Skip Navigation
 

Rok 966. Mieszko I

Palatium, Posejdonium, Dobrawium

Mieszko I przed śmiercią

33. DRUGI LONDYN NAD ODRĄ

Mieszko I

Gerard Labuda, MIESZKO I, Wrocław-Warszawa-Kraków Ossolineum 2002, 288 ss

GL zamieszcza rotundę na Ostrowie Lednickim, w dość dobrej rekonstrukcji choć z BEZ wieży obserwacyjnej, która była ważna, gdyż rotundy z palatiami były wartowniami i FORTECZNYMI sypialniami w warunkach wojny partyzanckiej. Na planach Gniezna mamy katedrę OBECNĄ, którą zbudował Bolesław Chrobry w l. 992-95. Ponieważ kaplica Mariacka na Ostrowie poznańskim jest mauzoleum Dobrawy Czeskiej więc odkryte pod nią palatium (wartownia i forteczna sypialnia) musiała być zbudowana dużo wcześniej, gdyż między Palatium a obecnym Mauzoleum jest kaplica romańska. Ja uznałem Wartownię za dzieło Pana z Wrocławia, który zbudował I katedrę poznańską; kaplicę romańską za grobowiec PANA OCEANÓW Posejdona a obecną kaplicę jako mauzoleum Dobrawy.

Wnioskowano, że kamieniem węgielnym Polski Piastowskiej było intronizowanie przez Wielką Morawę Piastów, jako Wojewodów Poznańskich. Polska historiografia przedjezuicka mówi, że Ziemowita mianował Wojewodą Polskim Popiel Myszowaty. W związku z filmem Stara Baśń wyjaśniłem, że w r. 882 Popiel – wobec zbliżania się do Płocka Wielkomorawian i Niemców – kazał synowi Sobiesławowi przewieźć skarby wandalskie z Płocka na zamek gocki na Cytadeli Napoleona w Gdańsku, a ten wziął ze sobą kolesia Ziemowita Wojewodę, którą to nominację zatwierdził cesarz Karol III Gruby.

Za czasów Chruszczowa łączono początki Polski z cmentarzem bitewnym w Lutomiersku k. Łodzi, datowanym na ok. 900 r. ne. Jest to cmentarz PIECZYNGÓW; grób wodza jest ruski a niektóre elementy oporządzenia pochodzą z Kazachstanu i południowej Syberii. To była rekonkwistą Prawdziców – przy pomocy tureckiej jazdy pancernej i monety arabskiej z Samarkandy, co przedstawia komiksowo czara włocławska.

GL datuje zajęcie przez Piastów Krakowa na r. 999 – co jest dawno zdezawuowaną bzdurą. Pochodzi to z praskiego zapisu o wycięciu przez Leszka załogi czeskiej na Wawelu w r. 899, co "poprawiano błazeńsko" na ROK 999, ale w świetle rekonkwisty Prawdziców jest to rok 899, gdyż po rozgromieniu przez Prawdziców Wielkiej Morawy w r. 896 Czesi zajęli Wrocław i Kraków, wobec czego, zaraz po rzeczonej intronizacji Leszek uderzył na Kraków a Prawdzice na Wrocław, co było wstępem do najazdu na Rzeszę Karolińską. W Dokumencie praskim jest zagadkowy Kraj UAG, która można kojarzyć z pUŁAWAMI.

Piastowie byli WOJEWODAMI, gdyż nie mieli sejmu, który był w Kursku. Województwo to rozciągało się od Odry ze Szczecinem do Wisły i od Noteci do Karpat. Po klęsce Prawdziców nad Regnicą w r. 955 Piastowie ze Szczecina ogłosili protektorat nad Połabiem. Województwo przekształciło się w despotię, gdyż Piastowie sejmu nie powołali, czyli że była to monarchia wojskowa. Ponieważ Poznań na stolicę się nie nadawał, gdyż mógł być zatopiony tamą poniżej, to GNIEZNEM był Szczecin.

Historycy poznańscy kontrując mnie twierdzili, że WYPRAWY GERONA NA POZNAŃ NIE BYŁO, wobec czego nekrolog Gerona mówi o wyprawie Wichmana na SZCZECIN. Wichman był podkomendnym Gerona – wobec czego uznanie się przez Czcibora trybutariuszem cesarza DO WARTY trzeba łączyć z akcją Wichmana - co historycy poznańscy wyartykułowali, ale GL to umniejsza.

GL rozważa KOMU WIERZYĆ?: Widukindowi czy Thitmarowi? Obaj jednak piszą o tym samym, tylko z dwóch punktów widzenia. Thitmar eksponuje Gerona a Widukind Wichmana. Geron rozgrywał sprawę politycznie a Wichman militarnie, więc gdy Czcibor po klęsce z Wichmanem wycofał się do Chojny to skapitulował przed Geronem, uznając się trybutariuszem cesarskim „do Warty” czyli Poznania – co Niemcy NAMALOWALI do Gdańska i Częstochowy. Kariera Gerona i Wichmana była skutkiem bitwy nad Regnicą koło Schwerinu, którą wygrał Geron, obiecując Ranom Bornholm. To obietnica umożliwiła Geronowi i Wichmanowi zorganizowanie wyprawy słowiańskiej na Bornholm, gdzie rozgromiono Haralda Sinozębego, który uznał się trybutariuszem Ottona, a po zdobyciu przez tą flotę Szczecina musiał to zrobić też Czcibor.

Junior Mieszko był z jazdą polską na wojnie Prawdziców o Zjednoczenie Chin, wracając z której zaatakował Chazarów Od Tyłu, co zadecydowało o podboju Arabskiej Chazarii przez Czechów, którzy oddali zdobycz Prawdzicom zadawalając się Złotem Chazarów. Mieszko dopomógł też Bolesławowi Srogiemu walnie do zdobycia Konstantynopola, wobec czego ten kazał Dobrawie odstawić od łoża księcia niemieckiego i przyjąć doń Mieszka, co było KATOLICKIM CHRZTEM POLSKI, bo Mieszko podążył Na Szczecin, aby pod Lipianami zabić Wichmana.

Najazd Hodona w r. 972 powinien iść na Szczecin, toteż bitwa pod Cedynią powinna mieć miejsce koło Odrzycka. Jeśli jednak Hodon chciał powtórzyć tryk Wichmana z Wolinianami to powinien przekroczyć Odrę w Cedyni. CEDYNIA była faktycznie początkiem wojny połabskiej, która trwała aż do upadku Marchii Północnej w r. 983. Epizodem jej był najazd Mieszka na Saksonię w r. 979, w trakcie czego uprowadzono Odę.

Mapa GEOGRAFIA POLITYCZNA DAGOME IUDEX na str. 179 jest ANTYPOLSKA. Mieszko nigdy nie nazwałby się IUDEX, gdyż było to degradacją. Chrzcił się jako KRÓL WANDALÓW więc nie mógł być Wicehrabią. W Europie Środkowej handlem arabskim kierowali Prawdzice z Płocka, który zdobył Bolesław Chrobry jako książę krakowski w r. 988 – i to on pierwszy wybił monetę polską z napisem CYRYLICKIM.

Dagome iudex jest dokumentem UŚMIERCENIA MIESZKA PRZEZ ODĘ. Najpierw spowodowała ona anektowanie przez Mieszka Darłowa i budowę Sianowa, w trakcie czego Mieszko umarł. Ta zataiła śmierć i wysłała do Rzymu Dagome iudex, jako akt poddaństwa PAŃSTWA SZCZECIŃSKIEGO NAD DŁUGIM MORZEM papieżowi. Tym spowodowała ewakuację skarbca z Cytadeli poznańskiej do Szczecina-Gniezna czyli STOLICY, ale w Noteci-Santoku flotylli kazano płynąć do Nowego Szczecina czyli Szczecinka-Wieluńca, który był na kanale Piła-Kołobrzeg. W ten sposób Oda zawładnęła skarbcem Piastów a Chrobry nie mógł atakować Szczecina, gdyż skarbiec mógł być wywieziony do Strzałowa-Stralsundu.

Cesarzowa Teofano dopisała na greckiej wersji Dagome Iudex: BARDZO DUMNA PANNA. POGARDZAŁA KRÓLEM.

Philip Earl Steele, NAWRÓCENIE I CHRZEST MIESZKA I, FRONDA PL. sp. z o.o. Warszawa 2005

Mamy polskiego Indiana Jonesa, który po rewolucji solidarnościowej do Polski przyjechać musiał, żeby wyjaśnić światowy fenomen rotundy i palatium w Lednicy. Obiekt ten miał bowiem tynk obustronny barwiony lazurytem z Afganistanu, który był dużo droższy od złota, tak że stosowano go tylko w biżuterii i malarstwie artystycznym.

Potrzebne było wytłumaczenie tego NIEWYOBRAŻALNEGO bogactwa, co załatwiono tezą, że Piastowie ukradli skarbiec awarski Karolowi Wielkiemu. Ja to oprotestowałem, jako tezę ryzykowną, bo AWAROWIE BYLI CHAZARAMI a Złota Chazarów szukał Józef Stalin nawet w bankach szwajcarskich jako antyfaszystowski protektor Szwajcarii. Stalinowska komisja historyczna oszacowała tego Złota Chazarów na 35 tys ton, co, jak piszę w książce Incydentu nie było (Gdańsk 2001) jest oszustwem, wobec czego TŁUMACZENIE, że Piastowie ukradli ten Skarb upadło.

Nie wiem ile ten polski Jones przywiózł pieniędzy, ale w Palestynie było takich Jonesów kilku, a ten o którym czytałem to strawił miliony ojca za grunt podmiejski na poszukiwaniu Skarbu Świątyni jerozolimskiej; ośmieszył się i postarzał. Gdyby pogadał ze mną 40 lat temu to bym mu wytłumaczył, że skarb świątyni jerozolimskiej Odzyskali Asyryjczycy. Palatium lednickie budował Erychtonos przeciw Chęsie, który uciekł do Poznania.

Akwitański Święty Fides to złotnicza statuetka baptysteryjna Mieszka I. Ma on taki nos jak Tronujący na Kodeksie Uty (1020-25). Juta była jednak hożą dziewoją z ludu, która korony nosić nie mogła, toteż Koroniastą jest Regelindą z Poznania, którą Juta „zastąpiła” w 1042 r., czyli 20 lat po napisaniu Kodeksu. Regelinda wyniosła się na polską stronę Naumburga pozbawiając Ekkeharda polskiej asekuracji, który w ten sposób utracił Księstwo, Złoto Chazarów i Srebro Cześcibora.

Mieszko został pochowany w Szczecinie a Dobrawa w Mauzoleum Mariackim na zamku biskupim w Poznaniu. Było to palatium Pana z Wrocławia, przebudowane na mauzoleum Pana Oceanów Posejdona, którego postument na sarkofag jest widoczny u dołu, na czym pobudowała się Dobrawa.
 
 
« powrót|drukuj