Skip Navigation
 

38. POD CZARNYM KRZYŻEM

Grunwald wg Bismarcka

Jan Waszkiewicz, CZY POLSKA MOŻE POWRÓCIĆ DO EUROPY; SUMIENIE: Literatura-Folozofia-Eseje, t. 8 (10) 1991, s. 100-103

Wielu Polaków zostało zbulwersowanych interpretacją przez Profesora Waszkiewicza, wrocławskiego MATEMATYKA, bitwy pod Grunwaldem, jako tryumfu polskiego barbarzyństwa nad EUROPEJSKIM ZAKONEM Najświętszej Marii Panny, jaki to pseudonim nosił Zakon Niemiecki. Profesor matematyki przytacza dane pochodzące z propagandy Zakonu Niemieckiego za ogłoszeniem przeciw Polsce KRUCJATY – która to krucjata stłumiła w r. 1420 polskie powstanie husyckie we Wrocławiu, czego pamiątką są bazaltowe kule armatnie w murach kościoła św. Maurycego.

Dzięki informacji, że Jaśko Złodziej zabił Wielkiego Mistrza, co spowodowało przerażenie w szeregach krzyżackich, wiemy że Polacy użyli pod Grunwaldem falangi chłopskiej, która stawiła czoła prowadzonym przez Wielkiego Mistrza rycerzom zachodnioeuropejskim na prawym skrzydle, skąd Krzyżacy pogonili Litwinów.

Opisywany zagadkowy incydent z bezpośrednim zagrożeniem króla przez ów korpus zachodnioeuropejski byłby rozpoznawczym wyjściem przed front. Wobec ucieczki polskiego skrzydła wschodniego i cofania się polskiego skrzydła lewego Krzyżacy postanowili użyć korpusu zachodnioeuropejskiego do obejścia jeziora od wschodu i zaatakowania Polaków od tyłu wraz z armią powracającą z pogoni za Litwinami – ale na to czekał Jagiełło z FALANGĄ. Wielki Mistrz prowadził Europejczyków osobiście, toteż był na linii walki. Jaśko zatknął na kopię majestatyczny płaszcz Mistrza, dosiadł konia i przejechał z tym przed frantem, co wywołało PRZERAŻENIE.

Chodzi o Wielkiego Mistrza, który dla Krzyżaków Rzeszy był jeszcze Wielkim Komturem, a ponieważ Jaśko miał z nim NA PIEŃKU więc powinien odgrażać się. Wobec tego powinien podjechać do niego król i zapytać: „Jaśku, czy to ty chcesz zabić Wielkiego Mistrza?” a gdy ten niepewnie przytaknął to dodał: „Idzie pod tą białą chorągwią. Jesteś luzakiem i masz kilku do wsparcia. Weź moją sulicę, bo będzie ci bardziej przydatna. Jak go zabijesz to nałóż płaszcz na kopię, dosiądź konia i przejedź przed frontem”. Gdy korpus zachodnioeuropejski natknął się na ukrytą polska falangę to na Wielkiego Mistrza wyskoczyła drużyna Jaśka, który trafił Wielkiego Mistrza w zęby.

Profesor Matematyki myli się, że Krzyżacy reprezentowali Europę, gdyż był to czystej wody bizantynizm, przy którym europejczykami byli Turcy. Bizantynizm to protektorat cesarza nad synodem, o co Krzyżakom chodziło, gdyż przyjęli oni w lenno Litwę i Ruś nie od papieża a CESARZA – wobec czego byli heretykami.

Ponieważ wyróżnionym na polu bitwy przysługuje prawo zmiany nazwiska więc Jaśko otrzymał nazwisko bardziej godne, ROHOZIŃSKI od rohatyny-sulicy. Pod Grunwaldem podstępcami byli nie Polacy a Krzyżacy, gdyż dla umożliwienia Polakom uformowania frontu bitewnego wycofali się za zamaskowane wilcze doły, wobec czego Jagiełło rzucił do ataku lekką jazdę litewską, ŻEBY UCIEKŁA – co umożliwiło Krzyżakom zaatakowanie Polaków "od tyłu" – na to czekał Jagiełło z falangą chłopską.

Wg danych zachodnioeuropejskich Polacy zmobilizowali w Wielkiej Wojnie milion sto tysięcy wojowników a Krzyżacy WIĘCEJ. Uratowali nas Turcy szachując Węgry, co zniweczyło węgierski atak na Kraków – wobec czego Czesi nie ruszyli na Poznań a Brandenburczycy bez Czechów nie zdecydowali się – który to plan LIKWIDOWAŁ POLSKĘ. Za to daliśmy Turkom Wołoszczyznę.

Język angielski pochodzi od Danelaw, gdyż w Anglii była kilkuwiekowa wojna pomiędzy LATYFUNDYJNYM prawem rzymski a plemiennym duńskim, w której cywilizację europejską reprezentowali Duńczycy. Cywilizację europejską reprezentował wcale nie Kościół katolicki, ale ANTYFEUDALNA OPOZYCJA ALPEJSKO-NADREŃSKA, która w r. 1288, jako Związek Miast Nadreńskich, rozgromiła Habsburgów i arcybiskupa kolońskiego pod Worringen k. Kolonii, co wykorzystał Wilhelm Thal do ustanowienia niepodległości Szwajcarii.

My jesteśmy Europejczykami z racji prawa NAPOLEOŃSKIEGO, które dopomogliśmy narzucić Prusakom, ale Rosja narzucić go sobie nie dała. Gdy Aleksander II reformował Rosję na sposób pruski to został zabity przez Hryniowieckiego, gdyż Rosji napoleońskiej nie można byłoby otruć fekaliami pruskimi i uwieść przez Lenina – nad czym pracowały najtęższe głowy niemieckie i żydowskie, tak jak obecnie. Rosja była państwem europejskim nie do najazdu mongolskiego tylko do PACYFIKACJI Nowogrodu Wielkiego przez Oprycznę, która była PROTEKTORALNĄ policją polityczną z haremów osmańskich. Iwan Groźny uzyskał pod polskim protektoratem Powołże, ale idąc na Krym w sukurs Polakom dał się przekupić Turkom i ZAATAKOWAŁ KIJÓW, czego skutkiem były właśnie rządy Opryczny, które PRZESTRASZYŁY EUROPĘ.

Unia Europejska nie jest żadną cywilizacją europejską tylko testamentem Żelaznego Kanclerza, żeby pomóc francuskim jezuitom-katarom, których naliczył 42 miliony, opanować śródziemnomorze za ich pomoc w opanowaniu międzymorza bałtycko-kaspijskiego z granicą z Chinami na Uralu.

http://gazetawarszawska.com/2013/02/05/slowianski-berlin/? SŁOWIAŃSKI BERLIN; Agnieszka Krzemińska, KRZYŻACY NA DZIKIM WSCHODZIE – Kolonizacja krzyżacka części ziem polskich i północnych rubieży Europy przyniosła więcej szkód niż pożytku? Nowe badania dostarczają argumentów obu stronom sporu; Polityka, 30.01-5.02.2013, s. 64-66

Podbój przez KATOLIKÓW Bałtycji był Skutkiem II krucjaty w l. 1147-49, w której Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców zachodnioeuropejskich niż cesarz do Azji Mniejszej. Skutkiem tego był podbój przez Duńczyków Rugii w r. 1168 – w odpowiedzi na co witeź Bajan z Rygi dokonał okupacji Danii, ale został zamordowany templariuszy z Bornholmu, którzy ZAJĘLI RYGĘ. W cytadeli ryskiej był zaś skarb Prawdziców, przewieziony do Rygi wobec zagrożenia Moskwy przez wracającego z Chin w r. 1127 Bolesława III Krzywoustego. Prawdzice przez 3 wieki władali syberyjskim złotem a gdy Krzywousty obległ Rygę to sfinansowali uderzenie Skandynawów na Płock.

Stalin powołał komisję historyczną do badania Skarbu Templariuszy, która stwierdziła, że templariusze jako Kawalerowie Mieczowi finansowali za złoto Prawdziców wojnę stuletnią, żeby wykupić Francję przy pomocy „lenna pieniężnego”, a po zakończeniu wojny stuletniej pozostało w skarbcu ryskim jeszcze ok. 6 tysięcy ton złota, które za Marii Stuart zostało wywiezione do Edynburga, skąd poszło na finansowanie Waszyngtona – co przyznali Niemcy. To właśnie templariusze ryscy ZMUSILI Konrada Mazowieckiego, jako swego Dłużnika, do przygarnięcia wygnanych z Węgier Krzyżaków. Templariuszom ryskim chodziło o kupienie od Tatarów Rosji, ale Polacy i Litwini wygnali urzędującego w Moskwie Wielkiego Tumnika i osadzili tam Iwana Kalitę, który Podjął Się zbierania daniny dla Tatarów. Właśnie podczas tej polsko-litewskiej wyprawy na Moskwę Brandenburczycy i Krzyżacy zdobyli Gdańsk, mordując wg zaniżonego szacunku awiniońskiego 8 tysięcy ludzi. Zdobycie przez Krzyżaków Gdańska spowodowało Wielką Drożyznę w Europie północnej i północno-zachodniej na skutek ceł krzyżackich na polskie i ukraińskie zboże. Wcześniej Krzyżacy dokonali takich rzezi w Królewcu, Sztokholmie czy Zantyrze, który przemianowali na Malbork.

W artykule czytamy, że tam gdzie pojawiali się Krzyżacy znikały dziki, tury i bobry. Jest to zrozumiałe, gdyż miejsce Turów, które pasły się na polanach a w Zimie na wrzosowiskach, zajmowały krowy MLECZNE; miejsce dzików zajmował „bałkański” wypas świń a regulację stosunków wodnych Polskim Bobrem Kasztelańskim zastępowano MELIORACJĄ. Artykuł może być argumentem za zniszczeniem Wspaniałej Bydgoszczy przez Krzyżaków, gdzie chcieli przenieść Stolicę, na co nie zgodziła się feudalna Europa. Bydgoszcz nazywała się prawdopodobnie Borodziejem, ale Serenowie nazwali ją na cześć Wandaluza Wenedą – skąd Wenecja czyli Mała Weneda, bo Wspaniałą Wenecję zbudowali dopiero Węgrzy po r. 1085. Prawdzice nawali ją Wyszogrodem ze względu na WIEŻE a Krzyżacy, lokalizując tam Stolicę BIG GHOST – którą to nazwę Polscy spolszczyli na Bydgoszcz mimo zburzeniu miasta przez ewakuujących się w 1346 r. Krzyżaków.

Krzyżacy tak marzyli o Bydgoszczy jak Moskale o Kijowie, i z takim samym skutkiem. Iwan IV Groźny dokonał zamachu na Kijów w trakcie traktatowego sukursu Polakom na Krymie, czym dostał się pod protektorat turecki, narzędziem czego była Opryczna – uważana za najokrutniejszą policję polityczną w historii – która zmieniła Rosję w Hodowlę Niewolników dla Turcji. Z tego jarzma uwolniła Rosję dopiero caryca Anna i sojusz Piotra I z Augustem II. Car Iwan V zgodził się na wyprawę Piotra I na Azów pod warunkiem oddania Rosji Kijowa, przy Zaprzysięganiu czego Jan Sobieski PŁAKAŁ. Pokój Karłowicki wprowadził jednak granicę KROMWELOWSKĄ na Donie i Karpatach (STAMBUŁ – HISTORIA OD 8000 R. P.N.E., Optimus Pascal S.A. 1999, s. 41).

Niemcy pograli sobie lepiej, bo przygotowali likwidację Polski przez spotęgowanie planu Jana Luksemburskiego, który szczezł pod Niemczą, co Polacy nazwali Wielką Wojną. Polacy uratowali jednak Turków na Kosowym Polu, aby w r. 1409 dać im Wołoszczyznę – wobec czego Węgrzy iść na Kraków nie mogli. Na Kraków musieli iść Czesi, wobec czego Armia Rzeszy, która najechała Wielkopolskę 6 frontami poniosła klęskę pod Koronowem, co było KOŃCZEM Rzeszy Luksemburgów, którzy utracili Brandenburgię, Śląsk i Czechy.
 
 
« powrót|drukuj