Skip Navigation
 

05. SUDECKA METALURGIA ŻELAZA

Do połowy lat 60. działała we Wrocławiu Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna. Postulowała ona rewizję chronologii Kamień-Brąz-Żelazo, bo na Śląsku Halsztat – jako początek metalurgia żelaza – miał być STARSZY niż w Alpach a Gotyk środkowoeuropejski starszy od francuskiego. Ja do tych sporów miałem dostęp pośredni i docierały do mnie ich skutki, a zwłaszcza, że reprezentanci tej szkoły ginęli w dziwnych okolicznościach. We współczesnej archeologii chronologia Kamień-Brąz-Żelazo nie uchodzi za funkcjonalną (The Panguin DICTIONARY OF ARCHAEOLOGY, London 1982, s. 244).

Zajmowałem się wówczas neolitem i wczesnym Brązem a chronologia Gotyku mało mnie obchodziła, ale zdawałem sobie sprawę z niefunkcjonalności urzędowej chronologii architektury polskiej – a tym samym niemieckiej na której polska była oparta – więc przesuwanie w przeszłość metryk niektórych polskich pomników architektury aprobowałem, jednak herezji HAUBOWICZA, że na Śląsku METALURGIA ŻELAZA JEST STARSZA NIŻ W ALPACH nie rozumiałem, bo nie miałem dostępu do danych naukowych, których nie publikowano.

Datowałem np. Wały Śląskie na kulturę pucharów lejkowatych - jako Niewątpliwie neolitycznych - aż Doktor Trudzik rugnął mnie: MYŚMY TAM STWIERDZILI ŚLADY PIŁY ŻELAZNEJ.

W I.WŚ podczas eksploatacji na Kielecczyźnie hałd szlaki hutniczej jako niskowartościowej rudy Austriacy odkryli hałdy szlaki miedzianej, którą zinterpretowali jako Wielką Miedź Kielecką.

WŁADCA PIERŚCIENI Tolkiena pochodzi od neolitycznej WALUTY miedzianej, nazywanej u nas Kabłączkami Skroniowymi, które kobiety nosiły jako miedziane zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska podczas PODBOJU przez Erychtonsa z Bratysławy. Jego zięć Chejron z Płocka budował STONEHENGE, toteż to on był prawdopodobnie onym Władcą Pierścieni, ale miedź powinna pochodzić nie ze Słowacji, ale KIELC.

W filmie KRYPTY KRÓLÓW SŁOWIAŃSKICH NA ŁYSEJ GÓRZE https://www.youtube.com/watch?v=9fRDZCrzS58 // są 2 istotne informacje: Krypty Królów Słowiańskich zostały spenetrowane przez komunistów w latach 60 i ZATOPIONE dla UNIEDOSTĘPNIENIA; II istotną sprawą jest kontrargument ich funkcji hydrotechnicznej: TYNKOWANIE GLINĄ – czyli SPRZED Zaprawy Murarskiej. Znaczy to, że budowniczowie Krypt posiadali narzędzia STALOWE do cięcia skały, ale NIE ZNALI TECHNIKI MURARSKIEJ i Cegły Duńskiej.

Ja mogę to uzupełnić, że statyka krypt odpowiada Katedrze Kieleckiej, którą ja uznałem za Naśladownictwo przez Pana z Wrocławia pałacu bogini Kybele na praskim Hradczanie, w którym się wychował. Jeśli mam rację to były to grobowce BARONÓW Miedzi Kieleckiej SPRZED Techniki Murarskiej, ale z dostępem do Żelaza Handlowego za miedź kielecką.

To pociąga za sobą Domysł, że kultura grobów Katakumbowych na Ukrainie i w Południowej Rosji byłaby efektem handlu Miedzią Kielecką. Sięgnąłem do Wikipedii i nalazłem blog Praindoeuropejska Geneza Słowian a w nim Późnomezolityczną kulturę janosławicką i Przedneolityczną kulturę choinicko-pieńkowską. Kultury te mają w grobach OCHRĘ, co ja uważam za pozostałość SAPROPELITU – otrzymywanego ze skuwania magnetytu z lignitem czyli węglem brunatnym. Otóż ja uważam sapropelit za I etap metalurgii żelaza. Archeologicznym centrum sapropelitu są Czechy, ale u nas wielkim eksporterem sapropelitu – zwanego Świńskim Żelazem – była Świdnica. Tak jak groby JAMOWE były naśladownictwem Półziemianek tak groby Katakumbow SZYBÓW górniczych a najbliższym ośrodkiem górniczym były Góry Świętokrzyskie.

Nareszcie ktoś powiedział o ukrywanym przez 60 lat GENETYCZNYM związku Cywilizacji Chińskiej z kulturą trypolską. Ja to uzupełniłem, że Farbiarstwo WYNALAZŁA kultura trypolska, z tej przyczyny, że najlepszy czerwiec polski jest na Podolu.

40 lat eksperymentowałem z małoazjatycką genezą metalurgii żelaza, ale nic z tego nie wychodziło. W końcu musiałem postawić pytanie, czy z tym Stalowym Smokiem Hetyckim nie jest tak, jak z Troją Schliemanna? gdzie nie znaleziono ANI JEDNEGO grobu mykeńskiego czy trojańskiego choć jest to teren przebadany Najlepiej? Wobec tego musiałem powiedzieć, że jeśli Niemcy – którzy walczyli ze mną w Turcji 35 lat – nie przedstawią wiarygodnych danych za małoazjatyckim pochodzeniem hutnictwa żelaza to ja uznam "stalowego smoka hetyckiego" za subiekta Kijowa. Małoazjatyckie pochodzenie metalurgii żelaza było bowiem tak Oczywiste jak Geocentryzm za Kopernika.

Zgłosiłem na Politechnice Wrocławskiej, że metalurgia żelaza mogła pochodzić od PRZEKUWANIA MAGNETYTU z lignitem. Była to biżuteria żelazna, bardzo licha, gdyż po zejściu glazury korodowała. (Schlette F., Kelten zwischen Alesia und Pergamon, Urania Verlag 1976 s. 64).

Poza tym istnieje w Polsce kilka DOWODÓW za bardzo starą metalurgią żelaza, z czego najważniejsze były dla mnie wykopaliska na zamku Biskupim w Płocku, gdzie znaleziono NEOLITYCZNY Piec Stalowniczy, z czym skojarzyłem Skarb Wiślan – bardzo łatwy do datowania dendrologicznego, bo znaleziony pod palisadą Okołu – ale był on datowany KŁAMLIWIE i został zarekwirowany przez AMERYKANÓW. Będąc komisarzem WOAK przy wykopaliskach archeologicznych Franza J. Straussa na wrocławskim zamku Biskupim domagałem się badań dendrologicznych, co ZBYWANO, i dopiero po mym powrocie z RFN w r. 1990 powiedziano mi, że GRASOWALI tu dendrolodzy z Krakowa, którzy odatowali m. in. belkę dachową OBECNEJ katedry na Rok 1024 – co zrozumiałem, że katedra został spalona ostrzałem podczas Zagrożenia Wrocławia przez Niemców w r. 1017.

Dopiero w początku XXI wieku, żeby nie być Indiana Jonesem ogłosiłem, że Stalowy Smok Hetycki jest takim fekaliem pruskim jak Troja Schliemanna, którą otruto Rosję i Francję. Potem Anglicy ogłosili znalezioną w Dreźnie EUROPEJSKĄ ATLANTYDĘ.

Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli CHALIBOWIE czyli Pepiczki. W takim razie Pan z Wrocławia UKRADŁ technologię Żelaza Pepiczkom i zbudował na niej metalurgię Sudecka, którą ufortyfikował ZAMKAMI.
 
 
« powrót|drukuj