Skip Navigation
 

29. ALEKSANDRETTY POLSKIE

Pieśń o Hunach

Lech A. Tyszkiewicz, HUNOWIE W EUROPIE – Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004

Książka jest historiografią jaruzelsko-geremkowską, której tworzenie obserwowałem w Stanie Wojennym i w Rzeczpospolitej Jaruzelskiej. - Ta technika naukowa polega na konsumpcji fekaliów pruskich i hitlerowskich oraz nie wychylaniu się. - Z tej racji LAT nie przedstawia żadnych wniosków z wyjątkiem TEGO – że Heftalici, zwani Białymi Hunami, byli indoeuropejczykami, ale bez argumentacji.

Mam Podręczny Atlas Historii Powszechnej, Bertelsmann Media, gdzie na s. 38-39 jest droga do Europy Xiongnu i Hunów, których to Xiongnów mam za Sarmatów-Kuszanów. - WYBRYKIEM jest podawanie liczby wędrujących Hunów na 10 tys, co już się smutnie skończyło z liczeniem tak Mongołów w r. 1241, których było wówczas tylko w Polsce 200 tysięcy.

Ta teza LAT jest potrzebna dla utrącenia mej kwalifikacji Turków, co zaproponował w II poł. XVIII w. de Guignes (John Man, Attyla, Amber 2005, s. 28-29) – o czym ja nie wiedziałem, ale reaktywowałem. - JM wspiera tą kwalifikację Turków legendarną starożytnością Hunów, którzy mieli walczyć z Achillesem pod Troją, co ja tłumaczę tym, że Hunowie byli przemieszani z Sarmatami – mitycznymi Amazonkami – którzy walczyli w obronie Troi na Złotym Rogu.

To przybliża domysł, że Szangowie byli TURKAMI: "Dumezil zyskał rozgłos dzięki zwróceniu uwagi na przeoczone dotychczas zbieżności pomiędzy językami tureckimi a językiem indiańskim k e c z u a ... Stwierdzone przez Dumezila podobieństwa są tak frapujące, że pozwalają przypuszczać pokrewieństwo historyczne" (Bertil Malmberg, Nowe drogi w językoznawstwie, PWN W-wa 1969, s. 54). - Tą sprawę wyjaśnili uczeni leningradzcy w początku lat 70. Na podstawie materiałów z Tybetu, że Chińczycy znali lokalizację Ameryki już w II tysiącl. pne. - To zgadza się z ogłoszoną informacją, że po podboju Chin przez Sarmatów w r. 1122 pne. ok. 250 tys Szangów popłynęło na Wschód – gdzie mieli założyć cywilizację Olmeków. - To było znane od dawna, ale uchodziło za fantazję, aż do wyjaśnienia przeze mnie techniki żeglugi DRYFOWEJ.

Cywilizacja chińska pochodzi od rozgromienia Sarmatów przez Żółtego Cesarza z Tybetu w r. 221 pne, ale istnieje wiarygodny zapis, że wykorzystał on zwycięstwa Hunów. - Żółty Cesarz zapoczątkował w Chinach politykę rasową, co polegało na rzeziach miedzianogłowych czyli Sarmatów, a gdy tych zabrakło to mordowano Hunów, których rozpoznawano po długich nosach i jasnych włosach, gdyż byli przemieszani z Sarmatami – wobec czego ucieczka Hunów na zachód mogła być spowodowana rzezią Miedzianogłowych.

LAT przesuwa przybycie Hunów do Europy na r. 370 pne (s. 39), a dalej pisze o zdławieniu buntu Winitara przez Hunów w drugiej połowie lat 70. IV w (s. 97). - Takiego buntu jednak NIE BYŁO, gdyż był to spisek antywandalski, który doprowadził do zdobycia przez Hunów Kijowa, gdzie ukrzyżowano słowiańskiego króla Booza – może Bożydara – z jego 70 wojewodami.

LAT zaznacza w podtytule o wpływie Hunów na ludy barbarzyńskie, ale pomija Słowian. Gerard Labuda znalazł w literaturze europejskiej fragmenty Pieśni o Hunach, odnoszącej się wyraźnie do Słowian. - Pisał też o Przyjacielu Attyli POLONUSIE w Szczecinie, króla Rusów-Rugiów-Polan i ojcu Odyna-Odoakra, który zlikwidował URZĘDOWO Cesarstwo Rzymskie.

Ja znalazłem Pieśń o Hunach w Księdze Popiołów (Zgorzelec 2000), która powołuje się na wydaną w r. 1825 Kronikę Prokosza. Wstępem jest informacja, że Romejowie i Hunowie oblegli w Bieżuńcu kagana wandalskiego Osija Pomorskiego, który zginął w PŁONĄCYM mieście – skąd ZGORZELEC. Tego Osija Pomorskiego identyfikuje z Radagajsem, który w r. 405 siłą 200 tysięcy Wandalów najechał Italię, zniszczył pod Mediolanem legiony galijskie, skapitulował Florencję i ZDOBYŁ RZYM niszcząc Imperium Zachodniorzymskie, z czego Raport zachował się, ale na wracających z Italii Wandalów czekali nad Nysą Łużycką Romejowie i Hunowie.

Jego młodszy brat Welemir prowadził skuteczną walkę z Hunami, aż do HONOROWEGO Pokoju, w którym Hunowie Zwrócili Wandalom Kijów. Ja jednak uważam, że ten Honorowy Pokój kupiły Wandalki za Skarbiec Wandalski na Wolinie z Welemir złożył chaganowi Hołd ??? Stolicą Ordy Huńskiej był ASTRACHAŃ.

Opanowanie przez Hunów Euroazji było więc skutkiem bitwy pod Bieżuńcem-Zgorzelcem, gdy Imperium Zachodniorzymskiego JUŻ NIE BYŁ. Huńska Niewola Wandalów trwała do zdobycia przez Attylę Rzymu, gdzie ten po PRZYJACIELSKIEJ rozmowie z Papieżem zgodził się na Państwo Wyznaniowe, co ZAPROTESTOWALI Wandalowie Afrykańscy a Wandalom Nadwiślańskim chodziło o Huński Monopol Złota – sprzeczny z sarmackim Babskim Monopolem Złota.

Święty Jerzy na Hradczanie jest statuą Młodego Attyli, który dzięki zhołdowaniu Wandalów podbił Azji Mniejszą, którą zwrócił cesarzowi za wysoki trybut. Statua została złupiona przez Bolesława Srogiego, który w l. 965-68 dokonał podboju chazarskiego Powołża, które zwrócił Prawdzicom, którzy w l. 799-882 byli polskimi begami Chazarii - nie kaganami.

Wobec niesubordynacji Wandalów Attyla musiał ewakuować Północną Italię i zgodzić się na pewne ustępstwa wobec Wandalów, którzy wykorzystali je dla Zamordowania Go licząc na wybuch wojny sukcesyjnej. Taka wojna jednak nie wybuchła, gdyż sytuację opanował Elak, który zrazu zachował się wobec Wandalów pojednawczo, udając że nie wie o zamordowaniu przez nich Attyli. Wobec tego ci dokonali Prowokacji preparując posłów huńskich na Pupety, które odesłali do Budy z Zapowiedzią, że TAK ZROBIĄ WSZYSTKIM HUNOM więc Elak musiał ogłosić mobilizację.

Armia huńska przekroczyła Wisłę siłą 200 tysięcy konnych, gdy Wandalowie wystawili sto tysięcy, w większości piechoty, bardziej stosownej na lesistych terenach Kielecczyzny. Dzięki PIEŚNI O HUNACH znamy przebieg bitwy. Zginął w niej Kagan Grakch II i jego starszy syn, tak że przy komendzie został tylko narzeczony Wandy, Odyniec-Odoaker, syn zamordowanego przez Wandalów Polonusa ze Szczecina.

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/nowy-korczyn-zamek/

Zrekonstruowany zamek jest Książęcy a w Nowym Korczynie było też ZAMCZYSKO po lewej stronie Nidy, przy ulicach Kępa Zamkowa i Rzeźnicza. Był to zamkiem REZYDENCJONALNY Wandy, Co Nie Chciała Niemca, która zbudowała MAUZOLEUM Bitwy nad NEDAO-Nidą w roku 454, w której sto tysięcy Wandalów rozgromiło dwustutysięczną armię huńską. W bitwie tej zginął ojciec Wandy i jej starszy brat a młodszy został oskarżony o przyczynienie się do śmierci brata i wysłany do Mongolii, gdzie dokonał wandalskiego podboju Chin.

Z tej racji Wanda zbudowało GODNE Mauzoleum dla Ojca, Brata i Poległych, nazywane jednak mniej Godnie FASOLEXEM, bo cienkie kolumny z żelazomiedzi kojarzono z Tyczkami do Grochu. Za Potopu Szwedzi wyrabowali kolumny na stop do odlewania Armat więc mauzoleum przebudowano na Rzeźnię.

Wanda rozbudowała też świątynię Imperialną Lubrana w Sobótce – żeby Anglicy, Francuzi, Rzymianie, Romejowie, Chińczycy i Szwedzi składali JEJ HOŁDY. Świątynie tą zburzyli katolicy w r. 1198.

LAT datuje list chagana tureckiego Tuksanthosa do cesarza Maurycjusza na ok. 600 r., co mnie przekonuje bardziej niż r. 595, gdyż była to oferta pomocy przeciw zagrażającym Konstantynopolowi Awarom. - Chagan pisze, że wypędzeni przez Turków z Mongolii Awarowie założyli nad Wołgą Kaganat. - Awarowie ci uratowali w 558 r. Konstantynopol przed Wandalami Afrykańskimi Moskwy i Rusa.

LAT pisze też o poselstwie tureckim w Konstantynopolu w r. 568 (s. 29), gdy zawarto tam Pokój Powszechny, na mocy którego Rus oddał cesarzowi Bałkany za Włochy, które sprzedał zaraz Longobardom za Bohemię dla Czecha.

Po ogłoszeniu tego otrzymałem listy Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Słowian, mn: 25/XXV/RST3285/Og/1999, omawiające naradę w Sienjang’u Cesarza Ti z kanclerzem Li-Syn’em i marszałkiem Meng-Tien’em w sprawie ODBUDOWY Wielkiego Muru przeciw Man-T-Tun’owi czyli Attyli, który podbił ziemie do Oceanu Zachodniego, protokół konferencji w stolicy Sarmacji Wołgogradzie, gdzie cesarza Wu-Ti reprezentował były poseł na Tajwanie Czang-Tien: protokół publicznego ścięcia ostatniego cesarza Ti, Wu-In (Czenga), oraz badanej przez Heidelberg Wielkiej Tajnej Kroniki Buddyjskiej spod Pekinu, która kończy się podziękowaniem dla Bolesława Śmiałego za uwolnienie buddystów od prześladowań przez Kitanów-Prawdziców.

Z protokołów wynika, że po rozgromieniu Hunów przez Wandalów – których Chińczycy, jak wszyscy starożytni historycy europejscy mieszali z Hunami jako suwerenami Wandalów – cesarz Ti wystąpił jako sukcesor Ordy Huńskiej, która sięgała od Atlantyku do Pacyfiku. - Na konferencji w Wołgogradzie najbardziej kategorycznie odrzucił protektorat chiński Kursk – ale to Kursk stał się powodem nowej wojny z Wandalami.

W trakcie tej wojny młodszy syn Grakcha II Leszek II, oskarżony (niesłusznie) o przyczynienie się do śmierci starszego brata, wyprawił się do Mongolii, skąd wypędził Hunów, którzy udali się do Afganistanu jako Hunowie Biali – Hefalici, ale w Mongolii mieli prawo pozostać ci Hunowie, którzy zadeklarowali się jako TURCY. - Lech II dokonał też tureckiego podboju Chin, czego argumentem jest protokół ścięcia cesarza Ti-Wu-In-Czenga. - Pamiątką tego jest nazwa SERBOWIE Łużyccy, gdyż Lech II poprowadził do Mongolii Łużyczan, którzy obsługiwali Drogę Jedwabną do Łużyc, a jedwab to SER.

Jeśli ZAMCZYSKO w Nowym Korczynie zostanie potwierdzone Georadarem i wykopami archeologicznymi to będziemy mieli dowód, że bitwa była na terenie KORCZYNA a wówczas aspiracje WIŚLICY do ośrodka przemysłu turystycznego spełnią się.

Był problem, kto zbanował moją Wandaluzję w internecie, choć jest ona formalnie cenzuralna. - Powodem zdaje się być SARMATYZM jako babski monopol złota.

Gdy pokazałem artykuł Wywiad Hanny Krall z Profesorem Geremkiem Profesorowi Lisowi z PWr to ten zaczął szukać tej gazety, żeby wytoczyć Geremkowi proces, bo fizycy skarżyli mu się, jako narodowcowi wielkopolskiemu, że komisarz NKWD Geremek wyrzuca ich z PAN-u tylko dlatego, że są Polakami – w co nie wierzył. - Otóż Geremek był najpierw komisarzem NKWD w PANie ws. polskiej historiografii PRZEDJEZUICKIEJ, w czym spisał się tak dobrze, że Towarzysze Radzieccy powierzyli mu nadzór nad fizykami polskimi, gdzie wyrzucał tych co nie mieli spermy jerozolimskiej i interesujących się mym MOS-em, na którym Sowieci robili Wojny Gwiezdne – choć o fizyce pojęcia nie miał.

Po zrobieniu czystki w PANie przeszedł do Solidarności, gdzie zorganizował zamach stanu, który wyniósł Wałęsę, i dostał Legię Francuską za uratowanie Gotyku Francuskiego Kochanka Hitlera Francoisa Mitteranda. - Nie wiem ilu wtedy otruto POD FLAGĄ AMERYKAŃSKĄ, bo Boski Adolf wysłał ojca Geremka do USA, żeby tworzył wielki kapitał Zachodniego Wybrzeża.

Ten nałożnik Boskiego Adolfa był umoczony w Skarb Tysiąclecia, którego szukałem w Niemczech, gdzie powiadomiono mnie, że Ponad 6 ton biżuterii ze Skarbu archeologicznego na Dolnym Śląsku jest w banku żydowskim w Niemczech – za co Bawarzy wypłacili sobie honorarium w postaci Polskiego Bobra Kasztelańskiego, którego wcześniej skaperowali Amerykanie dla nawodnienia Zachodu. - Jeden z czytelników powiadomił mnie jednak, że Niemcy oszukali mnie, bo Skarb Tysiąclecia zawierał 30 ton biżuterii, co uzasadnił, że podpiwnica była upchana workami skórzanymi a do wywiezienia potrzebny był Steyer z przyczepą, który po bruku LEDWO RUSZYŁ.

Odnalezienie PIEŚNI O HUNACH

Prof. Mirosław Zaborowski z PWr dopisał na mych artykułach: Aleksander Macedoński jako książę krakowski i Po bitwie pod Kielcami Łowczynią Siedmiogrodu została Diana: OCALAŁE FRAGMENTY ZAREKWIROWANEJ PRZEZ SB W R. 1982 KSIĄŻKI, PT. WIEDZA UKRYTA: EUROAZJA A ŚWIAT. REKONSTRUKCJA GLOBALISTYCZNA. Chodzi tu o królową Sarmatów, która przewiozła flotyllą z Chorezmu na Mazowsze skarbiec perski, który chciał odzyskać Aleksander śpiesząc z Indii morzem do Triestu i idąc na Warszawę, czego pamiątką są bite w Wiedniu i Pradze statery II.

Wcześniej ogłosiłem w Odrze (4/1980) artykuł PIEŚŃ O CHORWATACH BYŁA WZOROWANA NA ZAGINIONEJ PIEŚNI O HUNACH. Zidentyfikowałem tam Pieśń o Chorwatach z najazdem Bezpryma i Emeryka na Halicz a Jarosława Mądrego na Wołyń w r. 1030. Pieśń o Hunach – jak to wykazał prof. Gerard Labuda – znana jest z fragmentów w różnych literaturach europejskich, jako reminiscencja bitwy nad Nedao-Nidą w r. 454, gdzie rozgromiono Ordę Huńską – panującą od Korei po Atlantyk.

Otrzymałem do zaopiniowania wydaną w Zgorzelcu w r. 2000 książkę KSIĘGA POPIOŁÓW z aneksami na płycie komputerowej, której podstawą jest opracowana w XVIII w. Kronika Prokosza z X WIEKU. Wg tej książki to nazwa ZGORZELEC pochodzi od spalenia tego miasta przez Aecjusza i Attylę w r. 434, gdzie zginął KAGAN Osij Pomorski. Poprawiłem to identyfikacją Osija Pomorskiego z Radgajsem, który w l. 405-6 zniszczył pod Mediolanem Legiony Galijskie i zdobył Rzym. Szczegółowy raport dla Sejmu był publikowany przez Pawła Szydłowskiego z USA i Ediego Słowianina jako ŻERTWA DLA PRZEŚMIEWCÓW Turbosłowian, ale ZNIKNĘŁY po wykazaniu przeze mnie Rzeczowości Raportu. Wracających z Italii Wandalów rozgromili nad Nysą Hunowie i Romejowie. Brat Osija Welemir prowadził jednak z powodzeniem wojnę z Hunami, która doprowadziła do układu trybutarnego, na mocy którego Welemir odzyskał ziemie od Łaby do Dniepru z Danuprem czyli Kijowem.

Otóż w Kronice Prokosza jest opis bitwy nad Nedao, który zdaje się pochodzić z Pieśni o Hunach; Prokosz pisze o bitwie NAD NIDĄ. Kronika Prokosza mówi, że walki zaczęły się w Bramie Marburskiej, co miało sens tylko przy buncie Longobardów, którzy zostali wsparci przez Wandalów.

Prokosz pisze, że Attylę zamordowali nie Burgundowie a Wandalowie, co zdaje się być naciągnięciem, gdyż w takim razie Hunowie nie wysyłaliby do Kielc poselstwa z żądaniem zaległego trybutu. Żeby utrzymać determinację sojuszników sejm kazał obedrzeć posłom na żywo mięso od kości, spreparować i pupety odesłać Hunom. Była to wścieklizna za 3 przegrane wojny, w których Hunowie też popisywali się sadyzmem.

Hunowie mieli mieć 200 tysięcy wojowników, ale o bitwie zadecydował nocny atak z użyciem bomb napalmowych i miotaczy ognia.
 
 
« powrót|drukuj