Skip Navigation
 

Rok 966. Mieszko I

Palatium, Posejdonium, Dobrawium

Mieszko I przed śmiercią

33. DRUGI LONDYN NAD ODRĄ

Mieszko I

Gerard Labuda, MIESZKO I, Wrocław-Warszawa-Kraków Ossolineum 2002, 288 ss

Gerard Labuda zamieszcza palatium na Ostrowie Lednickim, w dość dobrej rekonstrukcji choć z BEZ wieży obserwacyjnej, która była ważna, gdyż palatia były Wartowniami z FORTECZNYMI sypialniami w warunkach wojny partyzanckiej. Na planach Gniezna mamy katedrę OBECNĄ, którą zbudował Bolesław Chrobry w l. 992-95. Kaplica Mariacka na Ostrowie poznańskim jest mauzoleum Dobrawy Czeskiej, pod którą odkryto Kaplicę Grobową POSEJDONA a poniżej palatium Pana z Wrocławia, barwione TEŻ lazurytem z Afganistanu 10-krotnie droższym od złota.

Wnioskowano, że kamieniem węgielnym Polski Piastowskiej było intronizowanie przez Wielką Morawę Piastów, jako Wojewodów Poznańskich. Polska historiografia przedjezuicka mówi jednak, że Ziemowita mianował Wojewodą Polskim Popiel Myszowaty. W związku z filmem Stara Baśń wyjaśniłem, że w r. 882 Popiel – wobec zbliżania się do Płocka Wielkomorawian i Niemców – kazał synowi Sobiesławowi przewieźć skarby wandalskie z Płocka na zamek gocki na Cytadeli Napoleona w Gdańsku, a ten wziął ze sobą kolesia Ziemowita Wojewodę, którego po zdobyciu Płocka intronizował cesarz Karol III Gruby.

Za czasów Chruszczowa łączono początki Polski z cmentarzem bitewnym w Lutomiersku k. Łodzi, datowanym na rok ok. 900. Jest to cmentarz PIECZYNGÓW; grób wodza jest ruski a niektóre elementy oporządzenia pochodzą aż z Kazachstanu i południowej Syberii. To była rekonkwista Prawdziców – przy pomocy tureckiej jazdy pancernej i monety arabskiej z Samarkandy – co przedstawia komiksowo czara włocławska.

GL datuje zajęcie przez Piastów Krakowa na r. 999 – co dawno zanegowano. Pochodzi to z praskiego zapisu o wycięciu przez Leszka załogi czeskiej na Wawelu w r. 899, co" poprawiano błazeńsko” na ROK 999, ale w świetle rekonkwisty Prawdziców to jest rok 899, gdyż po rozgromieniu przez Prawdziców Wielkiej Morawy w r. 896 Czesi zajęli Wrocław i Kraków, wobec czego, zaraz po rzeczonej intronizacji Leszek uderzył na Kraków a Prawdzice na Wrocław, co było wstępem do najazdu na Rzeszę Karolińską. W Dokumencie praskim jest zagadkowy Kraj UAG, która można kojarzyć z pUŁAWAMI.

Piastowie byli WOJEWODAMI, gdyż nie mieli Sejmu, który był w Kursku. Województwo to rozciągało się od Odry ze Szczecinem do Wisły i od Noteci do Karpat. Po klęsce Prawdziców nad Regnicą w r. 955 Piastowie ze Szczecina ogłosili protektorat nad Połabiem. Województwo przekształciło się w despotię, bo Piastowie sejmu nie powołali, czyli że była to monarchia wojskowa. Ponieważ Poznań na stolicę się nie nadawał, gdyż mógł być zatopiony tamą poniżej, to GNIEZNEM był Szczecin.

Po bitwie nad Regnicą protektorem Połabia ogłosił się Świętosław – znany historycznie tylko z kopulowania Olgi Okrutnicy w Kijowie, gdy Igor oblegał Konstantynopol. Geron wypełnił obietnicę dania Słowianom Bornholmu poprzez Wichmana, który miał usunąć flotę kordoweńską z Morza Śródziemnego flotami słowiańskimi. Wichman, który zaczynał karierę jako jarl Bractwa Śmiałych Żeglarzy na Wolinie, należącym do Polski na prawach republiki kupieckiej, na czele flot wolińskiej i połabskich rozgromił flotę duńską na Bornholmie – wobec czego król duński Harald uznał się trybutariuszem Cesarza – a potem tymi flotami Wichman zaatakować Szczecin, co było właśnie owym ZDOBYCIEM przez Gerona Stolicy Polski.

Świętosław zginął a jego następca Czcibor-Ścibior uznał się trybutariuszem Cesarza DO RZEKI WARTY, co kartografia Włoska przedstawia jako Wschodnią Granicę Niemiec na Wiśle-Warcie-Przemszy-Wiśle-Morawie i Dunaju. Na wschód o tej linii była SARMACJA. Dla Rzymu była to granicą między żydokratycznym kodeksem katolickim Świętego Jakuba a sarmackim kodeksem Świętego Mikołaja.

Ponieważ Cesarz powołał MARCHIĘ BILUNGA dla Wichmana to Bolesław Srogi po zdobyciu Konstantynopola kazał Dobrawie odstawić od Łoża księcia niemieckiego i przyjąć doń Mieszka, a ponieważ Mieszko wystąpił ZBROJNIE przeciw Wichmanowi to Bolesław NIE UZNAŁ Marchii Bilunga. Wichman został pobity pod Lipinami i zabity w Stargardzie.

Cesarz zarządził więc wyprawę cesarską na Polskę, co nazywa się Bitwą pod Cedynią w r. 972. Dane Galla o 4 polskich hufcach pochodzą z raportu z tej bitwy. Brakuje hufca V Kaliskiego, pilnującego drogi z Wrocławia na Poznań.

W r. 979 Mieszko „rozpędził” Cesarską koncentrację na Polskę i uprowadził z klasztoru saskiego mniszkę Odę, która zstąpiła Dobrawę, a w r. 983 wypędził Niemców za ŁABĘ.

SIWKA – I żona Bolesława Chrobrego – jest oficjalnie Węgierką, ale w Sadze o Horwatach jest córką chana Humli. Armia HUŃSKA czyli Turków Seldzuków najechała w r. 986 Podole siłą 343.200 wojowników. Została jednak pobita na Przełęczach Karpackich przez Węgrów i Polaków. Podjęto Rokowania i zawarto Pokój, na mocy którego Heidrek-Chrobry ożenił się z córką Humlego Siwką a armia huńska wycofała się do IRANU.

Podczas bitwy na Przełęczach Karpackich Czesi z Wieletami zaatakowali napadli na Słupię (Frankfurt nad Odrą). Wobec tego Chrobry po bitwie Na Przełęczach prawie bez walki zajął Opole, Ołomuniec, Wrocław, Gubin, Miśnię i Krusz czyli Freiberg w Rudawach. Potem zaś popłynął flotyllą w dół Wisły i obległ jakiegoś Prawdzica w Płocku a po zdobyciu go anektował Kociewie z Gdańskiem.

Wobec tego Oda zamordowała Mieszka i wysłała adres hołdowniczy do Rzymu zwany Dagome iudex. Cesarzowa Teofano dopisała na greckiej wersji Dagome Iudex: BARDZO DUMNA PANNA. POGARDZAŁA KRÓLEM.

Philip Earl Steele, NAWRÓCENIE I CHRZEST MIESZKA I, FRONDA PL. sp. z o.o. Warszawa 2005

Mamy polskiego Indiana Jonesa, który po rewolucji solidarnościowej do Polski przyjechać musiał, żeby wyjaśnić światowy fenomen palatium w Lednicy. Obiekt ten miał bowiem tynk barwiony lazurytem z Afganistanu, który był dużo droższy od złota, tak że stosowano go tylko w biżuterii i malarstwie artystycznym.

Potrzebne było tłumaczenie tego NIEWYOBRAŻALNEGO bogactwa, co załatwiono tezą, że Piastowie UKRADLI skarbiec awarski Karolowi Wielkiemu, co ja oprotestowałem, bo AWAROWIE BYLI CHAZARAMI a Złota Chazarów szukał Józef Stalin nawet w bankach szwajcarskich jako antyfaszystowski protektor Szwajcarii. Stalinowska komisja historyczna szacowała to Złota Chazarów na 35 tys ton, co, jak piszę w książce Incydentu nie było (Gdańsk 2001) jest oszustwem, wobec czego TŁUMACZENIE Bogactwa Piastów ZŁODZIEJSTWEM upadło.

Nie wiem ile ten polski JONES przywiózł pieniędzy, ale w Palestynie było takich Jonesów kilku, a ten o którym czytałem to strawił miliony ojca za grunt podmiejski na poszukiwaniu Skarbu Świątyni; ośmieszył się i postarzał. Gdyby 40 lat temu pogadał ze mną to byśmy mu wytłumaczył, że Skarb Świątyni ODZYSKALI Asyryjczycy. Palatium lednickie zbudował zaś Erychtonos przeciw Chęsie, który uciekł do Poznania.

Akwitański Święty Fidelis to złotnicza statuetka baptysteryjna Mieszka I. Ma on taki nos jak Tronujący na Kodeksie Uty (1020-25). Juta była jednak hożą dziewoją z ludu, która korony nosić nie mogła, toteż Koroniasta jest Regelindą z Poznania, którą Juta „zastąpiła” w 1042 r., czyli 20 lat po napisaniu Kodeksu. Regelinda wyniosła się do Naumburga po polskiej stronie Solawy, gdzie jest JEJ katedra, pozbawiając Ekkeharda polskiej asekuracji, który w ten sposób stracił Księstwo, Złoto Chazarów i Srebro Cześcibora.

Mieszko został pochowany w Szczecinie a Dobrawa w Mauzoleum Mariackim na zamku biskupim w Poznaniu.
 
 
« powrót|drukuj