Skip Navigation
 

Daniel Prawdzic z Suzdala z prawej

31. REKONKWISTA PRAWDZICÓW

REKONKWISTA PRAWDZICÓW I UPADEK RZESZY KAROLIŃSKIEJ

- POLITYCZNY OPIS EUROPY ŚRODKOWO-PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ ANGLOSASKIEGO KRÓLA ALFREDA Z ROKU 896 jest wyciągiem ze sprawozdania Wulfstena, który po dotarciu Prawdziców do Wisły został wysłany z Winchesteru do Truso-Elbląga w celu wynegocjowania nowej umowy handlowej z powodu upadku Popielidów. - Uważam ten opis za kompetentny politycznie i rzeczowy.

- Najazd cesarza Karola III Grubego był w r. 882. Karol pobił bega Chazarii Prawdzica nad Liwcem a potem zdobył Płock przy pomocy Szczurów - skąd Popiel Myszowaty. Przed nadejściem RZYMIAN Popiel II kazał synowi Sobiesławowi przewieść flotyllą skarby wandalskie z Płocka na zamek Gocki w cytadeli Napoleona w Gdańsku, który wziął ze sobą kolesia Siemowita Wojewodę.

- Prawdzice wycofali się ze zmobilizowanymi Mazurami do Moskwy, gdyż kagan wezwał Turków z Kazachstanu. Z Moskwy Prawdzice wysłali Skandynawów i Nowogrodzian na PARYŻ. Oblężenie Paryża w r. 885 trwało 10 miesięcy. NORMANAMI dowodził Daniel Prawdzic z Suzdala, którego widzimy na Politycznym malunku z autopsji podczas rokowania z Karolem III i Królem Francji Karlomanem. Kontrybucja była bardzo wysoka, gdyż podatki na spłatę długów po niej wywołały bunty i Upadek Karola oraz Rzeszy Karolińskiej

- Alfred nazywa władztwo wyniesionych przez Wielką Morawę Piastów CHORWACJĄ: Na północ od Chorwacji jest państwo MAEGDA czyli Pomorze a dalej SARMACJA, ciągnąca się aż do Gór RYFEJSKICH czyli Skalistych, które są w świetle rekonkwisty Prawdziców górami mongolskimi. W r. 896 Prawdzice doszli do Wisły, gdzie napotkali zbrojny opór Piastów, ale Sobiesław Myszowic z Gdańska uznał witeziem Ibrahima Prawdzica a ten mianował go MAGUREM Pomorza. - Masudi pisze: WŚRÓD SŁOWIAN JEST JEDEN NARÓD, KTÓRY OD SAMEGO POCZĄTKU WŁADA INNYMI. JEGO KRÓL NAZYWA SIĘ MADŻAK. NARÓD TEN ZWIE SIĘ WOLINIANA. - Może chodzić tu o handlowe władztwo Wolinian, których konstytucję przejęła niemiecka Hanza, która, wg książki „Na tropach Słowian i Żermanów”, była kontynuacją HANDLU SŁOWIAŃSKIEGO. Pisarz późnorzymski Solinus wymienia Wolin jako Stolicę Pogan a na Wolinie miał być też skarb Wandalów. - Informacja o Wolinie KLIFOWYM jako Twierdzy pochodzi z relacji o zwycięstwie Hellenów nad Serenami ok. r. 2600 pne.

- Słowiańskie imię Żyrosław nie pochodziło od Germanina tylko ŻYRANTA handlowego. - Jeśli Słowianin zapożyczał się to miał obowiązek nazywania swego wierzyciela ŻYROSŁAWEM – skąd obowiązek używania 2 imion.

- Całe Pomorze nazywano WOŁYNIEM, gdyż była to gospodarka bydła MLECZNEGO, ale pędzano wielkie stada bydła MIĘSNEGO z Ukrainy i Panonii, gdyż wołowina była strategicznym wiktuałem marynistycznym. - Do peklowania wołowiny potrzebna jest saletra, która była na Śląsku, toteż dla Alfreda handel bałtycki był tak strategiczny jak dla Olivera Cromwella. - Alfred poza tym bał się Normanów, którzy byli na polskim łańcuchu technologicznym i finansowym, toteż traktował układ Prawdziców ze Swewami w sprawie Djamandu jako protekcyjny.

- Alfred pisze, że nazwa Morze OSTYJSKIE pochodzi od Estów, którzy zamieszkiwali wówczas wschodni brzeg Bałtyku. - Zalicza on Estów politycznie do Sarmatów, których rozciąga do Gór RYFEJSKICH, a Prawdzice ocaleli z rewolucji antyfeministycznej, gdyż wycofali się na Syberię. - Była to rewolucja przeciw sarmackiemu babskiemu monopolowi złota, rozciąganego na wszelkie walory skarbowe, co uniemożliwiało bicie monety kruszcowej. - Prawdzice obeszli to srebrną monetą arabską, która już feministyczną być nie mogła.

- Bez Syberii Prawdzice nie mieliby WYMIERNEGO tysiąca ton złota, tudzież wielkiej ilości mamuciej kości słoniowej i kryształu górskiego, które napływały do Europy Zachodniej do r. 955, nie mówiąc o zapłacie za wiele ton monety arabskiej dla tureckiej jazdy pancernej.

- Tłumaczyłem Niemcom, że tzw. czara włocławska jest regaliem hołdowniczym Piastów po bitwie pod Lutomierskiem w r. 899. - Marszałek mianuje młodocianego Leszka (V) wojewodą a siedzący u stóp witezia naczelnik wiecu poznańskiego Piast opłakuje ściętego Ziemowita, a to wszystko przy rżeniu ogierów tureckich – oczywiście trefnych czyli taborowych, bo Prawdzice za GWARANCJĘ 2 tysiące ton złota dać nie chcieli.

- MAEGDA kojarzy się z maguczym i zbitką MAgur GDAński od Sobiesława Myszowica. - Przy streszczaniu raportu Wulfstena zlokalizowano SARMACJĘ na północ zamiast północny-wschód od Gdańska – co mogło być pobożnym życzeniem Anglosasów.

Robert F. Barkowski, PARYŻ 885-886, Bellona, C by Dressler Dublin Sp. z o.o. 2023.

PRZED oblężeniem Płocka przez cesarza Karola III Grubego Popiel II kazał synowi Sobiesławowi przewieść skarby wandalskie na zamek Gocki na cytadeli Napoleona w Gdańsku, który wziął ze sobą kolesia Siemowita Wojewodę – syna marszałka wiecu Goplańskiego Piasta Kołodzieja. Za te skarby GDAŃSK zorganizował STRASZNY najazd wikingów na Niemcy, którzy zdobyli wiele ważnych miast niemieckich, w tym KOLINIĘ, aż zostali spłaceni za srebro WSZYSTKICH KLASZTORÓW NIEMIECKICH i Nie Tylko, co nazywa się Wykupieniem Kolonii od Wikingów. Z tej racji uważano cesarza Karola III za Półgłówka i wyśmiewano go.

3 lata później to powtórzyli Prawdzice pod wodzą Daniela z Suzdala, który przybrał prestiżowe imię Roland, a ponieważ był młody to zdrobniano to na ROLLO i RALF. Potwierdza to FIŃSKI rodowód książąt Normandii, gdyż Suzdal był zamieszkały przez Finów.

Tym razem był to najazd na Całą Europę Zachodnia, łącznie z muzułmańska Hiszpanią i Włochami, gdzie Normanowie Nie trafili do Rzymu, bo zdobyli Przez Pomyłkę INNE miasto.

Paryża bronił BARDZO DZIELNIE hrabia Odon, który najpierw podpisał Rozejm za TRYBUT 30 kg srebra rocznie, co znaczyło, że Normanowie mieli Okupować Normandię, ale zerwali rozejm więc Odon obiecał Trybut 350 kg srebra rocznie, ale Nie Zapłacił. Normanowie niechętnie brali złoto, ze względu na SARMACKI Babski Monopol Złota, które było konfiskowane przez kobiety.

Te pertraktacje były w celu sprowadzenia z Włoch cesarza, który przybył wprawdzie pod Paryż z dużą armia, ale na bitwę z Normanami się nie zdecydował, którzy też Paryża zdobyć nie mogli. Odon wygrał, bo został zawarty Diabelski Pakt między Karolem, Odonem i Rolandem, którego DOGADANIE przedstawia malunek z epoki: http://wandaluzja.pl/?p=p_122&sName=31.-rekonkwista-prawdzicow//

Ponieważ Karol III był BIEDNY, bo został obłupiony przez Popielidów, to za przejęcie przez Odona płatności TRYBUTU 350 kg z uznaniem Okupacji przez Rolanda Normandii DAŁ ODONOWI KORONĘ FRANCUSKĄ, co tłumaczy PODWÓJNĄ Koronację Odona: przez Karola Grubego i Arnulfa z Karyntii. Przez oddanie Odonowi Korony Francuskiej Karol III uzyskał NAJAZD NORMANÓW na Zbuntowaną Burgundię.

AWANS Odona na tron francuski był skutkiem kapitulacji cesarza i hrabiego Paryża przed Rolandem z Suzdala, z którym Odon Skumał Się jako KIĘCIEM NORMANDII – czyli że powstanie Królestwa Francuskiego było SKUTKIEM Oblężenia przez Normanów Paryża. Ponieważ Arnulf rychło zginął w bitwie z Prawdzicami pod Bratysławą to Rzesza Karolińska rozpadła się.