Skip Navigation
 

Rok 966. Mieszko I

Palatium, Posejdonium, Dobrawium

Mieszko I przed śmiercią

33. DRUGI LONDYN NAD ODRĄ

Mieszko I

Gerard Labuda, MIESZKO I, Wrocław-Warszawa-Kraków Ossolineum 2002, 288 ss

GL zamieszcza rotundę na Ostrowie Lednickim, w dość dobrej rekonstrukcji choć z BEZ wieży obserwacyjnej, która była ważna, gdyż rotundy z palatiami były wartowniami i FORTECZNYMI sypialniami w warunkach wojny partyzanckiej. Na planach Gniezna mamy katedrę OBECNĄ, którą zbudował Bolesław Chrobry w l. 992-95. Ponieważ kaplica Mariacka na Ostrowie poznańskim jest mauzoleum Dobrawy Czeskiej więc odkryte pod nią palatium (wartownia i forteczna sypialnia) musiała być zbudowana dużo wcześniej, gdyż między Palatium a obecnym Mauzoleum jest kaplica romańska. Ja uznałem Wartownię za dzieło Pana z Wrocławia, który zbudował I katedrę poznańską; kaplicę romańską za grobowiec PANA OCEANÓW Posejdona a obecną kaplicę jako mauzoleum Dobrawy.

Wnioskowano, że kamieniem węgielnym Polski Piastowskiej było intronizowanie przez Wielką Morawę Piastów, jako Wojewodów Poznańskich. Polska historiografia przedjezuicka mówi, że Ziemowita mianował Wojewodą Polskim Popiel Myszowaty. W związku z filmem Stara Baśń wyjaśniłem, że w r. 882 Popiel – wobec zbliżania się do Płocka Wielkomorawian i Niemców – kazał synowi Sobiesławowi przewieźć skarby wandalskie z Płocka na zamek gocki na Cytadeli Napoleona w Gdańsku, a ten wziął ze sobą kolesia Ziemowita Wojewodę, którą to nominację zatwierdził cesarz Karol III Gruby.

Za czasów Chruszczowa łączono początki Polski z cmentarzem bitewnym w Lutomiersku k. Łodzi, datowanym na ok. 900 r. ne. Jest to cmentarz PIECZYNGÓW; grób wodza jest ruski a niektóre elementy oporządzenia pochodzą z Kazachstanu i południowej Syberii. Była to rekonkwistą Prawdziców – przy pomocy tureckiej jazdy pancernej i monety arabskiej z Samarkandy, co przedstawia komiksowo czara włocławska.

GL datuje zajęcie przez Piastów Krakowa na r. 999 – co jest dawno zdezawuowaną bzdurą. Pochodzi to z praskiego zapisu o wycięciu przez Leszka załogi czeskiej na Wawelu w r. 899, co "poprawiano" na ROK 999, ale w świetle rekonkwisty Prawdziców jest to informacja rzeczowa, gdyż po rozgromieniu przez Prawdziców Wielkiej Morawy w r. 896 Czesi zajęli Wrocław i Kraków, wobec czego, zaraz po rzeczonej intronizacji Leszek uderzył na Kraków a Prawdzice na Wrocław, co było wstępem do najazdu na Rzeszę Karolińską. W Dokumencie praskim jest zagadkowy Kraj UAG, która można kojarzyć z pUŁAWAMI.

Piastowie byli WOJEWODAMI, gdyż nie mieli sejmu, który był w Kursku. Województwo to rozciągało się od Odry ze Szczecinem do Wisły i od Noteci do Karpat. Po klęsce Prawdziców nad Regnicą w r. 955 Piastowie podjęli przebudowę Szczecina jako Drugiego Londynu oraz ogłosili protektorat nad Połabiem. Województwo przekształciło się w despotię, gdyż Piastowie sejmu nie powołali, czyli że była to monarchia wojskowa. Ponieważ Poznań na stolicę się nie nadawał, gdyż mógł być zatopiony tamą poniżej, więc GNIEZNEM winien być Szczecin.

Historycy poznańscy kontrując mnie twierdzili, że WYPRAWY MARGRABIEGO GERONA NA POZNAŃ NIE BYŁO, wobec czego nekrolog Gerona mówi o wyprawie Wichmana na SZCZECIN. Wichman był podkomendnym Gerona – wobec czego uznanie się przez Mieszka I trybutariuszem cesarza DO WARTY trzeba łączyć z akcją Wichmana - co historycy poznańscy wyartykułowali, ale GL to umniejsza.

GL rozważa KOMU WIERZYĆ?: Widukindowi czy Thitmarowi? Obaj jednak piszą o tym samym, tylko z dwóch punktów widzenia. Thitmar eksponuje Gerona a Widukind Wichmana. Geron rozgrywał sprawę politycznie a Wichman militarnie, więc gdy Mieszko po klęsce z Wichmanem wycofał się do Chojny to skapitulował przed Geronem, uznając się trybutariuszem cesarskim „do Warty” czyli Poznania – co Niemcy namalowali jednak do Gdańska i Częstochowy. Kariera Gerona i Wichmana była skutkiem bitwy nad Regnicą koło Schwerinu, którą wygrał Geron, obiecując Ranom Bornholm. To obietnica umożliwiła Geronowi i Wichmanowi zorganizowanie wyprawy słowiańskiej na Bornholm, gdzie rozgromienono Haralda Sinozębego, który uznał się trybutariuszem Ottona, a po zdobuciu przez tążesz flotę Szczecina musial to zrobić też Mieszko.

Mieszko uznał za głównego wroga Gerona i wyeliminował go aliansem z Czechami. Nie wierzę żeby po rozgromieniu Wichmana Mieszko mógł dokonać pacyfikacji Wolina, co nie udało się nawet Krzywoustemu, wobec czego po powrocie do Szczecina, Mieszko musiał zawrzeć kompromis, który mógł polegać na rezygnacji z budowy Drugiego Londynu za kontrybucję i budowę przez Mieszka Nowogardu. Chodzi tu nie o Woliń Biskupi, ale 20 razy większą Winetę na urwiskach klifowych Wolina.

Najazd Hodona w r. 972 powinien iść na Szczecin, toteż bitwa pod Cedynią powinna mieć miejsce koło Odrzycka. Jeśli jednak Hodon chciał powtórzyć tryk Wichmana z Wolinianami to powinien przekroczyć Odrę w Cedyni. CEDYNIA była faktycznie początkiem wojny połabskiej, która trwała aż do upadku Marchii Północnej w r. 983. Epizodem jej był najazd Mieszka na Saksonię w r. 979, w trakcie czego uprowadzono Odę.

Mapa GEOGRAFIA POLITYCZNA DAGOME IUDEX na str. 179 jest ANTYPOLSKA. Mieszko nigdy nie nazwałby się IUDEX, gdyż byłoby to dla niego degradacją. Chrzcił się jako KRÓL WANDALÓW więc nie mógł być Wicehrabią. W Europie Środkowej handlem arabskim kierowali Prawdzice z Płocka, który zdobył Bolesław Chrobry jako książę krakowski w r. 988 – i on pierwszy wybił monetę polską z napisem CYRYLICKIM.

Dagome iudex jest dokumentem UŚMIERCENIA MIESZKA PRZEZ ODĘ. Najpierw spowodowała ona anektowanie przez Mieszka Darłowa i budowę Sianowa, w trakcie czego Mieszko umarł. Ta zataiła śmierć i wysłała do Rzymu Dagome iudex, jako akt poddaństwa PAŃSTWA SZCZECIŃSKIEGO NAD DŁUGIM MORZEM papieżowi. Tym spowodowała ewakuację skarbca z Cytadeli poznańskiej do Szczecina-Gniezna czyli STOLICY, ale w Noteci-Santoku flotylli kazano płynąć do Nowego Szczecina czyli Szczecinka-Wieluńca, który był na kanale Piła-Kołobrzeg. W ten sposób Oda zawładnęła skarbcem Piastów a Chrobry nie mógł atakować Szczecina, gdyż skarbiec mógł być wywieziony do Strzałowa-Stralsundu.

Oda wstrzymała budowę Sianowa na rzecz Koszalina oraz podjęła budowę kilku far BAZYLIKOWYCH, a potem gotyckich kościołów w Stralsundzie. Mieszko został pochowany w szczecińskim kościele Przy Moście, do którego Oda dobudowała prezbiterialne mauzoleum.
 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj