Skip Navigation
 

34. WIKINGOWIE

Założenie Rusi

Manfred Ertel, Johannes Saltzwedel, Matthias Schulz, AMERYKĘ ODKRYLI NIEPIŚMIENNI CHULIGANI; tłumaczenie z Der Spiegel w Forum, 03 IX 00, s. 1, 22-3

Mottem artykułu jest fraza: WIKINGOWIE ODKRYLI AMERYKĘ I ZAŁOŻYLI RUŚ. Profesor Leciejewicz zachichotał kiedyś z głupoty polskich wikingologów, a szczególnie warszawskich, ale ja chichotać nie będę.

Wydaje mi się, że zjawisko WIKINGU pojawiło się na Łotwie wraz z zajęciem przez Rusa Afrykańskiego Rygi w r. 569. Rus przyprowadził tam znad Dunaju wiele tysięcy Wandalów Afrykańskich, z żonami i dziećmi, których trudno było wyżywić dostawami zboża kanałem Dniepr-Dzwina i stadami wołów znad Morza Czarnego, toteż musieli się oni trudnić rozbojem.

Po bitwie pod Vogatisburgiem w r. 632 Wyzymir Danobójca spacyfikował Rusów budując u ujścia Dzwiny twierdzę Djamand, która miała zapobiec rozbojowi morskiemu na rzecz wypraw kupieckich kanałem Dźwina-Dniepr. Rusowie wzięli udział w rozbiorze Rzeszy Popielidów, toteż Prawdzice – po zhołdowaniu Niemiec w r. 902 – wypędzili ich na Wołgę, ale Rurykowiczów z Kijowa ruszyć nie mogli, bo Kijów był bułgarski...

Autorzy eksponują kilońskiego archeologa Michaela Muellera-Willego, który znalazł ponoć na Gorodiszczu koło Nowogrodu Wielkiego gród wikingów RURYKA. Z tego drewnianego gródka wikingowie skandynawscy mieli Ogniem i Mieczem ZAŁOŻYĆ RUŚ, Kiedy niemieccy murarze budowali katedrę w Spirze Skandynawowie dysponowali organizacją handlową sięgającą od Ameryki do Taszkentu, co jest Bzdurą, bo Starożytna Ruś była na POMORZU.

Gdy Wyzymir zbudował twierdzę DJAMAND u ujścia Dźwiny to obsadził ją Rysami. Cesarz Karol III Kazał Swewom zdobyć Djamand, którzy dogadali się z Rurykiem, że za wydanie im Djamandu dopomogą mu opanować Nowogród Wielki, co było ZAŁOŻENIEM RUSI.

Gdy przyjechałem do Niemiec w r. 1989 to Niemcy przygotowywali się do obchodów 800-lecia Katedry SZTAUFÓW w Spirze. Wytłumaczyłem im, że katedra ta jest dużo starsza. Wesi widocznie przestraszyli się Osich, gdyż miast 800-lecia był w telewizji RFN film o katedrze w Spirze jako dziele SALIRÓW – ale AONCh cofa katedrę spirską jeszcze o wiek, czyli idzie Za Mną. Katedra w Spirze jest jednak dużo starsza, gdyż zbudował ją Tryton-Men, syn naszego Chęsy, który został wygnany przez Erychtonosa, syna Ateny i Hefajstosa, z Krakowa do Poznania a potem do Pragi.

Skandynawowie mogli podróżować do Taszkentu, ale na podstawie konwencji Prawdziców z Samanidami, o co można zapytać Uzbeków. Szwedzi pływali do Trapezuntu, gdyż po upadku Popielidów zajęli Djamand, który został wykupiony przez Prawdziców za prawo pływania na Morze Czarne, co zapewniało królom swewskim WYPŁACALNOŚĆ. Źródło bizantyjskie mówi, że w r. 800 książę NOWOGRODZKI Brawlin podbił Krym, gdzie rządził do r. 825. U Ptolemeusza Kijów nazywa się METROPOLIS a kijowską katedrę św. Zofii trzeba zestawiać KOMPUTEROWO z nowogrodzką i wenecką, która była WTÓRNIE świątynią tetrarchalną Dioklecjana. Katedrę wenecką budował Herus Ozyrysowicz, w czym pomagał mu średni syn Pragi i Foroneusza Apis, który potem wzniósł Wspaniały Kijów i RÓWNY MU Nowogród Wielki.

Kromer pisze, że Jazygowie to Jadzwingowie, co suponuje sarmackość Bałtów. Nazwa PRUSY pochodzi od Borystenesu – czyli jakby Państwa Parysa – jak jest z Lutecją-Paryżem w Wielkich Kronikach Francji. Herodot pisze, że na ziemi Budynów było wielkie miasto Gelonos ­– wg mnie Halicz. Ci Gelonosi mówili językiem greko-scytyjskim i uprawiali zboże na sprzedaż. Byliby to Scytowie-Oracze – potomkowie emigrantów z Troi na Złotym Rogu, za jakich uważali się Kimeriowie, którzy ok. r. 700 pne zajęli jako Celtowie Galię. Niektórzy badacze twierdzą, że Gelonos był daleko na północy – nawet w Kazaniu – ale ja uważam, że pierwotnym Gelonosem był Kijów, którego mieszkańcy założyli gelonosy nad Dniestrem i Ilmenem. Na Słowacji znane jest wapienne budownictwo MYKEŃSKIE.

Odznaczenie Mueller-Willego medalem Łomonosowa uważam za atak na moją Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej. Łomonosow urodził się w Archangielsku, który założyli Prawdzice jako Chołmogory. Do Nowogrodu należał Szpicbergen, gdzie chołmogorzanie jeździli na bojerach po nowolodzie. W takim razie wzmianka w liście burmistrza Kilonii do króla duńskiego Chrystiana III w r. 1551 o grenlandzkich piratach, napadających na Islandię w wielkiej liczbie małych bezstępkowych okrętów odnosi się do bojerowców nowogrodzkich z Grenlandii wschodniej. Na mapie Vinlandu w kodeksie Yale, który był załącznikiem rozkazu dalszej podróży odkrywczej dla Jana Skalskiego w r. 1472, jest poprawny zarys Grendlandii. Świadczy to, że Grenlandia była OPŁYWANA, ale nie przez Normanów z południowo-zachodniej Grenlandii, gdzie morze nie zamarza, tylko Rusów z Grenlandii Wschodniej. Pisałem, że znalezione na Ellesmerea szczątki statku europejskiego z XIV w. były bojerem ruskim a nie okrętem Skolvusa-Skalskiego, w co nas chcieli wrobić Niemcy. Wyprawy Skalskiego finansował Nowogród Wielki, więc stamtąd powinna być też ta poprawna mapa Grenlandii, którą skompilował Grzegorz z Sanoka.

Po raz pierwszy stykam się z opinią, że Protokoły Mędrców Syjonu są paszkwilem, bo mnie uczono, że falsyfikatem.

Manfred Ertel, Johannes Saltzwedel, Matthias Schulz, AMERYKĘ ODKRYLI NIEPIŚMIENNI CHULIGANI, cz. II, tłumaczenie z Der Spiegel w Forum, 10 IX 00, s. 22-23

Na uniwersytecie uczono mnie, że była teoria, iż za wikingiem STAŁA POLSKA, którą anulowali hitlerowcy za aprobatą piłsudczyków – bo kto to widział jakiś polski kapitał kryminalny? Pogląd ten zasługuje jednak na uwagę, bo od niepamiętnych czasów Skandynawowie pływali do Gdańska ze szwedzką surówką po pszenicę, który to system ten zlikwidował dopiero Karol Gustaw w czasie Potopu za pieniądze francuskie i angielskie, czym spowodował niewypłacalność Szwecji i szwedzki głód.

Mamy tu jeden instrument zależności skandynawów od Polski, ale były inne. Straszną bronią Normanów były długie miecze – zwane frankońskimi – do których klingi musiały być robione w Gdańsku lub Kursku, jak do mieczy huńskich czyli szabel. We Frankonii takich kling nie można było robić, gdyż żelazo białe robiono tylko w Kursku, Siedmiogrodzie, nad Indusem i Kielcach. W r. 902 Prawdzice wprowadzili wzorzec miecza frankońskiego z Turyngii.

Autorzy cytują amerykańskiego historyka, Thomasa Noonan'a, że SKANDYNAWSKI OBSZAR LENNY SIĘGAŁ OD GRANIC POLSKI DO WOŁGI. Dla Skandynawa honorem było jednak przyjęcie do Bractwa Śmiałych Żeglarzy na Woliniu czy drużyny kijowskiej, a zwłaszcza cesarskiej w Konstantynopolu. Pisanie o jakimś skandynawskim obszarze lennym na Niżu Wschodnioeuropejskim w X w. jest antytezą Prawdziców i żydowskiej encyklopedii Funka i Wagnalla, która przedstawia JUDAIZM W X WIEKU między Wołgą a Dnieprem – co wywołuje jakąś HISTORYZACYJNĄ WOJNĘ O ROSJĘ.

Ja twierdzę, że RUŚ została założona przez Rusa Afrykańskiego, który oblegał Konstantynopol, a w r. 569 popłynął Dnieprem na Dzwinę, gdzie zajął Rygę, ale w r. 902 Rusów wypędzili z Rygi Prawdzice. Skandynawowie mogli podróżować do Taszkentu, ale na podstawie konwencji Prawdziców z Samanidami, która dawała mn. prawo KREDYTU. Koło Maciejowic znaleziono rozbitą tabliczkę z wypalonej gliny, z której udało się odczytać po turecku: KRADNIJ, ALE DŁUG ODDAJ! Był to list gończy za dłużnikiem, który celnik przepisał na glinie, wypalił i złożył w archiwum – aby po uiszczeniu długu oddać dłużnikowi, który potłukł ją przy świadkach.

W krajach słowiańskich nazywało się to WAREGIEM, którą to konstytucję przyjęli królowie swewscy, którzy w r. 902, sprzedali Prawdzicom Djamand u ujścia Dźwiny za prawo pływania na Morze Czarne, zastępując w tym Rusów. Autorzy piszą, że w Skandynawii znaleziono prawie ćwierć miliona monet arabskich – ale w Rosji znaleziono ich wielokrotnie więcej, co świadczy o efektywności KONWENCJI. Była to moneta z dobrego srebra NA WAGĘ.

Winę za skandynawski rozbój na Zachodzie ponosi Karol Wielki, który w r. 786 próbował zawładnąć skarbcem Merowingów w Mont-Saint-Michel – wobec czego palatyn Bretanii Roland II uciekł do Polski, aby na czele floty polskiej i skandynawskiej zniszczyć flotę Franków, co oddawało Francję na łup Normanom. Wobec tego Karol przybył w r. 789 do Krakowa i pogodził się z Rolandem – czego efektem jest moneta palatynacka KAROL-ROLAND – ale po zawładnięciu skarbcem Mont-Saint-Michel w 791 kazał zakuć palatyna w kajdany.

Gdy Karloman wszedł w r. 805 do Czech i zabił Wojewodę Lecha, jaki to tytuł nosił w Czechach nasz Leszek III, to sejm spuścił z łańcucha Normanów i wysłał armię z pozostawionym w Krakowie zakładniczo Ludwikiem Pobożnym na Paryż, gdzie Popiel Gnuśny ukoronował Ludwika MIECZEM. Wobec zagrożenia Kolonii przez Normanów w r. 786 Karol musiał budować nową stolicę w Wiesbaden, ale Ludwik pobudował się w Koblencji.

Mam 2 mapy, gdzie stołeczna Birka jest na różnych wyspach W III książce jest zaś taka bzdura, że Birka miała 12 ha i wał z palisadą. Jeśli Rusini zniszczyli w r. 1187 Sygtunę, która nie została odbudowana stołecznie, to znaczy, że stolica była w Sztokholmie – choć może pod inną nazwą.

Założenie Sztokholmu przez hanzeatów w r. 1251 jest taką bujdą jak niemieckie bzdury o budowie Krakowa czy Wrocławia. Sztokholm powinien założyć Eryk Zwycięski a wzmianka u Adama z Bremy o wybudowaniu GROBLI przez mieszkańców Birki świadczy o TOŻSAMOŚCI Sztokholmu z Birką.
 
 
« powrót|drukuj