Skip Navigation
 

DOWÓD: Wjazd Leszka i Lubrana do Troi

14. TROJA I DŁUG SUŁTAŃSKI

Stan Wojenny upamiętnił mi się Pieruszą k. Wołowa. Wiedziałem, że Niemcy złożyli jakieś zbiory szlimowanowskie w jakimś Pałacu Schliemanna, który pałętał się po Śląsku, a tu nagle okazuje się, że tych zbiorów i pałacu NIE MA.

Byłem wstrząśnięty, gdyż traktowałem to jako polski kapitał. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego, mgr Tadeusz Kaletyn, mówił mi, że jak pojechał do Pieruszy to Pałacu Schliemanna nie znalaźł, a miejscowy "ludek piastowy" jakoś mówić o tym nie chciał. Przyjechał po raz drugi z pruską mapą sztabową: Kazał kopać i znalazł... fundamenty pałacu...

20 lat wcześniej była tam szkoła, ale wszyscy wiedzieli, że tam są skarby, więc pałac rozebrano – po cegiełce – co dla przyzwoitości zniwelowano. Teraz mają szkołę nowoczesną – za kredyty belgijskie.

Po froncie było tam trofiejne komando, ale ich ceramika nie interesowała. Potem przyjeżdżali jacyś z UWr i skrzyń ubywało. Wiadomo, że Pani Profesor Sarnowska tłukła ceramikę szlimanowską, BEZ KOMISJI I PROTOKOŁU, którą zakopano na Cmentarzu.

Z opowiadań tych można wnosić, że rozebranie i zniwelowanie Pałacu Schliemanna było zacieraniem śladów grabieży – ale mogło to być też eliminowanie Polaków ze sprawy Troi Schliemanna, której nie uznali narodowcy wielkopolscy. Nie przypadkowo chyba też, w czasie burzy po sprawie, przeczytałem w Kurierze Polskim opinię historyka brytyjskiego, że Troja Schliemanna nic wspólnego z Troją Homera nie ma – a kilka tygodni później obznajomiony ze sprawa zawodowy archeolog Stefan Janeczek wybiegł mi z empiku naprzeciw i wyrzucił jednym tchem: Masz zwolennika w Związku Radzieckim, który też uważa, że Troja to Złoty Róg!

Potem patrzył na mnie z niedowierzaniem i podziwem – że niby mi się tak udało... Ja też tak myślałem, bo nie wiedziałem, że jeśli Uczony Radziecki głosi z trybuny, że TROJA TO ZŁOTY RÓG, to musi stać za nim ktoś silny. Tym silnym okazał się Michaił Gorbaczow, który po dojechaniu na tym koniu do tronu genseka wycofał się ze sprawy, inkasując w Ankarze miliard dolców na piękne oczy.

W obronie mych praw do Troi homerowskiej Na Złotym Rogu wystąpiła jednak pani Redaktor Orłowska, ale filmu o Pieruszy nie można było wyświetlić. Generał Jaruzelski odesłał Panią Redaktor do Ministra Krawczuka, który wyraził zdziwienie, że "pchamy się" ze sprawą kryminalną do Warszawy: CO TO, WE WROCŁAWIU PROKURATORÓW NIE MACIE?".

Moja Troja homerowska na Złotym Rogu nie miała nic wspólnego z narodowcami wielkopolskimi, gdyż wynikała z mego artykułu „Kultury środkowoeuropejskiego neolitu w świetle systematyki językowej Tadeusza Milewskiego”. Milewski sformułował genezę języków indoeuropejskich między Renem a Dnieprem, a ja zastanawiałem się, czy Moskowie, którzy przeszli Bosfor w czasie oblegania przez Greków Troi, nie byli Ariami? Homer napisał: TAK TOJAN JAK I GREKÓW ZIMNY STRACH PRZENIKNĄŁ, GDY SPRAGNIONY BOJU ARES RYKNĄŁ..., tj. zasalutował głosem. Tych Mosków było wprawdzie 10 czy 11 tysięcy, gdy Greków pod Troją STO, ale takich armii przechodzących wówczas Bosfor i Dardanele było wiele.

Wojna Trojańska była harcami do inwazji Azji Mniejszej przez europejskich Frygów i Mosków, którzy rozgromili imperium hetyckie. Frygowie-Ilirowie pochodzili z Czech i napływali do Azji Mniejszej wzdłuż Dunaju i Maricy oraz Adriatykiem, natomiast Moskowie to Amazoni-Massageci-Sarmaci-MAZOWSZANIE. Przy podziale łupów Frygom dostała się Azja Mniejsza a Moskom zagrabione przez nich w Bogatzkoy-Hattusas złoto.

Najazd środkowoeuropejskich Ludów Morza na Egipt jest wskaźnikiem, że Troja homerowska była na Złotym Rogu. W Iliadzie jest tylko jedna wyraźna lokalizacja geograficzna: urządzanie stanowiska dowodzenia na Samotrace dla inwazji Trojady: WSPIĄŁ SIĘ NA SZCZYT SAMU WYNIOSŁY, KTÓRY STRZELISTE SOSNY JESZCZE WYŻEJ WZNIOSŁY – SKĄD WIDAĆ BYŁO IMBRĘ, TROJADĘ I ACHAJSKIE ŁODZIE, co identyfikuje Trojadę z TRACJĄ.

Wśród przeciwników Henryka Schliemanna był emerytowany kapitan artylerii z Kolonii Boetticher. Wykazywał on, że identyfikacja Hissarliku z Ilionem nie ma sensu, gdyż Ilion był miastem "mostowym" nad cieśniną dardanelską. Ja się z tym zgadzam, a obecnie wiadomo, że Ilion i Troja były RÓŻNYMI miastami – wobec czego jeśli Ilion był miastem mostowym w Dardanelach to Troja powinna być takim na Bosforze.

Tytuł dzieła Homera ILIADA pochodzi z poetyzacji protokołów śledztwa w sprawie zaginięcia księcia frygijskiego Achillesa, które znaleziono w archiwum frygijskim w Canakkale – naonczas ILIONIE. Schliemann przyjął za podstawę Topograficzną ganianie się Hektora z Achillesem wokół Miasta – ale ganiali się oni wokół fortu WODOCIĄGOWEGO Skamander, widocznego z murów Troi, skąd woda szła 2 SZTOLNIAMI do miasta. Skamander został zdobyty przez Achillesa bombami zapalającymi, wobec czego Hektor, który reprezentował w Troi stronnictwo hetyckie, musiał go odbić, przez wyzwanie Achillesa. Odpowiada to właśnie Bizancjum, gdzie było ZBOŻA OBFITOŚĆ A WODY NA MIARĘ – w czym chodziło o zboże scytyjskie, gdyż klucz do handlu czarnomorskiego i naddunajskiego był zawsze na Złotym Rogu.

Boetticher zniszczyłby Schliemanna, ale jako pruski oficer został wezwany przez Żelaznego Kanclerza na dywanik i spłacony tysiącem marek, co było Kapitalikiem. Zważywszy, że była to sprawa Administracji Długu Sułtańskiego i racji protektorów Wysokiej Porty to zapłata była licha. Po wybuchu I wojny światowej Rosjanie wydali Anglikom Pawła Schliemanna, wnuka i spadkobiercę Heinricha, którzy rozstrzelali go bez sądu – bo za dużo wiedział.

Dla mnie ZAŁATWIAŁA SPRAWĘ Herezja Rosyjska lokalizująca Jerozolimę Mojżesza nad Bosforem. Mojżesz oblegał tą Jerozolimę Największą Ordą w Historii 10 lat - aż przypłynęli Ariowie i Słowianie i wymordowali 10 plemion Izraela...

Wolne tematy (2 – 2022) « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com), Ad. 98, 106:

Bardzo panu dziękuję za ten wywód. Zawsze zgadzałem się z doktryną konserwatyzmu angielskiego, że KTO MA HISTORIĘ TEN MA PRZYSZŁOŚĆ. Według mnie Bismarck bał się Bolszewizmu Katolickiego toteż ZNISZCZYŁ niemiecki kapitał Ludowy repliką Bebla wniosku Centrum, żeby uznać kapitał żydowski za Aspołeczny: ANTYSEMITYZM TO SOCJALIZM DLA GŁUPICH, MOI PANOWIE, za co dostał Brawa. Kapitał Ludowy musiał być bowiem kierowany przez patriotyczny kler, co prowadziło do Bolszewizmu Katolickiego.

W Rosji za zagrożenie dla Niemiec Bismarck uważał Lwa Tołstoja, jako Uczciwego, toteż wyeliminował go Henrykiem Sienkiewiczem, który ograł polskich nacjonalistów Quo Vadisem KRONENBERGA, którego Łyknęli Amerykanie miast Quo Vadisa WIELOPOLSKIEGO. Za tegoż Kronenberga Sienkiewicz dostał NOBLA, który należał się Tołstojowi za Powieść Wszechczasów WOJNA I POKÓJ, co było machlojką Bismarcka, o czym piszę w INCYDENTU NIE BYŁO. Donald Tusk: NIC SIĘ NIE STAŁO POLACY. PAŃSTWO ZDAŁO EGZAMIN…

Według Prusa Antypolską książka było OGNIEM I MIECZEM, ale obaj asystowali przy Łożu Śmierci Schliemanna. Pan pisze, że ZNACZNIE WCZEŚNIEJ J. IGN. KRASZEWSKI UZNAŁ SCHLIEMANN’A ZA CYRKOWCA-BLAGIERA KU CHWALE PRUSAKÓW; TROCHĘ PÓŹNIEJ SIENKIEWICZ ZACHWYCAŁ SIĘ TYM SCHLIEMANN’EM. Sienkiewicz reprezentował bowiem przy Łożu Śmierci Schliemanna cesarzy a Prus cara.

Mam kilka książek o OSZUSTWACH W HISTORII. Gdy w I.WŚ marszałek brytyjski wjeżdżał do Jerozolimy to witali go hierarchowie Kilku Wyznań. On jednak – po przyjęciu Hołdów Dla KRÓLA I CESARZA – zwrócił się do bosonogich andrusów, żeby go zaprowadzili do Świątyni Salomona. Ci zaprowadzili go na Górę Meczetów. Marszałek zapytał swych generałów, CO ZROBIĆ Z TYMI MECZETAMI, ale słychać było tylko klekot kopyt..., aż książę Faisal zakrzyknął, Z TYMI MECZETAMI NIC NIE TRZEBA ROBIĆ.

Marszałek nie pytał o Świątynię Salomona HIERARCHÓW, bo by go poczęstowali Fekaliem Jezuickim, ale Bosonogich Andrusów, którzy powiedzieli to, czego nauczyli się od biednych rodziców. Podobna sprawa jest z Troją, którą była zawsze Aleksandria Trojańska czyli Konstantynopol, a Oleg po zdobyciu Konstantynopola kazał namalować miasto jako Płonącą Troję, z Koniem Trojańskim NA PLACU po rozebranym przez Kija Pałacu Cesarskim.

Mury Troi były NAWODNE i Najwspanialsze w Grecji, przy których KOMPASY STAWAŁY. Zachował się dokumentalny WJAZD LESZKA CHYTREGO I LUBRANA DO ALEKSANDRII TROJAŃSKIEJ: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_265&sName=pod-akcjum// Leszek był protektorem Oktawiana a Lubran Tryumwirem II tryumwiratu, z racji czego okupował Północną Italię i Rzym, czyli że przez kilka lat rządził w Rzymie, oczywiście przez Senat. Gdy Oktawian kazał flocie rzymskiej zawieść Złoto Egiptu do skarbca Aleksandra Wielkiego w LabirynTHOSIE-Athosie to Leszek kazał Trakom z Aleksandrii Trojańskiej SKONFISKOWAĆ JE, co się nazywa Zaginionym Złotem Rzymu.

To jest argument, że Troja była miastem na miarę TEB STUBRAMNYCH a nie glinianymi koszarami na 3 tysiące żołnierzy i marynarzy jakie nam pokazują oszuści z Pruskiego Nocnika. Najważniejsze jest jednak to, że w Hissarliku nie naleziono ANI JEDNEGO grobu trojańskiego czy mykeńskiego, choć jest to teren przebadany najlepiej więc teren ten do Metropolii Wielobramnej nigdy nie należał. Nazywanie glinianych koszar hetyckich Troją jest DZIECINADĄ i Trucicielstwem.

Pisałem sto razy, że Troja Schliemanna jest takim OSZUSTWEM jak jezuicka Świątynia Salomona, sformułowana dla upodlenia Żydów jako Psów Rotszylda, a Troja Schliemanna była RABUNKIEM skarbca carskiego, żeby nie poszedł do Kuzbasu. Prawdopodobnie dopiero po tej grabieży Prusacy zorientowali się, że można tym Ustrzelić też Francję, co zrobili przez wygnanie rosyjskich papierów wartościowych z giełdy berlińskiej, które musiała przyjąć giełda paryska, co kosztowało Francuzów KILKADZIESIĄT PANAM.

 

Jadacze fakaliów pruskich

Jan Paweł II: LEPIEJ RZUCAĆ KRAMÓWKAMI - co było najbardziej kasowym wynalazkiem Hollywoodu - niż przymuszać do jedzenia fekaliów pruskich i hitlerowskich

 
« powrót|drukuj