Skip Navigation
 

Trumienna korona Chrobrego

33. DRUGI LONDYN NAD ODRĄ

Polska w Koronie

Grzegorz Rzeczkowski, POLSKA ZNOWU W KORONIE – Korona Chrobrego zrabowana przez Prusaków wraca do nas po ponad 200 latach !; Angora, 10 10 04, s. 48

Wg mnie to zrabowana przez Prusaków w Krakowie korona była faktycznie chrobrowska. Wypada mi tylko uzasadnić, w jaki sposób znalazła się w rękach Kazimierza Wik, odkąd jej losy są znane.

Nekropolia Piastów była na Cytadeli poznańskiej, ale zamek został zburzony przez arcybiskupa w r. 1177. Zamku tego bronił przed Czechami komes Masława Michał, który w krytycznym momencie wezwał z Lubuszy-Berlina Kazimierza Mnicha. Po udanej odsieczy – choć Kazimierz miał tylko 500 konnych – Michał rzucił pod kopyta książęcego konia miecz i tarczę, na co książę odpowiedział HAB DANK więc Michał podniósł tarczę i założył na prawą rękę – skąd herb AWDANIEC.

To tłumaczy, dlaczego Brzetysław zrabował tron Karola Wielkiego a korona Chrobrego ocalała – bo była Na Cytadeli, w miedzianym sarkofagu Chrobrego, który w r. 1177 Arcybiskup przeniósł do Gniezna. Kazimierz Wlk zaś, dla osłabienia władzy Arcybiskupa, przeniósł sarkofag Chrobrego z powrotem do Poznania, ale bez Korony, którą zabrał do Krakowa. Sarkofag Chrobrego mógł być zniszczony przez Karola XII z powodu napisu KRÓL WANDALÓW I GOTÓW. Pierwotną Górą Lecha była Cytadela poznańska, ale po rozebraniu zamku nazwę przeniesiono do Gniezna. Katedra gnieźnieńska stoi pod górą, gdyż została wzniesiona przez młodego Chrobrego dla handlu bydłem, gdyż wołowina jest strategicznym wiktuałem marynistycznym. Chrobry przygotowywał się do ataku na Kołobrzeg, gdzie Oda wywiozła z Poznania skarbiec Piastów, ale Oda uciekła ze skarbem do Strzałowa-Stralsundu.

Wśród skarbów i regaliów wywiezionych do Niemiec przez Rychezę nie mogło być korony Chrobrego, ale mogła tam być korona jej męża Mieczysława II, gdyż cesarz zwrócił Rychezie JEJ koronę Królewską a Mieczysław jako Książe Miśnieński tytułu królewskiego nie używał, a po oddaniu Miśni Dytrykowi Bezprymowiczowi był nazywany IMPERATOREM, co każe szukać w Poznaniu jego korony Imperatorskiej.

Dedykacja w Kodeksie Matyldy jest potwierdzeniem Zerwania zaręczyn w r. 1013 w związku z polskim aliansem z palatynem Kolonii. Hunsfridigerowie OTRĄBILI pokładziny – że Matylda była kopulowana przez Mieczysława, co było podstawą ich udzielności – a ona SZYDZIŁA z małżeństwa Mieczysława z Rychezą, wobec czego niesamowite jest przyjmowanie przez nią Kwiatów od Frankensztajna w Kodeksie Wajngardeńskim: Flores in honorem Beatae Virginis, co ja rozumiem jako raport z otrucia palatyna śląskiego Ottona Bolesławowica, ale Frankensztajn mugł mieć też udział w otruciu Mieczysława jako stronnik Rychezy?

Krzyż z Diademów ze Starego Sącza powstał z koron historycznego Hamleta, Mieszka Bolesławowica i jego żony Anastazji. Argumentem za tym jest herma św. Zygmunta w Płocku jako pośmiertny portret Bolesława Śmiałego, a w TEJ TECHNICE jest Sarkofag Świętego Zygmunta w opactwie St. Maurice (Praha stredoveka, Panorama Praha 1983, s. 679) w zachodniej Szwajcarii. Sarkofag byłby zagrabiony z I grobowca Bolesława II Śmiałego w Osieku, gdyż widzimy na nim portret fundatorki: Anastazji Bolesławowicowej w podeszłym wieku. Na rysunku zniszczonego sarkofagu Chrobrego widzimy po bokach postacie palatynów.

Argumentem że Korona Świętego Cesarstwa Rzymskiego jest Koroną Bolesława Chrobrego jest też to, że waży ona 14 funtów i jest zdobiona PERŁAMI. Znaczy to, że nie była to korona Tronowa, ale GROBOWA, gdyż perły symbolizowały ŁZY. Nie budzącą zastrzeżeń koronę Świętego Stefana Profesor Heck tłumaczył zamówieniem jej przez cesarza Ottona III w Rzymie dla Bolesława Chrobrego, ale „ukradli ją" Węgrzy – którzy "zlitowali się nad Polakami", dla których była to niestosowna formuła suwerenności.

HISTORIA SZTUKI, Tom 18. POLSKA. RZEŹBA I RZEMIOSŁO , Biblioteka Gazety Wyborczej; Edycja serii „Historia Sztuki” przygotowana dla „Gazety Wyborczej”, koordynacja ze strony Agory: Robert Kijak, Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Kubicka. Red. tekstu: Justyna Chłap-Nowakowska, Maciej Kuś, Jadwiga Marcinek; C Marketing Room Poland Sp. z o.o. 2011. Wyd. Ryszard Kluszczyński, Kraków; cena 34,99 zł, przecena 24,99 zł, przecena 24 zł.

Jest to chronologia, ale bez systematyki. Zaczyna się to od sztukaterii w Kościelcu Proszowskim, która była efektem ROZBUDOWY stalowni kieleckich po Pokoju Innachosa z Iborem w Paryżu, gdy Kamieniarska Sztuka Nadreńska, rozbudowana przez Pragę i Foroneusza budową Wspaniałej Kolonii, płynęła jako balast. Kiedyś dopraszałem się o zbadanie, czy jest to kamień nadreński, czy też naśladownictwo z kamienia miejscowego na podstawie wzorów nadreńskich? PRZED zbudowaniem metalurgii powiślańskiej i kaszubskiej, co skierowało stalownictwo kielecke na południowy-wschód. Cezurą jest tu Wojna Bogów i budowa przez Kara z Krakowa Troi na Złotym Rogu. Kolumna z Czerwińska nad Wisła na str. 14 zdaje się być średniowiecznym eklektyzmem prehistorycznej sztuki nadreńskiej.

Na str. 8 jest kamieniarski portret Wandy Co Nie Chciała Niemca z Tyńca w Podwójnej Koronie: Scytyjskiej i Wandalskiej, co świadczy, że powstał po zdobyciu przez Rydygiera Kurska ok. r. 460, a na następnej stronie Madonnę z Wysocic k. Miechowa, będącej portretem Jadwigi z Prawdziców ze Zbigniewem. Na str. 11 jest tympanon Dawidowy z Trzebnicy, a ponieważ Śmiały jest w pozie Błazeńskiej więc Tympanon powstał po wypędzeniu go w r. 1079 i rozwodzie Jadwigi z Hermanem.

Na str. 9 jest też portal kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, będącego Architekturą Pana Oceanów Posejdona z Poznania. Na str. 10 jest słynny portal ołbiński, też z motywami scyto-wandalskimi, jakby został ufundowany przez Wandę. Ma on analogie w Czechach, co tłumaczę ekspiacją Wandy – że ponieważ Sejm nie pozwolił jej na budowę mauzoleum Rydygiera we Wrocławiu to wysyłała one takowe podarki do Czech, gdzie były Naśladowane.

Słynny kościół w Strzelnie został WYSTOJONY przez warsztat z Trewiru. Wanda SKARŻY SIĘ, że jako cycata pannica jest jeszcze Dziewicą, bo Narzeczony nie myśli o Ślubie. Wobec tego przy przyjmowaniu Raportu o Zdobyciu Kurska i Hołdzie Longobardów w katerze wrocławskiej chciała dać narzeczonemu Nauczkę – ale ten, po wypowiedzeniu słów: WANDA NIECH ROZKAZUJE: NA ZIEMI, NA MORZU I W POWIETRZU, wyjął miecz i rzucił się nań.

Drzwi Gnieźnieńskie zostały przeniesione do archikatedry przy likwidacji grobowca historycznego Hamleta Mieszka Bolesławowica w rotundzie-A w Płocku w r. 1264 i są fundacją wdowy po nim Anastazji. Drzwi Płockie były zaś darem katedry w Magdeburgu za uznanie przez PŁOCK magdeburskiej jurysdykcji między Łabą a Odrą, toteż były dla niektórych Niecenzuralne.

Odkuta przez Niemców Złota Brama w Malborku była fundacją Agnieszki Meranki, co może mieć koneksje do sarkofagu Henryka IV Probusa. Zestawienie sarkofagu Jagiełły z tympanonem Jerozolimskim w Strzegomiu, przedstawiającym bitwę pod Legnicą w redakcji kardynała Władysława, syna Henryka Pobożnego, jest całkowicie niestosowne. Ołtarz Trójcy Świętej w katedrze wawelskiej na str. 28 jest datowany „po r. 1460”, gdy fundatorem był wyraźnie Kazimierz Wlk, i jak można też wypisywać takie rzeczy, że SZCZERBIEC na str. 100 był ”mieczem koronacyjnym Królów Polskich”. Miecz został ZŁAMANY na pogrzebie Bolesława Kujawskiego i wysłany Łokietkowi jako Spadkobiercy.

Rozdział II RZEMIOSŁO zaczyna się od Krzyża Św. Kingi, który powstał ze zdekompletowanych koron Mieszka Bolesławowica i Anastazji, zaś Herma św. Zygmunta jest pośmiertnym portretem Bolesława II Śmiałego, o czym świadczy złupiony przez Szwajcarów jego sarkofag w opactwie St. Maurice, na którym podpisała się Anastazja Bolesłwowicowa wieku starczym. Czesi zestawiają ten sarkofag z hermą płocką, jakby pochodzących z JEDNEGO warsztatu.

Trudniejsza sprawa jest z polską włócznią św. Maurycego, która kopią włóczni Cesarskiej nie jest i jest STARSZA typologicznie. To jest insygnium Patrycjusza Rzymskiego, jakie cesarz Otton III rozdawał na Wałach Chrobrego. Na str. 109 mamy Koronę ze Skarbu Tysiąclecia . Gdy na Błazeńskie Tańce niemiecko-rosyjskie odpowiedziałem, że GODŁEM CZECH JEST LEW a nie Orzeł. Ponieważ Chiny były 12 razy podbijane przez Polaków to godłem Czyngis Chana mógł być Orzeł Piastowski.

Poważnym argumentem jest podobieństwo korony Sandomierskiej do grobowej korony Kazimierz Wlk. Ja tłumaczę to tym, że ponieważ skarbiec i insygnia koronne Henryka IV Probusa dostały się w ręce Władysława Łokietka to używał on koron Probusa, bo innych nie miał, co przeszło na Kazimierza III. Korona Sandomierska jet wotum bitwy pod Sandomierzem w roku 1287, gdzie zginęło 8 Królów Tatarskich, 8 dostało się do niewoli a 4 uciekło - więc Henryk III ZAKOPAŁ na polu bitwy swój Hełm z Koroną, Miecz i Włócznię.

Dziś rozmawiałem z Zasłużonym Architektem PRL nr STO – jedynym Bezpartyjnym, który – przerzucając tą książkę – zwrócił uwagę na mebel Kolbuszowski na str. 151. Zaczął opowiadać, że Po Wojnie robił inwentaryzację Wawelu, gdzie napracowali się nad ZAMKAMI mebli z Kolbuszowej. Odpowiedziałem, że Jan III Sobieski zrobił w Kolbuszowej wytwórnię kolb do karabinów GROM, więc przy okazji zaczęli produkować Meble.

Jego przyjaciel Rehorowski zamieszkał w kamienicy JAŚ, gdzie była szafa Gdańska, z której zrobił doktorat, wykazując, że szafa jest średniowieczna, czego recenzenci Ugryźć nie mogli. Odpowiedziałem, że jeśli Średniowieczna to została przywieziona przez Szylingową, która mieszkała w tej kamieniczce podczas budowy wieży renesansowej na Obserwatorium Kopernika.

Trudniejsza sprawa jest z KORONĄ Świętego Cesarstwa Rzymskiego, z której Polacy zrezygnować NIE CHCĄ. Słynny wizerunek Karola Wielkiego jest portretem Karola IV Luksemburga Wolgemuta Duerera, ojca słynnego grafika. Ponieważ brat Albrechta Hans był malarzem krakowskim to domyślać się można jeszcze dziada słynnych braci, który namalował w TYM STYLU portret Kazimierza Wlk w Parlamencie Paryskim. Jeden z Direrów, miał być zabity przez Litwinów pod Grunwaldem jako wnuk króla polskiego Kazimierza Wielkiego, ale dostał się tam tylko do niewoli i WYMALOWAŁ zamek Kazimierza Wlk w Lublinie, gdzie urzędował Władysław Jagiełło.

***

Polscy historycy sztuki zawsze rościli do korony Świętego Cesarstwa Rzymskiego, co ja kontestowałem, gdyż argumentów naukowych nie znałem. W latach 70. wycofałem się z tej kontestacji a kilka lat temu powróciłem do tegoż z „kontrapunktem” – co często polega na stawianiu hipotez Absurdalnych, żeby wyjść z Zaklętego Koła – że jest to INDYJSKA korona Leszka III Wyścigowego (?), którą Henryk IV Probus UKORONOWAŁ Rudolfa Habsburga jako protegowanego czeskiego – co dla Czechów mogło być Koronacją BŁAZEŃSKĄ?

Przedwczoraj zdjąłem z półki książkę Die Deutschen Cesaren, gdzie na str. 142 i 143 są Jabko i Korona Świętego Cesarstwa Rzymskiego, z adnotacją, że waży CZTERNAŚCIE funtów, ma 240 pereł i 120 kamieni szlachetnych. To świadczy, że NIE JEST TO KORONA TRONOWA, ALE TRUMIENNA CZY POGRZEBOWA? Biorąc jeszcze pod uwagę, że krzyż na kornie NIE JEST CHRZEŚCJAŃSKI a grecki, który został podrasowany chrześcijańsko skóceniem 3 ramion, to znaczy że był POGAŃSKI. Ponieważ JEDYNĄ analogią do korony Świętego Cesarstwa Rzymskiego jest WANDALSKA korona Mieszka I jako Świętego Fidesa czyli Fiodora-Witalisa to może to być Korona Pogrzebowa Leszka III i Chrobrego jako RÓWNEGO LECHOWI WIELKIEMU, pod jaką to formułą składano do groby Chrobrego.

 
 
« powrót|drukuj