Skip Navigation
 

42. ABSOLUTYZM EUROPEJSKI

Bitwa nad Berezyną

Dietmar Schoessler, CLAUSEWITZ, Lublin 1995, 159 ss

Żeby rozumieć filozofię WOJNY Clausewitza trzeba wiedzieć kim był. DSch pisze, że był on organizatorem spisku ryskiego, który zmusił Napoleona do pośpiesznego opuszczenia Moskwy. DSch pisze też, że to Clausewitz wyeliminował z bitwy pod Lipskiem Davouta, co pozbawiło Napoleona asa atutowego. We IX 1811 Scharnhorst udał się pod fałszywym nazwiskiem do Carskiego Sioła, gdzie zawarł tajną umowę prusko-rosyjską, a wiosnę 1812 Clausewitz wyjechał do Petersburga, wyraźnie jako oficer pruskiego wywiadu wojskowego. To daje do myślenia, że Clausewitz był od początku w tajnej służbie wojskowej i prawdopodobnie najzdolniejszym grającym NAPOLEONA krygszpilerem, który przewidując wyprawę Napoleona na Moskwę udał się tam.

Podejrzewałem, że Clausewitz był szefem rosyjskiego wywiadu wojskowego, gdyż pruskiego raczej nie, z racji hugenockiego pochodzenia, co jednak dawało mu pozycję mafijną. Clausewitz mógł redagować biuletyn dla dworu carskiego, czym zyskał wpływ polityczny, ucząc cara i jego otoczenie rozumienia Francji, co dawało Rosjanom przewagę nad Francuzami, którzy Rosji NIE ROZUMIELI. Kariera Clausewitza powinna mieć związek z mafią hugenocką, która miała dojścia do Napoleona, co miało realną wartość. Jego 2 osiągnięcia strategiczne: spisek ryski i wyeliminowanie Davouta, mogły być skutkiem tegoż.

Zrelacjonowanie przez Clausewitza WOJNY DO POLITYKI miało wpływ na militaryzm pruski, gdyż efektem była MILITARYSTYCZNA POLITYKA, czyli przygotowywanie wojny w czasie pokoju. Clausewitz przewidział, że Niemcy zostaną zjednoczone przez armię pruską, w wyniku wojen z Austrią i Francją. Ponieważ wiadomo było, że teatrem wojny z Austrią będą Czechy więc Prusy przygotowywały się do tej wojny od lat trzydziestych, budując tak linie kolejowe, żeby można było zaatakować Czechy z 5 stron – z czego Austriacy zdali sobie sprawę dopiero w obliczu tej wojny.

Można zapytać, dlaczego Clausewitz nie brał pod uwagę potęgi rosyjskiej, która po zwycięstwie nad Napoleonem wyglądała niesamowicie, ale biorąc pod uwagę, że w jego Pismach najważniejsze jest to, czego NIE PISZE, to chyba lekceważył Rosję, jako nie zdolną do wygrania zwycięstwa nad Napoleonem – jak Prusy wygrały klęskę z nim a potem zwycięstwo ROSYJSKIE. Wypowiedzenie przez Prusy wojny Napoleonowi po Austerlitz było posunięciem genialnym.

W pokoju ryskim napisano, że 'Twierdza Wrocławska, zbudowana przez Fryderyka II Hohenzollerna, na terenach zabranych miastu i w znacznym stopniu na koszt miasta, przechodzi na własność Wolnego Miasta”, gdyż Hieronim Bonaparte chciał wykupić cichcem twierdzę od Wolnego Miasta – ale po podpisaniu pokoju delegację Wolnego Miasta przyjął król pruski, który oświadczył, że oddaje miastu tereny skonfiskowane przez Fryderyka II, tj. Arsenał (Ogród Botaniczny) i Koszary Artylerii (Wyspa Mieszczańska), gdyż inne tereny Twierdzy zostały zakupione przez cesarzową Austriacką w czasie Potopu. Dzięki temu Clausewitz mógł ukryć w Twierdzy – gdzie były pruskie strategiczne zapasy zboża – stutysięczną armię, która – gdy Napoleon był w Moskwie – podjęła pruską wojnę wyzwoleńczy, którą Niemcy przypisują MILICJI ŚLĄSKIEJ. Jest to sytuacja podobna do wojny palestyńskiej, gdzie Żydzi walczą o KILKUTYSIĘCZNĄ Jerozolimę Biblijną, gdy ja twierdziłem, że było to miasto MILIONOWE.

Z tej racji Napoleon musiał opuścić Moskwę w najsroższą zimę a Berezyna wylała JAK MORZE, w którym zginęła półmilionowa armia. Trzeba też zbadać sprawę twierdzy w Bobrujsku, która mogła być TAMĄ Berezyny, zbudowaną na wniosek Clausewitza.

W książce Incydentu nie było (Gdańsk 2001) piszę, że gdy pytano Napoleona o największy błąd to mówił, że nie zlikwidował Prus. U Stalina takim błędem było nadzianie się na pruską doktrynę wojenną, w wyniku czego stracił kilka milionów najlepszych żołnierzy, wobec czego Armia Czerwona do Renu dojść nie mogła, a inaczej wyglądałby świat, gdyby technologia niemiecka pracowała dla Moskwy. Kilka lat temu Profesor Wilczyński napisał we Wprost, że gdyby Roosevelt pożył nieco dłużej to Stalinowi oparłyby się w Europie tylko Anglia i Portugalia.

Clausewitz rozumiał, że wojna rosyjska nie ma nic wspólnego z niemiecką, która była OBYWATELSKĄ. Dla Niemców była to drogą do wolności, jak wojna trzydziestoletnia, a dla Rosjan ku reżimowi koszarowemu – toteż nie przewidywał wojny z Rosją o Zjednoczenie. Identyfikując taktykę z technologią, co ujawnił Engels jako wniosek z filozofii Clausewitza, daje między technologię-taktykę a politykę strategię, reprezentowanę przez pruski sztab generalny, co zapewniało wpływ armii (siły) na politykę.

Klausewicyzm był więc nie tylko racjonalizmem – jak to pojmowano – ale i ideologią, która MIAŁA zjednoczyć Niemcy. Napoleon, który był POZYTYWNYM POLITYKIEM, nie poradził sobie z intelektualizmem pruskim, a będąc w końcu rozpracowanym przez Clausewitza zalecił swym następcom ZLIKWIDOWANIE PRUS, czego dokonała Wielka Koalicja Antyhitlerowska URZĘDOWO. Teraz technologia nuklearna zdezawuowała logikę klauzewicowską przez ABSURDALIZACJĘ WOJNY.
 
 
« powrót|drukuj