Skip Navigation
 

05. SUDECKA METALURGIA ŻELAZA

Do połowy lat 60. działała we Wrocławiu Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna. Postulowała ona rewizję chronologii Kamień-Brąz-Żelazo, bo na Śląsku Halsztat – jako początek metalurgia żelaza – miał być STARSZY niż w Alpach a Gotyk środkowoeuropejski starszy od francuskiego. Ja do tych sporów miałem dostęp pośredni i docierały do mnie ich skutki, a zwłaszcza, że reprezentanci tej szkoły ginęli w dziwnych okolicznościach. We współczesnej archeologii chronologia Kamień-Brąz-Żelazo nie uchodzi za funkcjonalną (The Panguin DICTIONARY OF ARCHAEOLOGY, London 1982, s. 244).

Zajmowałem się wówczas neolitem i wczesnym Brązem a chronologia Gotyku mało mnie obchodziła, ale zdawałem sobie sprawę z niefunkcjonalności urzędowej chronologii architektury polskiej – a tym samym niemieckiej na której polska była oparta – więc przesuwanie w przeszłość metryk niektórych polskich pomników architektury aprobowałem, jednak herezji HAUBOWICZA, że na Śląsku METALURGIA ŻELAZA JEST STARSZA NIŻ W ALPACH nie rozumiałem, bo nie miałem dostępu do danych naukowych, których nie publikowano.

Datowałem np. Wały Śląskie na kulturę pucharów lejkowatych - jako Niewątpliwie neolityczne - aż Doktor Trudzik rugnął mnie: MYŚMY TAM STWIERDZILI ŚLADY PIŁY ŻELAZNEJ.

W I.WŚ podczas eksploatacji na Kielecczyźnie hałd szlaki hutniczej jako niskowartościowej rudy Austriacy odkryli hałdy szlaki miedzianej, którą nazwali Wielką Miedzią Kielecką. WŁADCA PIERŚCIENI Tolkiena pochodzi od neolitycznej WALUTY Miedzianej, nazywanej u nas Kabłączkami lub Obrączkami Skroniowymi, które kobiety nosiły jako zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska przy PODBOJU przez Erychtonsa z Bratysławy. Jego zięć Chejron z Płocka budował STONEHENGE, toteż to on mógł być onym Władcą Pierścieni, ale miedź powinna pochodzić nie ze Słowacji a KIELC.

Zebrano najlepszych kamieniarzy angielskich, którzy orzekli, że do budowa STONEHENGE wymagała narzędzi ze stali STOPOWEJ. Jako pierwszy posługiwał się narzędziami Stopowymi Apollo z Cieszyna po Zaproszeniu do Wrocławia, gdzie podjął eksploatację chromitów ślężańskich, o czym świadczy jego mauzoleum na wrocławskim Piasku. Pan przeniósł zaś technologię stali Stopowej do Kielc, i dzięki NIEJ zbudował SĄD na Kadzielni.

Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki. W Czechach najważniejszym ośrodkiem hutniczym były Brdy na południowy-zachód od Pragi. Amerykanie badając cmentarz mezolityczny w Pakistanie z VIII tysiąclecia pne odkryli FACHOWO plombowane zęby, co wymagało Stali Stopowej, niewątpliwie starszej od wrocławskiej. To daje do myślenia, że Bohemska metalurgia żelaza pochodziło od Indyjskiej, przez import magnetytów sudeckich przez Triest, czego efektem były Rolnicze Kultury Naddunajskie - o genezie według genetyków NIE-BLISKOWSCHODNIEJ.

Rolnictwo wymaga SPRZĘŻAJU a ten ŻELAZA oraz HODOWLI dla Siły Pociągowej. Rolnicze Kultury Naddunajske MUSIAŁY więc dysponować Metalurgią Żelaza, prawdopodobnie z Czech, gdzie istniał Spław Dunajem. Magnetyty są na północnym stoku Sudetów, z której to racji SUDETY czyli Góry Żelazne nazywane są przez Cechów RIFAMI czyli Górami Skalistymi.

W końcu VI tysiąclecia pne czeskie zasoby rud były widocznie na wyczerpaniu, gdyż Chalibowie dokonali okupacji ziem w dorzeczy Odry i Wisły, czego DOWODEM są Palatia jako budowle OKUPACYJNE. Było to połączenie Rotundy-WARTOWNI z forteczną Sypialnią, żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął.

Zachowaną wartownią jest rotunda w Cieszynie, a jeśli Nie Ma przy Wartowni Sypialni to albo nie była już potrzebna, albo była z gliny. Z tej racji Palatia musiały być PIĘTROWE, gdyż Wejście z Wartowni do Sypialni było na Piętrze, gdzie pełnił służbę Dowódca Warty a Rozprowadzający był na Parterze doglądając ognia.

Głównym celem Okupacji Chalibskiej było przejęcie i zabezpieczenie sudeckich Magnetytów i jurajskiej Śmietany Hematytowej. To, że w zamkach jurajskich i sudeckich Nie Ma palatiów można tłumaczyć tym, że zamki te budowały Garnizony, które Po Wybudowaniu fortycji murowanych zostawiały w nich załogi i przemieszczały się. Palatia budowano zaś w miejscach istniejących fortycji drewnianych, w których zamków budować nie zamierzano.

W Kielcach Chalibowie dogadali się z baronami miedziowymi, o czym świadczy zbudowanie przez Chalibów Katedry Kieleckiej, ale w Przemyślu było inaczej. Chalibowie zbudowali tam na górze Zamkowej palatium z potem podjęli budowę ZAMKU i II palatium na stoku Zamkowym, co świadczy o zamiarze anektowania Wielkiej Soli Przemyskiej.

Na zamku Przemyskim pokazywano mi ZASYPANY wykop fundamentowy ze szczątkami ludzkimi, które uznałem za ciała Pomordowanych Chalibów, które wrzucono do wykopu fundamentowego, który zasypano gruzem z Rozbieranego Platium jako NIEPOTRZEBNEGO w związku ze zmianą planu zamku. Skoro zaś Palatium Nie Było Potrzebne to nie był to Bunt a Operacja Wojskowa, dająca pewność, że Chalibowie NIE WRÓCĄ. Przerwano też budowę II palatium, na placu budowy którego zbudowano katedrę IMPERIALNĄ kultury lendzielskiej, która stoi do dziś.

Z tą operacją Wojskową łączę opanowanie przez kulturę lendzielską Metalurgii Cieszyńskiej na jurajskiej rudzie i cieszyńskim węglu, czego POMNIKIEM są Zamki Jurajskie.

CIESZYN znaczy Wielką Radość, więc jest pytanie, z CZEGO SIĘ TAK CIESZONO ??? Otóż opanowanie metalurgii cieszyńskiej Umożliwiało ZAŁOŻENIE CHIN. Wreszcie ktoś powiedział o ukrywanym przez 60 lat GENETYCZNYM związku Cywilizacji Chińskiej z kulturą trypolską na Ukrainie, co ja uzupełniłem, że Farbiarstwo WYNALAZŁA kultura trypolska, gdyż najlepszy czerwiec polski jest na Podolu.

To pociąga Domysł, że kultura grobów Katakumbowych na Ukrainie i w Południowej Rosji była efektem handlu Miedzią Kielecką i żelazem cieszyńskim. Sięgnąłem do Wikipedii i znalazłem blog Praindoeuropejska Geneza Słowian a w nim późnomezolityczną kulturę janosławicką i przedneolityczną kulturę choinicko-pieńkowską. Kultury te mają w grobach OCHRĘ, co ja uważam za pozostałość SAPROPELITU – otrzymywanego ze skuwania magnetytu z lignitem czyli węglem brunatnym. W Rytnie pod Skarżyskiem znaleziono PALEOLITYCZNE wyrobisko Śmietany Hematytowej.

Ja uważam sapropelit za I etap metalurgii żelaza. Archeologicznym centrum sapropelitu są Czechy, ale u nas wielkim eksporterem sapropelitu – zwanego Świńskim Żelazem – była Świdnica. Tak jak groby JAMOWE były naśladownictwem Półziemianek tak groby Katakumbowe SZYBÓW górniczych a najbliższym ośrodkiem górniczym były Góry Świętokrzyskie.

Budowa Stonehenge wymagała Stali STOPOWEJ a według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki, zaś mąż Dropi, niemłody Apollo z Cieszyna, utworzył technologię stali STOPOWEJ na chromitach ślężańskich, co UMOŻLIWIŁO mu budowę Granitowego Zamku na wrocławskiej Wyspie Piaskowej.

W filmie KRYPTY KRÓLÓW SŁOWIAŃSKICH NA ŁYSEJ GÓRZE https://www.youtube.com/watch?v=9fRDZCrzS58 są 2 istotne informacje: Krypty Królów Słowiańskich zostały spenetrowane przez komunistów w latach 60 i ZATOPIONE dla UNIEDOSTĘPNIENIA; II istotną sprawą jest kontrargument ich funkcji hydrotechnicznej: TYNKOWANIE GLINĄ – czyli SPRZED Zaprawy Murarskiej. Znaczy to, że budowniczowie Krypt posiadali narzędzia STALOWE do cięcia skały, ale NIE ZNALI TECHNIKI MURARSKIEJ i Cegły Duńskiej. Nie byli to Królowie, ale baronowie Wielkiej Miedzi Kieleckiej.

 
 
« powrót|drukuj