Skip Navigation
 

48. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZON.

SĄD OKRĘGOWY, III Wydział Karny we Wrocławiu, 24.VII.2023
Zrozumiałem, że powodem Zapowiedzianej Rozprawy 27.VII.2023. jest Odmowa przez Powiatową Komendę Policji Wrocław Stare Miasto wszczęcia postępowania ŚLEDCZEGO w sprawie mego oskarżenia ING Banku Śląskiego o Zbrodnię Statutową, podlegającej Karze Statutowej. Postanowienie Zostało ZATWIERDZONE przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Wrocław Stare Miasto – co POTWIERDZA Postanowienie Rozprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu 27.VI.br. POSTANOWIENIEM – jak mnie poinformowała Sędzia Myszakowska na rzeczonej Rozprawie – PRAWOMOCNYM.
Postanowienie Prawomocne – NIE WYROK – Zaleca Mi zwrócenie się do Komisji Nadzoru Finansowego, jak to zrobił za Którymś razem ING Bank Śląski. W związku z tym POWTARZAM, że ja nie mogę wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego, gdyż sprawa jest KRYMINALNA i trwa VI rok. Byłoby to WYCOFANIEM przeze mnie Oskarżenia o ZBRODNIĘ STAUTOWĄ oraz rezygnację z Napoleońskiej Kary Za Zbrodnię Statuową, którą ja przeznaczam dla Wojennej Ukrainy. Rzymska Kara Statutowa za Zbrodnię Statutową jest PIĘCIKROTNIE WYŻSZA.
Wysoki Sąd ma tu alternatywę: ALBO UZNAĆ MOJE OSKARŻENIE O ZBRODNIĘ STAUTOWĄ I KARĘ STAUTOWĄ i wydać Wyrok na podstawie DOKUMENTÓW, albo te Dokumenty zaskarżyć jako Oszustwo Nigeryjskie, co powtórzyły WSZYSTKIE BANKI WROCŁAWSKIE.
To wymaga jednak weryfikacji tych Dokumentów w Banku Paryskim, który uwierzytelnia Sprawy Imperialne, czego domagałem się, oraz uzyskania z Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Togo lub ONZ Wykupionego przeze mnie rocznego śledztwa Federalnego Biura Śledczego USA (FBI), Interpolu i ONZ, gdyż mój egzemplarz ukradła mi Policja Polityczna III.RP (Mossad-KGB) a na powtórne wykupywanie tego Śledztwa i Wyroku mnie nie stać.
To nie jest sprawa PROCESOWA, ale Urzędowa.
Tajny Więźień sowieckiego WETA Organizacji Narodów Zjednoczonych za Ujawnienie Satelitarnej Detekcji Złota, która jest Zbrodnią Przeciw Ludzkości, Juliusz Prawdzic-Tell

Dziś 27.VII.23 o godz. 12 stawiłem się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w/s Finansowej. Zostałem poinformowany o PRAWOMOCNOŚCI Wyroku z 27.VI.23 r. Ponieważ nie zastosowałem się do Zalecenia Sądu, aby zwrócić się Ze Sprawą do Komisji Nadzoru Finansowego, to sprawa została przekazana Prokuratorowi, który ZATWIERDZIŁ WYROK. Moja sprawa nie podlega ODWOŁANIU. Zbrodnia Statutowa i Krzywdy wyrządzone mi przez Organizację Narodów Zjednoczonych NIE BYŁY ROZPATRYWANE.

SĄD OKRĘGOWY we Wrocławiu, III Wydział Karny

Zostałem zwolniony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu z opłat sądowych z powodu Ubóstwa. Moja obszerna kilkuletnia korespondencja z Bankiem Atlantyckim, Wysokim Trybunałem Sprawiedliwości TOGO i organami ONZ została skradziona przez policję polityczną III.RP więc załączam tylko kopie niektórych dokumentów. Ostatnie dokumenty publikuję na mym blogu IN: http://wandaluzja.pl/?p=p_420&sName=48.-organizacja-narodow-zjednoczon.

Jestem zawodowym historykiem. 3.III.1989 wyjechałem do RFN dla złożenia Zeznań w/s Satelitarnej Detekcji Złota, która jest ZBRODNIĄ PRZECIW LUDZKOŚCI. Wkrótce po mym przyjeździe Polscy Socjaliści w Stuttgarcie dali mi do zrecenzowania książkę: Abdurrahman Awtorchanow, ZAGADKA ŚMIERCI STALINA – Spisek Berii. Napisałem, że książka jest dobra, ale brakuje Rozkazu Żukowa ZASTRZELENIA INCYDENCJONALISTÓW, który miał chronić Wodza przed czynami gwałtownymi. Frondzie antystalinowskiej przewodzili: Beria, Chruszczow i Maleńkow. POWODEM Nocnego przesłuchiwania przez Stalina Frondowców była Ucieczka Migiem-KOREAŃCEM Freya-Bieleckiego i Józefa Światły na Bornholm, gdzie Światło zabrał 2 nesesery Najważniejszych Dokumentów. Frey był asem Krasnowo Lota a Koreańca dostał do przetestowania, ale wiadomo było, że marszałkiem polskiego lotnictwa nie będzie więc chciał zostać marszałkiem lotnictwa izraelskiego. Pisał w ankietach Narodowość Rumuńska i stąd wersja, że Amerykanie kupili Koreańca OD RUMUNÓW. Nie jest znany IV przesłuchiwany przez Stalina, ale był nim zięć Bieruta, mój stryj Czesław Prawdzic, który obsługiwał telefon Stalin-Bierut, i o 4 nad ranem OSKALPOWAŁ Stalina. Oskalpowany zachowuję się bowiem Godnie więc INCYDENTU NIE BYŁO. Ponieważ moją Recenzję Polscy Socjaliści wysłali do Moskwy to 1.I.1990 na tym SKALPIE zostały Zjednoczone Niemcy, co widziałem w TV BRD kilkakrotnie. Stalin MUSIAŁ być zamordowany Tejże Nocy, gdyż miał Rekomendacje Berii, Chruszczowa i Maleńkowa dla Józefa Światły, których przekazanie do KC KPZSb LIKWIDOWAŁO FRONDĘ. Togliatti BOLAŁ nad renesansowymi praktykami włoskimi w XX-wiecznej Moskwie.

Płaczek Włoski TOGLIATTI potrzebny jest też w ONZ. Moje zeznania w/s Satelitarnej Detekcji Złota NIE zostały w RFN przyjęte, ale jako Zbrodnia Przeciw Ludzkości odesłane do ONZ, gdzie spotkały się z WETEM sowieckim i zostały zakamuflowane wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych, bez powiadomienia mnie, co było Sądem Kapturowym.
Dowiedziałem się o tym dopiero kilka lat temu z Banku Atlantyckiego, zagrożonego rekwizycją Złota Stalina, złożonego przez marszałka Broz-Tito w polskim skarbcu wojennym na paszport amerykański mego ojca. Ponieważ moje czeki były pod Protestem ONZ to Bank Atlantycki skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości TOGO a ten do FBI, które po rocznym śledztwie z Interpolem i ONZ, uwolniło moje czeki Spod Protestu. Zostały one jednak Ponownie ZAPROTESTOWANE przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Wobec ZAPROTESTOWANIA Śledztwa FBI, Inerpolu i ONZ w ING Banku Śląskim kazano mi napisać Oświadczenie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO.
OSZUSTWA BŚ i MFW były jednak Niczym wobec matactw jurysdykcji III.RP a zwłaszcza PiS'u. Wszystkie banki wrocławskie powtórzyły, że ja jestem Oszustem Nigeryjskim – prawdopodobnie dlatego, że Prokurator Generalny Togo podjął się załatwić moją sprawę z Listą Oszustów Światowych, jeśli przyjmę obywatelstwo togolańskie, czego odmówiłem, bo bardzo ciekawiły mnie WYBRYKI Oszustów Światowych POPiS'u i chciałem przejąć ING Bank Śląski. Pobili Olgę Korbut Na Głowę.

Miałem 2 Rozprawy przed Sądem Okręgowym, III Wydział Karny: I. w sprawie spadku po mej siostrze Annie Smotylewicz, a II. w sprawie Zbrodni Statutowej ING Banku Śląskiego, podlegającej Karze Statutowej. I. Wyrok Zaprotestowałem jako KŁAMSTWO SĄDOWE, ZAMACH MATRYMONIALNY I ZBRODNIA STANU, gdyż spalenie archiwum bez zgody i wglądu zainteresowanych jest Zbrodnią Stanu. Ten Protest wymagał Przesłuchania Prokuratorskiego, jakiego mi nie udzielono, wobec czego dołączam IV. Oskarżenie o ZAMORDOWANIE MOJEJ SIOSTRY przez funkcjonariusza Policji Politycznej III.RP: Mossadu-KGB – formalnie dla przejęcia jej majątku, w którym była też moja część rodzinna, a faktycznie dla przejęcia spadku politycznego po Prawdzicach.
Technika mordu na mej siostrze jest łatwa do wykazania. Była nakłaniana i Przymuszana przez konkubenta do Picia a po libacji rozciągnięto przed schodami zejściowymi sznurek więc spadła ze schodów ze skutkiem Rozklejenia Kręgosłupa i Krwiaka Mózgu, czego Wrocławska Medycyna NIE POTRAFIŁA zdiagnozować – żeby UMARŁA. Zdiagnozowano to dopiero w Białymstoku, gdzie nie bano się KGB, ale na punkcję mózgu i klejenie kręgosłupa było ZA PÓŹNO.
Na mnie też był zamach zorganizowany przez izraelski wywiad wojskowy, który się nie udał, gdyż odmówiłem Wpisu do Szpitala Wojskowego. Szpital Wojskowy wystawił mi jednak Akt Zgonu, na podstawie którego dokonano Grabieży mego kapitału w Banku Atlantyckim jako mienia BEZSPADKOWEGO.
POSTANOWIENIA Procesu II. przyjąć nie mogłem, gdyż Zalecenie skierowania mojej sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego byłoby WYCOFANIEM Oskarżenia o Zbrodnię Statutową i Roszczenia Kary Statutowej, którą przeznaczyłem dla Wojennej Ukrainy, oraz KONTRYBUCJI dla Toga i Nigerii.

Winnym tych Wybryków jest ANALFABETA PRAWNY Zbigniew Ziobro jako administrator Listy Oszustów Światowych ONZ. Prawdopodobnie to jego poprzednik, kiepski muzykant Ćwiąkalski przekazał sprawę Satelitarnej Detekcji Złota, a więc zbrodnię przeciw ludzkości, komisariatowi DZIELNICOWEMU Wrocław-FABRYCZNA, w co Dmucha Ziobro, traktując Oskarżenie mnie przez Capo di Tutti Capi jako WYROK sądu Kapturowego ONZ.
Ten Analfabeta SPALIŁ Nowoczesne archiwum Krakowskie, gdzie Władysław Gomułka złożył dokumentację kapitału Rokefelera jako POWIERNICTWA cesarza Franciszka Józefa. Pouczam więc Pobożnego Żyda, że szacowany na wiele bilionów dolarów kapitał Rokefelera - jako Cywilizacja Samochodowa - jest kapitałem POWIERNICZYM, zapisanym Obywatelom Galicji.
Wyroki w mojej sprawie są UPRAWOMOCNIANE przez Prokuratorów, gdyż lista Oszustów Światowych ONZ podlega Prokuratorom Generalnym, w celu - o czym Pobożny Żyd NIE WIE - Zweryfikowania jej. Zamiast więc ZBADAĆ moje Oszustwa Światowe to razem z kolesiami OKRADA MNIE, bo cherubin Hitlera i Angielski Bóg Rotszyld ZANEGOWALI roczne śledztwo FBI, Interpolu i ONZ.

https://wiadomosci.wp.pl/szalenstwa-prokuratora-zbigniewa-z-opinia-6926563812473504ana
SZALEŃSTWA PROKURTORA ZBIGNIEWA ZIOBRY [OPINIA]

PATRYK SŁOWIK, Wczoraj, 03-08-2023 12:19
Uwaga! ARTYKUŁ JEST OCENZUROWANY. Zgadzam się, że Wybryki "ziobrystów" są skutkiem pociągania za sznurki pajacowe przez putinowców.

https://www.google.com/search?sa=N&sca_esv=556191158&q=czego+chc%C4%85+niemcy&tbm=isch&source=univ&fir=i8Pavso-zEdWBM%252CdhZIIKtAqmk-HM%252C_%253BK8efFkfD1CgmOM%252CEuBOVQxXRBEV8M%252C_%253B99gtmCiEXoatQM%252CertHZaQIWEHAlM%252C_%253BtGaXi2h-rkrk2M%252C0lLTgsKb1RcXXM%252C_%253BsxDkMhTP53WlmM%252CertHZaQIWEHAlM%252C_%253BJxBM2uDAdYv_gM%252CPRFGKCGMCWZS0M%252C_%253Bnu9Y48ceXp1ejM%252Cw_RawqwqNPgA5M%252C_%253B73KWHENNE9Io8M%252Ce5oDXlGVuY2R3M%252C_%253BHAM0N3E1L8V3xM%252CWP_RINleOfJocM%252C_%253BcrRmvD_XP84VEM%252CDumJ5LdK0xHiVM%252C_&usg=AI4_-kTy5-H4WhVC0qHKPr3sT1Vi1jjTZw&ved=2ahUKEwi_o9u1ptaAAxUfwAIHHf2aAPc4ChCMmQR6BAgvEAI&biw=1280&bih=612&dpr=1.13#imgrc=TAgyNTvl3GeYvM

POLSKA policja polityczna Mossad-KGB ukradła mi historyczny atlas z angielską mapą z roku 1917: CZEGO CHCĄ NIEMCY i wykasowała ją w komputerze. Mapę tą znalazłem w IN, ale wkleić jej do „Incydentu nie było” Nie Mogę.
Mapa ta jest tak ważna jak mapa Maurice'a Gomberga z Biblioteki Kongresu USA, która powinna mieć podtytuł JEDWABNE, bo nie był to żaden Wybryk Żydowski tylko Podstawa Karty Atlantyckiej, jak to ogłosił Leszek Bubel. Ja to uzupełniłem, że opracował ją Winston Churchill jako PODSTAWĘ KARTY ATLANTYCKIEJ, która stała się Bezpańska po Ujawnieniu jej podczas śledztwa Abwehry w JEDWABNEM i znalezieniu Uwierzytelnionej Politycznie w synagodze białostockiej, na którym to egzemplarzu podpisano ANTYKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu – podstawę prawna Holokaustu – oraz ZMUSZONO Japonię do Zaatakowania USA.
Mapa CZEGO CHCĄ NIEMCY Mogła być opublikowana Po Przystąpieniu USA do I.WŚ, co ŁAMAŁO Podział Imperium Brytyjskiego pomiędzy USA a Niemcy SILNIKIEM NADROWSKIEGO. W Amerykańskiej Wojnie Imperialnej spotkały się bowiem na Morzu Południowochińskim – czy Filipińskim jak chcą niektórzy – kanonierki niemieckie z amerykańskimi. Ale do wymiany ognia nie doszło, bo polscy nacjonaliści, którzy optowali za Irlandzkimi USA, zakrzyknęli: PO CO MACIE SIĘ STRZELAĆ, SKORO JEST TAKIE PIĘKNE IMPERIUM BRYTYJSKIE DO WZIĘCIA. ONI NIE MAJĄ ROPY NAFTOWEJ A WY MACIE. Jedni i Drudzy pomyśleli, że TO NIE JEST TAKIE GŁUPIE, bo silnik Nadrowskiego LIKWIDOWAŁ Imperium Brytyjskie.
Imperium uratował Winston Churchill, który znalazł ropę naftową w Nigerii i kupił w monachijskim Domu Wariatów od Rudolfa Diesla silnik Nadrowskiego. Skłonił też Rockefellera na Salonie Samochodowym PARYŻ 1901 do wykupienia silnika spirytusowego PANNA MERCEDES, który ZAPEWNIAŁ Niemcom Zwycięstwo w Obu Wojnach Światowych.
BENZYNOWĄ wersją silnika Panna Mercedes jest mój silnik VDTW, który UMOŻLIWIA Powszechną Motoryzację Indii i Chin, blokowaną przez Japończyków IDIJOTYCZNYMI Elektrykami.
Po oświadczeniach Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Polsce i Rządu Północnej Nadrenii-Westfalii, że MÓJ Aerobus NEGUJE Autostrady na rzecz Dróg Szybkiego Ruchu – dużo tańszych, bo z przebudowy obecnych – Prezydent Republiki Indii wezwał zainteresowanych członków Kongresu i Rządu, i teatralnie PRZEKREŚLIŁ Narodowy Plan Budowy Autostrad INDII, bo autostrady indyjskie są dzięki Dobremu Śląskiemu Panu Bośkowi w CHMURACH !!!
Rząd Północnej Nadrenii-Westfalii został przywołany do porządku przez Berlin, Paryż, Londyn, Waszyngton, Rzym i Madryt pod pretekstem NIEUZALEŻNIANIA SIĘ OD OBCYCH TECHNOLOGII, bo Imperium Romanum było nie na Antonowie-UKRAIŃCU, ale na łykaczyźmie złota.

Motoryzację UMOŻLIWIŁA Petrochemia Łukasiewicza, którą cesarz Franciszek Józef POWIERZYŁ Rokefelerowi a Łuasiewicz zapisał Obywatelom Galicji, co się nazywa Kapitałem Ludowym. Kapitał Ludowy nie jest frazesem, ale skodyfikowaną praktyką finansową, która jest Wyśmiewana przez żydowski kapitał kryminalny i pasożytujący na kapitale ludowym kapitał anonimowy.
W XIX wieku doszło w Niemczech do katastrofy kapitału ludowego, gdy Centrum wystąpiło w Reichstagu z wnioskiem uznania kapitału żydowskiego za Aspołeczny. To zareplikował August Bebel: ANTYSEMITYZM TO SOCJALIZM DLA GŁUPICH, MOI PANOWIE – za co dostał Brawa. Wkrótce Kanclerz Bismarck kazał przeprowadzić śledztwo KRYMINALNE w/s krachu giełdowego 1873, który okazał się próbą Zawłaszczenia Kapitału GRINDERSKIEGO przez Żydowskich Szwajnerajów, jak wywłaszczenie Polaków Konstytucją Jaruzelską.
W XIX wieku Skandynawia była tak Zgrana gospodarczo, że pozostała tylko unia celna z Niemcami – bo wówczas NAPŁYNĄ KAPITAŁY I PRACA BĘDZIE DLA WSZYSTKICH – ale pojawili się Wikingowie, którzy nauczyli polityków MYŚLENIA widłami od gnoju. Miast kapitałów niemieckich kierowany przez kler luterański Kapitał Ludowy stał się podstawą skandynawskiego Dobrobytu. Kanclerz Bismarck dopuścił zaś do upadku niemieckiego kapitału ludowego, bo Bał Się BOLSZEWIZMU KATOLICKIEGO, gdyż niemiecki kapitał ludowy MUSIAŁ być kierowany przez kler katolicki.
Konstytucja Jaruzelska była fałszywką konstytucji komunistycznej, która BRONIŁA Polski przed losem Związku Sowieckiego jako Folwarku Żydowskiego. Otóż Konstytucja Jaruzelska zakwalifikowała Polskę WOBEC CAŁEGO ŚWIATA jako Folwark Żydowski, wobec czego Kapitał Narodowy został zagrabiony przez spermę jerozolimską, która sprzedała go Niemcom.
Powszechną Motoryzację UMOŻLIWIŁ Indiom i Chinom mój silnik spalinowo-parowy VDTW, który jest benzynową wersją spirytusowego silnika Panna Mercedes, który ZAPEWNIAŁ Niemcom zwycięstwo w obu wojnach Światowych. Z tej racji Narodowe Plany Budowy Autostrad były skutkiem VDTW, który został skontrowany Japońskimi Szachrajstwami w racji AZJA DLA AZJATÓW, a NPBA upadły wobec mego AEROBUSA – który w wojnie jugosłowiańskiej WYRŻNĄŁ Wszystkie Apacze – gdyż Aerobus przenosi autostrady w CHMURY.
Wobec tego zwracam uwagę, że hasło, iż NASZE NIEBO ZAROI SIĘ OD APACZY brzmi Groźnie – niczym wraki Setek Apaczy w Kosowie. Ponieważ na Morzu Karaibskim jest kilka archipelagów SPORNYCH, pod protektoratem US Navy, to Siostry Allvarado pojechały do KAMAZA i zamówiły moje AEROBUSY dla wypędzenia US Navy z Archipelagów Spornych, jak zrobili to Chińczycy na Morzu Południowochińskim. Dyrekcja Kamaza po stwierdzeniu, że Panny mają pieniądze w Szwajcarii poprosiła o MÓJ certyfikat, ale te Zapewniły, że DOGADAJĄ SIĘ ZE MNĄ, co by się im z pewnością udało, gdyż młodsza miała reprezentować Honduras na MISS WORLD w Londynie a starsza była Jeszcze Ładniejsza – ale zostały zastrzelone przez swego ochroniarza.

Ujawniony przez Izbę Lordów plan Cherubina Hitlera i Angeli Hitler No I Merkel zakładał uderzenie 50 dywizjami ukraińskimi na Środkową Wisłę i 70 dywizjami rosyjskimi na Dolną Wisłę z użyciem TAKTYCZNEJ broni atomowej oraz POWSTRZYMANIE tej agresji przez 40 dywizje Bundeswehry na MOICH Aerobusach w sojuszu z Armią Polską.
Ten Plan został SKONTROWANY przez Kaczorów podziałem Skarbca Włastów w Modlinie na 3 części po 750 tysięcy ton złota i został zrealizowany przez Donalda Tuska. Z tej racji Donald Tusk NIE MA PRAWA UCZESTNICZYĆ W WYBORACH, jako Organizator i Finansjer ZAMACHU SMOLEŃSKIEGO, który był ZABRANIEM Władymirowi Putinowi Skarbca Włastów, z której to racji Putin Nic Wspólnego z Zamachem Smoleńskim mieć nie mógł. Mówi o tym wyraźnie książka SPISEK, KTÓRY ODMIENIŁ ŚWIAT. Był to spisek PRZECIW PUTINOWI i Angeli Hitler No I Merkel, która miała dostać Skarbiec Hitlera w Wałbrzychu: 2,5 miliona ton złota.
Pierwszy cios Angeli Hitler No i Merkel wymierzyłem ja domagając się od Bułgarów ZABRANIA ZŁOTA HITLERA Z WAŁBRZYCHA, za co zostałem spostponowany w Konsulacie Bułgarskim jako Oszust Stulecia, co mnie uraziło, bo jestem Oszustem TYSIĄCLECIA, za co obciążyłem Bułgarów Znaleźnym Napoleońskim.
Po realizacji Spisku Smoleńskiego Donald Tusk-WITTE zawiózł do Nowego Jorku na 23 statkach 750 tysięcy ton złota, które zostało zarejestrowane przez FED jako urobek z satelitarnej detekcji złota, co ZAPROTESTOWAŁEM jako pulę ze Skarbca Włastów w Modlinie.

20.VIII.2023, godz. 12:24: Z mego komputera ZNIKNĘŁO kilka egzemplarzy zdjęcia: HITLER GRATULUJE RADOŚNIE IWANOWI GROŹNEMU (Nikicie Chruszczowowi) W TREBLINCE. Pozostał tylko klucz tego zdjęcia: https://i1.wp.com/cdn2.img.pl.sputniknews.com/images/337/97/3379787.jpg?zoom=2/
Zdjęcie to jest dla mnie ważne, gdyż po lewej IWANA stoją w fartuchach roboczych Bracia Mazowieccy i Tatar Krymski. Tadeusza i Tatara znam z rodzinnego domu.

SĄD OKRĘGOWY we Wrocławiu - Skarga na ROZBÓJ SĄDOWY

Przypominam, że po otrzymaniu POSTANOWIENIA Sądu Okręgowego we Wrocławiu: III Kp 1083/23 dot (4361-0.Ds.3866.2022) z datą 27.VI.br wystosowałem pismo do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z datą 31.VII.br z 3 załącznikami, potwierdzone kancelaryjnie datą 01.VIII.2023, będące Powtórzeniem mego pisma Interwencyjnego do Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 31.VII.br.
Sąd APELACYJNY Zwrócił moją sprawę do Sądu Okręgowego 7.VIII.br – wyraźnie jako OCZYWISTĄ. Skarżę bowiem WYROK Sądu Okręgowego 1 C 1808/20 za KŁAMSTWO SĄDOWE, ZAMACH MATRYMONILANY i ZBRODNIĘ STANU, co uzupełniam MORDEM POLITYCZNYM i PRÓBĄ MORDU POLITYCZNEGO NA MNIE w Szpitalu Wojskowym, oraz Skarżę POSTANOWIE Sądu Okręgowego III Kp 1083/23 dot. (4361-0.Ds.3866.2023) z 27.VI.br o ZBRODNI STUTOWEJ podlegającej KARZE STATUTOWEJ.
Ponieważ Karę Statutową – według Kodeksu Napoleona jakieś 80 mil. USD – przeznaczyłem dla Wojennej Ukrainy to mieszkająca u mnie Ukrainka udała się do Prokuratora z pytaniem, CO TO ZNACZY? na co otrzymała odpowiedź, że sprawa jest Przesądzona, bo w Polsce OBRÓT CZEKOWY NIE ISTNIEJE. Prokurator nie powiedział jej tylko, że czeki Skupował PKO Bank Polski, gdzie zgłaszałem się 3-krotnie, aż Pokazano mi Drzwi, bo Wyproszeniem to Nie Było. PKO Bank Polski skupował czeki tylko od Spermy Jerozolimskiej. Mateusz Morawiecki zlikwidował Prawem Kaduka obrót czekowy tylko dla zablokowania mych czeków dla UMOŻLIWIENIA grabieży mego kapitału jako mienia BEZSPADKOWEGO.
Jako WŁAŚCICIEL Kapitału Technologicznego Solidarności I nie uznałem ANULOWANIA przez Spermę Jerozolimską jako SOLIDARNOŚCIOWĄ Kodeksu Napoleona, powołując się na OFUKNIĘCIE tego Wniosku przez Stalina, bo Bez Kodeksu Napoleona NIE MÓGŁBY zlikwidować Państwa Terroru.
ANULOWANIE przez jaruzelistów ZAWIESZONEGO przez Stalina Kodeksu Napoleona umożliwiło spermie jaruzelskiej NAJDZIKSZE Wybryki Prawne i Rozbój Sądowy, co nazywa się KACZYZMEM. Ponieważ my nie uznaliśmy ani Anulowania przez spermę jaruzelską Kodeksu Napoleona, ani Konstytucji Jaruzelskiej, to proszę o traktowanie mnie według procedury napoleońskiej. Dowodem Rozboju Prawnego jest deklaracja Sądu Okręgowego, że ZBRODNIA STUTOWA I KRZYWDY WYRZĄDZONE MI PRZEZ ONZ NIE BYŁY ROZPATRYWANE.

Tajny Więzień ONZ za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Złota, która jest ZBRODNIĄ PRZECIW LUDZKOŚCI, Juliusz Prawdzic-Tell

OGRABIENIE PUTINA I ANGELI HITLER NO I MERKEL

Ujawniona przez Izbę Lordów mapa http://wandaluzja.pl/files/Rok%202007.bmp// najazdu na Polskę 70 dywizji Armii Rosyjskiej z użyciem Taktycznej Broni Atomowej oraz Powstrzymania jej na linii Wisły przez 40 dywizje Bundeswehry i US Navy została Zdeaktualizowna SMOLEŃSKIEM.
Na mapie Bundeswehra jest na Helikopterach, co jest Zmyłką, gdyż helikopter bierze SEKCJĘ komandosów czy marinersów a MÓJ Aerobus KOMPANIĘ. Jest więc pytanie SKĄD Bundeswehra miała otrzymać Tysiąc Aerobusów: z Brazylii, Chin czy Ukrainy ???
Zamach w Smoleńsku był ZABRANIEM Putinowi Skarbca Włastów w Modlinie – oficjalnie 2,25 miliona ton złota, obiecanego mu przez cherubina Hitlera i Angalę Hitler No I Merkel, za co Angela miała otrzymać Skarbiec Hitlera w Wałbrzychu, oficjalnie 2,41 miliona ton złota.
Według książki SPISEK, KTÓRY ODMIENIŁ ŚWIAT to organizatorem Spisku był Donald Tusk, który finansował spisek przez tajne konta izraelskie na Ukrainie a wykonawcą Zamachu był generał rosyjskiego lotnictwa wojskowego z Jekatierinienburga.
Po Zamachu Rosjanie stracili panowanie nad sobą i ogłosili Rodowód Angeli Hitler No I Merkel, co potwierdzono w Ost-Berlinie i Pradze.
Lech Kaczyński poleciał ŻYDOWSKIM Tupolewem do Samary, skąd izraelską linią lotniczą do Honolulu, gdzie został ZIDENTYFIKOWANY a potem jako Więzień Żydowski odesłany do Izraela.
Potem Donald Tusk jako WITTE zawiózł na 23 statkach do Nowego Jorku 750 tysięcy ton złota, które zostało zarejestrowane przez FED jako Urobek z Satelitarnej Detekcji, co ZAPROTESTOWAŁEM jako Pulę ze skarbca Włastów w Modlinie – w jaki to sposób OGRABIONO Putina i Angelę Hitler No I Merkel.

W INCYDENTU NIE BYŁO piszę, że Piotrowski dał się złapać, żeby oskarżyć o Rozkaz MORDU na Popiełuszce generałów SzmerSza. To SPOWODOWAŁO wydanie przez Kohla Braci Janoszów, którzy trzymali tajne konta szwajcarskie SzerSza, jaruzelistom czyli NKWD, co ZBANKRUTOWAŁO Armię Sowiecką.
To powtórzono w SMOLEŃSKU oskarżając o Zamach Putina i Angelę Hitler No I Merkel. To umożliwiło TANDEMOWI Tusk-Kaczyńscy przewiezienie amerykańskiej puli Złota Włastów do Portu Północnego w Gdańsku, pod opiekę US Navy, co ZBANKRUTOWAŁO PUTINA.
To wyglądało na spisek Obamy z Merkel. Watykan ogłosił, że POLSKIE FORTECE PODZIEMNE ZOSTAŁY OBSADZONE PRZEZ US-ARMY.

29.VIII.23: Po raz kolejny ocenzurowano mi komputer. CENZURA ma charakter Izraelski, bo zniknęły rzeczy Antysemickie. Najważniejszymi są: Forum hitlerowskich miliarderów nowojorskich, z których wszyscy są Żydami; Dyrektor OŚWIĘCIMIA Żyd krakowski Preskott Busch-Bush w komitywie z Adolfem Hitlerem pod bramą ARBEIT MACHT FREI; jego syn, 39 Prezydent USA George Sherff Busch-Bush w mundurze SS oraz – najważniejsze – RADOSNE powitanie przez Adolfa Hitlera IWANA GROŹNEGO w Treblince, którym jest Nikita Chruszczow.
Obok Iwana stoją w szeregu Bracia Mazowieccy w fartuchach roboczych i Tatar Krymski w garniturze. Tadeusza i Tatara pamiętam z rodzinnego domu, gdyż po likwidacji Treblinki ojciec przewiózł go jako Najlepszego Chirurga dla operowania partyzantów.
CENZURA zdaje się potwierdzać wersję, że Lech Kaczyński został odesłany z USA do Izraela, skąd instruuje Jarosława. Stolicą Kapitału Kryminalnego jest Ściana Płaczu, pod którą zdobywa się ostrogi Tajnych Kont Izraelskich. Nie była to bowiem Świątynia Salomona czy Jerozolimska, ale Pretorium Rzymskie z przebudowy Pałacu Salomona, z której ogłaszano Wyroki surowych sądów rzymskich.

UBOLEWANIE TOGLIATTIEGO NAD RENESANSOWYMI PRAKTYIKAMI WŁOSKIMI W MOSKWIEJAK UMARŁ STALIN - https://youtu.be/ilyFjO1V-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eb7qNjCJnJI
100 dni Berii. Władza i upadek - https://youtu.be/Eb7qNjCJnJI

NOVUM jest tu ZEZNANIE Towarzysza Ługaczowa, który KILKANAŚCIE GODZIN przesiedział ze Sparaliżowanym Stalinem. Uwolniła go i uratowała mu życie – o czym nie mówi – Kucharka Stalina, która ZJAWIŁA SIĘ NAGLE I ZAWOŁAŁA CZEKAJĄCE OD KILKU GODZIN PRZED SYPIALNIĄ STALINA BIURO POLITYCZNE: Stalin leżał w mundurze na dywanie, z objawami WYLEWU KRWI DO GŁOWY, i spoglądał GROŹNIE.
Pisałem wielokrotnie, że taki Wylew Krwi Do Głowy nazywa się OSKALPOWANIEM a film jest KOMEDIOWYM wstępem TRAGIFARSYCZNEJ dokumentalnej Śmierci Stalina III.
Ługaczow był wyraźnie Wziernikowym, który obudził się, gdy Stalin był oskalpowany, więc pozostało mu ukrywanie się we Wzierniku, aż przyszła Kucharka i ZARZĄDZIŁA. Potem był kamerdynerem Berii i Chruszczowa.
Jest tragifarsyczny thriller ŚMIERĆ STALINA – zakazany w Rosji. Ponieważ STALINÓW BYŁO TRZECH, bo Czwartego przepędziła kucharka Stalina III, to thriller powinien być poszerzony o Otrucie przez hitlerowców Stalina I za próbę zbombardowania Warszawy, Berlina i Londynu bombami atomowymi Tesli: Stalin DOTKNĄŁ posmarowanej Polonem butelki z wódką i Przewrócił Się; wzięcie przez mego ojca w Kijowie Generalissimusa, który wiózł do Pragi złoto na wykupienie przez Holokaustów USA i OSKALPOWANIE Stalina III przez mego stryja.
Thriller powinien się kończyć oddaniem Putinowi przez jego TANDAMA Jarosława Kaczyńskiego (Rafał Ziemkiewicz) Złota Stalina z Polskiego Skarbca Wojennego, administrowanego przez Bank Atlantycki, żeby Kupił Sobie USA.

Nie mogę wkleić zdjęcia: Treblinka HITLER GRATULUJE RADOŚNIE IWANOWI GROŹNEMU, którym jest Nikita Chruszczow, późniejszy Prowodyr mego ojca po Ukrainie Naddnieprzańskiej. Na zdjęciu po lewej Iwana: Bracia Mazowieccy i Tatar Krymski. Tadeusza i Tatara pamiętam z rodzinnego domu.
Zdjęcie 8: MIASTO POKOJU NAD BOSFOREM daje do myślenia, że Zachód zapłacił Putinowi Złotem Stalina z polskiego skarbca wojennego za NIE GRANIE Herezją Rosyjską. Putin w Watykanie TO BY IM DOPIERO POKAZAŁ... Zniszczenie Rzymu przez lancknechtów Lutra to pestka przy USA.

Ogłoszenie Władymira Putina NAJBOGATSZYM CZŁOWIKIEM ŚWIATA jest niezrozumiałe BEZ przejęcia przez niego z polskiego skarbca wojennego Złota Stalina. To zaś wymagało zgody Jarosława Kaczyńskiego i uwiarygodnienia mojej wersji w Belgradzie i Zagrzebiu, o czym powiadomił mnie Bank Atlantycki.
To stawia pod Znakiem Zapytania SUWERENNOŚĆ Złota Serbskiego, którego zmilczanie przez Serbów suponuje, iż zostało załatwione tak jak Skarbiec Bizantyjski jako BUŁGARSKI – że armia rosyjska zajmie Kijów w 4 dni a Warszawę w 10 ??? Poirytowany tym obciążyłem Bułgarów znaleźnym Napoleońskim.
Według Gazety Warszawskiej to Putinowi dali permanentną władzę Polacy Amerykańscy, którzy oświadczyli Sobczakowi, iż mają imienną listę 11,5 milionów Polaków zamordowanych przy Przemysłowej Produkcji Amerykanów. Sobczak zlecił to Putinowi, który odpowiedział: WEDŁUG NASZYCH DANYCH TO ZAMORDOWANO WÓWCZAS 20 MILIONÓW UKRAIŃCÓW, 15 MILIONÓW POLAKÓW I STO MAŁYCH NARODÓW ROSJI. Amerykanie mieli już te dane od Broz-Tity, ale Putin posłużył się prawdopodobnie danymi z zagarniętego przez Marszałka Żukowa kremlowskiego archiwum Berii. Na tym działa Kremlowska Maszyna do Głosowania w USA.
Na takie Dictum Grecy dali Putinowi Rejestr Kapitału Sowieckiego więc Rosjanie PRZESTALI UMIERAĆ Z GŁODU. Na tym opierała się Władza Putina. To sparodiował Stanisław Michalkiewicz, a gdy mu to WYTKNĄŁEM to zaatakował Wielką Lechię jako RZYGOWINY UBECKIE, tylko dlatego, żeby zrobić ze mnie Ubowca, bo pałętałem się przy Lwowsko-Wrocławskiej Szkole Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej, która pilnowała na zlecenie Bieruta DAROWANEGO Polakom przez Pitrowców Archiwum Sejmu Śląskiego: 1944 n.e – 2175 p.n.e. Archiwum to zostało w czasie Powodzi Tysiąclecia w r. 1997 wywiezione metrem fortecznym do Niemiec.

Władymir Putin oświadczył, że w Holokauście zginęło 1,5 miliona ukraińskich Żydów. Ponieważ Marszałek Żukow napisał w Raporcie, że podczas likwidacji Państwa Żydowskiego na Ukrainie przez Armię Czerwoną, Polaków i Jugosłowian zginęło 1,1 miliona Żydów to znaczy, że Hitlerowcy zamordowali 400 tysięcy komunistów żydowskich. ???
Profesor Cyprian Iwo Pogonowski mówił kilkakrotnie w TVP, że NIEPRAWDA, ŻE WSZYSTKICJ ŻYDÓW MORDOWANO, BO WEDŁUG DANYCH AMERYKAŃSKICH TO 232 TYSIĄCE WZIĘTYCH DO NIEWOLI ENKAWUDZISTÓW UZBROJONO W BROŃ CZECHOSŁOWACKĄ – WÓWCZAS NAJEPSZĄ NA ŚWIECIE – I WYSŁANO NA WOJNĘ PALESTYŃSKĄ. WŁAŚNIE ODBLIKOWANIE JEROZOLIMY PRZEZ TĄ ARMIĘ JEST ŚWIĘTEM NARODOWYM IZRAELA.

Sąd OKRĘGOWY we Wrocławiu
Sąd APELACYJNY we Wrocławiu


Prosiłem o traktowanie mnie według procedury napoleońskiej, gdyż NIE UZNAŁEM ani ANULOWANIA przez Konstytucję Jaruzelską ZAWIESZONEGO przez Józefa Stalina Kodeksu Napoleona, ani BANDYCKIEJ Konstytucji Jaruzelskiej, która wywłaszczyła Polaków na rzecz spermy jerozolimskiej na sposób BOLSZEWICKI. Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi Sądu Okręgowego na Zwrócenie mu mojej sprawy 7.VIII,23 jako OCZYWISTEJ: II-LDZ-74/23 (do sprawy Kp 1083/23) to zwracam się do obu Sądów niniejszym pismem.

Skierowałem POSTANOWIENIE – NIE Wyrok – Sądu Okręgowego: III Kp 1083/23 (4361-0.dS.3866.2022) do Sądu Apelacyjnego zalecające mi skierowanie protestowanego czeku do Urzędy Nadzoru Finansowego. Zalecenie Odrzuciłem, gdyż byłoby to WYCOFANIEM Oskarżeń o Zbrodnię KRYMINALNĄ i Statutową podlagającą Karze Statutowej, którą przeznaczyłem dla Wojennej Ukrainy. W POSTANOWIENIU Sądu Okręgowego był akapit: SPRAWA ZBRODNI STATUTOWEJ I KRZYWDY WYRZĄDZONE MI PRZEZ ONZ NIE BYŁY ROZPATRYWANE, co uznałem za Deklarację ROZBOJU PRAWNEGO, ale w posiadanym przeze mnie Postanowieniu BRAKUJE tego akapitu, co jest praktyką Policji Politycznej, którą stosuje wobec mnie notorycznie.

POSTANOWIENE jest Międleniem Prawnym, usprawiedliwiającym np. ING Bank Śląski, że Nie Zawłaszczył Mego Kapitały, ale jego Zbrodnia polega na tym, że NIE PRZYJĄŁ ICH na Moje konto ING Banku Śląskiego, co jest ZBRODNIĄ STATUTOWĄ – i dlatego groziłem im Bankructwem. Nie uwierzytelnił też mego czeku w Banku Paryskim jako IMPERIALNYM.

To że ZBRODNIA STATUTOWA I KRZYWDY WYRZĄDONE MI PRZEZ ONZ NIE BYŁY ROZPATRYWANE jest Oskarżeniem Prokuratorów Generalnego III.RP jako administratorów Listy Oszustów Światowych ONZ, w której to sprawie wymieniłem STO listów z organami ONZ według mego pisma do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych: http://wandaluzja.pl/?p=p_420&sName=48.-organizacja-narodow-zjednoczon.

Konstytucja Komunistyczna BRONIŁA Polski przed losem Folwarku Żydowskiego i Państwa Terroru KAPITAŁEM OGÓLNONARODOWYM, ale Solidarność wprowadziła Konstytucję Jaruzelską jako OSZUSTWO Konstytucji Komunistycznej. Konstytucję Jaruzelską wydano cichcem w milionie egzemplarzy, którymi podmieniono egzemplarze biblioteczne.

To przekształciło Polskę w Folwark Żydowski, jakim był Związek Sowiecki. Miast Reaktywowania Kodeksu Napoleona nastali żydowscy mafiosi pod wodzą capo di tutti capi. Stalin tylko Zawiesił Kodeks Napoleona, bo mu potrzebny był do LIKWIDCJI PAŃSTWA TERRORU, ale anulował go Generał Jaruzelski dla mafii sycylijskiej.

Deklaracja, że KRZYWDY WYRZĄDZONE MI PRZEZ ONZ NIE BYŁY ROZPATRYWANE przestraszyły gangstera politycznego Zbigniewa Ziobrę, gdyż były to Krzywdy wyrządzone mi przez Prokuratorów Generalnych III.RP, którzy miast Zbadać OSKRĄŻNIE mnie przez ZSRS i ONZ i wpisanie mnie na listę Oszustów Światowych ONZ skierowali sprawę Satelitarnej Detekcji Złota do półgłupków z Komisariatu Dzielnicowego – abym wytłumaczył im, co to jest Satelitarna Detekcja Złota jako ZBRODNIA PRZECIE LUDZKOŚCI. Gangster Polityczny Ziobro nie może przecież oskarżać Capo do Tutti Capi Antonia Guterresa. To umożliwiło kradzież i GRBIEŻ mego kapitału, przez np. wystawienie mi przez Szpital Wojskowy AKTU ZGONU.

Sprawę załatwiła Angela Hitler No I Merkel (z Mowy Tronowej Elżbiety II) która oświadczyła, że NIE WIERZY w Satelitarną Detekcję Złota.

Dlatego domagałem się i domagam KONTRYBUCJI Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego na rzecz Funduszy Nigerii i Togo. Mateusz Morawiecki jest agentem i obywatelem rosyjskim, tak jak jego ojciec, co mogę uzupełnić danymi o znaczeniu Światowym: https://youtu.be/ubcTlpXAc6k – https://www.youtube.com/watch?v=ubcTlpXAc6k

Tajny Więzień ONZ za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Złota, która jest Zbrodnią Przeciw Ludzkości: Juliusz Prawdzic-Tell

FORSAL.PL - ATAK NA UKRAINĘ »

RAPORTY SPECJALNE:
Inflacja
Kryzys energetyczny
Wojna w Ukrainie
Ceny mieszkań
Atom w Polsce

ONZ angażuje się w eksport rosyjskich nawozów i zbóż? Estonia sprzeciwia się specjalnym koncesjom dla Moskwy
oprac. Roma Bojanowicz

To się nazywa Atak ONZ na Ukrainę: FORSAL.PL - ATAK NA UKRAINĘ » bo Kreml BRONI Capo di Tutti Capi, który kopulował Urszulę Sipińska na MOIM PASZPORCIE. Satelitarna Detekcja Złota to SŁODYCZ Łykaczyzmu Złota.

W związku z tym PRZYPOMINAM, że Battenberg kupił Folwark Żydowski, który nazywał się Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich za Złoto Indii, i kazał wywieść dokumentacją kapitału sowieckiego, żeby Rosjanie WYZDYCHALI z Głodu.
 
 
 
« powrót|drukuj