Skip Navigation
 

Indyjska korona Leszka III

29. ALEKSANDRETTY POLSKIE

Podbój Chusariji

b>PODBÓJ PRZEZ ARABÓW CHUSARIJI, OBEJMUJĄCEJ INDIE I CHINY

Nie należy brać dosłownie przekazu biografa-panegirysty cesarza Karola – Einharda o rzekomo ZAŻYŁEJ przyjaźni między władcami obydwu imperiów, tj. zachodniochrześcijańskiego i islamskiego. Legenda mówi o przekazaniu wysłannikom Karola kluczy do Grobu Świętego w Jerozolimie. Praktycznie nie wiemy, co było przedmiotem legacji wysłanych przez Karola do Bagdadu, choć trudno uznać łacińskie zapiski rocznikarskie za czczy wymysł. Może wiązały się one z zagrożeniem ze strony rosnących w siłę hiszpańskich Umajjadów? (Jerzy Hauziński, Burzliwe Dzieje Kalifatu Bagdadzkiego, PWN Warszawa 1993, (s. 119-120).

W I części mej recenzji do książki JH napisałem, że najważniejszym wydarzeniem politycznym dla obu monarchów był Zjazd Krakowski w r. 789, gdyż Harun ar-Raszid odzyskał Afganistan i Indie a Karol ocalił Francję przed Normanami. Po tym Zjeździe Leszek Wyścigowy udał się na wojnę z Turkami do Iranu, gdyż stolicą Oguza był Kabul. Imperium Oguza rozciągało się od Donu do Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, gdyż cesarz chiński był jego trybutariuszem. JH używa wobec tego państwa nazwy Usruszana, która jest arabską nazwą Kaganatu Ujgurskiego, który wyzwolił się spod dominacji chińskiej w wyniku buntu Oguza przeciw ojcu w r. 763 za sprawą Błękitnookiej. Po podboju Indii Oguz wracając przez Tybet narzucił trybut cesarzowi chińskiemu.

Układ polsko-arabski w Krakowie był próbą powtórzenia traktatów z l. 695 i 715, limitujących stan w Azji Środkowej, w wyniku czego Arabowie zdobyli w r. 744 Tybet a Polacy ODZYSKALI Mongolię, ale po bitwie pod Talas w 751 r. Ibn Muslim złamał ten traktat podbojem polskiej Partii, Chazarii i północnego Nadczarnomorza. Bitwa pod Talas była na terytorium polskim a 30-tysięczna armia arabska nie mogła ZAGROZIĆ Chinom, które miały stałą armię półmilionową. Abu Muslim po obciążeniu Chin niesłychaną kontrybucją zawarł z nimi sojusz antypolski, dzięki któremu rozgromił Polskę, tak że Polacy utrzymali się w Azji tylko w Ałtaju, co umożliwiło im zorganizowanie w r. 762 antychińskiego i antyarabskiego buntu Oguza.

Podczas oblężenia przez Leszka Kabulu, STOLICY AZJI, armie abbasydzkie obsadziły zachodnie Indie, ale w r. 798 Oguz złożył hołd kalifowi, wobec czego Chazarowie wycofali się z Zakaukazia, gdyż stali się wasalami kalifa. W ten sposób kalif stał się Panem Całej Azji, czego pamiątką jest nazwa Kraju Ussuryjskiego. Oguz dokonał podboju Azji dzięki Chazarom, których ukradł Polsce, którzy zapewniali utrzymanie jego imperium. Oguz mógł zarzekać się, że złożył hołd, żeby nie oddać Chazarii Polakom a na dworze kalifa nie brakowało zwolenników zatrzymania Chazarii przez złamanie traktatu krakowskiego. Ostatecznie, pod naciskiem Barmakidów, kalif zgodził się na zwrot Chazarii Polsce, czego dokonano w r. 799.

Przejęcie Imperium Oguza miało wpływ na Kalifat, gdyż wyważonych Barmakidów zastąpili Turcy, którzy mordowali kalifów fikuśnie. Kalif Al-Matusim (833-42) miał 70 tys Turków a jego naczelnym wodzem i faktycznym wezyrem był Turek Hajdar, zwany Al-Awszinem, który w r. 837 stłumił bardzo groźne powstanie churamitów w Azerbejdzanie pod wodzą Babaka. W r. 840 został jednak aresztowany pod zarzutem dezercji i skazany na śmierć głodową, po czym ciało jego ukrzyżowano i spalono a prochy wrzucono do Tygrysu.
 
 
« powrót|drukuj