Skip Navigation
 

31. REKONKWISTA PRAWDZICÓW

REKONKWISTA PRAWDZICÓW I UPADEK RZESZY KAROLIŃSKIEJ

- POLITYCZNY OPIS EUROPY ŚRODKOWO-PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ ANGLOSASKIEGO KRÓLA ALFREDA Z ROKU 896 jest wyciągiem ze sprawozdania Wulfstena, który po dotarciu Prawdziców do Wisły został wysłany z Winchesteru do Truso-Elbląga w celu wynegocjowania nowej umowy handlowej z powodu upadku Popielidów. - Uważam ten opis za kompetentny politycznie i rzeczowy. - Alfred nazywa władztwo wyniesionych przez Wielką Morawę Piastów CHORWACJĄ: Na północ od Chorwacji jest państwo MAEGDA czyli Pomorze a dalej SARMACJA, ciągnąca się aż do Gór RYFEJSKICH czyli Skalistych, które są w świetle rekonkwisty Prawdziców górami mongolskimi. W r. 896 Prawdzice doszli do Wisły, gdzie napotkali zbrojny opór Piastów, ale Sobiesław Myszowic z Gdańska uznał witeziem Ibrahima Prawdzica a ten mianował go MAGUREM Pomorza. - Masudi pisze: WŚRÓD SŁOWIAN JEST JEDEN NARÓD, KTÓRY OD SAMEGO POCZĄTKU WŁADA INNYMI. JEGO KRÓL NAZYWA SIĘ MADŻAK. NARÓD TEN ZWIE SIĘ WOLINIANA. - Może chodzić tu o handlowe władztwo Wolinian, których konstytucję przejęła niemiecka Hanza, która, wg książki „Na tropach Słowian i Żermanów”, była kontynuacją HANDLU SŁOWIAŃSKIEGO. Pisarz późnorzymski Solinus wymienia Wolin jako Stolicę Pogan a na Wolinie miał być też skarb Wandalów. -Informacja o Wolinie KLIFOWYM jako twierdzy pochodzi z relacji o zwycięstwie Hellenów nad Serenami ok. r. 2600 pne. - Słowiańskie imię Żyrosław nie pochodziło od Germanina tylko ŻYRANTA handlowego. - Jeśli Słowianin zapożyczał się to miał obowiązek nazywania swego wierzyciela ŻYROSŁAWEM – skąd obowiązek używania 2 imion. - Całe Pomorze nazywano WOŁYNIEM, gdyż była to gospodarka bydła MLECZNEGO, gdzie pędzano wielkie stada bydła MIĘSNEGO z Ukrainy i Panonii, gdyż wołowina była strategicznym wiktuałem marynistycznym. - Do peklowania wołowiny potrzebna jest saletra, która była na Śląsku, toteż dla Alfreda handel bałtycki był tak strategiczny jak dla Olivera Cromwella. - Alfred poza tym bał się Normanów, którzy byli na polskim łańcuchu technologicznym i finansowym, toteż traktował układ Prawdziców ze Swewami w sprawie Djamandu jako protekcyjny. - Alfred pisze, że nazwa Morze OSTYJSKIE pochodzi od Estów, którzy zamieszkiwali wówczas wschodni brzeg Bałtyku. - Zalicza on Estów politycznie do Sarmatów, których rozciąga do Gór RYFEJSKICH, a Prawdzice ocaleli z rewolucji antyfeministycznej, gdyż wycofali się na Syberię. - Była to rewolucja przeciw sarmackiemu babskiemu monopolowi złota, rozciąganego na wszelkie walory skarbowe, co uniemożliwiało bicie monety kruszcowej. - Prawdzice obeszli to srebrną monetą arabską, która już feministyczną być nie mogła. - Bez Syberii Prawdzice nie mieliby WYMIERNEGO tysiąca ton złota, tudzież wielkiej ilości mamuciej kości słoniowej i kryształu górskiego, które napływały do Europy Zachodniej do r. 955, nie mówiąc o zapłacie za wiele ton monety arabskiej dla tureckiej jazdy pancernej. - Tłumaczyłem Niemcom, że tzw. czara włocławska jest regaliem hołdowniczym Piastów po bitwie pod Lutomierskiem w r. 899. - Marszałek mianuje młodocianego Leszka (V) wojewodą a siedzący u stóp witezia naczelnik wiecu poznańskiego Piast opłakuje ściętego Ziemowita, a to wszystko przy rżeniu ogierów tureckich – oczywiście trefnych czyli taborowych, bo Prawdzice za GWARANCJĘ 2 tysiące ton złota dać nie chcieli. - MAEGDA kojarzy się z maguczym i zbitką MAgur GDAński od Sobiesława Myszowica. - Przy streszczaniu raportu Wulfstena zlokalizowano SARMACJĘ na północ zamiast północny-wschód od Gdańska – co mogło być pobożnym życzeniem Anglosasów.
 
 
« powrót|drukuj