Skip Navigation
 

Rąbanie Lelun-Palelum, Opałczenie

Atak Pomorców z latarniami

Wypad i odsiecz z lewej

Deptanie 10 Królów Tatarskich

Tryumf Władysława III nad Henrykiem III

Kazimierz III jako Zbawca Francji

Kazimierz III w Sandomierzu

Karol IV Luksemburg w koronie Chrobrego

37. CIERNIOWA KORONA

Dariusz Nowakowski, Magdalena Piwocka, KLEJNOTY W DAWNEJ POLSCE, Grupa Wydawnicza PWN „carta blanca” Warszawa 2011

Korona na hermie płockiej Św. Zygmunta jest romańską koroną węgierską, tak jak korona ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO czy korona Świętego Fidelisa Akwitańskiego, będącego złotniczym portretem baptysteryjnym Mieszka I. Uważałem hermę płocką za pośmiertny portret Bolesława II Śmiałego, za czym przemawia sarkofag Świętego Zygmunta w St-Maurice w zachodniej Szwajcarii, na którym Podpisała się synowa Bolesława II Anastazja Mieszkowa, Sarkofag mógł być złupiony przez Szwajcarów w Innsbrucku, wobec czego Węgrzy urządzili królowi Symboliczny grobowiec w Osieku.

Krzyż Świętej Kingi został utworzony również z 2 koron WĘGIERSKICH Mieszka Bolesławowica i Anastazji. Na sarkofagu Św. Zygmunta Anastazja Mieszkowa jest w takim diademie, jakie nosił Na Co Dzień Bolesław II Śmiały i Władysław Herman. Obręcz otaczają klejnoty i 4 Rogi w kształcie LIŚCI, gdyż swój diadem Księżnej Woszczyzny złożyła w postaci rzeczonego Krzyża w Krakowie, aby po oddaniu Krakowa księciu wrocławskiemu Bolesławowi III wywieźć do Sącza. W Sączu jest właśnie DOWÓD tej Chronologii, w postaci POGRYZIONEJ rękojeści sztyletu ze Sfinksem Prawdziców, którego ostrze zajął medyk po dźgnięciu nim Mieszka Bolesławowica - historycznego Hamleta. Gemma jest też Dowodem jako pojemnik na włosy z pośmiertnym profilem Mieszka, która była noszona bardzo długo. Jest to Dodatkowym argumentem, że korona Świętego Cesarstwa Rzymskiego była indyjską koroną Leszka III Wyścigowego DLA PODBOJU CHIN.

Pokłon Trzech Króli w kościele w Skalbmierzu (s. 228-229) był przypisywany Matejce, ale Roger d’Hulst przypisał go Jordaensowi. Ja się z tym nie zgadzam, gdyż obraz jest WĘGIERSKĄ Odpowiedzią na Aneksję Wenecji przez Fryderyka I Barbarossę, Ludwika Świętego i Ryszarda Lwie Serce, którą ilustruje Pokłon Trzech Króli przed Papieżem we Florencji. Nie wiem tylko kim jest na węgierskim obrazie Murzyn, ale może królem chrześcijańskiej Etiopii, który obiecał królowi węgierskiemu Pomoc w Odzyskaniu Wenecji?

W Modlitewniku Kanclerza Jana Zamoyskiego (s. 184) jest hołd Króla MOSKIEWSKIEGO Daniela Romanowicza (il. I). Ilustracja pochodzi z Koronacji Daniela Romanowicza w Drohiczynie w r. 1253. Daniel klęczy przed Madonną, przy której rolę św. Józefa gra SALUTUJĄCY Batu Chan, zaś Danielowi asystują Bolesław V Wstydliwy i Bela IV. Koronacja Daniela była największym europejskim zjazdem feudalnym w XIII w. toteż musiała być na zamku Prawdziców JADŹWIN jako Imperialnym.

Na tej samej stronie jest Dawid i Goliat (il. 6) jako apoteoza Zwycięstwa Władysława III Łokietka nad Królem Polski Henrykiem III Prawym, z zamkami Mirów i Bobolice w tle – jakby Myszkowscy zostali Margrabiami za oddanie Łokietkowi Gargamella? To świadczy, że Modlitewnik został wykonany w Polsce dla Władysława Łokietka, może na Koronację

Korona sandomierska należała do Henryka III Prawego, którą ten zakopał wotywnie na polu bitwy. Wcześniej jako Henryk IV Probus ukoronował Rudolfa Habsburga INDYJSKĄ koroną Leszka III Wyścigowego, obecnie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Korona Leszka III waży kilka kilogramów więc nie była Na Głowę tylko NA STÓŁ przed siedzącego Władcę. Znaczy to, że Henryk IV Probus zrobił z Niemców IDIOTÓW. Biblia Maciejowskiego mówi, że Henryk IV Probus jako Henryk III Prawy Zjednoczył Polskę gromiąc pod Sandomierzem 16 Królów Tatarskich. W Biblii mamy Rąbanie przez Pomorców Lelum-Palelum (Filipa II i Aleksandra Wlk) na zamku płockim i zwoływanie przez nich pospolitego ruszenia Mazurów; Nocny atak Pomorców z LATARNIAMI i trąbitami oraz opanowanie paniki przez Henryka IV; Bitwę pod Sandomierzem i postponowanie wziętych do niewoli 10 królów tatarskich.

Wytłumaczyłem PRETENSJE Czechów do Krakowa rządami na GARGAMELLU Bolesława I Opolskiego, który przekazał zamek synowi Bolkowi II Opolskiemu a ten wpuścił doń Jana Luksemburskiego, który obrabował Gargamell, SPALIŁ i zburzył - wobec czego Władysław Łokietek zarekwirował Biskupi Wawel, który w ten sposób został zamkiem KRÓLEWSKIM. Skarby Koronne z Gargamella mogą więc być na Hradczanie. Obraz Marburski przedstawia Zaślubiny Jana Luksemburskiego z Elżbietą Przemyślidką, których udziela arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Koronacja Jana musiała być w POLSCE, gdyż Hradczan był zburzony przez Brandenburczyków - ale GDZIE?: w Strzegomie, Poznaniu czy Krakowie? bo tam były zamki GODNE.

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO na str. 221 jest też tak podobny do Jagiełły jak ja do Winstona Churchilla. Jest to twarz z portretu Karola Wielkiego w Luwrze, który wisiał w Parlamencie Paryskim jako ZBAWCA FRANCJI Kazimierz III Wielki. http://www.wandaluzja.com/?p=p_198&sName=38.-pod-czarnym-krzyzem//. Jeśli Katarzyna z Lubomirskich Ostrogska wyszła za mąż w r. 1597 (s. 22-23) a na portrecie ma już kilkanaście lat małżeństwa to jako Gdańska Narzeczona (s. 32-33) powinna być z r. 1597.

Herma Św. Urszuli (s. 30) z gdańskiego Żarnowca przypomina wrocławską hermę Św. Doroty jako pośmiertny portret rozwiedzionej z królem francuskim Filipem II Augustem Agnieszki Meranki, siostry Świętej Jadwigo Śląskiej. W tym stylu są też praskie hermy Św. Piotra i Św. Pawła, przedstawiające portretowo Bolesława IV Kędzierzawego i Mieszka III Starego, które do Pragi mogła przywieść Elżbieta, córka Przemysława II. Ponieważ Hradczan został zniszczony przez Brandenburczyków to Karol Luksemburski, który był władcą Europejskim, powinien się żenić i Koronować w pałacu Agnieszki czyli kopii paryskiego LUWRU w Strzegomiu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstancja_wodzis%C5%82 KORONA ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO

Uważam, że spekulacje na temat księżnej Konstancji Wodzisławskiej są bezprzedmiotowe ze względu na chronologię Henryka IV Probusa. Wychowywał się na czeskim dworze Przemysła I Ottokara, skąd w 1270 r, po śmierć stryja Władysława, regenta księstwa wrocławskiego, wrócił do Wrocławia. W r. 1271 Henryk poprowadził hufiec wrocławski na pomoc Czechom w wojnie alpejskiej, gdzie otrzymał Pas i Ostrogi – czyli że był Pełnoletni.

Wówczas zaręczył się z księżniczką opolską, która dostała w wianie Wodzisław Śl, o czym powiadomiono papieża Grzegorza X. Henryk musiał zaraz jechać z poselstwem czeskim do Heidelbergu, który od r. 1107 był Cesarską stolicą Niemiec, na czym postanowił zagrać zwycięski Przemysł II. Przysłał on pieniądze burgrabiemu, który pieczętował się PSEM, na odbudowę zamku, aby przez to wysunąć swą kandydaturę do Korony Cesarskiej. Burgrabia urządził turniej rycerski, który wygrał Henryk, stając się tym bohaterem LUDOWYM.

To zainteresowało książąt, którzy Zażywali Bezkrólewia, ale zaniepokoiło ich powstanie Związku Miast Nadreńskich – a gdy do Związku przystąpiła Szwajcaria to Burgrabia, korzystając z ludowej popularności Henryka, zwołał Pospolite Ruszenie a Henryk dzięki samobójczej szarży Winkelrieda, ROZGROMIŁ SZWAJCARÓW, co awansowało Burgrabiego na Palatyna.

Ponieważ Kodeks Heidelberski jest sygnowany Lwem Czeskim, Orłem Śląskim, Orłem Białym i Psem to znaczy, że powstał PRZED rokiem 1273. Burgrabia bowiem miast załatwiać Koronę cesarską dla Przemysła sam zechciał się Ukoronować, co dla książąt niemiłe nie było, gdyż woleli mieć nad sobą łapserdaka niż potężnego króla czeskiego. Insygnia koronacyjne były jednak we Włoszech więc Henryk IV załatwił Palatynowi KORONĘ z Poznania, i stąd Orzeł Biały. Gdy wieziono tą koronę z Poznania do Heidelbergu to margrabia brandenburski zabrał PUDŁO na Koronę, które jest Relikwiarzem Berlińskim.

W ten sposób doszło do Koronacji w ŁATANYM KUBRAKU za kontrybucję szwajcarską PRZECIW Związkowi Nadreńskemu. Gdy Habsburgowie rozgromili Czechów, zabierając im nie tylko Alpy Wschodnie, ale i Bohemię Naddunajską, to postanowili spacyfikować Nadrenię. Było jednak za późno i ponieśli klęskę, wobec czego Wilhelm Thal ogłosił Niepodległość Szwajcarii, ale został wygnany i uciekł do Żydów mediolańskich, którzy zmienili mu nazwisko na TELL.

Plany Henryka IV spaliły, gdyż w bitwie pod Stolcem k. Ząbkowic w 1276 r. dostał się do niewoli Bolesława Dzikiego z Legnicy, który uwolnił go przy mediacji książąt opolskich za Środę i Strzegom. To umożliwiło Niemcom zorganizowanie kolaboratury, która ujawniła się w bitwie pod Suchymi Krutami. Po wystąpieniu patrycjatu praskiego, który otworzył bramy Brandenburczykom, Henryk podjął walkę o Koronę polską, pamiątką czego jest korona SANDOMIERSKA.

Kodeks Heidelberski MANESSE Henryka IV Probusa jest WYRAŹNIE dziełem jego żony Konstancji, która była jego sekretarzem. Przedstawia NIE 170 Książąt Niemieckich, ale Henryka w różnych sytuacjach, malowanego przez Konstancję.

Anglicy wykazali, że Kodeks Manesse nie jest oryginałem, ale kopią z Zurychu z lat 1306-40. To PASUJE do mej metryki tego najwspanialszego niemieckiego średniowiecznego kodeksu iluminowanego jako dzieła Księżnej Wrocławskiej Konstancji Wodzisławickiej, późniejszej Królowej Polski. Prawdopodobnie po śmierci Króla Henryka III Prawego sprzedała ona swą włość Wodzisław Śląski i kupiła Lichtenstein na granicy Austrii ze Szwajcarią.

Być może nie musiała nawet Kupować, bo Rudolf Habsburg mógł go nadać Henrykowi IV Probusowi za Kontrybucję Szwajcarską i Ukoronowanie go Indyjską koroną Leszka III Wyścigowego, co byłoby zapłatą raczej skromną.

Tam Konstancja zleciła klasztorowi w Zurychu wykonanie kilku kopii Kodeksu ilustrującego niemiecką karierę Henryka IV Probusa, jak to przestawia ilustracja podpisana FAŁSZERSKO przez Niemców: Otto von Botenlauben, kuzyn św. Jadwigi Śląskiej i św. Elżbiety, „Codex Manesse”, wolne media, wikimedia.org// co mogło być w roku 1306. Z tych kilku kopii zachował się tylko egzemplarz haidelberski. Proponuję więc wykonanie kilku elektronicznch kopii tego egzemplarza Manesse z wykazaniem XIX-wiecznych fałszerstw, i dostarczenie kopii ich pierwotnym Adresatom, w tym Anglikom, którzy dokonali identyfikacji.

Brutalnie ocenzurowana w Rzymie Biblia Maciejowskiego jest ikonograficznie BEZCENNA a przedstawia wydarzenia z l. 1287-90.

Konstancja Wdzisławicka budzi Henryka IV Probusa i czyta mu Doniesienie o okupacji Mazowsza przez Pomorców. Zabitym Królem Mazowieckim był Ziemomysł Kujawski, namiestnik Mazowsza Lewobrzeżnego, zaś Ziemowit Dobrzyński namiestnik Mazowsza Prawobrzeżnego UCIEKŁ. Konstancja błaga Henryka aby Pomógł Mazowszu a gdy ten ociąga się to mówi, że miała SEN w którym Chrystus wysłał ją na Mazowsze więc Henryk Ogłasza Wyprawę.

Agresorami byliby Mściwoj II z Gdańska i Bogusław IV ze Szczecina, a o tym że byli wspierani przez Krzyżaków i Brandenburczyków świadczy Nocny Atak Pomorców z LATARNIAMI, gdy panikę opanował Henryk IV. Na zamku płockim Ślązacy zastają trupy po których łażą szczury a najeźdźcy porąbali złote posagi Lemum-Palelum: Filipa II i Aleksandra Wlk.

Na skutek tej klęski Bogusław IV musiał oddać Szczecin młodszemu bratu Ottonowi i wycofać się do Wołogoszczy, ale Mściwoj utrzymał się dzięki sojuszowi z Wielkopolską. Henryk IV udał się z Płocka do Gniezna, które zdobył przy pomocy KATAPULT, gdzie ukoronował się na Króla Polski, Henryka III PRAWEGO.

ZJEDNOCZENIE POLSKI ZA 37 TYSIĘCY DZIEWIC

Bitwa pod Sandomierzem w r. 1287 miała 2 fazy. W I. doszło do zagłady Szpicy tatarskiej, gdyż Polacy przewidzieli, Gdzie i Jak uderzy, co zostało opisane. Według Biblii Maciejewskiego to w II. fazie bitwy Henryk obserwował pole z wieży kościoła Świętego Jakuba będąc przygotowanym na ROZWÓJ wydarzeń.

Małopolanie i Węgrzy utworzyli front na południe od Świętego Jakuba a Tatarzy uderzyli z Rannym Słońcem. Na to stający Bliżej Małopolanie mieli Cofnąć się a Węgrzy Wytrzymać. To odsłoniło mosty, które w nocy utworzyła flotylla wiślana przez które uderzyła armia Henryka…

Wobec tego Henryk ZAKOPAŁ insygnia bitewne na południowy-zachód od kościoła Świętego Jakuba.

Po odejściu Węgrów doszło do rzeczy PLUGAWEJ, bo Henryk obległ i zdobył Kraków, oddając Leszka II Konstancji, która go WŁASNORĘCZNIE Oślepiła – za Konwencję z Tatarami. Leszek nosił fryzurę Niemiecką. Po bitwie pod Sandomierzem Henryk ZAKOPAŁ NA POLU BITWY swój Hełm, Koronę i Lancę, i kazał kobietom DEPTAĆ pojmanych Królów tatarskich. Został jednak otruty przez Niemców jako Fanatyczny Polak.

Szymon Kazimierski, BOSKIE I CESARSKIE – Ksiądz Marcin Baryczka, wikariusz katedry krakowskiej poniósł śmierć męczeńską, bo ośmielił się GROZIĆ królowi za niemoralne prowadzenie. Mówił królowi, że przeciw niemu jest już sporządzony dekret ekskomuniki za bezskuteczne Napomnienia. Dodatkowo oskarżył króla o bezprawne pobieranie danin ze wsi biskupich. Ksiądz Baryczka został za to wepchnięty pod lód; Tajne Historie Świata, 4/2013, s. 5-6

Pod ilustracją czytamy: „Prawdopodobnie prawdziwy wizerunek Kazimierza Wielkiego na zworniku sklepienia bazyliki w Wiślicy, ufundowanej przez Kazimierza.” Nie jest to BAZYLIKA tylko halowy kościół kolumnowy ze szkolnym Błędem, bo SYMETRYCZNY. Ów Błąd WYMUSIŁA fundatorka, która sportretowała się jako Becząca Baba zwana Madonną Łokietkową, która z Władysławem III nie miała nic wspólnego, gdyż kościół jest Pamiątką zamordowania Kazimierza II przez Lisów z Częstochowy a Kazimierz III na nim się tylko Podpisał. Kazimierz III Wielki kościołów NIE BUDOWAŁ i nie zezwalał na ich budowanie, ale dekastelizował i odnawiał stare.

Nie musimy szukać Podobieństwa tego króla na zwornikach, gdyż zachowały się jego 2 portrety Direra Dziada, w tym w Luwrze jako Karola Wielkiego, który jako Zbawca Francji wisiał w parlamencie paryskim. Twarz na tym zworniku jest całkowicie RÓŻNA od Uśmiechniętego Kazimierza na zworniku wawelskim, który jest Kazimierzem II, podobnym do Dumy Niemiec na hermie Karola Wlk, od której Czarnych Orłów ma pochodzić Niemiecki Jastrząb.

Ja odnosiłem tą Dumę Niemiec z perkatym nosem – Karol Wlk miał nos grecki przypłaszczony – do króla niemieckiego Karola Dolnolotaryńskiego, obalonego przez Ottona III i Bolesława Chrobrego atakiem z Gniezna-Szczecina, ale herma ta zdaje się być PÓŹNIEJSZĄ od hermy Św. Zygmunta w Płocku jako portretu Bolesława II. Czesi zestawili hermę płocką z sarkofagiem Św. Zygmunta w St. Maurice w zachodniej Szwajcarii jako złupionym przez Szwajcarów w Osieku sarkofagiem Bolesława II Śmiałego, gdyż podpisała się na nim synowa Bolesława II, księżna Wołoska Anastazja Bolesławowicowa – co kwalifikuje tą DUMĘ NIEMIEC na Kazimierza II a złotnika na WĘGRA.

SzK stawia pytanie, W JAKI SPOSÓB KAZIMIERZ III STAŁ SIĘ WIELKIM? Kazimierz III jednak wcale nie UCIEKŁ spod Płowiec tylko po I fazie bitwy, gdy wiadomo było, że Polacy jej NIE PRZEGRAJĄ, poprowadził hufiec halicki do Halicza, aby wymordować rycerzy halickich, którzy NIE STAWILI SIĘ. W r. 1341 była zaś bitwa pod Lublinem, w której zginął Chan tatarski a zbuntowany książę halicki Detko dostał się do niewoli. Kazimierz III został WIELKIM po bitwie pod Bełzem w r. 1362, po której anektował MOSKWĘ, czego pamiątką jest moskiewski KREML.

Zamordowanie księdza Baryczki była formą walki o Suwerenność w sojuszu z Luksemburgami i Andegawenami węgierskimi, którzy robili TO SAMO.

SZCZERBIEC był mieczem Bolesława I Kujawskiego, który zginął nad Mozgawą w r. 1195. Po śmierci Henryka III Prawego Kraków został zajęty przez Władysława III Łokietka, który dorobił Mieczowi Bolesława I LEGENDĘ.
 
 
« powrót|drukuj