Skip Navigation
 

Zdjęcie aktualne

01. WSTĘP I: Od 8000 do 2600 lat pne.

Winston Churchill w Teheranie: ODDANIE POLSKI STALINOWI JEST KONIECZNE. SKORO ANI KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ANI ZABORCY, NIE POTRAFILI UPORAĆ SIĘ Z WIELKĄ LECHIĄ TO JEDYNA NADZIEJĄ JEST KOMUNIZM. Wielka Lechia była bowiem i jest antytezą Cywilizacji Łacińskiej, jako babski a nie żydowski monopol złota i Negacja niewolnictwa z żydowskim obcinaniem niewolnikom penisów dla zapładniania bab spermą z odbytnicy cherubina.

www.wandaluzja.com była Najpoczytniejszą i Najdroższą witryną w USA, ale nie płacono mi, bo była zarejestrowana jako SĄDOWA. Po śledztwie FBI, Interpolu i ONZ, które uwolniło moje czeki spod Protestu, została sprzedana dla Huawei'a, który też nie płaci mi, bo KUPIŁ JĄ OD AMERYKANÓW. Na Wandaluzji do Prezydentury dojechał Trumpf, ale gdy chciał zlikwidować ją – jak obiecał Malinkiewiczowi-Netanjahu – to okazało się to NIEMOŻLIWE, na czym Zawisł cały chiński kapitał komunistyczny w USA. W Polsce licznik wandaluzja.pl był Sto Razy Zerowany.

Doktryna konserwatyzmu angielskiego mówi, że Historia Rządzi Finansami i Polityką: KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ. KTO PANUJE NAD TERAŹNIEJSZOŚCIĄ PANUJE TEŻ NAD PRZYSZŁOŚCIĄ PRZEZ PALENIE ARCHIWALIÓW. Jak powiedział mi stary działacz ludowy to pierwszym dziełem Katolickiej Polski było SPALENIE ARCHIWÓW. To umożliwiło Wyeliminowanie Lechiady na rzecz Cywilizacji Łacińskiej jako Łykaczyzmu Złota i apoteozy NIEWOLNICTWA.

Po upadku komunizmu Szymon Perski-Perez powiedział na Uniwersytecie Jagiellońskim, że Historia jest nauką Polityczną więc Polacy mają się uczyć Historii TYLKO O HOLOKAUŚCIE czyli ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu.

Sąd Najwyższy USA zajął się sprawą celowego NISZCZENIA przez instytucje naukowe artefaktów niezgodnych z Biblią, nakazując publikację dokumentów tegoż Niszczenia. W Polsce wystąpiło to szczególnie po r. 1989, po eliminacji kolaboratury patriotycznej jako Komunistów – bo stalinowcy stali się Kapitalistami, wg tezy Romana Dmowskiego, że bolszewicy zostaną Pobożnymi Żydami. Moja Wandaluzja była jednak akceptowana przez liberałów Prześmiewczo, ale jej sukces w USA uniemożliwiał fizyczne wyeliminowanie mnie, a potem szyderstwa przeszły w Nienawiść.

Archeolog austriacko-niemiecki Heinrich Kusche wywnioskował z amerykańskich zdjęć satelitarnych, że w Europie ZAMKI zaczęto budować już 12 tysięcy lat temu ??? Wsparłem go interpretując odkryte przez niego NEOLITYCZNE tunele jako Lochy Zamkowe, co potwierdzono w Austrii i na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywano na tej podstawie rekultywowane rolniczo zamki. Niesamowite jest jednak to, że odkrył tunele ze Szkocji do Siedmiogrodu a stąd do Turcji i TYBETU oraz na Bliski Wschód i do Egiptu - niewątpliwie Przedfaraońskiego.

U nas dr Franc Zalewski wykazał, że 8 kamieniołomów krakowskich było eksploatowanych w neolicie, czasami NIEZNANĄ dziś techniką. Kamieniołomy te zostały opuszczone NAGLE 8 tysięcy lat temu, co można łączyć z rekonkwistą Apolla z Przemyśla. Dr Zalewski wykazał, że niektóre zamki jurajskie były budowane techniką Kamieniołomów Krakowskich, a – Po Usunięciu MASZYN – kontynuowano ich budowę DŁUTEM I MŁOTKIEM, co Datuje budowę tych Zamków na 8 TYSIĘCY LAT...

W Wandaluzji pomijam Archeologię Geologiczną, gdyż nie jest to systematyka a zbiór artefaktów, datowanych czasami MILIONAMI lat. W Polsce zaczynam od Historii Bajecznej, którą udało mi się zracjonalizować nawet topograficznie. Są opinie, że Biblia jest NIE-historyczna, NIE-geograficzna i NIE-topograficzna, ale wykazałem, że jest Historyczna, Geograficzna i Topograficzna.

Gdy Prezydent Sadat wygnał mój kapitał historyczny z Egiptu to wycofałem go nie do Libii – jak sobie to wyobrażał – ale do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI. Reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem zaś Francuzom, którzy dostali zaraz Zajoba, bo takiego bogactwa egiptologicznego Nie Widzieli.

Gdy zaczęli kuć młotami pneumatycznymi piramidę Cheopsa, w poszukiwaniu Skarbca Snofrena z wywłaszczenia Świątyń to przywołałem ich do porządku, bo skarbiec ten znalazłem jako PUSTY, i kazałem im zbadać gruz pod latarnią FAROS. Ci zaczęli znowu krzyczeć, że znaleźli Pałac Kleopatry więc pouczyłem ich, że Pałacu Kleopatry nie było, a to co znaleźli to pałac Recepcyjny Ptolemeuszy – raczej mały. Ci znowu zaczęli krzyczeć, że ZNALEŹLI gruzowisko Pałaców Ptolemeuszy więc pouczyłem ich, że to co znaleźli to zgruzowana i zatopiona w morzu sztuka pogańska po rozebranych przez Konstantyna Wlk pałacach ptolemejskich, które przeniesiono do Konstantynopola, żeby w związku ze schizmą ariańską odebrać Aleksandrii MAJESTAT ŚWIATOWY.

Do połowy lat 60. działała we Wrocławiu Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna, która pilnowała archiwum Sejmu Śląskiego (2175 pne – 1944 ne) UPCHANEGO w Największym Skarbcu na Świecie. Postulowała ona rewizję chronologii Kamień-Brąz-Żelazo, bo na Śląsku Halsztat miał być STARSZY niż w Alpach a Gotyk starszy od francuskiego (?) Ja do tych sporów miałem dostęp pośredni, ale docierały do mnie ich skutki, a zwłaszcza, że reprezentanci tej szkoły ginęli w dziwnych okolicznościach. We współczesnej archeologii chronologia Kamień-Brąz-Żelazo nie uchodzi za funkcjonalną (The Panguin DICTIONARY OF ARCHAEOLOGY, Warwick Bray and David Trump, London 1982, s. 244).

Zajmowałem się wówczas neolitem i wczesnym Brązem, ale zdawałem sobie sprawę z niefunkcjonalności urzędowej chronologii architektury polskiej – a tym samym niemieckiej na której polska była oparta, więc przesuwanie w przeszłość metryk niektórych polskich pomników architektury aprobowałem, jednak tezy HAUBOWICZA, że ŚLĄSKA METALURGIA ŻELAZA JEST STARSZA OD ALPEJSKIEJ nie rozumiałem, bo nie miałem dostępu do danych naukowych, których nie publikowano. Datowałem np. Wały Śląskie na kulturę pucharów lejkowatych, aż Doktor Trudzik rugnął mnie: MYŚMY TAM ZNALEŹLI ŚLADY PIŁY ŻELAZNEJ.

W I.WŚ podczas eksploatacji na Kielecczyźnie hałd szlaki hutniczej jako niskowartościowej rudy Austriacy odkryli hałdy szlaki miedzianej, którą nazwali Wielką Miedzią Kielecką. WŁADCA PIERŚCIENI pochodziłby więc od neolitycznej WALUTY Miedzianej, nazywanej u nas Kabłączkami lub Obrączkami Skroniowymi, bo nosiły je kobiety jako zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska po PODBOJU przez Erychtonosa z Bratysławy.

Ponieważ zięć Erychtonosa, Chejron z Płocka budował STONEHENGE, to on mógł być onym WŁADCĄ PIERŚCIENI Tolkiena czyli waluty z Wielkiej Miedzi Kieleckiej. Waluta ta panowała u nas aż do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy.

Zebrano najlepszych kamieniarzy angielskich, którzy orzekli, że budowa STONEHENGE wymagała narzędzi ze stali STOPOWEJ. Według mnie jako pierwszy posługiwał się narzędziami STOPOWYMI Apollo z Cieszyna po Zaproszeniu do Wrocławia, gdzie podjął eksploatację chromitów ślężańskich, o czym świadczy jego mauzoleum na wrocławskim Piasku. Następca Apolla, Pan przeniósł technologię stali Stopowej do Kielc, gdzie zbudował na Kadzielni SĄD.

Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki. Nazwa Chalibowie pochodziła od HALDIEGO, od którego urobiono Chaldeję – od spławianego Eufratem żelaza z Bohemii.

W Czechach najważniejszym ośrodkiem hutniczym były Brdy na południowy-zachód od Pragi. Amerykanie badając cmentarz mezolityczny w Pakistanie z VIII tysiąclecia pne. odkryli FACHOWO plombowane zęby, co wymagało Stali Stopowej. To suponuje, że Chalibska metalurgia żelaza mogła pochodzić z Indii, poprzez eksport magnetytów sudeckich przez Triest, czego efektem byłyby Rolnicze Kultury Naddunajskie - o genezie według genetyków NIE Bliskowschodniej.

Rolnictwo wymaga SPRZĘŻAJU a ten ŻELAZA i HODOWLI dla Siły Pociągowej. Rolnicze Kultury Naddunajske MUSIAŁY więc dysponować Metalurgią Żelaza, prawdopodobnie z Czech, gdzie istniał Spław Dunajem. Magnetyty były na północnym stoku Sudetów a SUDETY to po grecku Góry Żelazne, które Czesi nazywają RIFAMI czyli Górami Skalistymi.

W VI tysiącleciu pne. czeskie zasoby rud były widocznie na wyczerpaniu, bo Chalibowie dokonali okupacji ziem w dorzeczu Odry i Wisły, czego Dowodem są Palatia jako budowle OKUPACYJNE. Było to połączenie Rotundy-WARTOWNI z forteczną SYPIALNIĄ, żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął.

Zachowaną wartownią jest rotunda na zamku w Cieszynie, ale jeśli Nie Ma przy Wartowni Sypialni to albo nie była już potrzebna, albo była z gliny. Z tej racji Palatia musiały być PIĘTROWE, gdyż Wejście z Wartowni do Sypialni było na Piętrze, gdzie pełnił służbę Dowódca Warty a Rozprowadzający był na Parterze doglądając ognia.

Głównym celem Okupacji Chalibskiej było przejęcie i zabezpieczenie sudeckich Magnetytów i jurajskiej Śmietany Hematytowej. W zamkach jurajskich i sudeckich Nie Ma Palatiów, a w Cieszynie jest tylko Czeska Rotunda i to Pierwotna. Na Ostrowie poznańskim mamy zaś Palatium PRZEDROTUNDOWE, bo Rotundę-wartownię DOBUDOWANO.

W Kielcach Chalibowie jakby dogadali się z baronami miedziowymi, o czym świadczy zbudowanie przez Chalibów Katedry Kieleckiej, ale w Przemyślu było inaczej. Chalibowie zbudowali tam na górze Zamkowej palatium z potem podjęli budowę ZAMKU i II rotundy na stoku Katedralnym, co świadczy o zamiarze anektowania Wielkiej Soli Przemyskiej, od Sanoka do Stryja.

Na zamku Przemyskim pokazywano mi wykop fundamentowy z ZASYPANYMI szczątkami ludzkimi, które uznałem za ciała Pomordowanych Chalibów, które wrzucono do wykopu fundamentowego, który zasypano gruzem z Rozbieranego Palatium jako NIEPOTRZEBNEGO w związku ze zmianą planu zamku. Skoro zaś Palatium Nie Było Potrzebne to nie był to Bunt a Operacja Wojskowa, dająca pewność, że Chalibowie NIE WRÓCĄ. Przerwano też budowę palatium na stoku, na którego miejscu zbudowano katedrę IMPERIALNĄ kultury lendzielskiej, która ZACHWYCA do dziś.

Z tą operacją Wojskową łączę opanowanie przez kulturę lendzielską Metalurgii Cieszyńskiej na jurajskiej rudzie i cieszyńskim węglu, czego POMNIKIEM są Zamki Jurajskie. CIESZYN znaczy Wielką Radość, więc Z CZEGO SIĘ TAK CIESZONO ??? Może dlatego, że opanowanie metalurgii cieszyńskiej umożliwiło ZAŁOŻENIE CHIN? Nareszcie ktoś powiedział o ukrywanym przez 60 lat GENETYCZNYM związku Cywilizacji Chińskiej z kulturą trypolską na Ukrainie, co ja uzupełniłem, że Farbiarstwo WYNALAZŁA kultura trypolska, bo najlepszy czerwiec polski jest na Podolu.
 
Strony: 1 2 3 Następna »
 
 
« powrót|drukuj