Skip Navigation
 

Wieża sygnalizacji semaforowej

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Zbigniew Sroka, JEDNAK NAJSTARSZY – Ciąg dalszy nowych interpretacji płaskorzeźb w Strzelnie; Spotkane z Zabytkami, 12/2000, s. 9-10

ZS powtarza z jednej strony CIĄGLE KWESTIONOWANY PRZEKAZ DŁUGOSZA, na którym opiera się historyczna interpretacja architektury Strzelna Kujawskiego, a z drugiej zaznacza NIEREALNOŚĆ zapodanych danych. Długosz był wiernym Synem Kościoła, patriotą polskim i szowinistą małopolskim. Gdy 20 lat temu wybuchła sprawa ZAGINIONEJ KRONIKI W ROCZNIKACH DŁUGOSZA to włączyłem się do sprawy w ramach 750-lecia bitwy pod Legnicą, i doszedłem do zdumiewających wniosków.

Długosz korzystał ze źródeł archiwalnych, które NISZCZYŁ. Kupił np. za kasztelanię Mirów kronikę rodową Lisów z Częstochowy, którą po fragmentarycznym wykorzystaniu zniszczył. Korzystał też w klasztorze trzebnickim z materiałów procesu kanonizacyjnego Henryka II Pobożnego, które zniknęły.

Długosz pisze o Piotrze Właście ze Skrzynna w STRZELNIE, gdy Strzelno było siedzibą Wszeborowiczów, z którymi Włastowie wrocławscy mają koneksje PRZEZ TYMPANONY. Gdy Długosz pisał swą Kronikę Królestwa Polskiego, to na fali politycznej byli małopolscy Włastowie – więc może robił im podstawę roszczeniową do włości na Kujawach? Protoplasta Włastów małopolskich, Piotr ze Skrzynna, jest identyfikowany z palatynem śląskim Piotrem Włostowicem, ale w takim razie owe Skrzynno powinno być na wrocławskich Krzykach, gdzie mieszkam. Poza wyraźnymi uchybieniami historycznymi Długosza to wg mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej i Polskiej Architektury Przedromańskiej, Romańskiej i Gotyckiej jest to, że kościół w Strzelnie był kościołem Zaręczynowym Wandy Co Nie Chciała Niemca z królewiczem longobardzkim Rydygierem w r. 453, choć sam kościół jest STARSZY.

Badania archeologiczne wykazały, że kościół w Strzelnie był budowany RÓWNOCZEŚNIE z rotundą – którą zaczęli budować Chejron a ukończył CEGŁĄ Posejdon. To, że po roku 966 przyszli tu katarzy i albigensi, i pobudowali WSZYSTKO jest bajką dla grzecznych dzieci. Jeden stary działacz ludowy tłumaczył mi, że historia Polski SKOŃCZYŁA SIĘ W ROKU 966 – gdyż dalej jest „tylko historia Kościoła”. – Nie wiedziałem, że takich rzeczy uczono przed II wojną światową.

Dla sprawy istotne jest podkreślanie OTTOŃSKIEJ pozy Chrystusa na tympanonie rotundy strzelneńskiej, oraz proweniencyjne kojarzenie go z Tuluzą, Lotaryngią i Saksonią (Dolną). Ja zinterpretowałem ten tympanon w kontekście węgierskiego dramatu narodowego Świętego Emeryka dochodząc do wniosku, że tympanon przedstawia Frankensztajna, który na Nowy Rok 1031 otruł Bezpryma i Emeryka winem. Kruszwica była stolicą Bolesława Chrobrego; Szczecin-Gniezno ewakuowano w r. 1005 do Giecza, którego nazwę też PRZENIESIONO; stolicą wojenną został Wrocław a stolice Imperialną zaczęto budować w Kruszwicy.

Frankensztajn, jako podczaszy Bezpryma, załatwił sobie pobliskie Strzelno, gdzie się PODPISAŁ na adaptowanej na baptysterium rotundzie. Po zbrodni uciekł do Ottona we Wrocławiu, gdzie otrzymał w nagrodę Ząbkowice, które Niemcy nazywają Frankenstein. Najsłynniejszy wampir nie jest jednak tym Frankensztajnem, ale jego potomkiem. Proces zabójcy tysięcy ludzi odbył się w r. 1602 w Świdnicy a akta wywieziono do Wiednia. Był to rodowiec Adolfa Hitlera jako żydowskiego Frankenbergera, gdyż po procesie świdnickim ród zmienił nazwisko na Frankenberg.

Frankensztajn otruł też Ottona i został czeskim palatynem Śląska, przyczyniając się może do pacyfikacji Czech przez Ekkeharda II z Erfurtu w l. 1041-42. W r. 1050 oddał Śląsk lewobrzeżny Kazimierzowi Mnichowi i powrócił do Łęczycy, gdzie potem o jego granitowy sarkofag wycierano buty. Polska zapłaciła za Śląsk desinteressementem w Turyngii, czyli zgodą na wzięcie przez cesarza zagrabionych przez Ekkeharda II skarbów czeskich, tj. Złota Chazarów i Srebra Cześcibora.

W kodeksie Weingadeńskim mamy Frankensztajna wręczającego Kwiaty-raport Matyldzie Szwabskiej, która patrzy na niego koso: z Otrucia Bezpryma i Emeryka (?)

ZS datuje wrocławski tympanon Jaksy na r. 1175, ale po powrocie Bolesława Wysokiego w r. 1162 taki akt NIE BYŁ MOŻLIWY. Darowizna została nawet skonfiskowana, ale podczas krakowskiej pokuty w r. 1177 pozwolono Bolesławowi zatrzymać Bytom Odrzański a benedyktynom słowiańskim na Ołbinie dano Bytom małopolski, który w ten sposób stał się miastem śląskim.

Nekropolią Włastów był kościół ołbiński. Historyczny sarkofag Włostwiców był jednak w kościele św Wincentego, gdyż w r. 1191 Bolesław Wysoki wygnał Włastów ze Śląska a ci wynieśli się z trumnami przodków do Krakowa. Sarkofag Włostowiców sprowadził potem do Wrocławia Henryk IV Probus, co wypada łączyć z PŁYTĄ BRĄZOWĄ. Tympanon Włastów w klasztorze trzebnickim jest na kaplicy ufundowanej przez Marię w podzięce za bitwę pod Poznaniem, która miała przyczynowy związek z wędrówką oślepionego i objęzyczonego Piotra do Poznania. Kaplicę i tympanon w Trzebnicy można więc datować POLITYCZNIE przed r. 1150, jako początek FEUDALNEGO WŁADZTWA GRUNTOWEGO, które Anglicy uzyskali dopiero na mocy kapitulacji Jana Bez Ziemi.

Kościół klasztorny w Trzebnicy zalicza się do architektury KREMLINÓW KIELECKICH, która to architektura ma poza Polską tylko 4 znane mi odpowiedniki, w postaci architektury Rygi, kościoła klasztornego w Lehninie, katedry w Padebornie i katedry I w Salamance. Kremliny kieleckie są architekturą STALOWNI Chęsy – czyli że Trzebnica powinna być zbudowana PRZED wygnaniem go z Wrocławia. Plastyka trzebnicka jest zaś dziełem Jadwigi z Prawdziców, matki Zbigniewa, która oddała Trzebnicę benedyktynom słowiańskim i Włastom. Tympanon BATSABE przedstawia Hermana z Jadwigą przed Bolesławem Śmiałym, gdy Śmiały rzucił Wielkopolskę na kolana wyprawą na zhołdowaną przez cesarza Henryka IV Miśnię, gdyż Wielkopolska bez monety miśnieńskiej żyć nie mogła. To, że Śmiały jest w pozie błazeńskiej datuje dzieło "po roku 1079". Takich dzieł z czasów Śmiałego jest na Śląsku kilka (Praca zbiorowa pod red. Kiryła Sosnowskiego i Mieczysława Suchockiego, DOLNY ŚLĄSK, cz. I, Poznań 1948, s. 101), a to że się to Niemcom nie podoba, i dobrze płacą za negowanie, to inna sprawa.

Artur Cecuła, WOJNY POLSKO-POLSKIE, Fakty i Mity, 18-24 II 11, s. 22

Cecuła pokazuje odbytnicę Węgierskiemu Hamletowi, co nie jest bezpieczne i zdrowe. Na UWr słyszałem, że BEZ Bolesława Zapomnianego sprawy Węgierskiego Hamleta rozsupłać się nie da.

AC pisze, że „wczesną jesienią” 1030 zaczął się II atak na Polskę Cesarza i Rusi Kijowskiej – ale PRZEZ SŁOWACJĘ szli też Emeryk z Bezprymem. AC pisze, że Mieczysław II „uciekł do nieprzyjaznych mu Czech”. Gdzie został wykastrowany. Pieśń o Chorwatach mówi jednak, że I atak Bezpryma był z Pieczyngami a Bezprymowi nie chodziło o całą Polskę tylko o jej wschodnią jej część z PIĘKNYM KAMIENIEM czyli Kamieńcem Podolskim. Ten atak został przez Mieczysława odparty, ale rok później nastąpiło uderzenie z 3 stron, wobec czego Mieczysław UCIEKŁ DO CZECH.

Każdy inny ZROBIŁBY TO na jego miejscu, gdyż Mieczysław był protektorem Złota Chazarów, które Bolesław Srogi złożył w zamku w Bratysławie, toteż wobec zagrożenia tego skarbu przez sojusz niemiecko-węgierski panowie czescy wezwali Bolesława Chrobrego. Teraz Mieczysław „myślał”, że jeśli odda Bratysławę Czechom to uzyska od nich pomoc przeciw Niemcom, którzy atakowali Miśnię. Został jednak przelicytowany przez Cesarza, który DOŁOŻYŁ Czechom do tego złota księstwo miśnieńskie.

Wobec tego Czesi urządzili TEATRALNĄ kaźń Mieczysława, w czym prawdziwe było tylko kastrowanie – aż Niemcom PRZY WINIE zrobiło się niedobrze. Niemcy dali się nabrać, bo odpowiedzieli, Jak Góral w Kieszeni to..., wobec czego Czesi wypuścili eunucha, który wypędził Niemców za Solawę.

W czasie tego Uroczystego Kastrowania Bezprym z Emerykiem zajęli Kruszwicę, gdzie Emeryk zakochał się w siostrze Bolesława Mieszkowica i ożenił się. Tą parę mamy właśnie w katedrze miśnieńskiej, gdzie urzędował Mieczysław po uwolnieniu. Ponieważ data śmierci Świętego Emeryka jest pod rokiem 1031, a Kronika Ruska podaje pod tym rokiem, że UMARŁ BOLESŁAW WIELKI W LACHACH, co odnosi się do Berpryma, który był podobny do ojca i GRAŁ GO, wobec czego należy poważnie traktować tradycję klasztoru świętokrzyskiego, że Bezprym i Emeryk zostali OTRUCI winem przez Podczaszego na Nowy Rok 1031, zwłaszcza, że Emeryk był założycielem tego klasztoru.

Rocznik Hildesheimski pisze, że Bezpryma otruto za sprawą jego braci, tj. Mieczysława w Miśni i Ottona we Wrocławiu do którego uciekł ów Podczaszy czyli Frankensztajn-Wszebor, którego znamy z tympanonu w Strzelnie k. Kruszwicy. Nie znaczy to że on zbudował tą rotundę tylko, że urządził w niej baptysterium. Władzę w Kruszwicy objął szwagier Emeryka, Bolesław Zapomniany – prześladowca katolików. Jego siostra Ofelia wywiozła zaś ciało Emeryka do Nitry, gdzie założyła klasztor PRAWOSŁAWNY.

Wobec tego do Poznania, powrócił Mieczysław II oddając Miśnię wziętemu z Niemcami synowi Bezpryma Dytrykowi. Miśnia była zapisana Bezprymowi, o czym świadczy portal w katedrze frajberskiej, z Chrobrym jako Dawidem i młodocianym Bezprymem jako Salomonem. Przestraszony tym Wszebor otruł Ottona i został Czeskim palatynem Śląska. W kodeksie Weingardeńskim mamy Frankensteina wręczającego Kwiaty Matyldzie Szwabskiej, która patrzy koso na Raport z otrucia Emeryka, Bezpryma i Ottona. Matylda była narzeczoną Mieczysława II i CHWALIŁA SIĘ, że została Wykopulowana. Hunsfridigerowie byli palatynami Szwabii z Łaski Węgierskiej a protektorat polski dawał im status książęcy, więc SZWABSKIE sztandary Białoczerwone z Białym Orłem są pamiątką tych Pokładzin. Kodeks Matyldy był traumą zerwania zaręczyn w r. 1013. Myślała widocznie, że wyeliminowaniem Ottona zawładnie eunuchem, co się nie powiodło, bo eunucha też otruto.

Bolesław oskarżył o ten mord katolików i mordował ich tysiącami. Czesi dokonali zaś ataku na Kraków, któremu z pomocą pośpieszył Bolesław, ale został zastrzelony przez czeskiego kusznika. Wtedy pojawił się w Krakowie Kazimierz Mnich, którego Czesi po zdobyciu Krakowa szukali, ale uciekł na Węgry, skąd przedostał się do dzierżonego przez matkę Berlina.

Poznań zajął Masław z Płocka, familiant Doliwów z Lublina, ale jego komes Michał, wobec niemożności utrzymania obleganego przez Czechów zamku na Cytadeli, wezwał z Berlina Rudego Mnicha, który przybył w 500 koni i CUDEM uwolnił Cytadelą. Po bitwie Michał rzucił pod kopyta konia książęcego swój miecz i tarczę a Mnich odpowiedział HAB DANK, więc podniósł tarczę i założył na prawe ramię – skąd Odwrócone M.

Uważam Koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego za POGRZEBOWĄ koronę polską od Leszka III Wyścigowego, gdyż jako ważącą kilka kg tronową być nie mogła, a poza tym nic wspólnego ze sztuką niemiecką nie ma, o czym może świadczyć pojemnik na nią, zwany Relikwiarzem Berlińskim.

http://turystyka.wp.pl/title,Polskie-Stonehenge-miejsce-mocy-na-Podlasiu,wid,16372795,wiadomosc.html

W 988 r. Bolesław Chrobry jako książę krakowski zdobył Płock ustanawiając Palatynat Mazowiecki z siedzibą na zamku AMAZON w Płocku. W r. 1015 palatynat został zlikwidowany a w czasie reakcji pogańskiej Płockiem rządził familiant Doliwów z Lublina Masław, który walczył z rewindykacją Kazimierza Mnicha. Mnich wyeliminował Doliwów aliansem z Rurykowiczami z Kijowa, którym obiecał Brześć, i Prawdzicami z Kurska, którym obiecał Drohiczyn.

Po bitwie pod Drohiczynem w r. 1043 Prawdzice musieli więc budować na zachodzie nowy zamek Imperialny, gdyż Płock był dla nich stracony. Wybrali Górę Zamkową w Drohiczynie. Ponieważ SKAŁA w Drohiczynie była za mała na budowę zamku to zbudowano na niej KOPIĘ wieży na zamku Kazbek w Wołgogradzie a w punktach Najdalszej Widoczności wznieśli wieże sygnalizacji SEMAFOROWEJ. Taką wieżę mamy na KAMIENIU W BIAŁOWIEŻY, która była w NAJDALSZEJ WIDOCZNOŚCI od Drohiczyna na drodze do Mińska Litewskiego. Jak z rysunku wynika to wieże sygnalizacji semaforowej były MUROWANE, przynajmniej w dolnej kondygnacji, która to sygnalizacja semaforowa ciągnęła się z Mińska przynajmniej do Moskwy i Wołgogradu.

Od wieży Kazbek, od której była polska nazwa Wołgogradu BIAŁA WIEŻA, Była to kopia kopi latarni Faros na krakowskim Gargamellu. Wieża była tak dużą, gdyż pełniła rolę ZAMKU i PAŁACU, z której to racji została wysadzona przez Rosjan podczas wojny północnej. Naśladownictwem jej miał być Pałac Stalina; Mazurzy więzili w niej Batu Chana i Koronował się w niej na Króla Rusi Daniel Romanowicz, co było NAJWIĘKSZYM ZJAZDEM FEUDALNYM W EUROPIE W XIII WIEKU. Megality w Białowieży powinny więc pochodzić od Prawdziców.

 
 
« powrót|drukuj