Skip Navigation
 

Europa Hiszpańska, 1571-88

42. ABSOLUTYZM EUROPEJSKI

Aneta Biały z Madrytu, MONARSZY SPLENDOR – Cesarz Karol V uważany jest przez władze hiszpańskie za pierwowzór uniwersalnego Europejczyka; Rzeczpospolita, 04 12 2000

Rząd hiszpański uczcił pięćsetną rocznicę urodzin cesarza Karola V wspaniałą wystawą, w odnowionym w tym celu muzeum Santa Cruz, godną jubileuszu NAJPOTĘŻNIEJSZEGO WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSTWA. To jednak, czy król i cesarz Karol może być patronem współczesnej Europy, jest godne zastanowienia i TAKIEJ WYSTAWY.

Karol V został królem hiszpańskim jako młodzieniaszek, któremu przyszło zbierać złote plony po konkwistadorach. Ten młodzieniec został jednak zaraz wykorzystany do krwawej hiszpańskiej REAKCJI FEUDALNEJ, w wyniku której miasta utraciły suwerenność finansową, a kortezy realny wpływ na władzę, która za Karola V stała się BIUROKRATCZNA. Oficjalnym narzędziem władzy stał się terror inkwizycyjny.

Hiszpania prowadziła liberalną politykę gospodarczą, co prowadziło do uzależnienia od importu, głównie z Holandii. Hiszpania była uzależniona technologicznie od Żelaza Gdańskiego, dostarczanego przez Holendrów, co zostało wygrane przez Cromwella. Niemcy kontestują hiszpańsko-niemiecką unię personalną, wskazując na jej negatywne skutki. Reakcją na nią było wystąpienie Lutra, co do negatywów zaliczać trudno. Niewątpliwym błędem było myślenie zbyt globalne i traktowanie unii jako remedium na Francję.

Wydaje się, że Karol V uznał Lutra jako dobry pretekst do spacyfikowania Niemiec przy pomocy armii hiszpańskiej, której okrucieństwo nad Renem jeszcze dziś budzi grozę. Tu jednak przeliczył się, gdyż herezja ta miała podatny grunt i stała się bronią w walce z realnym absolutyzmem hiszpańskim.

W Halle jest ołtarz Łukasza Cranacha Starszego z r. 1529 – czyli z czasu oblężenia Wiednia przez Sulejmana Wspaniałego – który jest WOTYWEM związku szmalkaldzkiego. Centralny obraz przedstawia tronującą na księżycu Madonnę, przed którą klęczy fundator ołtarza, arcybiskup magdeburski i kardynał moguncki Albrecht von Brandenburg; na lewym skrzydle mamy Bonę jako Świętego Maurycego a na prawym Albrechta Hohenzollerna Pruskiego DEPCZĄCEGO CESARZA KAROLA V. Na ołtarzu protektorem związku szmalkaldzkiego jest Bona z Krakowa – ale gdy Związek poniósł klęskę w z Karolem V w r. 1548 to jako protektor protestantów niemieckich wystąpił Sulejman Wspaniały – co zbankrutowało Karola V, gdyż los Wiednia zależał od stosunków turecko-polskich. Pamiątką protektoratu tureckiego nad luteranizmem niemieckim jest zegar turecki w Muzeum Krajowym w Stuttgarcie z r. 1548.

Ciekawe, dlaczego Bona wystąpiła przeciw Karolowi V skoro żyła strachem przed najazdem Turków na Włochy? W r. 1533 Polska zawarła kapitulancki pokój z Turcją, rezygnując z Mołdawii, więc Sulejman wysłał do Tunisu Barbarossę. W odpowiedzi Karol V uderzył na Tunis więc Sulejman odwołał Barbarossę i ponownie zwrócił się przeciw Polsce. W r. 1544 najazd turecki na Ukrainę został zażegnany zapłaceniem przez Polskę kontrybucji, ale Turcy pomimo tego przystąpili do budowy twierdzy Bendery, co było aneksją Mołdawii.

Gdy Sulejman doszedł do wniosku, że zabezpieczył Konstantynopol przed kozakami i powstaniem bułgarskim to postanowił zrealizować odwieczne marzenia tureckie o Atlantyku. W r. 1551 wyruszyła wielka wyprawa turecka na Afrykę, ale gdy Turcy przystąpili do oblężenia Oranu to ruszyła moskiewsko-polska wyprawa na Powołże. Wściekłość Sulejmana zwróciła się przeciw Polsce. Uznał on zabór Powołża przez Iwana za jego zamach na Kijów w trakcie traktatowego marszu na Krym DLA POLAKÓW, wobec czego armia polska miast iść na Wołoszczyznę musiała ratować Kijów.

Utrata przez Turcję Powołża była wydarzeniem na miarę klęski Niezwyciężonej Armady, gdyż Powołże stało się podstawą mocarstwowości Rosji.

***

Napotkałem artykuł o LUBLINIE, ktory mi się nie podobał. Było tam, że miasto zostało zalożone przez królową Julię, siostrę Juliusza Cezara, która założyła również Lubuszę-Berlin. Jednak na GRECKIEJ mapie Europy z r. 529 pne Lublin jest stolicą Polski jako BURSZTYN (Thomas J. Craughwell, Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesną Europę, PWN W-wa 2009, s. 15), która to nazwa powinna pochodzić SPRZED Saby i Salomona, którzy zastąpili bursztyn kopalny MIRĄ. Wykazywałem też, że katedra lubelska na zwenątrz murów obronnych istniała już w wojnie trojańskiej, czyli że została zbudowana przez Ariów kultury trzcinieckiej, bo I słowiańskim władcą Lublina był powrociniec spod Troi Paweł Długi.

Pisałem, że budowę KAMIENNYCH murów Lublina musiał podjąć już Jur-Uranos przed podróżą na Ural, gdy zbudował Białokamienną Moskwę. Postanowili to sprawdzić Hiszpanie, którzy rozpytali się o KAMIEŃ Białokamiennej Moskwy, a gdy dowiedzieli się, że dowożono go Dubną to zaczęli tam kopać, co POTWIERDZILI znalezieniem sieci z V tysiąclecia pne dla obłowów TOWAROWYCH.

Lublin jest też spowinowacony z Moskwą, gdyż Kazimierz Wlk podjął budowę Fortecznego Lublina, co w r. 1346 zarzucił, ale plany zostały wykorzystane przez Dymitra Dońskiego do budowy Gotyckiej Moskwy, która z tej racji nie miała krzty Bizantynizmu. Na niezrealizowanym planie Kazimerza Brama Grodzka miała być Ratuszem, i dlatego przebudowano ją Zegarowo; dla zegara czworobocznego i ośmiobocznego Wallingforda-Dondiego.

LUBLIN w atlasie Brauna i Hogenberga z r. 1618 był miedzorytem sporządzonym PO BITWIE POD LUBLINEM w r. 1341, w którerj zginął chan tatarski a książę halicki Detko złożył hołd Kazimierzowi Wlk. Wnoszę to stąd, że BRAKUJE tam pałacu Władysława Jagiełły, którego budowę podjął Kazimierz Wlk a w r. 1383 pałac ten był Majestatem. Z tej racji w Lublinie odbywały się Sejmy, Zjazdy Szlacheckie i była tam wymagająca MAJESTATU Unia Lubelska.

W r. 1719 Lublin został spalony przez Rosjan, którzy to prawdopodbnie wysadzili Pałac Jagiełły w którym stacjonowali jako koszarach. Na malowidle POŻAR LUBLINA W ROKU 1719 jest z lewej bramna część Zamku z pozostałościami jakby murów pałacowych, ale malunek powstał ileś lat po Pożarze a malarz malował z Autopsji.

Na rysunku Urmanowskiego z r. 1810 mamy NA KORONIE zamku przykapliczny Narożnik i parterowe mury czworoboku – jakby podjęta w tymże roku budowa MAURETAŃSKIEGO Więzienia wykorzystała założenie i ostańce Pałacu Jagiełły. Jeden przemówił mi do rozsądku: PRZECIEŻ CEZAR NIE WYDAŁBY SWEJ SIOSTRY ZA TROKLODYTĘ, czym zakasował Wiktora Suworowa, który, z generałami francuskimi na ogonie, przeszedł Śnieżne Alpy NA BOSAKA. - Chyba rasa syberyjska?
 
 
« powrót|drukuj