Skip Navigation
 

01. WSTĘP I: Od 8000 do 2600 lat pne.

Wstęp II, od 2600 pne do 1050 ne.

https://www.youtube.com/watch?v=KGk5Qxgyo2A ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE, KTÓRYCH NAUKOWCY NIE POTRAFIĄ WYJAŚNIĆ.

Miecz z Grabowca Kieleckiego jest datowany geologicznie na ok. 400 lat p.n.e. Rękojeść jest jednak ze stopu ALUMINIOWEGO a Glin Al uzyskał fizyk duński Ersted w r. 1825, który wszedł do metalurgii w r. 1870. 400 lat pne to kultura Wschodniopomorska, która zjednoczyła metalurgię Kaszubską na szwedzkiej rudzi i cieszyńskim węglu z metalurgią Powiślańską na szwedzkiej rudzie i węglu lubelskim.

Leszek Złotnik dokonał Podboju Scytii do Donu w roku 490 pne a ATEAS-Antoniusz przeniósł stolicę Lechii do W'Antynu-Kijowa a potem Astrachania – co po słowiańsku znaczyło CHANAT NA WYSPACH - ustanawiając granicę Lechii na środkowym Amurze i linii Wielkiego Muru Chińskiego: https://www.britannica.com/biography/Ateas // W wieku 80 lat powrócił na zachód, zdobył Triest i rozgromił Daków, co dało mu granicę na Dunaju. Przekroczył też Dunaj oblegając stolicę Traków Sylistrię, w czym chciał mu dopomóc Filip II Macedoński oblężeniem Troi na Złotym Rogu, ale król Tracki umarł i Sylistria skapitulowała więc Ateas-Antoniusz zażądał od Filipa zwinięcia oblężenia Troi. Nazwa LabirynTHOS-Athos zdaje się pochodzić od ATEASA, gdyż Poił Konie w Fosie TROJAŃSKIEJ.

W trakcie tego król Epiru-Albanii Aleksander I odzyskał Triest i ruszył na Wiedeń więc Ateas podążył bronić go, gdzie udał się też jego wasal Filip II. Gdy Antoniusz toczył na Lechowym Polu bitwę z Albańczykami to Filip zaatakował broniony przez 20 tysięcy junaków i amazonek obóz Lechitów. W trakcie walki koń Filipa padł a on stracił lewe oko, a ponieważ w bitwie zginął Ateas to krakowiaczki wybrały na króla młodocianego Aleksandra, którego kanclerzycą została jego matka OLIMPIADA.

Najwspanialszym Miastem była ptolemejska Aleksandria, przy której Rzym był Wiochą. Aleksandrię zaprojektował największy architekt starożytności Deinokrates, ale jej Nie Budował. Wynikało to stąd, że gdy Aleksander poprosił matkę o użyczenie mu Dejny to ta wysłała plany Wspaniałego Krakowa, budowanego za Złoto Pangajonu-Siedmiogrodu – wówczas największe na świecie - które adaptowano do Konoposu.

Największym dziełem Dejny był pałac BIAŁO-CZERWONY na Go(r)golinie-Gargamellu: Okrągły pałac był z białego marmuru kłodzkiego Biała Marianna a schodząca do Wisły kolumnada z czerwonego granitu tatrzańskiego – skąd barwy BIAŁO-CZERWONE i Pasiaki Krakowskie. Pałac ten został powtórzony jako Pałac Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektoniczny Cud Wszechczasów. Konstantyn Wielki, aby odebrać Aleksandrii MAJESTAT ŚWIATOWY, kazał pałace aleksandryjskie rozebrać i przewieść do Konstantynopola.

CHIŃSKIE Mury Wspaniałego Krakowa obejmowały obszar KILKANAŚCIE razy Większy od Krakowa Średniowiecznego. Po klęsce Aleksandra W KIELCACH w r. 325 pne królowa Sarmatów ARTEMIDA-DIANA anektowała Azję Mniejszą i Syrię, i kazała Aleksandra zamordować jako Bankruta, gdyż jego skarbiec został ROZKRADZIONY. Diana odbudowała Afrodyzjon w Efezie na ARTEMIZJON i kazała Dejnie zbudować kopię Artemizjonu na kieleckiej Kadzielni, tylko dłuższą o jedno przęsło jako POMNIK BITWY KIELECKIEJ i mauzoleum dla siebie.

W r. 290 p.n.e. Rzymianie wygnali Galów z Padanii, którzy w sile 300 tysięcy wojowników przybyli Do Polski, co nazywa się Wojną Lewa z Tygrysem. Jednym z wodzów był Grakch, wódz najemników syrakuzańskich. Galowie skapitulowali na warunkach, że Słowianie „zaprowadzą ich” do ich Pierwotnej Ojczyzny w Aleksandrii Trojańskiej i Azji Mniejszej, co się nazywa Najazdem Galatów.

Tam Grakch wystąpił jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami, założył system okupacyjny i wybrał się do Aleksandrii, gdzie dał się sportretować na latarni FAROS jako Pan Lasów. Przywiózł z Aleksandrii zięcia Seta dla córki Semiramidy oraz przyprowadził do Polski całą ludność Kapadocji, którą osiedlił w Karpatach Zachodnich.

Mówił Sejmowi: ZDOBYLIŚMY IMPERIUM A IMPERIUM MOŻE UTRZYMAĆ TYLKO KRÓL. JEŚLI MNIE WYBIERZECIE BĘDĘ NIE PANEM, ALE PRZYJACIELEM SEJMU. Stało się jednak inaczej, bo po wyborze na króla Grakch obsadził zamki sycylijską szlachtą a stanowiska Panami Asyryjskimi jak nazywano Kapadyjczyków, ale po jego śmierci Semiramida przywróciła sejmowładztwo.

Odpychany od władzy przez Sejm Set wyżywał się w architekturze. Zbudował na Gargamellu kopię latarni FAROS a w KAIRZE-Awarysie-Koninie kopię pałacu Ptolemeuszy "Setowe Dziwo" SETIDAWĘ, bo w Więzieniu Łęczyckim mieszkać nie mógł.

W końcu II w. p.n.e. Polscy Ptolemeusze oddali zdobytą przez Jana Liczyrzepę Jutlandię i Olandię Swewom za obietnicę zaatakowania przez nich Italii i Rzymu, co znamy jako najazdy Cymbrów i Teutonów, przesiedlając mieszkających tam Słowian nad Dniestr jako Sklawinów-Bułgarów.

Gdy w Lyonie doszło do walki politycznej to Antyrzymscy wezwali Helwetów. Juliusz Cezar zdając sobie sprawę, że ich nie pokona wezwał lichwiarzy rzymskich, którzy Lyon Wykupili, stając się tym najbardziej zadłużonym mężem Stanu w Historii. Wobec tego Antyrzymscy wezwali Lechitów, których przyprowadził ARIOVIST-Leszek zwany Chytrym.

Na zamku w Wuerzburgu znaleziono rzymski kamień drogowy z napisem ŚRODEK TEUTONII. Wytłumaczyłem Niemcom, że to jest Akt Pokojowy Cezara z Leszkiem Chytrym. Cezar oddał Teutonię Swewom Skandynawskim i udał się do Polski, żeby pomóc Leszkowi obalić Polskich Faraonów w Goplandii-Koninie. Saga śląska mówi, że gdy Leszek i Cezar zbliżali się do Konina to Polski Faraon kazał napełnić statki zbożem i odpłynął do AMERYKI.

Leszek rozgromił Krasusa pod Carrhae dowodząc w taborowej fazie bitwy, gdyż tabory rzymskie mogła zatrzymać tylko piechota równorzędna rzymskiej czyli Wandalska. Gdy Krasus skapitulował to Leszek odesłał go Sarmatkom, które zapytały Rzymianina, CZYJE JEST ZŁOTO, KTÓRE MA NA SOBIE? Gdy ten odpowiedział, że JEGO to te udławiły się i kazały to złoto stopić i wlać mu do gardła. Uznały to bowiem za zamach na Babski Monopol Złota.

Leszek ożenił syna Lubrana z córką Juliusz Cezara Julią, która uzyskała w posagu Bałkany. Julia wystąpiła jako Protektorka Oktawiana, co awansowało Lubrana na tryumwira Drugiego Tryumwiratu, przyczyniając się walnie do zwycięstwa Oktawiana pod Akcjum.

Po zajęciu Egiptu Herod dostarczył Oktawianowi rejestr złota egipskiego, który je Skonfiskował, co dało Największy Łup w Historii. Potraktował je jednak nie jako Zdobycz Rzymu, ale Łup Cesarski i kazał Flocie zawieść do skarbca Aleksandra Wielkiego w Labirynthosie-Athosie. To było ZERWANIEM II Tryumwiratu, wobec czego Leszek kazał Trakom skonfiskować to złoto a Lubran dokonał okupacji Północnej Italii i Rzymu. Oktawian bił głową w ścianę: JOVE, ZWRÓĆ MI ZŁOTO EGIPTU... - OKRADŁEŚ RZYM. ODDAM CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZĄ ŚWIĄTYNIĘ NA ZIEMI. Tu złodziejaszek oszukał Jovego, bo zadedykował mu BAALBEK jako Jupitera czyli Jowego-Baala.

Po śmierci Leszka Lubran popełnił fatalny błąd przenosząc stolicę do Bawarii. Wobec tego Oktawian August kazał Warusowi przekroczyć Ren i dokonać podboju Małej Germanii, co doprowadziło do zagłady TRZECH legionów. Po Warusie dowódcą Legii Galijskiej został Tyberiusz, który dogadał się ze Swewami-Swebami, obiecując im Ludy Alpejskie do sprzedania w niewolę, co wcześniej zrobili z Teutonami. Tak podczas II bitwy Nad Lechem Swebowie uderzyli na Lechitów – skąd OSZWABIAĆ. Tyberiusz chciał zawrzeć Pokój, ale Oktawian nie godził się więc Tyberiusz udusił go PODUSZKĄ.

Po rokowaniach w Krakowie w l. 12-14 n.e. zawarto Wieczysty Pokój z granicą na Renie i Dunaju.

Rzymianie przekroczyli Dunaj za Trajana, który zdobył skarbiec w Kamieńcu Podolskim przesiedlając wielu Sarmatów do Anglii. Quo vadis mówi o uznaniu Antywandalskiego protektoratu rzymskiego przez Lugiów-Łużyczan, z którego to powodu była mała awantura we wrocławskiej Wytwórni Filmowej, bo tym gamoniom przyszło do głowy, że Lugia była z WROCŁAWIA? Neron wysłał na Pomorze misję wojskową Po Bursztyn, która obiecała Gotom rynsztunek dla stu tysięcy Skandynawów i przewiezienie przez flotę rzymską na Pomorze, ale wielka wędrówka Skandynawów Po Lodzie na Pomorze i Wielkopolski została zatrzymana przez wodza Dziadoszan-Hasdingów z Legnicy Wyzymira.

Podczas powrotu pogromionych Swebów do Skandynawii w 174 r. nagabiła ich w Gubinie delegacja Sejmu krakowskiego Odradzając Im Tego, wobec czego powrócili do Bohemii w towarzystwie armii wandalskiej więc Rzymianie wycofali się Za Dunaj. Zawarto wówczas Pokój, na mocy którego Goci wycofali się Za Wisłę, co powołało kulturę przeworską Słowian i wielbarską Gotów.

Po uznaniu przez Kursk protektoratu rzymskiego przybyło do Wrocławia w r. 332 poselstwo rzymskie z bogatymi darami dla młodej pary książęcej. Książę przyjął poselstwo i Dary, ale w Miliczu zebrał się wandalski Sztab Generalny pod pretekstem Manewrów, który wysłał żandarmów, którzy zabili księcia i księżną z dziecięciem, którzy zostali pochowani we wspaniałym acz Haniebnym grobowcu na Zakrzowie. Misy były oczywiście pełne dukatów, których robotnicy nie oddali. Radca cesarski kazał SKUĆ z pruskiego katusza ROK Starego Domu Kupców. Rzymianie UCIEKLI Za Dunaj, ale to Wandalom Nie Wystarczyło.

Zagrożeni przez Wandalów Rzymianie sprowadzili z Chin Hunów, którzy zhołdowali Kursk i zdobyli Sambor-Kijów, gdzie ukrzyżowali 70 wojewodów wandalskich. Wandalowie uznali jednak za głównego wroga RZYM, co było powodem zniszczenia Cesarstwa Zachodniorzymskiego przez Radagajsa. Edward Nosal jako Eddi Słowianin i Paweł Szydłowski z USA zamieszczali na swych stronach IN raport Radagajsa o zniszczeniu legionów galijskich pod Mediolanem i zdobyciu Rzymu, ale relacje te ZNIKNĘŁY z IN, gdy wykazałem ich rzeczowość. Wracająca z Italii armia Radagajsa została jednak zniszczona przez Hunów i Romejów pod Bieżuńcem-Zgorzelcem, a to, że zginął tam wówczas król Wandalów Osiej Pomorski identyfikuje go z Radagajsem, którego weterani założyli Radogoszcz-Neubrandenburg.

Brat Osieja prowadził jednak skuteczną walkę z Hunami i zawarł Honorowy Pokój, w którym Wandalowie odzyskali Sambor-Kijów. Mi się jednak wydaje, że Pokój z Hunami kupiły Wandalki za skarbiec na Wolinie a brat Osieja złożył chanowi hołd, bo Wandalowie byli wiernymi sojusznikami Hunów do śmierci Attyli, kiedy to we Wrocławiu wywlekli ze świątyni posąg Attyli i toczyli go po bruku.

Gdy do Kielc przybyło z Budy poselstwo z żądaniem zaległej daniny to posłom odcięto żywcem mięśnie od kości i uwędzono a pupety wysłano do Budy z zapowiedzią, że Zrobią To Wszystkim Hunom.

Doszło do słynnej bitwy nad NEDAO-Nidą, gdzie 100 tysiące Wandalów rozgromiło 200 tysiącami Hunów. Opis bitwy ZACHOWAŁ SIĘ; zginął w niej jednak Król Wandalów i Następca Tronu, że przy komendzie został tylko narzeczony Wandy Odyniec-Odoaker, bo młodszy królewicz był nieletni.

Hunowie ewakuowali Panonię, ale na przełęczach Karpackich drogę zabiegli im Wandalowie, którzy pozostawili wieziony przez Hunów Majestatyczny Skarb Attyli Goplanom-Gepidom i pognali za spławianym isterami imperialnym skarbem huńskim, który ZAGINĄŁ i Jest Szukany. Według mnie został przechwycony przez Romejów i ukryty w podziemiach zamku belgradzkiego, skąd odzyskał go Brauchitsch, bo tylko to tłumaczy, że żołd Wehrmachtu był dwukrotnie wyższy niż US Army. Nie dał Hitlerowi skarbca Włastów w Modlinie to mógł też nie dać i skarbu Attyli.

Ponieważ młodszy królewicz Lech został oskarżony o przyczynienie się do śmierci brata to został wysłany z armią ŁUŻYCKĄ do Mongolii, skąd wypędził Hunów. W Mongolii mogli zostać tylko ci Hunowie, którzy zadeklarowali się jako TURCY. Po tym Lech dokonał Podboju Chin. Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Słowian przysłał mi 3 protokoły. Konferencji Cesarza Ti z Kanclerzem i Marszałkiem o Odbudowie Wielkiego Mury Przeciw Attyli; protokół zwołanej przez cesarza Ti konferencji w Wołgogradzie o podziale Imperium Huńskiego i protokół Ścięcia cesarza Ti przez Wandalów.

Wanda, Co, Nie Chciała Niemca zbudowała wspaniałe mauzoleum BITWY NAD NIDĄ w Nowym Korczynie, które zachowało się jako FASOLEX, BOISKO, KĘPA, SYNAGOGA i ZAMEK, których kolumny z żelazomiedzi wyrabowali Szwedzi, i powiększyła Świątynię Imperialną w Tompadle dobudowaniem 6 portyków – dla HOŁDÓW Londynu, Paryża, Rzymu, Konstantynopola, Pekinu i Sztokholmu. Najbardziej Makabryczny opis burzenia tej świątyni po wygnaniu Włastów zachował się.

Wobec zaatakowania Wandalów Afrykańskich przez Belizariusza ewakuowali się oni do Dalmacji, skąd zdobyli Belgrad, podbili Anglię, którą oddali Wodanowi z Poznania, zdobyli Toperos na półwyspie Athos oraz oblegli Konstantynopol. Moskwa wysłał 2 starszych synów, Lecha i Czecha na Sejm Śląski we Wrocławiu, ale pomoc okazał zrazu tylko wiec Dziadoszan w Legnicy.

Po 8 latach oblężenia dyplomacja bizantyjską sprowadziła z Mongolii Awarów, którzy uwolnili Konstantynopol. MICSł przysłał mi OPIS Mapy Polski z ROKIEM 565, ze wszystkimi większymi miastami Polski ze SMOLEŃSKIEM i stolicą w KALISZU. Mapa ta miała zostać wydana w Frankfurcie nad Menem w roku 2000, na co odpisałem, że albo ja wydam ją we Wrocławiu, albo ZAGINIE – i Stało Się. Najpierw Zaprotestowali Ją Niemcy, że ziemie na południe od górnej Wisły i Odry należały wówczas do Awarów, na co odpisałem, że Awarowie wyprawiali się tędy na Paryż więc była to Okupacja, a potem Wydawca umarł, bo był leciwy.

W r. 568 zawarto Powszechny Pokój, w którym Rus otrzymał za Bałkany Włochy, które zaraz wymienił z Longobardami za Bohemię dla Czecha, za co otrzymał od Lecha Smoleńsk.

Stolica Polski w Kaliszu była tylko za dynastii Lecha Afrykańskiego, która skończyła się najazdem Arabskim, w trakcie którego zginęli synowie Przemysława. Ten wydał córkę za syna chłopa spod Znojma, który wynalazł skuteczną acz plugawą metodę walki z dromadnicą, wobec której konnica była bezradna. Ów Leszek Wyścigowy był założycielem dynastii Popielidów.

Był on prawdopodobnie największym zdobywcą w Historii, bo wygnał Turków z Afganistanu i Indii, podbił Chiny i odzyskał Chazarskie Powołże. Podjął też budowę nowej stolicy nad Donem w Boguczarze – od Boga i Cara – co przerwał najazd Franków na Czechy. Udał się więc do obozu francuskiego pod Chebem, żeby się NIE WYGŁUPIALI, gdzie został na rozkaz Karlomana z nieprawego łoża Karola Wielkiego rozdarty końmi.

Sejm wysłał armię z pozostawionym w Krakowie zakładnikiem Ludwikiem Pobożnym, którego Popiel I Gnuśny ukoronował w Krypcie Karolingów MIECZEM. Za kontrybucję francuska zbudowano w Kruszwicy wspaniałe zamki ŁAGIEWNIKI i BRODY.

Ostatnim witeziem Popielidów był Wojewoda Sambora Kij, który przewiózł z Konstantynopola do Sambora Pałac SĄD, od czego Sambor zwie się KIJOWEM. Wszyscy znają słynne ULTIMATUM Metodego do Popiela II na uczcie Postrzyżynowej w Płocku. W Kronice Miśnieńskiej napisano: CESARZ KAROL III GRUBY ZNISZCZYŁ DAWNE KRÓLESTWO POLSKIE.

Zostałem pouczony przez Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Słowianm że Popielidów OTRUŁ teść Popiela II, burgrabia Wiednia Henryk V Pobożny. Jeśli tak to odium spadło na Popiela. To datuje Ultimatum Metodego na r. 876, po którym Karol III Gruby zdobył Sławę-Głogów, której Popiel II odbić nie potrafił. Najazd zaś na PŁOCK Karola III był w r. 882, co wymagało uprzedniego zdobycia przez Świętopełka Wiednia.

Popiel wobec najazdu Niemców na Poznań a Wielkomorawian na Kraków kazał synowi Sobiesławowi przewieść Skarby Wandalskie z Płocka na zamek GOCKI na cytadeli Napoleona w Gdańsku, który wziął ze sobą kolesia Siemowita-Wojewodę. Decydująca bitwa była nad LIWCEM: do bega Chazarów Prawdzica zgłosił się Wojewoda Poraj z pismem od Cesarza z Wezwaniem do bitwy Następnego Dnia. Beg zarządził capstrzyk i wtedy Uderzyli Niemcy.

Niemcy chcąc zdobyć Skarby Wandalskie skierowali się po bitwie na Płock. Najpierw rozbili z katapult spichrze z pszenicą dla Skandynawów a potem puszczali po murze megalitycznym zapłodnione szczurzyce.

Ponieważ kagan suspendował bega przy pomocy Żydów i Turków to ten wycofał się ze zmobilizowanymi Mazurami do Moskwy, skąd podjął w sojuszu z emirem Samarkandy podbój tureckiego Kazachstanu. Wobec tego Turcy musieli przewieźć Złoto Kalifa do Astrachania, gdzie bega żydowskiego zastąpił Turecki. Kagan zdążył już jednak przyjąć JUDAIZM, choć tłumaczył rabinowi, że nie ma pieniędzy na budowę synagogi, bo Prawdzice doprowadzili go do NĘDZY, na to beg żydowski poradził mu złupienie Bardzo Bogatego Miasta, którym był grecki Tanais u ujścia Donu.

Prawdzice rozpoczęli Rekonkwistę od oblężenia Nowogrodu Wielkiego, któremu Karol III przysłał z odsieczą Swewów Szwedzkich, ale Prawdzice przekupili ich i razem z Nowogrodzianami wysłali na Paryż. Malunek paryski: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_122&sName=31.-rekonkwista-prawdzicow// przedstawia Rokowania Karola III i Odona z Danielem Prawdzicem z Suzdala o Wysokość TRYBUTU; za Danielem stoją marszałkowie Rusi i Skandynawii. Kontrybucja była taka, że podatki wprowadzone na pokrycie jej wywołały Bunty i UPADEK RZESZY KAROLIŃSKIEJ.

Wobec tego Prawdzice najechali Polskę, czego pamiątką jest bitwa pod Lutomierskiem k. Łodzi i zilustrowany na Czarze Włocławskiej Sejm Kruszwicki w r. 899. Prawdzice Ścięli Siemowita i wynieśli na Wojewodę młodocianego Leszka, który Wyciął załogę czeska na Wawelu, gdy Prawdzice zajęli Wrocław i dokonali Okupacji Saksonii Dolnej. Po 2 latach Sejm Niemiecki w Erfurcie podjął salomonową uchwałę: ZA LIKWIDACJĘ OKUPACJI SAKSONII I POMOC W ODZYSKANIU KOLONII ZGODA NA PROTEKTORAT PRAWDZICÓW NAD NIEMCAMI.

Po klęsce Węgrów nad Lechem a Prawdziców nad Regnicą r. 955 młody witeź złożyli hołd Trybutarny dowodzącemu odsieczą dla cesarza Bolesławowi Srogiemu, co widzimy na tympanonie fundacyjnym mostu Judyty w Pradze, za co Bolesław obiecał mu pomocy w odzyskaniu Chazarskiego Powołża. W r. 965 wracająca z wojny o Zjednoczenie Chin polska jazda uderzyła Od Tyłu na warujących Czechów pod BIAŁĄ WIEŻĄ Wołgogradem Chazarów – za co Żydzi Chazarscy MSZCZĄ się na Rosjanach Do Dziś.

Były jarl Bractwa Śmiałych Żeglarzy na Wolinie Wichman został wysłany z Rzymu, żeby flotami słowiańskimi usunąć Omajadów z Morza Śródziemnego. Sprzeciwił się temu król Danii Harald Sinozęby więc Wichman pobił go na Bornholmie a potem zdobył Szczecin zabijając Świętosława, którego brat Czcibor uznał się trybutariuszem Cesarza DO RZEKI WARTY. To ZAGROZIŁO Czechom, wobec czego Bolesław po zdobyciu Konstantynopola kazał Dobrawie odstawić od łoża księcia niemieckiego i przyjąć doń dowodzącego polską jazdą Mieczysława – znanego pod junackim zdrobnieniem MIESZKO.

-https://www.onet.pl/turystyka/40-lat-i-do-piachu/legenda-o-popielu-mit-zalozycielski-dynastii-piastow/t5jj4z2,30bc1058// Onet – Sport i Turystyka, Źródło: 40 lat i do piachu, MIT ZOŻYCIELKI DYNASTII PIASTÓW

Na tak podatnym gruncie wielką popularność zdobyły w ostatnich latach wszelkiego rodzaju fantastyczne teorie pseudohistoryków i zwykłych fantastów opowiadające o tym, jakoby na terenach naszego kraju przed Mieszkiem istniało wielkie Imperium Lechitów. Imperium Słowian ciągnące się hen daleko na wschód, po mongolskie stepy. Imperium zamieszkałe przez dzielnych sarmatów, który toczyli bitwy z Cesarstwem Rzymskim, z Persją, z Chinami. Autorzy tych fantazji – bo nie mogę ich nawet nazwać legendami – rozrysowują dynastie królów Polski sięgające czasów faraonów, wymyślają mityczne postacie królów Lechii żyjących setki lat, składają drzewa genealogiczne sięgające czasów tonącego kontynentu Mu i Atlantydy. Budują tzw. ukrytą historię, która czasem pada na podatny grunt… niewiedzy.

Co to za Gnojki ??? - Józef Stalin: WROGÓW NAZYWAJCIE FASZYSTAMI; Słynny Przyjaciel Attyli: Talibów chrześcijańskich NAZYWAJCIE WANDALAMI, bo nie godzą się na Państwo Wyznaniowe. Przyjaciel Papieża Fryderyk Wielki: ZŁODZIEII NAZYWAJCIE POLAKAMI. Katarzyna Wielka: POLSKA MUSI BYĆ KOJARZONA ZE SMRODEM.

To jej się udało, bo zażądała Tronu Jagiellonów i kazała go przerobić na WC. - Gdy jednak siadła nań w nocy to wyskoczył BAGNET i przebił jej Woreczek Żółciowy. Policja ustaliła HYDRAULIKA, ale Katarzyna nie zdążyła podpisać mapy, w której Polskę przemianowała na BIAŁORUŚ.

To jest według 23 punktu 45 Przykazań Niszczenia Polski: NIE DOPUSZCZAĆ DO PUBLIKACJI ZAWIERAJĄCYCH WARTOŚCI OPISÓW WYNALAZCZYCH: polska policja polityczna Mossad-KGB.

W r. 1038 Czesi przystąpili do oblężenia Krakowa, którego bronił Bolesław Zapomniany. Bolesław został zastrzelony przez czeskiego kusznika wyborowego a Kusza była ZAKAZANA wobec chrześcijan. Krakowianie zgodzili się więc na wprowadzenie do Krakowa Kazimierza Mnicha, za którym wjechał do miasta jego zbrojny poczt złożony z Czechów. Czesi jednak po opanowaniu miasta WYGNALI Mnicha i przez 4 lata burzyli Kraków DO GRUNTU - co się nazywa DRUGIM BURZENIEM KRAKOWA.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj