Skip Navigation
 

Duma Niemiec

32. CEZAROPAPIZM

Kod Piastów

Andrzej Buko, KOD PIASTÓW, Wprost, 22 VII 2007, s. 68-71

Nie wiem, czy AB kpi czy się myli pisząc, że drużyna Mieszka I liczyła TRZYSTU pancernych. Poseł kalifa z Kordowy Ibn Jakub napisał, że Mieszko miał trzy tysiące wojów – z których setka JEST WARTA TYLE, CO DZIESIĘĆ SETEK INNYCH. Ibn Jakub miał te wiadomości od Niemców, więc są one wiarygodne, a poza tym był na Wolinie, który nazwał DUŻYM PORTEM NAD OCEANEM, a ponieważ Sewilla liczyła wówczas półtora miliona mieszkańców więc chodzi tu nie o Wolin Biskupi tylko miasto na klifie zachodniego Wolina, skąd przez wieki czerpano kamień na fortyfikowania ujścia Odry i budowę Szczecina.

Ibn Jakub odwiedził Wolin w czasie jego buntu przeciw Mieszkowi I, gdy Wolinianie pod wodzą Wichmana okupowali Szczecin. Kamienna grobla forteczna Łasztownia Dąbie została zbudowana ze skandynawskiego kamienia balastowego – przywożonego przez statki BALASTOWE, przypływające po spławiane Odrą pszenicę i wełnę – co datuje żeglugę balastową czyli KOGI na onczas? W Gdańsku kamienia balastowego nie było, gdyż skandynawskie statki przywoziły tam rudę i surówkę żelazną, nazwaną osmundem.

Drużyny książęce dzieliły się na Starsze i Młodsze, których liczba w sumie nie przekraczała 20 tysięcy. Płockie Evangelistarium, przestawiając przyjęcie przez Bolesława II Śmiałego posłów seldzuckich na Nowy Rok 1977 eksponuje to wyraźnie: są tam Starsi drużynnicy-MIECZNICY po prawej stronie króla i Młodsi-TARCZOWNICY po lewej stronie króla. Mieszko Bolesławowic stoi wśród Mieczników, ale bez miecza. Tarczownicy mają jednak tarcze PIECHOTNE, co mym zdaniem świadczy, że Młodszymi drużynnikami króla byli CHŁOPI, gdyż tarcza kawaleryjska była okrągła lub zaokrąglona.

Najstarsza relacja polska podaje 16.400 drużynników książęcych, co jest liczbą zbliżoną do 20 tysięcy: Uważam, że Gall wziął te dane z relacji bitwy pod Cedynią w r. 972, która wymieniała 4 województwa: Szczecin-Gniezno 1500 pancernych i 500 tarczowników; Poznań 1300 pancernych i 4000 tarczowników; Santok-Gorzów 300 pancernych i 2000 tarczowników i Kruszwicę 800 pancernych i 2000 tarczowników. Brakuje bardzo ważnego Kalisza, gdyż wyprawa Hodona była operacją CESARSKĄ wobec czego hufiec kaliski musiał pilnować Wrocławia – czyli że drużyna Mieszka I liczyła ponad 20 tysięcy wojowników, nie licząc pospolitego ruszenia. Chodzi tu o tarczowników KAWALERYJSKICH czyli lekką jazdę manewrową z tarczami okrągłymi, zwaną też łucznikami konnymi.

Nazwy Gniezno czy Giecz nie są tu pewne, gdyż Gniezno wielkopolskie nie było porównywalne z Poznaniem a Giecz wrześnieński nigdy nie był ośrodkiem regionalnym. Tradycja, że Lech wszedł ze swoim ludem na Wielką Równinę, gdzie znalazł gniazdo orła białego, gdzie zbudował stolicę, było klechdą z połączenia tradycji Lecha Afrykańskiego z Leszkiem III, który przybył z Kaukazu do Poznania, gdzie przyjął poselstwo Rolanda I, w trakcie którego przybyło poselstwo hołdownicze z Rygi z białozorem, którego Leszek darował Rolandowi, co awansowało białozora do godła państwowego. Gniezno oznaczyło STOLICĘ, więc gdy władca zmieniał miejsce pobytu to ZMIENIANO Gniezno, tak jak była tylko jedna flaga, którą zawieszano nad GNIEZNEM czy namiotem książęcym.

Ta sprawa zmieniła się, gdy po kapitulacji pod Poznaniem w r. 1005 ewakuowano Szczecien-Gniezno do Giecza-Bydlęcina w Wielkopolsce, gdzie był największy w północnej Polsce ośrodek handlu bydłem panońskim. W ten sposób Giecz-Bydlęcin został doraźną STOLICĄ Polski a GIECZAN przesiedlono do wioski pod Wrześnią, obiecując im, że gdy zostanie zbudowana nowa stalica w KRUSZWICY to powrócą do swego Bydlęcina i bydlnego biznesu.

Skarbiec Piastów był w zamku na Cytadeli poznańskiej, którym zawładnęła Oda przy pomocy Dagome iudex – który świadczy o otruciu Mieszka w Sianowie, gdyż nazwanie go „wicehrabią” było lżeństwem. Jak mnie uczono to Mieszko chrzcił się we Wrocławiu jako Król Wandalów a Oda tym WICEHRABIĄ zbiła z pantałyku Rzym, który myślał, że chodzi a jakiegoś komesa na SARDYNII? Była to intryga jak w Maszkaradzie z zabójstwem Puszkina.

ŚŁOWIAŃSKI BERLIN, Gazeta Warszawska by KSC on 05/02/2013 in Historia: "Słowianie pojawili się w Europie wschodniej i środkowej na przełomie V i VI wieku po Chrystusie. Na terenach dzisiejszego Berlina zadomowili się Połabianie, nasi pobratymcy, z którymi spokrewnieni jesteśmy językowo, a także wspólnie tworzymy grupę Słowian zachodnich. Słowianie w poszukiwaniu dogodnych warunków życia osiedlali się w rejonach nadrzecznych, bagiennych, wilgotnych, porośniętych roślinnością i gęstym lasem, co naturalnie sprzyjało ich codziennym zajęciom, jakie wykonywali: zbieractwu, rybołóstwu, myślistwu, a także miało duży wpływ na dogodne warunki obronne. Dlatego często słyszy się, że Słowianie posiadają nad wyraz rozwinięte “słownictwo bagienne” i w tym zazwyczaj dopatrywano się etymologii nazw topograficznych w rejonach przez nich zamieszkałych."

Jest to Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera do AECHEOLOGICZNEGO POSZUKIWANIA ZŁOTA detektorami saperskimi. Wiem o tym, gdyż słuchałem relacji o reaktywowaniu KSzA przez nałożnika Hitlera Bronisława Geremka, który był wówczas kochankiem Kochanka Hitlera Francoisa Mitterranda. Byłem tym zainteresowany, gdyż Boski Adolf na prośbę śląskiego NSDAP anektował we Wrocławiu Wandalów, którzy zostali przekwalifikowani z Wenedów na SKANDYNAWÓW, czego jedynym argumentem był Wehrmacht.

Skutkiem tego było uświetnienie akcesu Polski do UE wystawą WANDALOWIE - Strażnicy Bursztynowego Szlaku, pod patronatem Prezydentów Polski i Niemiec. Organizatorem była fundacja Bodenwerder - siedziba największego łgarza w historii, a tak wspaniałego Albumu wystawy nie widziałem. Wystawa zmieniła Bursztynowy Szlak z kanału Przemysłowego, którym wożono węgiel cieszyński i rudę szwedzką na ścieżkę. Ten Kanał Przemysłowy zburzyli Hunowie

Ten napad UE na Wandalów to skończył się gorzej od huńskiego, bo Grecy napadli na lotnisku berlińskim Prezydenta Koehlera i kazali mu podpisać rachunki na 140 miliardów E - a ponieważ fundusz prezydencki wynosi miliony a nie grube miliardy E to była to KONTRYBUCJA, po której Prezydent ogłosił Dymisję - czyli że Boski Adolf Zwycięstwem nie jest.

Słowianie należą do ARYJSKIEJ grupy języków indoeuropejskich, którą to grupę Niemcy od XIX w. identyfikowali z kulturą amfor kulistych, gdy grupę HELLEŃSKĄ, do której należą SWEBSCY Germanowie, identyfikowano z kulturą pucharów lejkowatych. Swebowie wykształcili się z Północnej grupy kultury pucharów lejkowatych; Grecy ze Wschodniej a Italikowie z Zachodniej. Na domiar nazwa Swewów-Swebów jest słowiańska, gdyż pochodzi od Morza Sławskiego i rzeki SŁAWY.

W pierwszy poniedziałek Stanu Wojennego udałem się do Kozy Miejskiej, żeby rewindykować Mieszka Bolesławowica jako historycznego Hamleta, ale Profesor Leciejewicz był pogrążony w korekcie „Szczecina ze wczesnym średniowieczu” i odpowiadał półsłówkami. W końcu powiedziałem: JEST STAN WOJENNY A PAN SIĘ ZAJMUJE GŁUPSTWAMI. PROSZĘ SIĘ ZAJĄĆ CZYMŚ POWAŻNYM. Zatkało go, bo myślał, że przyszedłem go aresztować.

Gdy wcześniej zapytałem Prof. Leciejewicza, czy prawdą jest, że ODRA jest nazwą iliryjską to odpowiedział że to Śląska w'ODRA – czyli że hitlerowcy wezwali na pomoc ALBAŃCZYKÓW – ale Albańczykami to pierwotni Rzymianie a nie Słowianie. Wg mej systematyki to Wspaniały Szczecin budował syn Lyrkosa Basilios, od którego pochodził grecki Basileus-KRÓL.

Wczesnośredniowieczny Berlin jako węzeł wodny był odpowiednikiem Bydgoszczy. Wspaniała Bydgoszcz nazywała się „po grecku” BORODZIEJ; została zdobyta przez Wandaluza (kultura amfor kulistych) i nazwany na jego cześć WENEDĄ – skąd wersja, że nazwa Wisły pochodzi od Wandaluza, który przyprowadził swój wielki lud NA OKRĘTACH na Wybrzeże Bursztynowe. Gdy w l. 80. badano wielki grobowiec megalityczny kultury amfor kulistych w Krajnie to wiedziano, że to grób zabitego przez Hellenów na Wolinie Wandaluza. Akademia Nauk NRD wyrżnęła nam jednak kawał ogłaszając, że kultury megalityczne pochodzą z PALESTYNY – co oddawało moje Kultury Megalityczne i pochodzących z Megalitycznych Kultur Żeglarskich Indoeuropejczyków pod polityczny protektorat Palestyńczyków – co okazało się bzdurą.

Następca Wandaluza Szreniawa w sojuszu z Imperializmem Egipskim (kultura pucharów dzwonowatych) podbił ziemie DO WEZERY i Pilicy oraz prawobrzeże Wisły, a jego następcy dokonali okupacji po Egipcjanach Czech i Moraw oraz opanowali ziemie od górnej Warty do Dniepru (kultura trzciniecka). Oddając zaś powstańcom antyegipskim w Czechach dorzecze Odry i Łaby, co powołali ALBAŃSKĄ kulturę unietycką czyli Dumę Albionu.

Po zniszczeniu przez wybuch Santorynu w r. 1628 pne Starego Państwa Hetyckiego ze stolicą w Troi na Złotym Rogu, gdy duża liczba ludności Europy Środkowej popłynęła Dunajem i Dnieprem na Bliski Wschód, WANOWIE-Wandalowie z Pomorza (kultura grobio-śmierdowska) ze Skandami zdobyli stolicę ASÓW-Ariów MIASTO BOGÓW Asgard, który nie był wcale Troją na Złotym Rogu tylko późniejszym Wantynem-Samborem-Kijowem, od którego urobiono ANTÓW. Wandalowie anektowali przy tym dorzecze Odry, gdzie powstała kultura przedłużycka a Skandynawowie dorzecze dolnej Łaby, gdzie powstała kultura nordyjska. Otóż w polskiej historiografii przedjezuickiej – aż do Konstytucji 3 Maja – Początek Polski zaczynał się od ukonstytuowania się Sejmu na Górze Narad w Poznaniu po tymże Zdobyciu Asgardu dzięki NIEUKOŃCZONYM murom obronnym. To datuje Złotą Bramę na XVII wiek pne. Nazwa Asgard jest POMORSKA czyli od kultury amfor kulistych.

W latach 60. pokazywano mi młodego historyka sztuki, Łotoczkę, który ODNALAZŁ LUBUSZĘ. Gdy pytałem GDZIE to odpowiedziano, że w Zielonogórskim. To jest bzdura, bo Lubusza to BERLIN. Jest przy tym pytanie, kto tam – na fundamentach wielkiego kościoła GRANITOWEGO – zbudował kościół HALOWY. Berliński kościół Granitowy jest budowlą PRZEDCEGLANĄ czyli prawdopodobnie Chejrona, a Pierwszymi, którzy budowali tam Halowo byli Ilirowie-Albańczycy kultury unietyckiej, a potem może Popielidzi i Prawdzice. Ludwik Lebediusz budował jednak DRAPERIOWO, jak w katedrze miśnieńskiej, gdy kościoły brandenburskie draperiowe nie były, czyli że mógł to budować Wojewoda Kij jako regent i Popiel II? W Nysie Niemcy SKULI draperie, żeby zrobić z tego Gotyk Saski.

Na mapie "Imperium Caroli Magni", która była zarejestrowaną w Rzymie kapitulacją TRYBUTARNĄ Ścibora w 963 r, Stolicą Niemiec – od Mozy do Dolnej Wisły i górnej Warty – jest Berlin jako ILONES, czyli jakby Iliryjski-Albański? Na globusie Zoffoli z roku 999, gdzie stolicą Niemiec – od Pirenejów do Niemna i Bugu – jest GRODZIEC, co jest to zrozumiałe w tym sensie, że cesarz Otton III, wybierając się na obchody milenijne do Szczecina-Gniezna, USPOKAJAŁ Króla Niemieckiego Karola Dolnolotaryńskiego, że będzie urzędował nie w Kolonii a BERLINIE. Niemcy przedstawiają hermę Karola Dolnolotaryńskiego? jako KAROLA WIELKIEGO, choć ma Nozdrza, gdy Karol Wlk miał nos orli przypłaszczony. - Ja tłumaczyłem Niemcom, że ta Duma Niemiec to Kazimierz II.

Obchody Milenijne odbyły się w Szczecinie-Gnieźnie na Wałach Chrobrego w połączonych oszkloną arkadą zamkach: Trzygław-Gryf-Grabowiec. ZAKOPANE przez Gustawa II Adolfa na twierdzę Gryf i Grabowiec są w stylu II zamku Hamleta w Helsingorze – gdzie urzędował Mieszko Bolesławowic podczas podboju Danii – co nie świadczy, że zbudował te 3 zamki, gdyż były one prawdopodobnie dziełem Zeusa, który BRONIŁ SIĘ przed Serenami kultury amfor kulistych. Największą Atrakcją Zjazdu Milenijnego była Bitwa Królów k. Rugii, na zakończenie której król Norwegii Olaf Tryggvason skoczył do wody w PEŁNEJ ZBROII.

Berlin dał landgrafowi Turyngii Ludwikowi Świętemu Henryk I z Wrocławia za udział w krucjacie przeciw Czyngis Chanowi w l. 1222-25.
 
 
« powrót|drukuj