Skip Navigation
 

25. ARCHEOLOGIA NIEZGODY

Zdzisław Skrok, ARCHEOLOGIA NIEZGODY, Rzeczpospolita, 10-12 XI 2000, s. D1, D4

ZS pisze, że atak na Józefa Kostrzewskiego podjął archeolog krakowski Kazimierz Godłowski, publikując w r. 1979 rozprawę, że Słowianie przybyli na ziemie obecnej Polski w VI-VII w. ZK staje po stronie Godłowskiego pisząc: Teoria ta, zwalczana przez obrońców "dobrze pojętego narodowego interesu", zarówno przy pomocy środków administracyjnych jak i zapisów cenzury, obecnie jest najbardziej prawdopodobną pod względem naukowym teorią pochodzenia Słowian. Pisze też, że uczeń Kostrzewskiego, Tadeusz Malinowski, wyzwał zwolenników tezy Godłowskiego – w imię dobrze pojętego interesu narodowego – od JURGIELTNIKÓW, na których nb. uskarżał się jego mistrz.

Etnoarcheologia Kostrzewskiego została WYWALCZONA przed wojną, tak że Niemcy przestali używać argumentów naukowych. Mieli jednak inne, a po śmierci Kostrzewskiego zaatakowali Z CHORWACJI. Znaleźli tam mianowicie ceramikę praską, niewątpliwie starszą od czeskiej czy polskiej – z czego WYNIKAŁO, że Słowian przyprowadzili do Europy Awarowie. Ten atak Akademii Nauk NRD, przy poparciu Akademii Nauk ZSRS, nie napotkał prawie oporu ze strony oficjalnej nauki polskiej, a lżenie od jurgieltników w r. 1998 – w dobie nauki SIŁOWEJ I AGENTURALNEJ – byłoby bez znaczenia, gdyby nie SIŁOWE załatwienie sprawy przeze mnie.

Wykazałem, iż owe Starszeństwo ceramiki praskiej nad Dunajem wynika z repatriacji Wandalów Afrykańskich, o czym mówią państwowotwórcze mity Polski, Czech i Rosji. Wandalowie są bowiem historiograficznymi Słowianami a nie jezuickimi Germanami.

Ataku na Kostrzewskiego z Chorwacji nie można nazywać fekaliomamachią, gdyż jest to AGRESJA. Malinowski protestował zaś wcale nie w imię interesu narodowego tylko w odpowiedzi na agresję historiograficzną, po usłyszeniu mnie.

Ja w takich wypadkach lżę Niemców za otrucie Rosji, gdyż Rosja wykupiła Dług Sułtański, co zawarowano kapitałem historycznym Troi Schliemanna. Ponieważ Prusy zostały zlikwidowane prawem wojennym to Niemcy nie mają prawa serwowania fekaliów pruskich. Obserwuję Zdzisława Skroka od wielu lat i wiem, że umie się on Niemcom Nie Narażać, ale tym razem posunął się za daleko.

W tym samym numerze Rzeczpospolitej jest artykuł Zbigniewa Masłonia Katarski Ślad (s. D6). ZM opiera się na książce Zabić Papieża, której autor Tad Szulc wyznaje: Stworzyłem fikcję, która ma u swego podłoża fakty i rzeczywistych ludzi. – Jest to przyznanie się do niepowodzenia, czyli że wnioski nie stosują się do rzeczywistości, bo są bez sprzężenia zwrotnego.

Tad Szulc, tropiący od wielu lat sprawę zamachu na Jana Pawła II, uznał również ślad bułgarsko-sowiecki za narzucony przez Ronalda Reagana i bezpodstawny w świetle znanych faktów. W związku z tym zaczął się doszukiwać źródła zamachu w antagonizmie wewnątrz hierarchii watykańskiej, co go doprowadziło do herezji katarskiej. Ziemią Świętą katarów nie jest jednak Langwedocja a Prowansja, bo to w Prowansji Jezus miał spłodzić katarów, ale stolicami ich są Londyn i Paryż, czyli że decyzja powinna zapaść w jednym z tych miast. Tu można wskazać palcem schizmę lefebriańską.

Za Solidarności I, która grała mymi kartami technologicznymi, była we wrocławskim Muzeum Archeologicznym wystawa Skarb Wiślan – w celu SIŁOWEGO ZALEGALIZOWANIA GO, do czego ja dopuścić nie mogłem. Mówiono mi, że Skarb został znaleziony przy pomocy darowanego przez Amerykanów sonara geologicznego. Interpretacja historyczna Skarbu też mi nie odpowiadała, wobec czego protestowałem tą Wystawę. Gdy doszło, że PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ to ogłosiłem, że DAJĘ ZŁOTO AFRYKI ZA ZABICIE ŻYWCA KRAKOWSKIEGO OD ZAWODOWEGO KOPULANTA. Chodziło o krakowską szkołę archeologiczną, której powstanie wiąże się z antypolską szkołą terrorystyczną, w której hitlerowskim Żydom przewodził wyczynowy kopulant Oskar Schindler, sypiający z kilkoma na raz Żydówkami. W książce "Incydentu nie było" piszę, że ZŁOTEM AFRYKI było ukryte na Synaju przez Mojżesza Złoto Egiptu, za które Żydzi wykupili hipotecznie Rzym.

We Wrocławiu antypolonusem był Profesor Małachowicz, którego oskarżałem – również przed prokuratorami – o związek z otruciem Hawrota, który znalazł w katedrze wrocławskiej świątynię RZYMSKĄ, którą ja przypisywałem Julii, córce Juliusza Cezara. Również W Terminie umarła świadczyni Hawrota Elżbieta Ostrowska – wobec czego Małachowicz mógł jechać ze swą interpretacją katedry wrocławskiej, czyli finansowanymi przez Bundesdienst fekaliami pruskimi.

Etniczność Biskupina jest wymierna archeologicznie i historycznie, i wynika też ze stalinowskiej interpretacji SCYTYJSKIEJ DOKTRYNY WOJENNEJ. W l. 513-511 Scytowie, cofając się przed Persami, pokonali Melanchlajnów kijowskich a potem uderzyli na Słowian, których – po czytelnych archeologicznie zaciekłych walkach w Polsce zachodniej i północnej – zmusili do kapitulacji. Ofiarą tej wojny padł też Biskupin. Przy interpretacji źródeł do tej wojny nikt nie wymieniał Germanów tylko m. in. Słowian, toteż pchanie się krakauerów i Skroka do Biskupina z Germanami jest bezczelnością.

Nazwa GERMANIA pochodzi od zamku Gerwazego Go(r)golin, który Grecy nazwali GARGAMEL a Rzymianie GERMANIĄ. Jest to więc nazwa HOŁDOWNICZA, natomiast SWEBSKOJĘZYCZNA była kultura nordyjska, która została zniszczona ok. r. 700 pne przez Jana Liczyrzepę, który zbudował sobie zamek BOLCZÓW. Fionię i Jutlandię zwrócili jednak swebskim Cymbrom Ptolemeusze polscy ok. r. 125 pne, przesiedlając mieszkających tam Słowian nad Dniestr. Swebię kontynentalną założył dopiero Juliusz Cezar, dając Teutonię Swewom skandynawskim, a Gotów sprowadzili na Pomorze Wandalowie do walki z Rzymianami.

Tej systematyki etnoarcheologicznej Józef Kostrzewski nie mógłby zanegować, gdyż wynika ona z jego logiki. Niemcy o jakimś germańskim Biskupinie mówić nie mogą, bo Chorwacja to jeszcze nie zwycięstwo, i muszą najpierw zapłacić znachorom afrykańskim za leczenie WRZODA Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej, a partyzantów hitlerowskich w Krakowie i Warszawie należy zaś traktować wedle prawa wojennego.

Mam artykuł ARCHEOLOGIA OSZUSTÓW – Archeolodzy odkrywają dziś głównie źródła dotacji (Zbigniew Wojtasiński, Wprost, 13 07 03, s. 72-6), który podnosi sprawę upodlenia się Archeologii w ostatnich latach. Ja się temu nie dziwię, bo jeśli cnotą stało się Złodziejstwo to nie może ono ominąć i archeologii. Za tą Archeologią Oszustów stoi mafia i niektóre mocarstwa, co przedstawiam wymiernie w kolejnych artykułach.

Zygmunt Świechowski, ARCHITEKTURA ROMAŃSKA W POLSCE; CIP - Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Patria Polonorum, "DiG" Warszawa 2000, wydanie luksusowe 674 ss; Publikacja dofinansowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach

Monumentalne dzieło jest POSZERZENIEM dotychczasowych publikacji naukowych ZŚw. W części dotyczącej Wrocławia brakuje pierwotnego kościółka GRANITOWEGO na Wyspie Piaskowej - przedromańskiego ale wymykającego się systematyce, oraz badacza architektury Jerzego Hawrota. Eksponowany jest zaś były asystent Hawrota, prof. Edmund Małachowicz (EM), który cofa się przed mymi argumentami.

Prof. Zygmunt Świechowski (ZŚw), jest koryfeuszem polskiej historiografii jezuickiej, czego efektem jest polska architektura Profanistyczna, którą sam EMa nazwał BREDNIAMI, cofając się do Wielkiej Morawy, czego jednak ZŚw nie robi choć opiera się na nim. Mnie gest EMa nie wystarcza, gdyż ja opieram się na historiografii przedjezuickiej, nazywanej Dziejami Bajecznymi, co cofa w przeszłość niektóre obiekty o Wieki.

Gdyż PROTESTOWAŁEM odbudowę II krypty katedry wrocławskiej z konta Bundestagu na moje nazwisko twierdząc, że Rydygier składał Wandzie raport o zdobyciu Kurska w katedrze OBECNEJ a po wypowiedzeniu słów WANDA NIECH ROZKAZUJE: NA ZIEMI, NA MORZU I W POWIETRZU wyjął miecz i rzucił się nań, to Bundestag został rozgromiony przez BISKUPKI. Był to makabryczny blef pokerowy: ZAKLĄĆ W CAPA, ZGARNĄĆ FORSĘ I DAĆ DYLA – w rodzaju ZAKATOWANIA Księdza Popiełuszki dla przejęcia tajnych kont szwajcarskich Armii Czerwonej z pozorami, że zrobiła to Urszula Sipińska na mój rozkaz, o czym piszę w książce „Incydentu nie było”.

Po klęsce Bundestagu protektorem mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej został Kanclerz Kohl, który przyjechał incognito do biskupa z pieniędzmi dla Świechowskiego. O wizycie Kohla dowiedzieli się jednak publicyści, którzy żądali aresztowania blindy: WON PO OMACKU DO POZNANIA. Gdy jednak z Warszawy przyleciała ekipa UOP dla aresztowania Blindy za ZAKATOWANIE Popiełuszki to biskup wyprowadził Blindę przez piwnice a Bundesdinst wywiózł helikopterem do Zgorzelca. Tą ŁŻĄ Architekturę Romańską wydano jako: „Zygmunt Świechowski, ARCHITEKTURA ROMAŃSKA W POLSCE; CIP – Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Patria Polonorum, "DiG" Warszawa 2000.

W odpowiedzi na to Gazeta Wyborcza ogłosiła artykuł: „Z Hanną Kóćką-Kręc rozmawia Piotr Bojarski, CZY CZESI UKRADLI NAM DOBRAWĘ? - Całe wnętrze odkrytej przez nas kaplicy Dobrawy zostało bardzo mocno wybrane, aż ściana się osunęła. Ktoś tam czegoś szukał – mówi archeolożka; GW, 6-7 II 2010, s. 22-23”; racząc nas bredniami o Dąbrówce. OBECNA kaplica Mariacka na poznańskim Ostrowie jest bowiem zbudowanym przez nią JEJ MAUZOLEUM, wobec czego jej sarkofag powinien stać na postumencie ołtarzowym we wschodniej części kaplicy, toteż nie wykluczone, że został zabrany przez Brzetysława, który oblegał broniony przez Michała Awdańca z Płocka zamek na Cytadeli.

Pod tym mauzoleum Dobrawy są fundamenty 2 starszych budowli, z których pierwotną zajmuje się prof. HKK, na podstawie jej „hipotetycznej” rekonstrukcji jako obiekcie Baptysteryjnym Polski. Od razu tą budowlę I określiłem jako STRAŻNICĘ – przeciw której Erychtonos wystawił Strażnicę w Lednicy. Obie strażnice, lednicka i poznańska, miały tynk barwiony lazurytem z Afganistanu. Obiekt I otynkował Chęsa, którego było na to stać.

Książka Świechowskiego jest stekiem fekaliów hitlerowskich z Krakowskiej Szkoły Archeologicznej Oskara Schindlera. ZWIASTUNEM tej „Patri Polonorum” było STRZELNO ROMAŃSKIE, z rotundą św. Prokopa na awersie, jako dziełem Frankensztajna-Wszebora, który w r. 1031 otruł w Kruszwicy Bezpryma i Emeryka, co jest węgierskim dramatem narodowym, czym PODCIERANIE SIĘ wystawia na ataki huzarów węgierskich.

Do katedry wrocławskiej przyjeżdżał kilkakrotnie Franz J. Strauss i raz Bundestag z panią Ritą Suessmuth, który finansował odbudowę krypty II jako protektor mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej, którą Franz J. Strauss kupił z Akademii Nauk NRD, gdyż zdetonowanie tego kapitału historycznego w warunkach konfrontacji politycznej i militarnej Ost-West mogło mieć nieobliczalne skutki, o czym piszę w książce "Incydentu nie było".

ZŚw opiera się na historiografii jezuickiej, która jest katechizmem. Na str. 191 jest np. schemat katedry płockiej jako dzieła jednorazowego – ale tu najważniejszy jest tu skarb z wieży północnej. Protokół śledztwa tego skarbu zaginął, ale wiele wskazuje, że Stasi znalazło go w archiwum Hohenzollernów i użyło do szantażowania Straussa, który – wobec groźby OPUBLIKOWANIA protokołu przez Uniwersytet Humboldta, który kopał w Płocku – zapłacił 8 mld DM, co uznałem za wykupienie mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej z Akademii Nauk NRD. Ów obrabowany skarb jest wyraźnie NEOLITYCZNEJ kultury badeńskiej.

W II katedrze gnieźnieńskiej znaleziono grobowiec RZYMSKI, co zgadza się z farą gubińską. ZŚw datuje tą farę przed rokiem 1232 (s. 72), ale miał tam nauczać w 63 r. bł. Polikarp, uczeń Jana Apostoła. ZŚw datuje katedrę św. Gereona na Wawelu na Kazimierza Mnicha (s. 134), gdy Hindusi datowali ją na KILKA TYSIĘCY LAT a ja datuję na Śmierć Gerwazego w walce z Tyfonem z Pragi w XXXIV w. pne.

https://marucha.wordpress.com/2022/04/14/wolne-tematy-32-2022// Ad. 133: „Wawel Rekonstrukcja 3D, Krótka historia Wawelu w stylu Gry o Tron – YouTube// Krótka historia Wawelu Ta rekonstrukcja Wzgórza Wawelskiego obejmuje okres od X do XVIII wieku. Jest to projekt animacji 3D, nie praca historyczna – chociaż starałem się jak najwierniej oddać prawdziwy rozwój wydarzeń, nie jestem historykiem i niektóre elementy mogły być niedokładne historycznie. Planuję dokończyć animację o wieki XIX i XX wkrótce.” https://www.youtube.com/watch?v=VD3H8CICpBo// WAWEL TYSIĄCLAT TAMU https://www.youtube.com/watch?v=ilyFjO1V-nQ// JAK UMARŁ STALIN//

Zamieszczam trzy Pseudohistoryczne filmy na YouTube.com. To nie są fekalia hitlerowskie, ale sycylijskie czyli angielskie. Jak zaś powstały Fekalia Angielskie to czytamy w wydanym w 1778 r. CHUDYM LITERACIE Adama Naruszewicza: Szlachetka: CO NOWEGO? Księgarz: SĄ WIERSZE. – TO BŁAZEŃSTWA. – SĄ TEŻ POLSKI DZIEJE… – OBYŚCIE WISIELI NA HAKU ZŁODZIEJE, ŻEŚCIE W WIECZNE PODAJĄC SWÓJ NARÓD POŚMIECHY, POWYRZUCALI Z KRONIK I WANDY I LECHY!…

Jest KRADZIEŻ HISTORII (Jack Goody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009) i AMPUTACJA HISTORII, jakiej nam dokonali Anglicy w Konstytucji 3-Maja, SKRACAJĄC ją z 3,5 Tysiąca Lat do Jednego Tysiąclecia. Anglicy mieli w tym wymierną korzyść, bo OCALILI tym spermę jerozolimską od ogierków żydowskich.

Gdy po WYTRUCIU przez masonów angielskich Lwowsko-Wrocławskiej Szkoły Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej, zacząłem ganiać ogierki żydowskie to Pitrowcy ogłosili Herezją Rosyjska - że Mojżesz NIE POPŁYNĄŁ Z WENECJI DO ANGLII, NIE ZBUDOWAŁ STONEHENGE I NIE SPŁODZIŁ ANGLIKÓW – czyli że Anglicy Nie Zostali Spłodzeni więc WIĘC ICH NIE MA !!!

Herezja Rosyjska opiera się na TROI NAD BOSFOREM jako Mieście Pokoju czyli PRAWDZIWEJ JEROZOLIMIE. Mojżesz na czele Ordy Habirskiej – najliczniejszej w Historii – oblegał to Miasto Pokoju 10 lat, aż przypłynęli Ariowie i Słowianie i WYMORDOWALI 10 Plemion Izraela, że został tylko ród Beniamina, który pilnował Złota Afryki w Eliacie.

TAKICH HERETYKÓW, JAK PITROWCY TO NIE BYŁO...

Naukowcy kłócą się o pochodzenie Słowian. https://www.youtube.com/watch?v=rmV0WvKTF2E// https://www.youtube.com/watch?v=occSLvvrfVY

  To nie jest Historiografia, ale SZALBIERZENIE, na sposób otrucia Rosji i Francji Troją Schliemanna. Paweł Szydłowski z USA zelżył UJ od jadaczy fekaliów hitlerowskich, za co został usunięty z forów IN, ale Powrócił. Agnieszka Krzemińska, SKOK NA SKARB – Berlin, Drezno, a kilka dni temu Manching – z niemieckich muzeów rabowane są złoto i klejnoty. Straty kulturowe i naukowe są kolosalne. Czy bezcenne kolekcje archeologicznych zabytków da się skutecznie chronić? Polityka, 30.11-6.12.2022, str. 72-74.

Gdy oskarżyłem o Kradzież Wszechczasów neapolitańską szkołę kopulacyjną to Pawi Tron odezwał się z Izraela: MAMUSIU, JA TU JESTEM. Kamuflowanie przez Niemców Kradzieży Wszechczasów doprowadziło do II i III kradzieży Politycznej. Z muzeum w Manching w Bawarii skradziono duży skarb złotych staterów POLSKICH, ukryty prawdopodobnie po klęsce Polaków nad Lechem w roku 12 naszej ery. W Skarbie miały być 2 Pierścienie i Pierścionek - polska waluta miedziana Władcy Pierścieni do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy. Statery z profilem Aleksandra Wielkiego nazywane są w Bawarii PŁACZKAMI – od bitwy w Kielcach, po której uciekł on z matką Olimpiadą do Albanii.

Archeolodzy odnaleźli celtycki skarb sprzed 2000 lat
14.01.2022, JAKUB RYBSKI
Niemieccy archeolodzy odnaleźli celtycki skarb liczący 41 złotych monet. Eksperci zauważają, że ich wartość w tamtych czasach była ogromna.
Skarb 41 złotych staterów znaleziono k. Brandenburga i odatwano na 125 – 30 pne. Nazywanie tych monet CELTYCKIMI jest głupie, bo W Brandenburgii Celtów nigdy nie było i zostały one ODLANE w Mogile pod Krakowem a takie same były odlewane też w Pradze. Pisze się, że były one ze złota Aluwialnego, co też jest głupie, gdyż od V wieku pne działały KOPALNIE złota w Jesionikch Śląskich.
Skarb został ukryty prawdopodobnie w r. 50 pne, gdy Leszek Chytry i Juliusz Cezar szli na Konin.
 
 
« powrót|drukuj