Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Budowa STONEHENGE wymagała Stali Stopowej, którą u nas zainicjował Apollo z Cieszyna budową Zamku Granitowego na wrocławskim PIASKU. Europejska Atlantyda pochodzi od skandynawskiej WALLHALI, którą uważano za Colosseum, ale badania lingwistyczne i historyczne wykazały, że Wallhala jest STARSZA. Zaczęto więc kojarzyć Wallhalę ze Stonehenge, co również nie ostało się więc zaczęto kojarzyć ją – może pod moim wpływem – z Ciepłym Bałtykiem, aż ogłoszono, że Skandynawska Atlantyda to BYDGOSZCZ. To zaś kojarzy Wallhalę ze zburzoną przez Krzyżaków i Czechów katedrą bydgoską LILĄ WENEDĄ.

Lila Weneda jest wtórną nazwą słowiańską świątyni starszej. Według chronologii dynastii Pana z Wrocławia to budowniczym WALLHALI - Lili Wenedy w Bydgoszczy był III syn Pana Karcz. To zaś skojarzyłem z mauzoleum Eurydyki-EUROPY nad Bosforem jako dziełem KARA-k'Orfeusza, prawnuka Posejdona z Poznania. Mauzoleum EUROPY byłoby DWUKONCHOWĄ kopią CZTEROKONCHU w Bydgoszczy. Takowe miało zaś sens jako EMPORIUM metalurgii kieleckiej – na kieleckiej czy jurajskiej rudzie i cieszyńskim węglu. Bydgoszcz była Najważniejszym Portem Śródlądowym w Europie i z tej racji takie Emporium mogło być budowane już przez Stalownictwo Kieleckie.

Pan zbudował Hirsau a potem podjął budowę katedry w Trewirze, ponieważ Dropie chciała Przeprosić syna za Wygnanie jako Owocu z nieformalnego związku to wysyłała mu podarki, wśród których mogła być stal zbrojeniowa, którą Pan użył do budowy katedry w Trewirze. Nagle dostał jednak Wezwanie by Ratować Apollonię więc porzucił budowę i podążył do Wrocławia. Tu pobił Chalibów, zdobył Olimpion-Pragę i przeniósł technologię stali stopowej do Kielc.

Pan zbudował zamek na Kadzielni KARCZÓWKĘ i prawdopodobnie na kulminacji Ogrodu Botanicznego wzniósł świątynię Imperialną SĄD na planie nieukończonej katedry w Trewirze. Tam w 3 wschodnich filarach odkryto zamurowane kolumny granitowe więc miała to być HALA KOLUMNOWA. Rozstaw kolumn, filarów i przypór świadczy, że miało być pierwotnie sklepienie KOPUŁOWE – wiązane wieńcami ze stali zbrojeniowej w bębnach kopuł – ale po postawieniu 3 kolumn ZABRAKŁO stali zbrojeniowej i może narzędzi do obróbki granitu więc Tryton z Pragi ukończył budowę w systemie FILAROWO-GURTOWYM.

WALLHALA była techniczną kontynuacją SĄDU, ale budował ją Ktoś, kto miał stal zbrojeniową, ale nie miał granitu na kolumny więc musiał zastąpić je KONCHAMI. To Wyklucza Pana, ale suponuje jego III syna Karcza, który nie był na pogrzebie ojca we Wrocławiu, ale władał metalurgią kielecką. O tym świadczy też to, że następca Pana – grecki bóg Prapoczątku Jur-Uranos – MAŁPOWAŁ Wallhalę w Płocku, Krakowie i Moskwie, bo Nie Miał stali zbrojeniowej z Kielc.

Skandynawowie byli Wypłacalni, bo wieźli rudę szwedzką do Elbląga lub Gdańska, gdzie ładowali Żelazo, z którym wracali bądź do Skandynawii lub wieźli Kanałem Przemysłowym na Dunaj, który był Rajem Skandynawskim, czyli że Skandynawska Atlantyda powinna być nie w Bydgoszczy a NA DUNAJU.

http://slavia-lechia.pl/wandiluzja-wilhelma-tella-polskiej-archeologii-id130

Historiografię słowiańską mam tylko ja, bo inni do niej nie doszli lub się jej nie dorobili. Gamoń Tomasz Kosiński zadaje rzeczowe pytanie: DLACZEGO MNIE NIE OTRUTO? Otóż nie dlatego, że byłem Niegroźny, czy że NIE BYŁEM NACJONALISTĄ, bo na mnie też było STO zamachów, tylko dlatego, że nie dałem się otruć. Trudno jest otruć kogoś z obsesją trucicielską.

Okazuje się, że Tylko Ja byłem groźny, i to politycznie. Np. Żydzi straszyli nas kwitami wielkich sum na budowę zamku Królewskiego, który identyfikowali z WAWELEM, z której to racji Kneset odbył 2 Posiedzenia na Wawelu. III Posiedzenia jednak nie było, bo gdy Prezydentka Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA to ogłosiłem – a moja www.wandaluzja.com była najpoczytniejsza i najdroższa w USA – że Kazimierz Wlk mógł obciążyć Żydów podatkiem na odbudowę GARGAMELLA-GOrGOLINA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę moskiewskiego KREMLA.

Wówczas w obronie Kremla wystąpił Jarosław Kaczyński: STAĆ NAS NA ODBUDOWĘ ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE – bo jak Zamki Kazimierzowskie w Jurze TO NIE KREML – co uzupełniłem ZA NIEMIECKIE PIENIĄDZE, bo w Obronie Kremla wystąpili też Niemcy.

Wówczas Zamki Jurajskie przypisywałem greckiemu bogu Prapoczątku, Jurowi-Uranosowi, ale z mej ROZWOJOWEJ historiografii wynika całkiem nowa ich Metryka. Ponieważ według historiografii bliskowschodniej Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki to Zamki Jurajskie oraz Sudeckie jawią się OKUPACJĄ przez Chalibów jurajskiej Śmietany Hematytowej metalurgii Cieszyńskiej oraz Magnetytów Sudeckich metalurgii wałbrzyskiej i kłodzkiej. Dowodem na to są PALATIA: Wartownie z fortecznymi Sypialniami - żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął. Może to mniej smakowite od Zamków Kazimierzowskich, ale KREML ma Europejską Metrykę w postaci Uczty Kremlowskiej w Mstiorze: http://wandaluzja.pl/?p=p_199&sName=lila-weneda – skan II

Na zamku w Przemyślu pokazywano mi szkielety wrzucone do wykopu fundamentowego i zasypane gruzem, które uznałem za zabitych podczas powstania Chalibów. Powstańcy opanowali metalurgię Cieszyńską, co umożliwiło ZAŁOŻENIE CHIN. Chalibowie połakomili się widocznie na wielką sól przemyską więc budowali Zamek Przemyski.

Ja tylko odpowiadam na LŻEŃSTWA Tomasza Kosińskiego, którego pseudohistoriografia nie jest podróżą Kapitana Scotta do bieguna południowego, bo ten tam dotarł.

Archeolożka litewsko-amerykańska Marija Gimbatus podzieliła kulturę Naddunajską na Zachodnią kulturę cerami wstęgowej rytej i Wschodnią, ale oddzielając obie od kultury Vinca z Belgradu, za które oba zespołu były uważane. Ziemie Polskie należą do Zachodniej KCWR. Ponieważ Węgrzy i Rumuni uważają Pana za SWEGO Herosa to można domniemywać, że Pan budową zamku w Budzie – najważniejszym handlowo punkcie Żeglugi Dunajskiej – utworzył Wschodnią gałąź KCWR ???

Ogłoszona przez Anglików Europejska Atlantyda w Dreźnie – którą wcześniej badali Austriacy i Słowacy – każe datować Zachodnią gałąź KCWR PRZED r. 5000 pne a ściślej na l. 5200-4800 pne. ZAKOŃCZYŁA ona budowę domów kilkupokoleniowych z wielkich pni na rzecz domów Małych – wyraźnie Małżeńskich, co świadczy o wzroście Bezpieczeństwa. Jednak w Słoniowicach Wlk k. Kazimierzy Wlk, między Krakowem a Kielcami, odkryto regularną zabudowę z dużym kwadratowym TARGIEM otoczonym w 3 stron wielkim wałem a z IV przemieszczającymi się dla poszerzenia targu drewnianymi PAŁACAMI naśladującymi architektonicznie wielkie domy Kilkupokoleniowe.

O ile Pałace są kultury Naddunajskiej to ich lokatorzy byli Hellenami kultury pucharów lejkowatych, którzy handlowali miedzią kielecką i kierowali jej eksportem do Panonii. Gdy zapadał zmrok to na wały wychodziły Straże, żeby z pobliskich lasów nikt na Budy z towarem i Pałace nie napadł. To świadczyłoby, że miedź kielecka jest Starsza od słowackiej ???

Było to po podboju Małopolski przez Posejdona z Poznania na skutkek klęski Chejrona z Płocka w Bohemii z Prometeuszem z Palermo. To SPYCHA Europejską Atlantydę do zachodniej gałęzi Ceramiki Wstęgowej Rytej ok. r. 5200 pne, na podstawie Domysłu, że Europejska Atlantyda powstała na skutek ZBROJNEGO podboju przez Chalibów ziem nad Wisłą i Odrą, czego pozostałością są Zamki Jurajskie i Sudeckie jako okupacja Śmietany Hametytowej i Magnetytów Sudeckich, oraz Palatia jako Wartownie z Fortecznymi Sypialniami, gdzie ZAMKÓW nie opłacało się zrazu budować.

Nie wiem, czy Zachodnią KCWR można nazwać kulturą lendzielską ??? Jednak gdy Apollo opanował WIELKĄ RADOŚĆ Cieszyn to nie myślał o Założeniu Chin, ale podjął budowę Kanału Morawskiego, co PODZIELIŁO Zachodnią KCWR na Lendzielską i Rosneńską w Bohemii z granicą na Średniogórach, która była granicą WOJENNĄ.

https://rcin.org.pl/Content/36646/WA308_42262_P319_PRZYCZYNEK-DO-ZNAJOM_I.pdf

Prof. Włodzimierz Wojciechowski znalazł w r. 1966 kulturę WCZESNOLENDZIELSKĄ w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska (Jordanów, Dzierżoniów) z koneksjami do Brześcia Kujawskiego. To zgadza się z ZAPROSZENIEM z Cieszyna do Wrocławia Apolla z powodu budowy przez Chalibów Zamków Sudeckich dla ochrony metalurgii na kłodzkich i kowarskich magnetytach i wałbrzyskim węglu.

Apollo przeniósł Wrocław z Osobowic na Wyspy Odrzańskie – może dla obrony przed Chalibami? i zbudował metalurgię stali STOPOWEJ na chromitach ślężańskich a Dla Siebie zamek Granitowy Na Piasku. Apollo władał Kłodzkiem, gdyż zachowana we fragmentach sztukateria Zamku Granitowego Na Piasku jest z czerwonego granitu kłodzkiego a Chalibowie nie Nie Zbudowali tam zamków Sudeckich. Jordanów jest tu ważny ze względu na jordanowski NEFRYT, na kolumnach z którego zbudowano pierwszą MUROWANĄ katedrę wawelską.

To kwalifikuje Wrocław Na Wyspach na kulturę Wczesnolendzielską, choć I Chlewy Biskupie istniały PRZED Zamkiem Granitowym. II Chlewy Biskupie powstały zaś PO spiętrzeniu Odry Zamkiem Na Pisaku, kiedy trzeba było wbijać w STARE Chlewy 8-metrowe pale i budować na nich NOWE Chlewy Biskupie.

Ja zostałem tam Zbity z Pantałyku strzemieniem FRANKOŃSKIM, znalezionym jakoby w Starych Chlewach, nad czym myślałem 20 lat, aż doszedłem do wniosku, że to SZALBIERSTWO, jakich było tam więcej.

W mej młodości Czesi zadziwili nas badaniem Twierdzy Hlinsko na granicy czesko-morawskiej. Ta średniowieczna twierdza okazała się być budowana przez NEOLITYCZNĄ kulturę badeńską i być większą i Nowocześniejszą od Troi Schliemanna ??? Gdy zająłem się tą sprawą to twierdza Hlinsko kultury badańskiej ZNIKNĘŁA z archeologii a ostatnia wzmianka o niej jest u Jażdżewskiego: UREGESCHICHTE MITTELEUROPAS, Ossolineum 1984, s. 174.

Hlinsko leży po czeskiej stronie wododziału Średniogórza Czesko-Morawskiego, co suponuje jakąś Okupację Behemii przez kulturę badańską zza Dunaju. Wiemy, że Krok-Kronos wydał najmłodszą córkę Atenę za Hefajstosa z Wiednia, który zbudował Atenie OBECNY zamek bratysławski, który ja uważam za emporium Stali Kieleckiej. Ich syn Erychtonos wypędził Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona do Poznania a potem Krokowa-Pragi i zbudował katedrę ATENY na krakowskich Bielanach – obecnie "obcięty" kościół Eremitów – a ponieważ identyczny Kasztel z Katedrą były na zamku AMAZON w Płocku to znaczy, że były budowane Pod Wpływem Erychtonosa.

Erychtonos reprezentował kulturę Badeńską, która u nas jest uważana za PODBÓJ, ale w Czechach o "podboju przez kulturę badańską" nie słyszałem, z wyjątkiem Twierdzy HLINSKO. Znamieniem kultury badeńskiej są miedziane pierścienie i SPIRALE nakładane na rękę, które były Walutą wielkiej miedzi kieleckiej, aż do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy – skąd Władca Pierścieni Tolkiena ze ŚRÓDZIEMIA czyli Płocka czy Bratysławy.

Z tą sprawą wiąże się TRAGICZNY dla mnie Skarb Wiślan, który według mnie był zakopanym pod palisadą Okołu przez uciekającego Chęsę funduszem na budowę I katedry w Visby na Gotlandii dla dostaw rudy szwedzkiej.

Mamy tu taką genealogię dynastii Pana - pasierba Apolla: Pan miał 3 synów: Uranosa, Bubisa i Karcza. Jur-Uranos 2: Kroka-Kronosa i Chrona-Chronosa. Krok miał 3 córki, Libuszę, Kazię i Atenę. Nastraszą wydał za syna Bubisa Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona, który okazał się złym zięciem, bo zamordował Kroka.

Syn Ateny i Hefajstosa Erychtonos z Bratysławy postanowił pomścić dziada i wypędził Chęsę do Poznania i Krowa-Pragi, budując na krakowskich Bielanach katedrę ATENY a na Megalitycznym Płocku kopię zamku Ateny w Bratysławie i kopię katedry Ateny w Krakowie.

Niejasne jest pochodzenie Chejrona - budowniczego STONEHENGE. Mógł on być synem Erychtonosa lub wnukiem Karcza lub Chronosa ???