawestować robiąc z marszu Na Kruszwicę marsz Na Konstantynopol a z pojedynku Beli z Siemiosiłem pod Szczecinem pojedynek Pod KONSTANTYNOPOLEM ???

W Krakowie Czesi nie zburzyli wówczas tylko Go(r)golina-Gargamela-Germanii oraz BALLOCHWALNI-Bałwochwalni na Krzemionkach. Bałwochwalnię zburzył dopiero Bolesław III a Go(r)golin Obrabował, Spalił i Zburzył Jan Luksemburski, czyli że były to Zbrodnie KATOLICKIE. Wdowa po Emeryku została mniszką klasztoru SŁOWIAŃSKIEGO czyli cyrylometodyjskiego na Słowacji, gdzie prawdopodobnie jest jego grób.

DUNAJ to po staropolsku każda Wielka Rzeka, a Danpar wielką rzekę w KANIONIE czyli Dniestr: Kanion nazywał się Parowem. Gerard Labuda uważał, że Piękny Kamień to Kamieniec Podolski, ale Kamienic leży nad Smotryczem, który wielką rzeką nie jest. Ja na podstawie Pieśni o Horwatach: LAS OGROMNY, CO MYRKVIDR SIĘ ZWIE, KAMIEŃ TAMTEN PIĘKNY, GDZIE GRÓB ŚWIĘTY NAD DANPAREM uważam Piękny Kamień za Mohylew Podolski.

Mieczysław II był skłonny oddać ów Piękny Kamień Bezprymowi, nazywając go BRATEM I SPODKOBIERCĄ WIELKIEGO KRÓLA, ale sprzeciwił się temu kanclerz Gisur nazywając Bezpryma BĘKARTEM, wobec czego ten Odjechał.

Ci, co Podcierają się MARSZEM ŚWIĘTEGO EMERYKA wystawiają zadki na atak huzarów węgierskich, co zwycięstwem Nie Jest, bo to jest epos na Miarę Hamleta.

https://astrahistoria.pl/boleslaw-zwany-zapomnianym-legenda-o-potepionym-polskim-krolu/

Dedykacja KODEKSU MATYLDY jest podpisana: "Mieszko II Lambert przyjmujący księgę liturgiczną z rąk księżnej Matyldy, XIX-wieczna kopia miniatury z 1027 roku. Wikimedia Commons, domena publiczna." To jest NONSENS, gdyż Mieszko jest w Koronie NASTĘPCY TRONU a w Dedykacji jest mowa o Chrobrym jako Żyjącym – więc Mieszko nie jest jeszcze Mieczysławem II. Mieszko I nie został zaś Mieczysławem z racji osobliwej KORONACJI: W zdobytym Konstantynopolu Bolesław Srogi kazał Dobrawie odstawić od łoża księcia niemieckiego i przyjąć doń juniora Mieszka, bo panujący w Szczecinie Świętosław został zbity przez Wichmana a młodszy Czcibor, uznał się Trybutariuszem cesarza DO RZEKI WARTY, co nie spodobało się Bolesławowi Czeskiemu.

Odnośnie Bolesława Zapomnianego Autor pisze: "Prawdziwym ciosem okazały się jednak królewskie sprawy rodzinne: pojawienie się bezimiennej konkubiny[3], a w związku z tym kryzys małżeński i opuszczenie Polski przez królową Rychezę. To właśnie owa nałożnica miała być – wedle tych autorów prawdziwą matką Bolesława Zapomnianego. Wedle tych teorii miałby on zatem być nieślubnym synem króla Mieszka..."

Konkubina nie była jednak Bezimienna, gdyż kronika Węgiersko-Polska wymienia jej imię jako DOBRAWA. Ponieważ Dobrawa Czeska została pochowana w obecnej kaplicy Mariackiej na poznańskim Ostrowie - to odkryty w katedrze Gnieźnieńskiej grobowiec, w którym znaleziono ołowianą plakietkę z napisem cyrylickim DOBRAWA, ŻONA MIECZYSŁAWA KRÓLA, jest grobem matki Bolesława Zapomnianego. Mieczysław II miał więc dwie żony: Rychezę w Poznaniu i Dobrawę w Gnieźnie. Został OTRUTY przez Rychezę, która wywiozła flotyllą skarbiec Piastów z Cytadeli do berlińskiej Kolonii, co było powtórzeniem tryku Ody z roku 992. Podczas dość długich rządów Mieczysława w Miśni, którą zostawił Dytrykowi, Rycheza zbudowała w Poznaniu stronnictwo polityczne, które zdefraudowało skarbiec Piastów.

W r. 1030 Emeryk wypędził Jarosława Mądrego znad Sanu za Bug i osadził w Kruszwicy Bezpryma. Kilka miesięcy później Bezprym i Emeryk zostali jednak otruci przez Frankensztajna więc władzę przejął tam szwagier Emeryka. Bolesław po otruciu w r. 1034 przez Rychezę Mieczysława zajął też Poznań, gdzie podjął krwawe przeładowania ŁACINNIKÓW, co prawdopodobnie skłoniło Rzym do ogłoszenia Krucjaty Przeciwko Polsce: Wolne tematy (87 – 2021) « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com), Ad. 18//

Mariusz Samp, 1031 – PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI. Dressler Dublin Sp. Z o.o., BELLONA 2022.

Sprawę tą ZAŁATWIŁEM w podrozdziale: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_370&sName=marsz-swietego-emeryka// Nienawidząca mnie BELLONA stanęła jednak znowu Na Glowie, żeby mnie Przeinaczyć, co jest sprawą dość ryzykowną.

Kronika Ruska pisze pod rokiem 1030: "Tegoż roku umarł Bolesław Wielki w Lachach..." Ten lapsus wziął się stąd, że Bezprym był bardzo podobny do Chrobrego i był brany za Wielkiego Króla, z czego Korzystał. Według Kroniki Świętokrzyskiej to Bezprym i Emeryk zostali OTRUCI przez Frankensztajna-Wszebora, który uciekł do Ottona we Wrocławiu. W Kodeksie Weingardeńskim mamy Frankensztajna wręczającego Matyldzie Szwabskiej KWIATY, która patrzy na niego koso, co według mnie jest Raportem z OTRUCIA Bezpryma i Emeryka DLA POWROTU z Miśni do Poznania Mieczysława II.

W katedrze miśnieńskiej mamy PORTRETOWE rzeźby Ofelii, Emeryka i Mieczysława II (Hans-Joachim Mrusek, MEISSEN, VEB E. A. Seemann Verlag, Leipzig 1982, il. 29, 30, 31). Ofelia jest Zapłakana a Emeryk ma Grymas Trucicielski, co świadczy, że fundatorem rzeźb był Mieczysław, który UZNAŁ to małżeństwo, co datuje rzeźby na przełom 1030/31.

Na portalu katedry we Freibergu Saskim mamy zaś Bolesława Chrobrego jako DAWIDA i Bezpryma jako SALOMONA (Geschichte der deutschen Kunst 1200-1350. VEB E. A. Seemann Verlag, Leipzig 1989, il. 167). To było deklaracją Polityczną Zjazdu Milenijnego w Szczecinie-Gnieźnie, gdzie Bezprym otrzymał Miśnię i Łużyce, o czym świadczy też PORTRET Brunona z Kwerfurtu nad głową Bezpryma. Pobyt Bezpryma w RZYMSKIM klasztorze był więc Gwarancją RZYMSKOKATOLICKIEGO wyznania Miśni i Łużyc. Ponieważ Brunon po 4 latach pobytu w Rzymie wrócił do Polski to znaczy, że wrócił też z nim incognito Bezprym jako tytularny Książę Mazowsza.

Po śmierci Chrobrego Bezprym został WYGNANY z Mazowsza, skąd udał się do swego dziada, chana tureckiego Humlego – czego dość dokładny opis mamy w sadze O Horwatach. Bezprym nie zginął jednak w bitwie nad Dnistrem, ale uciekł do Węgrów. Równocześnie bowiem z najazdem Turków miał miejsce najazd Jarosława Mądrego na Horwatów, który wyruszył w górę Dniestru i obległ Przemyśl.

Wtedy Bezprym jako BOLESŁAW CHROBRY obiecał Emerykowi Zwrot Słowacji za Skontrowanie Jarosława, wobec czego Emeryk wyruszył na Winnicę, czego dowodem są tamtejsze monety WĘGIERSKIE, a potem dokonał odsieczy Przemyśla spychając Rusinów Za San. Tam zaś na Rusinów uderzył Frankensztajn z Góralami Spiskimi i Lachami Sądeckimi wobec czego Jarosław skapitulował przed Emerykiem, który dał mu ziemię Za Bugiem i wyruszył z Bezprymem NA KRUSZWCĘ.

Równocześnie z najazdem Jarosława cesarz Konrad II najechał Milsko i Łużyce więc Bezprym wysłał do niego syna Dytryka jako Sukcesora Milska i Łużyc. Wobec tego Mieczysław zaproponował Udalrykowi zwrot Moraw ze Złotem Chazarów w zamku bratysławskim, ale Niemcy przebili to Oddaniem Czechom Miśni i Łużyc, wobec czego Czesi aresztowali Mieczysława i urządzili Upiorną Kaźń dla Sprawdzenie tegoż, w czym prawdziwe było tylko KASTROWANIE Mieczysława.

Gdy zaś Niemcy odpowiedzieli Czechom, że Mają Marszałka w D to ci uwolnili eunucha, który wygnał Niemców z Milska i wziął do niewoli Dytryka, którego ustanowił Księciem Miśni a sam wrócił do Poznania. Jak wspominałem było to PO Otruciu Bezpryma i Emeryka w Kruszwicy. Nazwa Drezno pochodzi właśnie od Dytryka.

Saga o Horwatach MÓWI, że Bezprym przybył do Mieczysława w KAŁUSZU, gdy ten „spijał stypę po Chrobrym”, co mogło być DO ROKU po śmierci Chrobrego w 1025. ZARZĄDAŁ Połowy Państwa Chrobrego z Pięknym Kamieniem nad Dniestrem ze ŚWIĘTYM GROBEM, co uważam za Mohylew. Mieczysław odpowiedział, że może mu dać 1/3 w Lenno, ale rozmowę przerwał Kanclerz Mieczysława, że Bezprymowi jako Bękartowi NIC SIĘ NIE NALEŻY.

To DATUJE bitwę nad Dniestrem na Rok 1026, gdyż ŻAŁOBA a więc Stypa mogła trwać Rok a nie dłużej. To zaś suponuje na Pośrednika między Bezprymem a Cesarzem – a więc i Jarosławem Mądrym – Ottona, którego Mieczysław Wygnał za to z Wrocławia.

MS pisze na str. 193 o Bandyckim najeździe Mieczysława na Cesarstwo w r. 1028. Cesarz odpowiedział na to nieudanym oblężeniem Budziszyna w r. 1029, co suponuje znalezieniem w Dniestrze SOBOWTÓRA Bezpryma, bo po bitwie nad Dniestrem Bezprym uciekł do Emeryka, skąd wysłał cichcem syna Dytryka do Cesarza.

Dzięki intrydze z Sobowtórem Mieczysław ODWAŻYŁ SIĘ Złamać Pokój Budziszyński, mając w talii Asa w postaci Złota Chazarów w zamku bratysławskim, którego Cesarz przebił Blefem oddania Miśni i Łużyc Czechom.

Ta chronologia ŁAMIE chronologię niemiecką, Narzucającą KAPITULANCKĄ podróż Mieczysława do Pragi – jakiej Nie Było – co zauważyłem dawno. Była sprawa oddania Czechom Złota Chazarów i Moraw, do czego potrzebne było SPOTKANIE Mieczysława z Udalrykiem. Te powinno zaś odbyć się w Średniogórzu Czesko-Morawskim, gdyż Czesi dokonali tajnej MOBILIZACJI, dzięki której zajęli Morawy ze śląską OSTRAWĄ.

To datuje KONCENTRYCZNY atak na Polskę na r. 1029 – czyli że oblężenie przez Niemców Budziszyna w r. 1029 było częścią Planu KOALICYJNEGO. Wobec tego Czesi MUSIELI uwolnić eunucha, który pobił Niemców pod Budziszynem, gdyż to ratowało Złoto Chazarów przed Cesarzem, który sposobił się do oblężenia Bratysławy flotyllą dunajską.

Równocześnie z I. Rozbiorem Polski kupiłem książkę: Mariusz Szczygieł FAKTY MUSZĄ ZATAŃCZYĆ. Kiedyś jeden z forumowiczów napisał mi, że moja historiografia jest Obrzucaniem Się Kremówkami, na co odpisałem, że to najbardziej Kasowy Wynalazek Hollywoodu. Poza tym lepiej obrzucać się kremówkami niż fekaliami pruskimi czy hitlerowskimi. Ten Mariusz Szczygieł to pobił Na Głowę Hollywood, bo wynalazł Historiografię ROBOCZĄ – jak bohater historyczny Nie Pracuje czy NIE TAŃCZY to Do Kitu z Nim.

 
 
« powrót|drukuj