Skip Navigation
 

23. KONSTANTYNOPOL

Zatopiony Pałac

Jednym z Dziwów Świata jest ZATOPIONY PAŁAC w Konstantynopolu. Zagadka Pałacu JEREBATAN polega na tym, że jest to PRZEBUDOWANA na cysternę Świątynia Imperialna Świętego Eliasza, choć nieco skrócona. Według mnie TRACKĄ świątynię Imperialną budował z POLECENIA Diany-Artemidy największy architekt Starożytności Dejnokrates, który wcześniej dokonał przebudowy Afrodyzjonu w Efezie na ARTEMIZJON.

Dejna nie był architektem Aleksandra Wielkiego, jak się to uważa, ale jego matki Olimpiady w Krakowie. Znaczy to, że jego PROJEKT został wzniesiony najpierw NAD pałacem Olimpiady w Krakowie, potem na kulminacji Pałacu Aleksandra w Aleksandrii Egipskiej, który znamy jako PAŁAC PTOLEMEUSZY, a potem jako TRACKA świątynia Imperialna Świętego Eliasza – ale nie w Aleksandrii Trojańskiej, gdyż ta nazwa była dla Diany NIECENZURALNA, ale w Pyrze. Świadczy o tym Konna statua Artemizy-Diany w koronie SARMACKIEJ na kolumnie przed mauzoleum Eurydyki-EUROPY.

Ponieważ Konstantyn Wielki PRZENIÓSŁ zespół pałaców Ptolemeuszy do Konstantynopola – żeby odebrać Aleksandrii Majestat Światowy – to w Konstantynopolu były 2 IDENTYCZNE świątynie. Wobec tego podczas oblężenia Konstantynopola przez Moskwę i Rusa Justynian PRZEBUDOWAŁ świątynię Eliasza na Skarbiec i Cysternę; przez Rozebranie jej, wykopanie wielkiego dołu, Zmontowanie w tym dole, umieszczenie tam Skarbca i zalanie wodą rurociągiem ze Złotego Rogu.

To dawało PEWNOŚĆ, że Wandalowie Moskwy i Rusa po zdobyciu Konstantynopola tego skarbca NIE WYRABUJĄ.

Słowianie kilkakrotnie zdobywali Konstantynopol a raz zasiedlili, ale czy wywieźli Ten Skarbiec ??? W Krakowie ta świątynia Dejny powinna być powyżej Eremu, wobec czego Niemcy czy Austriacy (?) mogli osunąć ziemię. Winna być sekwencja: Erem – Pałac Olimpiady ze schodząca do Wisły kolumnadą i Świątynia Imperialna na górze. Tak Pałac jak Świątynia musiały mieć kolumny z żelazomiedzi z Kielc, co implikuje bazy kolumnowe i głowice z czerwonego granitu tatrzańskiego, który Wywozili Austriacy.

Świątynia św. Eliasza nie miała kolumn z żelazomiedzi, bo pomnik DIANY przed Hagia Sophia został szybko OBALONY - jak to widzimy na rycinie Pyry z kolumną, ale BEZ Pomnika, co znaczy, że kolumny z żelazomiedzi z Kielc nie zostały przysłane.

Prawdopodobnie wersja o Założeniu i Budowie Konstantynopola przez Konstantyna Wielkiego to Kradzież Historii: https://stolenhistory.net// To była TROJA jako stolica Królestwa Bosforańskiego, eksportująca żelazo armeńskie, głównie przez kanał Aleksandryjski, która sfinansowała Konstantyna I za obietnicę Zniszczenia Aleksandrii Egipskiej jako konkurenta finansowego w postaci banków żydowskich. SKONFISKOWANIE Największego Łupu w Historii na ROZKAZ Leszka Chytrego świadczy, że było to Mocarstwo Światowe pod protektoratem KRAKOWA, z czego zachował się obraz WJAZD LESZKA CHYTREGO I LUBRANA DO BIZANCJUM: http://wandaluzja.pl/?p=p_265&sName=pod-akcjum // Na tym obrazie z autopsji mamy mury TROJAŃSKIE na linii Bulwaru Ata Tirka, czyli SPRZED budowy murów Rzymskich Konstantynopola.

Jeśli Aleksandria Trojańska eksportowała żelazo Armeńskie i miała do Demonstracji Wrocławskiej w r. 332 protektorat nad węglem Donbaskim i rudą Kurską – dla metalurgii Armeńskiej – to GDZIE był Skarbiec Tracki ??? Otóż skarbiec ten musiał być w Krypcie imperialnej świątyni ELIASZA. Musiała ona mieć KRYPTĘ na Podwyższeniu, gdzie był Skarbiec. Skarbiec ten NIE MÓGŁ być Skarbcem Cesarskim, który był w LabirynTHOSIE-Athosie, gdyż eksport żelaza Armeńskiego był biznesem KORPORACYJNYM według kodeksu handlowego Świętego Mikołaja.

Justynian mógł zawładnąć Złotem Świata dopiero po stłumieniu Powstania NIKE w r. 532, ale Armatorzy, którzy stali za tym powstaniem, zafundowali mu Wojnę Wandalską, podczas której przebudował Świątynię Eliasza na skarbiec PODZIEMNY, zatapiany wodą nie z Belgradu tylko rurociągiem ze Złotego Rogu zamykanym Zaworem.

Ponieważ Słowianie KILKAKROTNIE zdobywali Konstantynopol a raz zasiedlili go to stawia ich w podejrzeniu o wyrabowanie Złota Całego Świata na melodię CAŁE ZŁOTO ŚWIATA W PIWNICACH SYNAGOG. - Chyba że Złoto Całego Świata zrabowała IV Krucjata ??? Templariusze czy Wenecjanie byli w stanie odwodnić Zatopiony Pałac.

A teraz DOWÓD, że to za Diany Dejna zbudował bizantyjską świątynie Imperialną św. ELIASZA jako III po krakowskiej i aleksandryjskiej: ARTEMIZY NIOSĘ SŁAWĘ.

Gdy ogłosiłem, że rycina PYRA: http://wandaluzja.pl/?p=galleryGalleryShow&iContent=293&iPhoto=1/ przedstawia Aleksandrię Trojańską - która to nazwa była dla Diany NIECENZURALNA więc zmieniła ją na PYRĘ - to tagi IN się na mnie Obraziły i rycina ta, której było Pełno, poznikała… Wniosek mój argumentowałem i argumentuję KONNĄ statuą Diany-Artemidy w koronie SARMACKIEJ na kolumnie przed mauzoleum Eurydyki-EUROPY.

Jednak ZABITO MI KLINA, bo rycina ta Nie Pasowała do WJAZDU LESZKA CHYTREGO I LUBRANA DO BIZANCJUM, gdyż na Rycinie mamy mury obronne z basztami PROSTOKĄTNYMI, gdy na malunku Leszka i Lubrana baszty są OKRĄGŁE ??? Martwiłem się tym – aż przeglądając historyczne ryciny Konstantynopola zauważyłem TAKĄ SAMĄ rycinę Pyry z basztami Okrągłymi, ale już BEZ konnego pomnika Diany na JEJ kolumnie. Baszty prostokątne Pyry są więc fuszerką Wydawcy tej ryciny, który z racji, że Wszyscy WIEDZĄ, iż baszty Konstantynopola są Prostokątne podretuszował je tak na florenckiej edycji.

Królestwo Bosforańskie to była TRACJA.
 
 
« powrót|drukuj