Skip Navigation
 

36. LEGNICA CZY ŁĘCZYCA?

Wielka Tartaria

GLOBALNA ŚWIADOMOŚĆ – Jedna Prawda Nie Istnieje
Strona główna 2022 wrzesień 23
Alternatywna historia świata
WIELKA TARTARIA – SKRADZIONA HISTORIA


Wiele wskazuje na to, że oficjalna historiografia ukrywa przed opinią publiczną wielkie mocarstwo światowe, które istniało jeszcze na początku XIX wieku. Mówimy tu o wielkim imperium Tartarii.
W XVIII wieku Tartaria była MITOLOGICZNIE największym państewm na ziemi, o powierzchni 3 050 000 mil kwadratowych. W XIX wieku nagle zniknęła z mapy. Gdzie podziało się to ogromne państwo i jego mieszkańcy i dlaczego do dziś jest ono tak tajemnicze?
**************
TELEWIZYJNY problem Wielkiej Tartarii otworzył kilka lat temu Władymir Putin na wystawie rosyjskich map WIELKIEJ TARTARII jako Największego Państwa w Historii.

Temat ten ZNIKNĄŁ z TV, gdy wyjaśniłem, że Wielka Tartaria była efektem bitew pod Tarczkiem k. Kielc w r. 1244 i nad Littawą k. Wiednia w r. 1246. Pod Tarczkiem Polacy skapitulowali Tatarów, którzy pod znakami LITEWSKIMI wzięli udział w bitwie nad Littawą, gdzie Węgrzy, Polacy, Rusini i Tatarzy rozgromili Niemców i Czechów, biorąc do niewoli cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Ten za wolność przyznał Węgrom granicę na Renie i Alpach zachowując sobie tytuł Króla Włoch.

To trwało do interwencji Gujuka w Europie w r. 1249, który pokłócił się z Batu Chanem, po którego stronie stanął Mendog. Z powodu tych rozbieżności doszło do wielkiej bitwy pod Jarosławiem nad Sanem między ordami Złotą a Turańską, po której krążyło wśród Mongołów zaklęcie: NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY TEN, KTO WYTRACIŁ MONGOŁÓW MIECZAMI MONGOŁÓW. Orda Turańska przestała istnieć – prawdopodobnie z powodu wycofania się walczących po stronie Gujuka Węgrów i Małopolan. Gujuk zginął a Wielkim Chanem został z nominacji IMPERATORA Beli IV Mendog jako Mengke. Po 10 latach Mendog powrócił jednak do Europy, aby rozprawić się z Wielkim Księciem Krakowskim Bolesławem V Wstydliwym. Mendog dał najpierw pieniądze Mieszkowi Konradowiczowi, żeby ten kupił księstwa Sieradzkie i Łęczyckie oraz uwięził tam Bolesława V, co było powodem Największej Klęski w Historii Polski.

Bolesława II Kaliski uwolnił jednak Bolesława V i został Regentem Mazowsza a za obłupienie Żydów Statutem Kaliskim został POBOŻNYM.

Według Adama Mickiewicza to w 1264 r. doszło do bitwy między Bolesławem V a Mendogiem pod Drohiczynem, po której Mendog został oblężony w zamku nowogródczańskim, gdzie zginął, i został pochowany w ZŁOTEJ TRUMNIE w katedrze drohiczyńskiej, co było przywilejem Dzyngischanidów, gdy Węgrzy i Rusini oblegali Mińsk Litewski.

Mickiewicz jest tu WIARYGODNY, bo Wereszczak uknuł spisek finansowy i szukał dobrego kopulanta dla Maryli, w czym polecono mu Adasia.

Według tradycji krakowskiej to budowę WSPANIAŁEGO KREMLA w Wyszegradzie podjął murator krakowski, bo Bela IV zażyczył sobie zamku JAK W KRAKOWIE, po którego rychłej śmierci budowę kontynuowali muratorzy włoscy. Wyszegrad został zburzony przez Turków a Kamień wykorzystali Habsburgowie na budowę Budapesztu.

Wracający z Nowogródka Wielkopolanie skazali Mieszka na Zjedzenie Żywcem przez Szczury - ale te nie chciały go jeść.

Z Kroniki Wielkopolskiej WYNIKA zniszczenie Płocka przez Mendoga w roku 1260, i że był to Mendog I. Na Trzech Króli 1261 była krzyżacko-polska Krucjata na Litwę, zakończona Niepowodzeniem. Jeśli zaś zniszczenie Płocka przez Mendoga I było w roku 1260 to Polskim Krzyżowcem był Bolesław Pobożny bo Siemowit I został zabity przez Rusinów 22 VI 1260 w Ujazdowie.

W roku 1262 był zaś najazd pogańskich Prusów zakończony bitwą pod Długosiodłem 5 VIII. Prusowie odnieśli zwycięstwo, ale wycofali się. Wobec najazdu Złotej Ordy i interwencji Bolesława Pobożnego najazd Prusów w lecie 1262 MIAŁ SENS jako Rozpoznanie frontu przez Mendoga po jego Zwycięstwie nad krucjatą polsko-krzyżacką w 1261. KWP pisze, że ODBUDOWA przez Bolesława Pobożnego Płocka w r. 1262 ZABEZPIECZYŁA Mazowsze.

Ja mam jeszcze jeden argument za zniszczeniem Płocka w r. 1260. Otóż podczas najazdu Tatarów na Małopolskę i sieradzkiej niewoli Bolesława V w l. 1259-60 Kielce były okupowane przez Rusinów. Ponieważ Siemowit Mazowiecki Nie Uznał Pokoju Sieradzkiego to Rusini, udając flisaków, popłynęli flotyllą wiślaną i zdobyli Czersk, Ujazdów i Płock, co tłumaczy totalne zaskoczenie Mazurów. Na Mazowszu interweniował Bolesław Pobożny więc tam granica Sieradzka nie utrzymała się, ale Lubelszczyznę Rusini okupowali do roku 1264.

Romuald Hube wykazał chronologię FALSYFIKATU Statutu Kaliskiego, wydanego przez udzielnego Księcia Kalisza i Regenta Mazowsza Bolesława Pobożnego w roku 1264, a ja wykazałem ANACHRONICZNOŚĆ i NIEPRAWOMOCNOŚĆ tej UZURPACJI kapitału żydowskiego przez księcia kaliskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego: CZYŚ TY KSIĄŻĘ NA GŁOWĘ UPADŁ? PRZECIEŻ JA DOSTANĘ ZA TO SUSPENSĘ OD OJCA ŚWIĘTEGO… ALE JAK MI DASZ POŁOWĘ TEJ DOLI ŻYDOWSKIEJ TO MIANUJĘ CIĘ POBOŻNYM.

Ponieważ Statut Kaliski uwalniał Żydów od Sądów Biskupich i nadawał im Prawa Hipoteczne to Aleksander Jabłonowski-Olszański wpisał się do Historii Prawa Europejskiego OBRONĄ jurysdykcji Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Wolne tematy (77 – 2021) « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com) Ad. 53: Pan Piskorz radzi mi zajęcie się POŻAREM Archiwum Krakowskiego. Wobec tego przypominam, że Nowoczesne Archiwum Krakowskie było AKTEM GOMUŁKI dla ochrony dokumentów KAPITAŁU ROCKEFELLERA a zostało spalone techniką NIEMIECKĄ, jaką Wehrmacht stosował na Białoruski i w Warszawie. Doktor Szwagrzyk PŁAKAŁ z powodu spalenia przez Niemców Skomasowanego Archiwum Skarbowego, gdzie było śledztwo króla Stanisława Augusta Poniatowskiego DŁUGU ŻYDOWSKIEGO – anulowanego przez Zaborców. Wcześniej Zaborcy nie zgodzili się na objęcie śledztwem wierzytelności miast polskich, które Żydzi wywozili do Niemiec.

12 VIII 1263 miała być śmierć Mendoga, który jest mylony z jego synem, który został ukoronowany przez Czechów w Littawie-Królewcu w r. 1255 i zamordowany przez Krzyżaków w r. 1264. Ja połączyłem tą ŚMIERĆ z bitwą pod Drohiczynem w r. 1264, w której Bolesław V Wstydliwy „zabił niejakiego Kumrata”, którego pochował w katedrze drohiczyńskiej w Złotej Trumnie, co było rytuałem Dzyngischanidów a Mendog był Dzyngischanidą.

Statuty Kaliskie Bolesława II Pobożnego są Prowokacją, gdyż ŁAMAŁY Prawo Chrześcijańskie, m. in. przez wyłączenie Żydów pod Sądów Biskupich. Są jednak zrozumiałe jako obłupienie Żydów: NAPISZCIE SOBIE PRAWA JAKIE CHCECIE A JA TO ZAŁATWIĘ Z ARCYBISKUPEM. – CZYŚ TY KSIĄŻĘ NA GŁOWĘ UPADŁ? PRZECIEŻ JA DOSTANĘ SUSPENZĘ OD OJCA ŚWIĘTEGO… Ale jak mi dasz połowę tej doli to ja mianuję cię POBOŻNYM…

Na moją interwencję w Wikipedii DOPISANO „W latach 1259 oraz 1264 Jaćwingowie najechali i złupili Małopolskę. Wiosną 1264 książę Bolesław Wstydliwy zorganizował w odwecie wyprawę zbrojną na Jaćwież, zakończoną zwycięstwem wojsk krakowsko-sandomierskich i zabiciem księcia Jaćwingów Komrata. Na północno-wschodnim pograniczu Małopolski książę Bolesław zorganizował biskupstwo w Łukowie w celu chrystianizacji tych ludów.” https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_V_Wstydliwy/

Otóż nie Żadni Jaćwingowie tylko Złota Orda, która w roku 1260 Uzyskała w Sieradzu granicę na WIŚLE I WISŁOKU a po bitwie pod Drohiczynem Uznała granicę na Bugu i Niemnie.

W r. 1263 Bolesław V Wstydliwy Wypowiedział Granicę ze Złotą Orda na Wiśle i Wisłoku, wobec czego Mendog ponownie najechał Mazowsze, ale wobec interwencji Wielkiego Księcia Krakowskiego Rusini uciekli a Mendog zginął w zamku Nowogródczańskim jako KUMRAT Znad Wołgi.

Do Poznania zaproszono mego Wroga ze Stanu Wojennego Derwicha – specjalistę od architektury Wczesnopiastowskiej – który zaśpiewał im BEEE, BEEE, BEEE... Ponieważ to nie wystarczyło to sprowadzili z Płocka Gołembnika, którego tak kopnąłem w Zadek, że mu wszystkie gołębie UCIEKŁY. UAM został więc sierotą, więc niech się zajmie zamkiem w Nowogródku, gdzie niedoszły teść Mickiewicza opowiedział mu swą sagę rodową, według której w Ogniu Zamku zginął teść protoplasty rodu Wereszczaków Tuchana, Mendog I. Tuchan ocalał, gdyż nad Świtezią otrzymał wieść, że Mińsk zajęli Węgrzy z Rusinami i był skonfundowany OGROMEM RUSKIEJ ZGRAII pod Nowogródkiem.

A przy okazji dowiedzieliśmy się, że Adaś kopulował Marylę choć był dla niej Za Biedny.

 
 
« powrót|drukuj