Skip Navigation
 

13. OD GILGAMESZA DO MOJŻESZA

Exodus

Dr Lennart Moeller, EXODUS – Śladami wydarzeń biblijnych, MUZA SA Warszawa 2002, wydanie luksusowe

Oryginał w języku duńskim ukazał się w r. 2002, i został zaraz wydany po angielsku i polsku, jako próba POŚREDNICZENIA archeologii biblijnej z Wandaluzją – żeby nie doszło do WROGIEJ KONFRONTACJI. Wyszedł jednak z tego pokój polsko-duński, w którym Waldemar II zgodził się wziąć udział w krucjacie przeciw Czyngis Chanowi ZA SZCZECIN. Został jednak złapany na korespondencji z Czyngis Chanem więc Polacy wydali go cesarzowi Fryderykowi II, który obłupił go Okrutnie, co było końcem Królowej Północnych Mórz.

Nie zgadzam się z datacjami LM, który reprezentuję "głęboką" chronologię biblijną, datując Exodus na r. 1446 pne, ale zgodnie ze mną na koniec XVIII dynastii. Na s. 152 zamieszcza głowę W HEŁMIE podpisaną: "Wszystkich Egipcjan, szczególnie przywódców, dotknęły dramatycznie wydarzenia, jakie rozegrały się na początku Exodusu." Fotografia przedstawia jedną z córek Nefretete i Jechnatona po jego śmierci, jako SUKCESORKĘ.

LM pisze o GROBLI na Morzu Czerwonym, i że zagłada Egipcjan nastąpiła na ŚRODKU Morza Czerwonego, gdy rydwany "straciły szybkość". GROBLĄ miała być tama w Suezie, odcinającą zatokę Morza Czerwonego, która jest obecnie Wlk Jeziorem Gorzkim. Wyhamowanie rydwanów byłoby więc spowodowane wlewaniem się morza NA TAFLĘ solną po otwarciu przez Żydów tamy w Suezie. Pisze on też, że w Morzu Czerwonym zginęła cała armia egipska, dzięki czemu Żydzi DOZBROILI SIĘ – wobec czego Mojżesz, po podniesieniu się poziomu wody na wysokość mężczyzny kazał tamę zamknąć, aby po ponownym wysuszeniu pozbierać broń. Prawdopodobnie były przygotowane łodzie, które rozbrajały stojących na rydwanach Egipcjan...

LM zadaje retoryczne pytanie, Czy Mojżesz może być postacią egiptologiczną? Na to można odpowiedzieć, że skoro wprowadził z Egiptu 2 mil ludzi, z czego 10% Nieżydów, i zadał wielką klęskę Egiptowi TO NIĄ JEST. Mojżesz odegrał też ważną rolę w historii wewnętrznej Egiptu. Jego ożenek z Nubijką był zamachem na skarbiec Amona, bo najazd ETIOPSKI na Teby Stubramne został odparty przez Amenhotepa IV jako PRETENDENTA do tronu, który wywiózł skarbiec Amona i przyjął heretyckie imię JECHNATONA, co było spiskiem Nefretete. Mam list z Poznania, w którym pisze, że wobec groźby utraty pozycji Pierwszej Damy na rzecz córki w HEŁMIE, Nefretete zafundowała Exodus Mojżesza, by panować w Koronie Dolnego Egiptu jako faraon Smenkare, a Tutenchamonowi dać koronę Górnego Egiptu.

Abraham był agentem Hamurabiego, który w r. 1759 dokonał hyksoskiego najazdu na Egipt, ale trudniejsza sprawa jest z Józefem, który powinien urzędować jako wezyr hyksoski w r. 1625 pne, gdy Słowianie (kultura przedłużycka) dostali Wenecję - więc przez import żelaza i stali śląskiej Żydzi z Suezu opanowali Ocean Indyjski i zdobyli monopol na ZŁOTO AFRYKI.

Wiadomo, że Abraham gościł na Salemie, którego widok na s. 200 przekonuje mnie. Na s. 14 jest jednak passus: Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Jezusa na wzgórzu Moria w Jerozolimie - co odnosi się do MORII czyli Syjonu w Jerozolimie, gdzie była ŚWIĄTYNIA Salomona i Jerozolimska Heroda Wlk, które jednak z Golgotą nie miała nic wspólnego. Niemcy uznali – za mną – że Jezus był więziony na Zamku Heroda na Wzgórzu Świątynnym, które było Pałacem Salomona przebudowanym przez Rzymian na PRETORIUM. Proces Jezusa był na Wielkim Podium, i niósł on BELKĘ poprzeczną Krzyża przez wiadukt i Górę Oliwną do rozwidlenia Drogi Solnej pod murem miejskim na Zewnątrz od Rzymu. Było to daleko, bo Jerozolima miała milion mieszkańców.

Ahmed Osman, MOJŻESZ I ECHNATON – Nowa interpretacja historii Wyjścia: Mojżesz i Echnaton TO TA SAMA OSOBA!, AMBER Warszawa 2005; prawa autorskie 1990, 2002

Ogłosiłem artykuł BIBLIA A TALMUD i kupiłem w księgarni Taniej Książki książkę, które sugeruje podbój Anglii przez Arabów? Piszę o otruciu Rosji i Francji fekaliami pruskimi, czego proroctwem było KAŁ JETI Iwana Groźnego jako protegowanego Sulejmana Wspaniałego, który mianował go TRESEREM PAJĄKÓW – ale czyim u licha protegowanym jest Ahmed Osman, że głosi z LONDYNU takie rzeczy, z powoływaniem na Jakichś "egiptologów"?

Ta książka powstała z mego metrykowania Mojżesza jako syna Księżniczki Nefretete: Amenhotep III w obecności Dworu: OBERSZPICLU, CO DZIEJE SIĘ Z MOJĄ CÓRKĄ NEFERETARI? - JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ JEST KOPULOWANA PRZEZ DWÓCH ŻYDÓW... MOŻE ICH NIE BYĆ. - NICZEGO NIE MÓWIŁEM.

Ta kwalifikacja utrzymała się, więc AO przyjął ją – ale to, że ZIDENTYFIKOWAŁ Mojżesza z Echnatonem można porównać chyba tylko do rozgromienia Bundestagu przez BISKUPKI, co było potrzebne dla złamania protektoratu Bundestagu nad moją Funkcjonalną Chronologią Architektury Niemieckiej, którą przejął Kanclerz Kohl. Nie chcę krytykować dzieła AO, gdyż jest poniżej krytyki, ale w tej książce jest rzecz istotna i przecząca identyfikacji Mojżesza z Echnatonem.

AO pisze, że Wygnanie Mojżesz spędził nie na Synaju a w ETIOPII. To jednak było, gdy po otrzymaniu Egipskich święceń kapłańskich został mianowany Arcykapłanem Izraela i zabił Egipcjanina więc musiał uciekać. Był to spisek Nefretete na skarbiec Amona, gdyż Żydzi mogli sfinansować najazd Etiopów na Teby Stubramne Dostawami Żelaza. W trakcie tego umarł król Etiopów a armia obwołała regentem Mojżesza przydając mu za żonę królową-wdowę Adonisę.

AO uważa to za argument IDENTYFIKACYJNY – że niby Jechnaton-Mojżesz zdobył Teby i przewiózł skarbiec Amona do Amarny – ale byłby to podbój Egiptu przez Etiopów, czego wówczas nie było. Mojżesz oblegał z Etiopami Teby, żeby Jechnaton mógł je UWOLNIĆ i zagrabić skarbiec Amona, co awansowało Księcia-Woźnicę na Następcę Tronu. Za tym stała oczywiście matka Mojżesza Nefretete, która wyszła za Woźnicę jako Amenhotepa (IV). Wg AO to te CUDOWNE uwolnienie Teb było w r. 1360 pne.

Dzieło AO trzeba traktować w kategoriach feudalizmu tureckiego, którego praktyki hołdownicze bywały makabryczne, że KAŁ YETI Iwana Groźnego bywało łaską. Teolog niemiecki, komentując Kod Leonarda da Vinci powiedział, że młodzież żydowska nie interpretuje historycznie Biblii. Ja w „Incydentu nie było” piszę, że 95% czytelników Protokołów Mędrców Syjonu to młodzież żydowska, która uczy się na tym polityki. Dla mnie ta książka była zawsze niestrawna, bo po przeczytaniu 3 punktów robiło mi się niedobrze. PMS są polityczną wykładnią Talmudu jako mafijnej technologii władzy i podstawą kapitału kryminalnego. Po wydaniu INB, gdzie piszę też o sprawie Janoszów jako detonatorze ŻELAZA, Mieczysław Janosz wniósł do Sądu Najwyższego w imieniu Stowarzyszenia Ofiar Wojny OSKARŻENIE PRZECIW TALMUDYSTOM jako jurysdykcji kapitału kryminalnego.

To, że młodzież żydowska nie komentuje historycznie Biblii tłumaczy się tym, że Żydzi dali Biblię gojom a sami zajęli się technologią władzy mafijnej czyli Talmudem. Ostatnia redakcja Starego Testamentu była ok. r. 50 ne, co ja tłumaczę, że redakcji tej dokonał Jezus jako więzień twierdzy w Tulonie w l. 39-49. Jest problem WPROWADZENIA BIBLII DO EGIPTOLOGII, ale to jest sprawa skarbca amarneńskiego, który został złupiony w Tebach, a PACYFIKACJA Teb bez Mojżesza i jego nubijskiej żony jest niezrozumiała. Mojżesz nie był też skarbnikiem amarneńskim tylko sueskim, gdzie było Złoto Afryki.

Churchill jako Lord Admiralicji powiedział w Izbie Gmin: Karawele Kolumba dały zachodnią półkulę Hiszpanom, a teraz 2 fregaty, Guben i Breslau, dały Niemcom Azję. Parafrazując to można powiedzieć, że konwencja Słowian z Wenecji z Żydami z Suezu w r. 1620 pne dała Żydom Afrykę, Azję Pd i Wschodnią i Amerykę Pd z racji żeglugi DRYFOWEJ. Gdy Jechnaton skłonił Słowian do zerwania konwencji, dając im Tobruk-Serenę, skąd była droga wozowa do Czadu, gdzie była kość słoniowa i Złoto Ghany, to Żydzi musieli się z Suezu wynosić, zatapiając przy tym na tafli solnej Wielkiego Jeziora Gorzkiego armię faraona a potem ukrywając Złoto Afryki w Eljacie.

Mojżesz kazał Flocie upłynnić zapasy żelaza z Suezu, wobec czego ta wywiozła je do Chin, a potem żeglugą dryfową do Peru, gdzie była przewłoka z cytadelą Chavin de Huantar dla SKŁADANIA okrętów na Maranonie i powrotu Amazonką na Morze Śródziemne. Przewłoka ta wymagała konwencji ze Słowianami, którzy gwarantowali drogę powrotną ze złotem amerykańskim przez Gibraltar. Była to droga RUTYNOWA, bo cytadela w Chavin istniała.

Królowa-wdowa Nefretete, która panowała w Dolnym Egipcie jako faraon Smenkare, zwarła pokój z Hetycją, z granicą na Drodze Solnej, po obu stronach której były w Mieście Pokoju świątynie: Syjon i Salem. Filistyni osadzili na Salemie Dawida, skąd zdobył Syjon, więc Salomon po pozbyciu się dzięki Egipcjanom protektoratu filistyńskiego i sprzedaniu metalurgii filistyńskiej za SKARBIEC ASYRYJSKI podjął budowę Jerozolimy z połączenia 2 miast i Pałacem na Wzgórzu Świątynnym.

Tą interpretację chciałem sprzedać biskupowi, Żydom, Niemcom, Ormianom i innym, ale Kanclerz Kohl wykorzystał to do zniszczenia masonerii templaryjskiej przez zabranie Wzgórza Świątynnego Żydom i danie go Palestyńczykom, bo identyfikacja Świątyni Salomona ze Wzgórzem Świątynnym jest NONSENSEM. Skutkiem tego jest Kod Leonarda da Vinci, który jest stonowaniem mej interpretacji chrystianizmu jako pochodnego TAJNEGO procesu Jana Chrzciciela.

Jechnaton dał Żydom ziemię od Troi na Złotym Rogu do Wenecji, toteż Mojżesz po 10 latach PUSTOSZENIA Bliskiego Wschodu przystąpił z Największą Ordą w Historii do oblężenia Miasta Pokoju nad Bosforem, co nazwałem ŻYDOWSKIM STALINGRADEM. Po 10 latach przypłynęli bowiem Ariowie i Słowianie, którzy wymordowali Pogromców NIE-dziewic. W ten sposób Żydzi NIE popłynęli z Wenecji do Anglii, NIE zbudowali Stonehenge i NIE spłodzili Anglików. Ocalał tylko ród Beniamina, który pilnował Złota Afryki w Eljacie.

Za Złoto Afryki Żydzi wykupili hipotecznie Rzym, co było tematem I redakcji Quo vadisa, wykupionej za milion rubli i Nobla. Ponieważ Żydzi się do tej hipoteki nie przyznali to mogło to być złota Jana Chrzciciela czy Partów, którzy mogli partycypować w planie wykupienia Rzymu, jak na naszych oczach kapitał stalinowsko-holokaustyczny wykupił EWG przez zdyskontowanie mordów w Poecking i na Popiełuszce, czego efektem jest Unia Europejska jako Stany Zjednoczone Europy.

Nie jestem w stanie powtórzyć lżeństw jakie spadły na mnie, zwłaszcza w internecie, ale mogę powiedzieć, że istnieje fachowy terror internetowy. Z mniej obraźliwych było, że wprowadziłem do historiografii obrzucanie się KREMÓWKAMI. Jeśli jednak ja obrzucam czytelników kremówkami to dlatego, że nie pozwalam jadać fekaliów pruskich, którymi otruto Rosję i Francję. Technikę tą wynalazł Iwan Groźny po zamachu na Kijów podczas sukursu Polakom na Krymie, wobec czego musiał zostać wasalem tureckim, narzędziem czego była Opryczna, uważana za najokrutniejszą policję polityczną w historii. - Lepiej jednak rzucać kremówkami – co było najbardziej kasowym wynalazkiem Hollywoodu – niż przymuszać innych do jedzenia fekaliów pruskich czy hitlerowskich.

Tytułowa książka jest dla mnie pewną satysfakcją za lżeństwa, bo ANONIMOWI oszczercy powinni teraz zaatakować – z podobną furią – wydawnictwo AMBER i Anglię, a jeśli tego nie zrobią w imieniu Odpowiedzialności Naukowej to znaczy, że są najmitami do niszczenia niestowarzyszonych mafijnie.

PODMIOTEM Eksodusu Biblijnego był WYWÓZ Złota Afryki, co Mojżesz urządził przez zatopienia armii faraona na tafli solnej Wlk Jeziora Gorzkiego otwarciem tamy w Suezie. Złoto to zostało ukryte w Eljacie, skąd poszło do banków aleksandryjskich i zostało użyte na hipoteczne wykupienie Rzymu. W książce "Incydentu nie było" (Gdańsk 2001) o oskalpowaniu Stalina wytłumaczyłem tym Upadek Rzymu.

Stalin był męczennikiem politycznym: Stalina I otruli Niemcy Polonem na Sylestra 1937 za plan zbombardowania bombami atomowymi TESLI Warszawy, Berlina i Londynu; Generalissimusa wziął do niewoli w Kijowie mój ojciec jak wiózł do Pragi złoto wykupienie przez Holokaustów USA. Ponieważ miał zamiar zniszczyć USA i Europę Zachodnią TSUNEM wywołanym wybuchem na dnie Atlantyku 2 bomb atomowych Tesli, co nazywa się Planem Saharowa, to został wydany Łupaszce, który go zakatował za WOŁYŃ, a Stalina III - bo Stalinów było 19 - oskalpował mój stryj za próbę powtórzenia Planu Saharowa i zamordowania mnie.

https://zakop999pl.neon24.pl/post/148001,wojna-bogow-ucieczka-mojzesza-z-ziemi-izraelowi-obiecanej PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, Semper in altum w Zakopanem,PL; WOJNA BOGÓW: UCIECZKA MOJŻESZA Z ZIEMI IZRAELOWI OBIECANEJ

Z elaboratu wynika, że Ziemią Obiecaną było GOSZEM-Suez, gdy według Herezji Rosyjskiej to Jechnaton-Jahwe dał Mojżeszowi ziemię między Troją na Złotym Rogu a Wenecją. Sprawa Odpływów-Przypływów na Zatoce Akaba dla Przejścia Żydów Przez Morze Czerwone została dawno WYKLUCZONA.

W książce Incydentu nie było (Gdańsk 2001) wytłumaczyłem to jako wejście Żydów na taflę solną Wielkiego Jeziora Gorzkiego i zatopienie na nim armii faraona Jechnatona-Jehowy przez otwarcie tamy w Suezie; http://wandaluzja.pl/?p=p_310&sName=talmud-najlepszy-kodeks-mafijny// Wobec tego flota żydowska mogła przewieść Złoto Afryki do Eljatu.

Na Największa Orda w Historii przez 10 lat pustoszyła Bliski Wschód w wojnie hybrydowej z NIE-dziewicami, aby przystąpić do Oblężenia Miasta Pokoju JEROZOLIMY nad Bosforem. Po 10 latach Oblężenia przypłynęli jednak Ariowie i Słowianie i Wymordowali 10 Plemion Izraela, tak że został tylko ród Beniamina, który pilnował Złota Afryki w Eljacie.

ZGRUZOWANIE pozostałości Pałacu Apolla na Wyspie Piaskowej – choć takiej potrzeby nie było – było dla UTAJNIENIA, że Narzędzia ze STALI STOPOWEJ na budowę Świątyni Masońskiej STONEHENGE pochodziły z Wrocławia. Według mnie z KIELC, gdyż Pan, aby zapobiec Wyrabowaniu technologii Stali STOPOWEJ przez Chalibów, przeniósł tą metalurgię z Sobótki do Kielc, i dopiero wiek później Chejron z Płocka podjął budowę nadmgielnej WIEŻY Nawigacyjnej, Astronomicznej i Meteorologicznej w Salisbury nad kanałem La Manche na drodze do LA MANCHY.

Gdy zająłem się STONEHENGE to było ono na etapie MOJŻESZA Z WENECJI, bo Wallhalla druidów upadła: https://www.republicworld.com/technology-news/gaming/ac-valhalla-treasures-of-britain-find-out-the-locations-for-all-11-treasures-of-britain.html//. Ja przypisałem ją Grekowi POSEJDONOWI, w czym byłem bliski prawdy, bo ten kazał je Ukończyć sekwojami francuskimi. Miało to aspekt polityczny, bo striptiserka Tereska Maj – ponoć familiantka Myszkowskich-Wielopolskich uwiecznionych w IDIOCIE Dostojewskiego – WYTAŃCZYŁA na tym urząd premiera Zjednoczonego Królestwa, i byłaby nim dłużej, gdybym jej nie Szarpał, że nie dostałem biletu na JEJ występ a nie było mnie stać.

Ten Wenecki Mojżesz doprowadził do MAKABRY, bo Sarkozy kazał Kadafiemu obciąć BEZ ZNIECZULENIA stopę. Kadafi SKONTROWAŁ bowiem technikę moskiewsko-warszawską swym Boskim Rodowodem. BRUKSELA wyznaczyła fundusz na Ratowanie Wenecji, który wygrałem książką INCYDENTU NIE BYŁO (Gdańsk 2001) o OSKALPOWANIU Stalina, na czym zostały Zjednoczone Niemcy. To wywołało zaś Herezję Rosyjską z Miastem Pokoju JEROZOLIMĄ nad Bosforem.

Miasto Pokoju nad Bosforem, które oblegał Mojżesz, było oczywiście MOJĄ Troją na Złotym Rogu czyli TROJĄ Homera, gdyż Hissarlik Schliemanna był dla OTRUCIA Rosji i Francji, co się Prusakom udało. Herezja Rosyjska jest zaś ANTYTEZĄ Mojżesza Weneckiego, który OBLEGAŁ to Miasto Pokoju, aż Przypłynęli Ariowie i Słowianie i WYMORDOWALI 10 plemion Izraela, że został tylko ród Beniamina, który pilnował Złota Afryki w Eliacie – wobec czego Mojżesz NIE POPŁYNĄŁ Z WENECJI DO ANGLII, NIE ZBUDOWAŁ STONEHENGE I NIE SPŁODZIŁ ANGLIKÓW...

Berlusconi i Kadafi UPARLI SIĘ jednak, że 10 plemion Izraela POPŁYNĘŁO Z WENECJI DO ANGLII, ZBUDOWAŁO STONEHENGE I SPŁODZIŁO ANGLIKÓW a BRUKSELA dała im 10 miliardów Euro z funduszu na Ratowanie Wenecji, więc zbudowali za 6 miliardów E MOJŻESZA WENECKIEGO, który jest Psu Na Buty. UNESCO zamierza zaś wydać na opracowany już SAMOFINANSUJĄCY się projekt Moskiewsko-Warszawski 457 milionów E: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/wladze-wenecji-przedstawily-unesco-program-ratowania-miasta//

Wobec tego ja Żądam od BRUKSELI Kontrybucji w postaci sfinansowania budowy KOPI Węgierskiej Wenecji z XI-XII wieku nad jeziorem Balaton. W związku z tym przypominam, że po utrąceniu projektu Moskiewsko-Warszawskiego przez Bunga-Bunga podjął go hotelarz z Sokołowa Podlaskiego. Pruskim Krygszpilem zbił na tym fortunę w MACAO, którą chciał zainwestować w MÓJ projekt Ratowania Wenecji, ale nie dogadał się z weneckimi kamienicznikami. Kupił jednak konserwatorskie plany Wenecji, ożenił się z panną z Węgrowa i wyjechał do Las Vegas, gdzie zbudował bardzo tandetną kopię WENECJI, która okazała się Najlepszą Finansowo Inwestycją XXI Wieku. Mówił, GDYBYM WIEDZIAŁ, ŻE TO TAKI INTERES TO BYM SIĘ ZAPOŻYCZYŁ.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_br%C4%85zu_walencja%C5%84skiego KULTURA BRĄZU WALENCJAŃSKIEGO

Okres funkcjonowania tej kultury to około 2200 – 1200 lat p.n.e. Jej stanowiska znane są głównie z prowincji Walencja i prowincji Alicante we wschodniej Hiszpanii.

BRĄZ HISZPAŃSKI wypada tłumaczyć wysłaniem przez Herę Heraklesa do Hiszpanii, skąd WYGNAŁ on Berberów i ustanawiając TRWAŁĄ granicę kulturową między Iberią a Berberią na Morzu Śródziemnym, co się w nazywa OBALENIEM SŁUPÓW HERKULESA. Wobec tego w Walencji powinno powstać WICEKRÓLESTWO EGIPSKIE na statusie Egipskiego Krakowa. Zeus i Hera uciekli przez Egipcjanami i Serenami na Złoty Róg, gdzie założyli Królestwo Bosforańskie – co tłumaczy, DLACZEGO Trojanie mówili Po Grecku.

Pitrowcy wbili zęby spermie jerozolimskiej JEROZOLIMĄ NAD BOSFOREM. Jerozolima to Miasto Pokoju, jaki to tytuł Majestatyczny mogła nosić Troja na Złotym Rogu – aż przybyła Orda Habirska – największa w Historii – która obległa to Miasto Pokoju. Ponieważ Mojżesz był pasierbem faraona Jechnatona-Jehowy jako przedmałżeński syn księżniczki Nefretete to okres oblężenia Troi przez Habirów łatwo obliczyć choć Mojżesz w chwili śmierci miał 120 lat.

Oblężenie Troi przez Habirów trwało niecałych 10 lat, aż przypłynęli Ariowie-Hondusi i Słowianie i WYMORDOWALI 10 plemion Izraela, że został tylko ród Beniamina, który pilnował Złota Afryki w Eliacie. Jechnaton-Jehowa dał bowiem Habirom Bałkany – od Troi do Wenecji – GDZIE STRUMIENIE ZAMARZAJĄ A GÓRY RODZĄ ŻELAZO. Jednak z powodu totalnej klęski pod Troją Habirowie NIE POPŁYNĘLI Z WENECJI DO ANGLII, NIE ZBUDOWALI STONEHEGE I NIE SPŁODZILI ANGLIKÓW.

Wcześniej po wyjściu z Egiptu Mojżesz przez 20 lat prowadził na Bliskim Wschodzie wojnę hybrydową z NIE-Dziewicami.

I jeszcze jedno: Hiszpanie ogłosili, że Hiszpańskie Stonehenge ma 7 tysięcy lat, czyli TYLE jak datowałem Od Początku Stonehenge Angielskie jako dzieło Chejrona z Płocka i Posejdona z Poznania. - Datowanie Angielskiego Stonehenge MOJŻESZEM było więc od początku Szalbierstwem.

Jacek Marczyński, "Iliada" polsko-niemiecka – TR Warszawa oraz Kammmerspiele z Monachium przygotowująwspólną premierę "Wojna trojańska". Reżyserem będzie Grzegorz Jarzyna; Rzeczpospolita, 26.V.2022, s. A7.

Wygląda na to, że ponieważ filmy NAUKOWE o Wojnie Trojańskiej nie przyniosły rozstrzygnięcia to postanowiono rozegrać kontrowersję na deskach scenicznych – zmieniając ją według Imperatywów. Jeśli jednak takim Imperatywem NIE JEST Herezja Rosyjska, lokalizująca Jerozolimę nad Bosforem: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_251&sName=13.-od-gilgamesza-do-mojzesza// obleganą przez 10 lat przez Ordę Habirską – największą w Historii – to ja nie chcę o takiej metodzie słyszeć.

Pieszczoch Kremlowski Muammar Kadafi stanął ZBROJNIE z Berlusconim PRZECIW Herezji Rosyjskiej uzyskując z Brukseli 10 miliardów Euro, za 6 z których zbudowali Mojżesza Weneckiego, który Pokonał technikę moskiewsko-warszawską. Mojżesz Wenecki jest Psu na Buty a technika M-W ma kosztować według kosztorysu UNESCO 467 milionów E. Można więc powiedzieć, że to z tej racji Sarkozy, który poróżnił się z Putinem o SYRIĘ, kazał obciąć Kadafiemu BEZ ZNIECZYLENIA stopę.

Herezja Rosyjska ZAŁATWIA sprawę Troi, bardziej od tego, że nie znaleziono tam ANI JEDNAGO grobu greckiego czy trojańskiego, tylko HETYCKIE, choć to jest teren przebadany Najlepiej. Herezja Rosyjska Bije Anglików jako NIESPŁODZONYCH, bo przypłynęli Ariowie i Słowianie i WYMORDOWALI 10 Plemion Izraela, które z tej racji NIE Popłynęły z Wenecji do Anglii, NIE zbudowały Stonehenge i NIE Spłodziły Anglików... Jest Policyjny Problem: DLACZEGO, JAK SIĘ POSKROBIE ŻYDA TO WYJDZIE BENIAMIN ??? Otóż Dlatego, że ocalał tylko Ród Beniamina, który pilnował Złota Afryki w Eljacie. W Polsce mówiono, że jak się poskrobie Ubowca to wyjdzie Hitlerowski Policjant Żydowski.

Niemcy otruli Troją Schliemanna Rosję, Francję i Polskę więc ja na żaden Reset w/s TROI nie godzę się. Najpierw land Badenii-Wirtembergii musi zapłacić kontrybucję 10 miliardów USD za otrucie Polski na STUTTGART-EXPO z powołaniem na Mocarstwową Turcję, i to nie żydowskim ogierkom z Solidarności.

 
 
« powrót|drukuj