Skip Navigation
 

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Fundacja bazyliki

Zbigniew Skrok, FUNDACJA BAZYLIKI – Kolejny esej o romańskim Strzelnie: Błędnie odczytany łaciński wyraz na tympanonie wpływał od XIX w. na interpretację całego napisu; Spotkanie z Zabytkami, 1/2001, s. 10–12:

W r. 1050 Frankensztajn oddał palatynat śląski Kazimierzowi Mnichowi i wrócił na Kujawy. Sarkofag Frankensztajna znajduje się w kolegiacie łęczyckiej, gdzie aż do wyjęcia płyty sarkofagowej z posadzki wycierano oń buty.

ZS zajmuje się w tytułowym artykule tympanonem Świętej Anny jako OSTATNIM ROMAŃSKIM TYMPANONEM w Polsce. Pomija jednak w swym CYKLU strzelneński tympanon Północny, który ja przypisuję dezerterowi z Kazachstanu, III z Wszeborowiczów, który czekał grzecznie na siepaczy, żeby po wysłuchaniu wyroku dostać w łeb. Założyciel rodu ma skrzydełka, co znaczy, że nie żył. Trzyma KLUCZ, co znaczy, że miał na imię Piotr.

Ta datacja jest wsparta niezlokalizowanym detalem płockim, wykonanym TĄ SAMĄ RĘKĄ, co wypada łączyć z renowacją pałacu królewskiego na zamku Gopło w Płocku przez Władysława Hermana. W artykule „Niemiecka siostra Krakowa" piszę, że pałac królewski na zamku Gopło w Płocku wzniósł warsztat Podwójnej Kaplicy (wartowni) w Chebie, który wcześniej budował pałac królewski w Kolonii. Teraz jednak twierdzę, że jest to architektura Pragi i Foroneusza, którzy chcieli zbudować miasto JAKIEGO NIE BYŁO I NIE BĘDZIE – co im się prawie udało. I dziełem tej architektury była WIEŻA rotundy św. Wita na Hradczanie jako grobowięc Chęsy.

Tympanon Świętej Anny łączę z Hanną Wszeborowiczówną, córką Wojewody Wszebora. Była ona na dworze Zbigniewa w Płocku a została zamordowana w Ciechanowie jako zakładniczka wobec przejścia Wszebora na stronę Bolesława Krzywoustego. ZS ma za złe rzeźbiarzowi, że eksponuje macierzyństwo i biznes – a tak właśnie było. Wszeborowice starali się o kanonizację Hanny jako Męczennicy, ale nie dostali zgody więc musieli się zadowolić KAPLICĄ i HONOREM narzeczeństwa Hanny z Bolesławem Krzywoustym. Tympanon był więc rzeźbiony dla KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ HANNY MĘCZENNICY, w którym to kalamburze matka Hanny gra Świętą Annę, co dobrze oddał rzeźbiarz.

Bazylika w Strzelnie była budowana RÓWNOCZEŚNIE rotundą, którą budował Chejron, ale ukończył CEGŁĄ Posejdon. Kolumny były zaś rzeźbione przez warsztat uprowadzony z Trewiru PO SAMOBÓJSTWIE Rydygiera, narzeczonego Wandy, z czego Wanda tłumaczy się MOWĄ CIAŁEM.

Zgadzam się z ZS, że konsekracja bazyliki strzelneńskiej pod wezwaniem Świętego Krzyża w r. 1133 była aktem politycznym wobec próby LIKWIDACJI przez św. Norberta udzielności Kościoła polskiego – jako groźba, że Polska może włączyć się w handryczenie o autentyczność Krzyża Świętego. Osobną sprawą są związki tympanonów strzelneńskich z wrocławskimi, które są późniejsze. Tympanon Marii Włostowicowej i Świętosława we wrocławskim kościele Mariackim Na Piasku jest DEDYKACYJNY, gdyż Maria mogła tylko odnowić 3 zachodnie przęsła kościoła obecnego, o czym świadczy plastyka ze Zbysławą.
 
 
« powrót|drukuj