Skip Navigation
 

49. KRONIKA WANDALSKA

To jest malunek Z Epoki, przedstawiający cesarza Karola III Grubego i Odona I w pertraktacji z Rolfem o Wysokość Okupu za Uwolnienie Paryża od Normanów. Jest kilka rodowodów Rolfa, ale ten potwierdza FIŃSKĄ, gdyż Suzdal był wówczas fińskojęzyczny a ja uważam Rolfa za Daniela Prawdzica z Suzdala. Za Rolfem stoi 2 marszałków: Rosyjski i Skandynawski.

Korona na głowie Odona świadczy, że był po Pierwszej Koronacji przez Karola III Grubego na Króla Francji w r. 884. Odon nie wywiązał się jednak z kontraktu, bo Rolf nie zwinął oblężenia, co doprowadziło do Upadku Karola III Otyłego. Miejsce jego zajął Arnulf z Karyntii, który przybył pod Paryż w r. 888 i dokonał POWTÓRNEJ Koronacji Odona PRZECIW Karolowi III Prostakowi, który rościł do Całej Rzeszy Karolińskiej. Wkrótce Arnulf zginął w bitwie z Prawdzicami, co było Końcem Rzeszy Karolingów a Karol III Prostak zawarł Pokój z Rolfem uznając go za Księcia Normandii.

Podczas Hołdu Księcia Normandii w r. 911 Rolf PRZEWRÓCIŁ Tron Francji, bo OBAJ BYLI PROSTAKAMI.

https://wielkahistoria.pl/niewygodny-sekret-najstarszego-wawelu-dlaczego-trzeba-bylo-wyburzyc-niemal-wszystkie-budowle-jakie-tam-stanely/

"Po najstarszej zabudowie wzgórza wawelskiego do dzisiaj nie pozostały niemal żadne ślady. Po części winni byli najeźdźcy, po części upływ czasu i zmieniające się gusta. Przede wszystkim jednak na krakowskim wzgórzu doszło 1000 lat temu do inżynieryjnej fuszerki na wprost niesamowitą skalę."
To jest OSZUSTWO którego dokonał funkcjonariusz sowieckiej służby specjalnej Edmund Małachowicz – asystent Jerzego Hawrota na Politechnice Wrocławskiej. We Wrocławiu działała Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno Historyczna.
Ta LWSAiAH pilnowała Archiwum Sejmu Śląskiego (1944 n.e. - 2181 p.n.e.) UPCHANEGO w Największym Skarbcu na Świecie. Bierut UPROSIŁ bowiem Pitrowców, aby to archiwum pozostawili w Polsce, którzy zgodzili się, więc kazał go pilnować UB i Lwowiakom, którzy utworzyli LWSAiAH.
Z tej racji Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera, która Poszukiwała z Żydami ZŁOTA, wróciła się do LWRSAiAH o Odatowanie starej architektury Krakowa. Wysłano Hawrota, który kopał na Wawelu i dokonał rekonstrukcji WAWELU PRZEDROMAŃSKIEGO, który odatował na Kulturę Łużycką. Ten Wawel Przedromańsk Hawrota eksponuje właśnie Kamil Janicki jako WCZESNOPIASTOWSKI.
Potem Krakowska Krakowska Szkoła Archeologiczna zaprosiła Historyka Architektury z OKSFORDU, który odatował wszystko – Jak Leci – Kazimierzem Wielkim, BO ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANĄ A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ, wobec czego Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną i Archeologiczno-Historyczną WYTRUTO trutką Majranowskiego, że zostałem TYLKO JA. Na mnie też było STO ZAMACHÓW, ale trudno jest otruć kogoś z obsesją trucicielską a poza tym ja oskarżyłem o Trucicielstwo ŻYDÓW jako pachołków sowieckich.
Wobec tego musiałem się SAM zająć Historią Architektury – nie mając dostępu do Archiwum Sejmu Śląskiego. Zauważyłem, że Rekonstrukcja Wawelu Przedromańskiego Hawrota funkcjonuje jako OCZYWISTA, tylko BEZ JEGO DATACJI na kulturę łużycką. Tej fuszerki dokonał asystent Hawrota Edmund Małachowicz – mason i funkcjonariusz sowieckiej służby specjalnej.
Gdy podczas sympozjum na ARCHITEKTURZE PWr z Firletem i Pianowskim zwróciłem im uwagę, że posługują się rekonstrukcją Hawrota BEZ JEGO DATACJI to zostałem BRUTALNIE ZAATAKOWANY przez Małachowicza, który Zabrał Mi Głos. Firlet miał minę Posągową a Pianowski uśmiechał się do mnie PRZEPRASZAJĄCO.
Wobec tego Oskarżyłem Małachowicza SĄDOWNIE o Otrucie Hawrota i przywłaszczenie jego dorobku naukowego oraz Zabrałem mu Moje Konto jako memu komisarzowi naukowemu przez które Bundestag finansował odbudowę najstarszych zabytków wrocławskich. Stwierdziłem bowiem, że II krypta Katedry Wrocławskiej miała kolumny MIEDZIANE na co on był Za Głupi.
MAŁO TEGO – ogłosiłem, że datacja Hawrota Wawelu Przedromańskiego jest BŁĘDNA, bo Wawel Przedromański był dziełem greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa, który przesiedlił ludność DUCZY do Piły Pomorskiej, co okazało się jednak dziełem jego młodszego brata KARCZA, który wygnał Jura z kochanką Moskwą do MOSKWY. Wawel Przedromański ZBURZYŁ Tyfon z Pragi ok r. 3700 p.n.e., zabijając 2 wodzów Gereona-Gerwazego a potem i jego. CZAKRAM WAWELSKI to Katedra Gereona jako I mauzoleum Gerwazego. Waleska Złotowłosa przerwała jednak budowę Katedry Gereona i zbudowała ojcu katedrę OBECNĄ, z kryptą Grobów Królewskich, którą powtórzyła w katedrze wrocławskiej na mauzoleum Dla Siebie.
O Ile jednak krypta krakowska jest PRZEPALONA I OTYNKOWANA to krypta wrocławska (III) jest pięknie zeszklona, bo nauczono się szklić fosforem z Annopola. Ta technika NIE POCHODZI ze Szkocji tylko przypływali do Wrocławia lordowie szkoccy po Stal i Żelazo, którzy oglądali kryptę Waleski i kupowali fosfor z Annopola dla szklenia swych zamków.
Ponieważ dostarczali Żelazo Śląskie na Malte to zorientowali się, że w Maroku są duże zasoby fosforu, który dostarczali do Ameryki Południowej, gdzie powstała architektura odlewana LEJZNĄ.
Na Gródku Wawelskim Waleska zbudowała KASZTEL, przebudowując Katedrę Gereona na KLOAKĘ. Naśladownictwem Kasztelu Waleski są Zamki Krzyżackie. Nazwa WAWEL pochodzi od Waleski a Czakram Wawelski jest od Katedry Gereona. Od Katedry Gereona jest też rytuał POGRZEBOWY kultury pucharów lejkowatych zwany kulturą ceramiki sznurowej, bo ceramikę zdobiono odciskiem sznura.

Zamek w Malborku: światowy rekord, cenny skarb UNESCO i tajemnicze schody, na których widok cierpnie skóra (msn.com)

To są Niemieckie Wybryki, a to Niemieckie Bydle nie chce zejść z MICOSOFTU – jakby Satelitarna Detekcja Złota była NOTORYCZNYMI zwycięstwami niemieckim ??? To jest taki niemiecki Tryumf, jak deklaracja Angeli Hitler No I Merkel – z Mowy Tronowej Elżbiety II – że NIE WIERZY, ŻEBY KTOŚ WIDZIAŁ ZŁOTO POD ZIEMIĄ...
W odpowiedzi na to Andersówna zorganizowała polsko-amerykańską konferencję w/s Ziem Rzadkich, na której strona amerykańska zobowiązała się do wysłania satelity do poszukiwania ziem rzadkich i metali kolorowych do 800 metrów pod ziemią. Tego efektem jest znalezienie dużych złóż litu – na który monopol mają Chiny – w USA i Czechach.

Gdy Szwedzi wymieniali pale fundamentowe ZANTYRA od strony Nogatu to domagałem się badań DENDROLOGICZNYCH. Dopiero jednak po 10 latach ktoś napisał na Forum MALBORKA, że ZANTYR to NAJSTARSZY ZAMEK CEGLANY W EUROPIE – jakby na podstawie Szwedzkich Badań Dendrologicznych ???
W Wikipedii czytamy: „W 1772 zajęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773–1804[4]; rekonstruowany w latach 1817–1842 i 1882–1944[4], zniszczony w 1945, ponownie rekonstruowany od 1947; w 1949 wpisany do rejestru zabytków, w 1994 uznany za pomnik historii[5], w 1997 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO; od 1961 siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku.”
Przewodnik mówił, że ZANTYR BUDOWANO ZENRÓWKĄ, o której czytamy w Encyklopedii: ZENDRÓWKA. CEGŁA CERAMICZNA WYPALONA DO GRANICY ZESZKLENIA. Pokazywał taką cegłę jako WIĘKSZĄ i jaśniejszą od Wiśniówki, ale kawałek muru z ZENDRÓWKI MALBORSKIEJ znalazł z pewnym trudem. Tłumaczę to tym, że Prusacy rozbierali Zantyr a przystąpili do jego Odbudowy dopiero po DEMONSTRACJACH STUDENTÓW BERLIŃSKICH.
Pamiętam dyskusje nad ODBUDOWĄ ZANTYRA I SPALENIE DACHU PRZEZ NIEMIECKĄ WYCIECZKĘ, w trakcie czego domagałem się ODBUDOWY.

wandaluzja.pl19 września 2023 o 08:03 Odpowiedz http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/12-tom/3.pd
Jerzy Romanow, Małgorzata Romanow, OPACTWO KANONIKÓW REGULARNYCH ŚW. AUGUSTYNA W ŚWIETLE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH NA PIASKU WE WROCŁAWIU


Gdy ZAPROTESTOWAŁEM książkę Edmunda Małachowicza STARE MIASTO WE WROCŁAWIU, PWN Warszawa Wrocław 1988, to Profesor Czerner WRZESZCZAŁ na mnie na cały Szpital HIOBA. Gdy kończył to mówiłem DZIĘKUJĘ i kierowałem się do wyjścia, ale naskakiwał na mnie i znowu WRZESZCZAŁ – że JAK MNIE JESZCZE TU ZOBACZY TO… aż zebrał się spory tłumek, co powtarzało się kilkakrotnie.
Gdy wróciłem z RFN to przeczytałem w prasie, że Unia Europejska przeznaczyła fundusz na Rozbudowę Muzeum Architektury więc Profesor Czerner opracował projekt Modernizacji i Rozbudowy Szpitala HIOBA. Odpowiedziałem, że Muzeum Architektury może Modernizować i Rozbudować sąsiedni BASTION POLSKI, bo ja na Rozbudowę Szpitala Hioba NIE POZWOLĘ – wobec czego UE Fundusz COFNĘŁA.
Równocześnie z cofnięciem Funduszu UE na Szpital HIOBA przyznano środki na przebudowę Placu Uniwersyteckiego. Głosiłem, że średniowieczne kamieniczki na pl. Uniwersyteckim trzeba PRZESUNĄĆ technika moskiewsko-warszawską a statuę POKERZYSTY przenieść na środek placu TO BĘDZIE MONACHIUM…
Tak nie zrobiono, budując na placu BIBLIOTEKĘ, którą można było zbudować Obok więc MONACHIUM Diabli Wzieli.
Uniwersytet powstał z Przebudowy Zamku Książęcego, co POTWIERDZAŁO mą Krytykę Małachowicza, który identyfikował Zamek Książęcy z zamkiem BISKUPIM. Zamek Biskupi stał się Książęcym Prawem Kaduka czyli Księcia Wiśniowieckiego, bo gdy Rada Miejska skonfiskowała Henrykowi IV Probusowi zamki ZA DŁUGI to ten wprowadził się do Złotego Biskupa Wrocławskiego ZAŻYWAJAĆ jego bogatego skarbca.
Wykopaliska na pl. Uniwersyteckim POTWIERDZIŁY tą mą interpretację, gdyż znaleziono Pieczęć Majestatyczną Henryka IV, co tłumaczyłem Tylko Ja: Gdy pokojowiec obudził księcia, że na zamku są Halabardnicy to ten kazał mu ukryć PIECZĘC, co ten zrobił w Szczurzym Kącie: J. PRAWDZIC-TELL, Obrona Wyspy Książęcej przed halabardnikami, GAZETA ROBOTNICZA, 22 XII 1994, str. 7.
Odkopanie przez Jerzego Romanowa pod ceglanym wirydarzem Pieszki GRANITOWEJ POSADZKI PAŁACU APOLLA zrobiło z Profesora Czernera IDIJOTĘ. Eksponowane w Muzeum Architektury fragmenty KOLUMNADY z czerwonego granitu VIOLETTA VILLAS pasowały bowiem do Tej Posadzki a nie do Mauzoleum Apolla jak mi WMAWIANO: Romanow, Ryc. 12.
Otóż Czerner, ABY NIE BYĆ IDIOTĄ, zgruzował tą Wspaniałą Megalityczną Posadzkę, choć takiej potrzeby nie było, że został tylko fragment: Romanow, Ryc. 13, a dokumentację Romanowa UKRADŁ. Zgłaszałem to Na Policję i do Urzędu Ochrony Państwa, ale odpowiadali, że NIE LEŻY TO W ICH KOMPETENCJACH. Dokumentacja Romanowa powinna być w bibliotece Czernera, ale jego syn może ją SPALIĆ.
Fragmenty kolumnady Pałacu Apolla ZNIKNĘŁY też z Muzeum – z wyjątkiem bazy BLIŹNIEJ: Romanow, Ryc. 7, której nie można ZNISZCZYĆ, bo była publikowana przez Niemców. KAŻDA kolumna Bliźnia miała 2 kolumny i 2 LASKI. Otóż podczas naprawy nabrzeża PRZESIĄKAJĄCEGO przy moście Tumskim – teraz Kłódek – odkopano w fundamencie Nabrzeża metrowy fragment LASKI z bazy Bliźniej z granitu Violetta Villas, co było DOWODEM, że nabrzeże budował Pieszko po Rozbiórce Pałacu Apolla.
Zgłosiłem to zaraz na Wydział Archeologii UWr, weryfikację czego zlecono Doktorowi Lasocie, który uznał Laskę Kolumnową (Romanow, Ryc. 7, za fragment austriackiej framugi okiennej, co było i jest SZALBIERSTWEM NAUKOWYM. Byłem jednak tak zmaltretowany, że awanturować się nie Miałem Siły
 
 
« powrót|drukuj