Skip Navigation
 

38. POD CZARNYM KRZYŻEM

Uniwersytet Jagielloński

Janusz A. Majcherek, KU CZYJEJ WIĘKSZEJ CHWALE – Skracanie dziejów najstarszego polskiego uniwersytetu musi się wydać dziwne; Rzeczpospolita, 7-8 X 2000; s. A7

Po puczu Janajewa ogłoszono, że w Niemczech i Rosji dokonano ANTYPOLSKIEGO OCENZUROWANIA ARCHIWÓW. Z uzasadnienia zdaje się wynikać, że Niemcy dostarczyli Rosjanom komputery NIWELUJĄCE NIEKONSEKWENCJE. Do takich wniosków doszli polscy archiwiści porównując nowe wydruki z danymi enerdowskimi. Już wcześniej Generał Gribow powiedział w Legnicy, że NIKOMU NIE POTRZEBNY JEST TYSIĄCKILOMETROWY PAS ZIEMI NICZYJEJ między Berlinem a Smoleńskiem, co jest retoryką hitlerowską.

Obchody 600-LECIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃŃSKIEGO w r. 2001 są właśnie NOWĄ REDAKCJĄ HISTORII POLSKI – bo jak się wyraził jeden z wybitnych historyków polskich, choć do autorstwa tej sentencji pretenduje kilku, to obecne podręczniki historii Polski wyglądają tak, jakby były pisane w stolicach państw zaborczych.

Długosz pisze, że budynki uniwersyteckie Na Kazimierzu budował król Kazimierz III, a kronika Schedla podaje, że ruiny uniwersytetu krakowskiego SPRZEDANO ŻYDOM. Kościoły na Kazimierzu krakowskim nie mają jednak nic wspólnego z architekturą Kazimierza Wlk, gdyż jest to architektura Bolesława II – czyli że dzielnica uniwersytecka została wybudowana przez Stanisława Szczepanowskiego w czasie aleksandretty Bolesława Śmiałego w l. 1061-68, prawdopodobnie z łupów bizantyjskich. Dzielnica ta ma 2 kościoły; św. Katarzyny i św. Wawrzyńca – dla Katolików i Słowian.

W czasie najazdu Wielkiej Ordy w r. 1362 mieszczanie krakowscy dokonali pogromu uniwersytetu a Kazimierz spalili, wobec czego król oddał żakom Wawel i przeniósł się na Bielany. Po śmierci króla żaków z Wawelu wygnano a uniwersytet – mimo katolizacji – nie mógł odzyskać dzielnicy uniwersyteckiej z powodu protestów mieszczan, tak że ruiny Kazimierza straszyły do r. 1490, kiedy król prawem kaduka sprzedał je Żydom – czyli że Dzielnica Żydowska Na Kazimierzu nie powstała wcale za Kazimierza III tylko w r. 1490.

Obchody 600-LECIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W ROKU 2001 mają sens nomenklaturalny i EUROPEJSKI, ale uniwersytet krakowski miał 3 etapy: szczodrowski 1077-1362, kazimierzowski do r. 1370, kiedy żaków z Wawelu wygnano, i JAGIELOŃSKI, który ufundowała Królowa Jadwiga. Potem jezuici robili wszystko, aby PRZEDWYZNANIOWĄ uczelnię wymazać, co teraz robi Berliński Komitet Redakcji i Cenzury Mediów Polskich.

Spker siedzi na worku wełny a Rita Suessmuth na Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej, o co oskarżałem Schalk-Golodkowskiego, specjalistę Stasi od tajnych kont szwajcarskich, który schował sobie jeszcze w piwnicy na czarną godzinę 21 czy 23 tony złota.
 
 
« powrót|drukuj