Skip Navigation
 

42. ABSOLUTYZM EUROPEJSKI

Germania w XVII Wieku

Mapa GERMANIA, XVII Wiek: Flandria (Belgia i Holandia) / Germania (Niemcy) / Pomerania (Pomorze) / Prussia (Prusy Wschodnie) / Bohemia (Czechy) / Morawia (Morawy) / Hungaria (Węgry) / Silesia (Śląsk) i Polonia (Polska); Wydawnictwo MS Opole

GERMANIA to rzymską nazwą zamku GOrGOLIN, który Grecy zwali GARGAMELEM na krakowskich Bielanach. Dla Greków Gargamel był synonimem gigantomanii. Nazwa pochodzi wyraźnie od Hellena-GREKA kultury pucharów lejkowatych Gereona-Gerwazego, od którego urobiono też nazwę WOŁGI. Gdy Gubernator Generalny Frank nazwał pozostałość Gogolina PRZEGORZELEC - po niemiecku Wartenburg - GERMANIĄ to Hitler z Himmlerem wyperswadowali mu to.

Ta mapa jest jeszcze dziwniejsza od mapy Europy Hondiusa z roku 1641, jako propozycji Pokoju Westfalskiego. Hondius wtłacza Polskę między Wisłę a Dniepr w przekonaniu, że wystąpienie Rosji zmusi Polskę do wycofania się na Zachodzie za Wisłę, gdzie mieli uderzyć na Polskę Szwedzi, Brandenburczycy i Węgrzy. Wtedy Niemcy miały zostać podzielone RÓWNO między Habsburgów a Hohenzollernów. Hondius zamieszcza na wschodzie miasto LEH – obecnie Boguczar nad Donem od Boga i Cara, którym miał być Leszek III Wyścigowego przy rewindykacji Powołża. Również LEH w Himalajach jest od Leszka III, jako jego siedziba przy wypędzaniu Turków z Indii i drogi do Chin.

Tytułowa GERMANIA jest bez daty, ale POLSKIE Opole z Brzegiem, Nysą, Prudnikiem i Szternberkiem na Morawach świadczą, że powstała po roku 1618, gdy entuzjazm Ślązaków zdawał się czynić aneksję Opolszczyzny nieodwracalną, choć lisowczycy dokonali okrutnej pacyfikacji Oławy. Ponieważ Hamburg jest Duński to mapa winna powstać po wystąpieniu przeciw Habsburgom Danii, która w r. 1626 poniosła klęskę pod Lutter, ale o sytuacji w Niemczech decydowały walki szwedzko-polskie – o czym mówi ta mapa.

Obie mapy zgodne są tylko co do ODDANIA WIEDNIA WĘGROM – czyli że są antyhabsburskie. Aneksja przez Szwecję Meklemburgii i prawobrzeża Noteci do Gopła i dalej granicą lądową do Nowego Dworu Mazowieckiego była Majaczeniem PRZED bitwą pod Tczewem, gdzie Gustaw Adolf trafiał 2 razy do polskiej niewoli, ale był uwalniany przez jezuitów, a po tej bitwie jego protektorami zostały Francja i Anglia. Brandenburgia miała dostać WIELKĄ GERMANIĘ czyli Wielkopolskę a Czechy z Kłodzkiem miały być dane WALLENSTEINOWI, przy czym przewidziano podział saletry jesionickiej pomiędzy polski Śląsk a niemieckie Morawy.

Ponieważ obie mapy przyznają Wielką Germanię Niemcom więc godzi się wspomnieć – choć nie za mną – że nazwa Germania pochodzi od polskiego piechura GIERMKA-gierka. Rzymianie dzielili ziemie na północ od Alp i Karpat TAKTYCZNIE – tj. kraj Piechurów i Jeźdźców, które dzieliła Wisła. Po bitwie pod Tczewem Wallenstein uznał się najemnikiem polskim i obiecał Polakom całe prawobrzeże Odry, a Holandii – przez którą był finansowany – ziemie między Sommą, Ajsną a Ijselą. Wallenstein używał tytułu GENERALISSIMUSA, należnego tylko Książętom Rzeszy, gdy sam był tylko Księciem Frydlandu w północno-wschodnich Czechach, co odnosi się do Frydka-Mistka – ale mógł też być Księciem na Frydlandzie-Korfantowie z ŁASKI POLSKIEJ.

Mapa GERMANIA byłaby więc podstawą rozejmu po bitwie pod Luetzen w r. 1632, gdzie zginął Gustaw II Adolf. Wallenstein kazał Chorwatom na lewym skrzydle się cofać. Gustaw II uznał to za przełamanie frontu więc poprowadził atak osobiście, ale wszedł pod cios ciężkiej jazdy bawarskiej. Mapa Germania była ZŁAMANIEM Układu Protekcyjnego, wg którego CZECH Wallenstein gwarantował Polsce, poza księstwem Opolskim, całe prawobrzeże Odry – wobec czego Polacy kazali go Irlandczykom zamordować.

MAPA HENRYKA HONDIUSA Z ROKU 1641

Ta piękna mapa została powielona przez Browary Tyskie jako RÓWIEŚNA choć HH był gdańszczaninem. Portret Jodoka Hondiusa w IV rogu świadczy, że Hindio był synem Jodoka. Firmowana przez Akademię Paryską mapa ma taką prowenciencję, jak granica niemiecko-francuska na środkowym Renie, Niemcy między Renem a Wisłą i Morawą oraz Polskę między Wisłą a Dnieprem – co suponuje tą mapę na propozycję pokojową Kardynała Richelieau w Wojnie Niemieckiej. Turcy mieliby się wycofać przed Habsburgami za Dunaj i Sawę, i zwrócić Polsce Mołdawię, za co Polska miałaby dać Moskwie ziemie na wschód od Dniepru a ziemie na zachód od linii Wisła-Gopło-Warta-Przemsza Hohenzollernom, którzy zostaliby CESARZAMI NIEMIECKIMI. Gdańsk jest niemiecki a GRANICZNY Wiedeń Królów Węgierskich (?).

Kardynał Richelieau mógł wystąpić z DYKTATEM wobec Europy w związku z TRZYSTUTYSIĘCZNĄ armią francuską. Była ona finansowana przez dintojrę paryską, nazywaną Sztabem Wojny Finansowej, który Colbert w r. 1670 raportował Królowi Słońce: „Wasza Wysokość podjęła wojnę finansową ze wszystkimi państwami Europy. Doprowadziło to do podboju Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Anglii oraz kilku innych państw, w których już zapanował niedostatek i cierpienia a przez złupienia ich wzbogaciła się Wasza Wysokość Sama. Pozostała tylko Holandia...”.

Na mocy pokoju w Hubertusburgu dintojra paryska została wygnana z Francji, ale przygarnął ją Fryderyk II, którzy utworzył Sztab Wojny Handlowej i Gospodarczej. Hitlerowski czarodziej finansowy Hjalmar Schacht był specjalistą w sztabie WHiG od łupienia krajów bałkańskich, która to metodę stosował potem z powodzeniem wobec Ameryki Łacińskiej. Nie wszyscy ci jezuici opuścili jednak wówczas Paryż, bo gdy wróciłem z Niemiec w r. 1990 to mówiono, że de Gaulle WYPĘDZIŁ Z PARYŻA DINTOJRĘ PARYSKĄ, KTÓRA POSZŁA DO BRUKSELI, GDZIE ROBI STANY ZJEDNOCZONE EUROPY.

Kapetyngowie zostali królami Francji jako szefowie dintojry paryskiej. Podczas oblężenia przez Prawdziców Nowogrodu Wlk w r. 886 cesarz Karol Gruby przysłał z odsieczą Swewów, ale Prawdzice przekupili ich i wysłali z Rusami na Paryż, gdzie ci obalili grubasa i wynieśli Kapetyngów.

Ma mapie HH jest nad Donem miasto LECHI. Doszedłem do wniosku, że chodzi tu o Boguczar, która to nazwa pochodzi od rosyjskiego wezwania BOH I CAR. Tym carem i bogiem był wyraźnie Leszek III Wyścigowy, który po wypędzeniu Turków z Powołża w r. 798 postanowił wznieść nową stolicę, w miejscu wprawdzie optymalnym hydrograficznie, ale wymagającym bardzo kosztownego systemu kanałów, co po jego śmierci w Czechach w r. 805 zarzucono, ale pamięć po tym przetrwała.

Muzułmańska nazwa Polski LECHISTAN, czy chińska LEHI, pochodzi właśnie od Leszka III, który zaczynał karierę jako oficer łącznikowy przy armii tureckiej. Turcy bowiem, korzystając z bardzo ciężkich walk polsko-arabskich, wzięli nie tylko dany im przez Przemysława Kazachstan, ale i Powołże, a podczas bitwy pod Tyflisem w r. 763, gdy kalif UCIEKŁ DO OBOZU OGUZA, przeszli na stronę arabską za Skarbiec Bagdadzki, gdzie była też kontrybucja chińska. Turcy przewieźli ten skarbiec do Szewczenki a potem anektowali Afganistan i Indie, wobec czego Arabowie obiecali Polakom za wypędzenie Turków z Afganistanu i Indii pomoc w odzyskaniu Powołża.

Wobec podboju przez Prawdziców i Samanidów Kazachstanu w r. 883 Turcy przewieźli Złoto Kalifów do Astrachania, skąd po bitwy pod Węgrowem w r. 882 wygnali Prawdziców. Po klęsce Turków w Kazachstanie zawładnął tym złotem kagan przez przyjęcie judaizmu, wobec czego było to poszukiwane przez Stalina ZŁOTO CHAZARÓW.

Kultura Krywiczów w górze Dźwiny, Dniepru, Wołgi i Oki świadczy, że pływali oni po Niżu Wschodnioeuropejskim. Uważam, że nie była to tylko żegluga spławna, ale i w górę rzek, co wymagało odpowiedniej TECHNIKI. Twórcą tej HYDROTECHNICZNEJ cywilizacji wschodnioeuropejskiej musiała być metalurgia ryska – żeby konkurować w Azji ze stalownictwem kieleckim.

Janusz Miliszkiewicz, BIAŁYCH KRUKÓW NIE BRAKUJE – 12 tysięcy złotych kosztuje w antykwariacie LAMUS rzadka dekoracyjna mapa Polski z XVII wieku; Rzeczpospolita, 7 II 2013, s. F5

Wydana w Londynie w 1626 r. A NEWE MAPE OF POLAND Johna Speeda była skutkiem bitwy pod Chocimiem w r. 1621, po której Polska wyrzekła się Mołdawii a Turcja Rosji jako Własności Oprycznej. Oznaczało to polski protektorat nad Rosją, na wzór przyjętego podczas najazdu Wielkiej Armady na Danię w 1588 r. protektoratu nad Pomorzem Zachodnim, wówczas bez Szczecina i Nowej Marchii, ale w r. 1618, podczas aneksji Śląska protektorat zachodniopomorski uzupełniono o Szczecin, co przedstawia A New Mape of Poland. Z racji protektoratu nad Rosją – co było uważane nie tylko przez Polaków za Sfederalizowanie Rosji – rysowanie wschodniej granicy Rzeczpospolitej nie miało sensu, gdyż sięgała Pacyfiku.

Ta aneksja Śląska upadła jednak w bitwie pod Luetzen w r. 1632, w której zginął Gustaw II Adolf. Po bitwie tej powstała bowiem mapa GERMANIA (mapa II), w której całe Pomorze dawano Szwedom, Wielkopolskę Brandenburczykom a Dolny Śląsk Wettynom, zaś z Czech czyniono Królestwo Wallensteina. Na takie dictum rozwścieczeni Polacy kazali Irlandczykom ZAMORDOWAĆ swego agenta Wallensteina.

Wyjście znalazł Oliver Cromwell, który na kongresie westfalskim dał Polakom – za obietnicę zdobycia przez nich Konstantynopola – prawy brzeg Odry: A NEW AND ACCVRATE MAP OF THE WORLD Drawne according ey truest Descriptions latest Obseruations ty haue beene made by English or Strangers 1651.
 
 
« powrót|drukuj