Skip Navigation
 

26. ARCHITEKTURA NIEMIECKA

FUNKCJONALNA CHRONOLOGIA ARCHITEKTURY NIEMIECKIEJ

Tacyt pisze, że Rzymianie napotykali w Germanii ruiny zniszczonych przez skandynawskich Swebów miast z napisami GRECKIMI. Zaraz po przyjeździe do Wirtembergii w r. 1989 wytłumaczyłem Niemcom, że romańskie katedry nadreńskie NIE SĄ DZIEŁEM SZTAUFÓW, ale dużo starsze. Teraz – w związku z sudecką metalurgią żelaza jako czynnikiem cywilizacji bliskowschodniej – wypada mi przypisywać je Trytonowi-Manowi z Pragi, synowi Chęsy, co jest do weryfikacji. Po bitwie pod Moguncją, gdzie część Alanów uderzyła na WANDALÓW miast Rzymian, Wandalowie po zdobyciu miasta zamordowali w KOŚCIELE kilka tysięcy ludzi, wobec czego tym kościołem powinna być katedra OBECNA.

W l. 1989–90 oglądałem kilkakrotnie zamek Gross Comburg w Schwaebisch Hall w Wirtemberdze, datowany na XI w. Porównanie tego kościoła do Tumu łęczyckiego suponuje jednak, że był to architektoniczny horyzont europejski, a jeśli tak to możliwa jest europejska chronologia tej architektury. Dla Niemców znaleziony na zamku w Wuerzburgu rzymski kamień drogowy z napisem Środek Teutonii był niezrozumiały, ale wytłumaczyłem im to jako AKT POKOJU Cezara z Ariovistem czyli Leszkiem Chytrym. Zamek w Schwoebisch Hall zostałby więc zbudowany przez Kroka z Pragi, tak jak Tum Łęczycki i tzw. romańska katedra wawelska, której pozostała krypta św. Leonarda. Zamek w SchH jest na przewłoce Dunaju z Neperem, wobec czego był potrzebny do transportu żelaza brdneńskiego (praskiego) do Renu.

W r. 326 cesarzowa Helena dała biskupowi pałac cesarski w Trewirze i zainicjowała budowę obecnej katedry trewirskiej. Ponieważ w 3 wschodnich filarach odkryto zamurowane kolumny granitowe więc miała to być HALA KOLUMNOWA. Rozstaw kolumn, filarów i przypór świadczy, że miało być pierwotnie sklepienie KOPUŁOWE – wiązane wieńcami ze stali zbrojeniowej w bębnach kopuł – ale po postawieniu 3 kolumn plan zmieniono i wybudowano KOŚCIÓŁ GURTOWY. Można się domyślać, że zabrakło nagle stali zbrojeniowej i może narzędzi staliwnych do obróbki granitu, co ja łączę z wojną gocką Konstantyna, w wyniku której rzymski protektorat nad Scytią (metalurgią kurską) został zastąpiony gocko-wandalskim. Jednak w Polsce twórcą architektury GURTOWEJ czyli romańskiej był Chęsa-Hanys-Hanza-Hans-Amfiktion, a w Trewirze mamy COFNIĘCIE technologii, co ja tłumaczę brakiem stali zbrojeniowej na bębny kopuł.

Stal zbrojeniową produkował Tymoteusz z Wrocławia, zięć Posejdona z Poznania, wobec czego nie można wykluczyć, że to Hanza-Hans budował I fazę katedry trewirskiej, a po wypędzeniu go Deukalion musiał zmienić system na przyporowo-gurtowy. Sprawa jest więc podobna jak z Hagią Sophia w Konstantynopolu, która wg Arabów została zbudowana przez Asana ben Baruchię, syna ciotki Salomona – wyraźnie na mauzoleum Eurydyki. Projekt był na Wieniec zbrojeniowy w bębnie kopuły, ale stali zbrojeniowej z Kielc nie dostarczono to czego trzeba było kopułę PODPIERAĆ, w jakim stanie jest do dziś. Wypadałoby więc teraz założyć wieniec zbrojeniowy a przypory rozebrać? Niemcy zrelacjonowali Skalną Katedrę w Jerozolimie do mauzoleum Konstantyna Wlk, co ja wykorzystałem dla chronologii architektury jerozolimskiej i rzymskiej.

Wg mej "Starej Architektury Rzymu i Italii" to PRZEBUDOWA kościoła św. Patrokliusza w Soest była związana z imigracją Ostrogotów włoskich do Wesfalii w r. 555. Prawdopodobnie umieszczono w tym kościele przywieziony z OBECNEJ katedry florenckiej sarkofag Teodoryka Wlk, gdy rotunda w Rawennie była grobowcem Odoakra.

Jeden z królów merowińskich z końca VI w. woził ze sobą tacę ze złotniczym modelem, co pokazywał ze słowami: „Oto co zrobiłem dla wspaniałości rodu Franków”. Ja to odnoszę do katedry dynastycznej w Tournai w Belgii – ale w takim razie minster w Bazylei, który ja uważam za konsekrowany w r. 618 kościół alemański, byłby nie jakąś profanacją gotyku francuskiego a ZAPOWIEDZIĄ tegoż.

Wszystko to opiera się na Europejskiej Atlantydzie i SUDECKIEJ METALURGII ŻELAZA. Wg tego to romańskie katedry nadreńskie byłyby dziełem Trytona a Wspaniała Kolonia Pragi i jej małżonka Foroneusza z Wrocławia. Wypada więc podziękować Hellenom, że Foroneusza zabili, bo Kolonia byłaby chyba stolicą Europy po Wsze Czasy. Córka Pragi i Foroneusza, Śnieżka z Pragi, zbudowała zaś katedrę II w Magdeburgu, której nawy boczne poszerzono przy przebudowie gotyckiej w XIII w, oraz praski halowy kościół Matki Boskiej Śnieżnej, którego prezbiterium Brandenburczycy oszczędzili.

Krok z Olimpu-Pragi dystrybuował żelazo brdneńskie do Renu przez Schwaebisch Hall a Chęsa, po wygnaniu przez Erychtonosa do Pragi, zbudował I katedrę magdeburską dla wysyłki żelaza nad Ren przez Paderborn. To nie spodobało się Trytonowi, który zbudował katedrę w Bambergu, żeby spławiać żelazo Menem, w którym to systemie zbudował Wspaniałe Katedry Nadreńskie: w Moguncji, Wormacji i Spirze, a na północy Marię Laach. Żelazo brdneńskie spławiono też Rodanem, a jak świadczy kościół w Cluny również Loarą.

Trytona zastąpiła jego córka Palatia oraz prawdopodobnie syn z nieprawego łoża Tymoteusz, którzy zostali zhołdowany przez Prometeusza z Palermo i jego syna Deukaliona, od którego pochodzi nazwa KOLONIA. Ci zostali z kolei rozgromieni przez Pana Oceanów Posejdona, który został teściem Tymoteusza z Wrocławia.

Osobliwością Norymbergii jest Podwójna Kaplica zamkowa, która ma bliźniaka na zamku w Chebie. Nie były to jednak kaplice a WARTOWNIE. Sprawą Niemców jest stwierdzenie, czy jest to architektura KOLOŃSKA, bo wg ikonografii to w tej architekturze był pałac na zamku Królewskim w Płocku aMAZON, który runął do Wisły podczas renesansowej przebudowy. Był to boźniak Pałacu Cesarskiego w Kolonii jako TRAKTATOWY – wobec czego byłby to traktat Foroneusza z Machaonem, synem Asklepiosa ze Lwowa? który zbudował ten pałac Imperialny Wystawowo: Przed tym pałacem Książęta Ruscy ZDEJMOWALI KOŁPAKI.

WARTOWNIA nie jest najstarsza dająca się uchwycić systemowo budowlą w Norymberdze, bo kaplica Eucharystyczna winna być budowana wcześniej – sądząc po pazurach kolumny. Najstarszym zaś obiektem architektonicznym Kolonii jest Maria na Kapitolu, która ma kopię w postaci kościoła II w Betlejem. Było to jedynym kryterium chronologicznym Architektury Kolońskiej, ale ja wprowadziłem II - w postaci Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego Karola Wielkiego na Oversburgu jako bliźniaka pałacu Królewskiego w Płocku. Zamek Średni w Malborku został zbudowany wg modułu I piętra płockiego aMAZONA. Ponieważ Niemcy na temat Architektury Kolońskiej ANI ME ANI BE ANI KUKURYKU to ja wniosłem, że Wspaniała Kolonia została zbudowana przez Pragę i Foroneusza, ale dlaczegoż w takim razie zachowała się stara nazwa od Deukaliona, który zbudował prawdopodobnie tylko Marię na Kapitolu? – Otóż dlatego, że Hellenowie, którzy Foroneusza zabili, powrócili do nazwy starej.

Kluczem do architektury karolińskiej zdaje się być konsekrowana w r. 724 katedra we Fritzlarze k. Kasel. Rozgromienie przez Rolanda II floty Franków w r. 786 oddawało Francję na łup Normanom i zagroziło Kolonii. wobec czego Karol podjął budowę Drugiego CO DO WSPANIAŁOŚCI pałacu, każac rozebrać należące do Moguncji termy rzymskie i przyłączając ich teren do kasztelanii Ingelheim, gdzie jest zespół przedromański, czyli jeszcze może Pana z Wrocławia. Ten zespół Karola Wlk przebudowano w XIX w. na Książęcy, gdzie jest Kasyno Dostojewskiego. Gdy w 1106 r. Henryk IV odpowiedział mieszczanom kolońskim CO CESARSKIEGO CESARZOWI – czyli murzyn zrobił swoje, to ci sprzedali go niesfornemu synowi, który zagłodził ojca na śmierć, a pałac rozebrali.

Ponieważ Strażnik Skarbu Merowingów Roland II zagroził Francji ze Szczecina, więc Karol udał się w r. 789 osobiście do Krakowa, gdzie spotkał się z Leszkiem Wyścigowym i kalifem z Bagdadu. Powstała w związku z tym pojednaniem króla Franków z palatynem Bretanii "Pieśń o Rolandzie" powinna więc być spisana na dworze Rolanda II – bo gdyby ci panowie nie ucałowali się ze łzami w katedrze wrocławskiej to by Karol do Krakowa nie pojechał. Na pamiątkę tego pojednania, i Pokoju, Karol ufundował katedrę w Halberstadtcie, a Leszek powinien wybudować taką samą, tylko HALOWĄ na Połabiu, prawdopodobnie w Lipsku.

Układ ten załamał się jednak, bo Karol, korzystając z wyprawy Leszka do Indii, kazał zakuć palatyna w kajdany i zagarnął skarb Merowingów w Mont-Saint-Michel – gdzie jest skrócony w XIX w. kościół Innachosa z Wrocławia – oraz zaatakował Wiedeń. W r. 805 Leszek zginął w walce z Francuzami pod Chebem, wobec czego władzę w Krakowie objął sejm, który spuścił z łańcucha Normanów i wysłał armię z pozostawionym w Krakowie jako zakładnikiem Ludwikiem Pobożnym, który ubezwłasnowolnił ojca.

Tu możemy zajrzeć do środka – jak to w krypcie Karolingów kościoła St Denis w Paryżu papież koronuje Ludwika a Popiel Gnuśny perswaduje MIECZEM kanclerza karolowego, którego uspokaja kanclerz ludwikowy, prawdopodobnie Einhard. Kardynał karolowy próbuje podnieść z klęczek Karola, ale jest powstrzymywany gestem przez ludwikowego (A History of World Societies, V. I, Boston 1984, s. 370). Rysownik zamienił tylko celowo ojcu i synowi nosy, co spowodowało komplikacje ikonograficzne.

Idący do Paryża Ludwik mianował muratora katedry halbersztadzkiej Muratorem Francuskim, i stąd GOTYK FRANCUSKI. Po zhołdowaniu Normanów holenderskich Ludwik zbudował sobie pałac w Koblencji, który zachował się jako Sejm Rzeszy a potem arcybiskupstwo. Hołd Normanów był w pałacu Karola Wielkiego w Wiesbaden, gdzie jest kasyno Dostojewskiego jako funkcjonariusza konwencji Alvenslebena. Moją chronologię architektury niemieckiej potwierdza archeologiczna i architektoniczna stratygrafia Abdinghofkirche w Paderbornie (Hansmann W., Kunstreisefuerer WESTFALEN, Gondrom Verlag Bindlach 1989, s. 156).

Architektura Hirsau na przewłoce Renu z Dunajem jest bazylikowym odpowiednikiem architektury WROCŁAWSKIEJ Pana. Cesarz Ludwik Pobożny wyznaczył Hirsau za granicę między Lotariuszem a Ludwikiem Niemieckim, żeby bracia musieli ze sobą współpracować, ale ci zaraz po rozgromieniu ojca zaczęli budować przewłoki konkurencyjne: bryzgawijską i nekerską – co doprowadziło do sformułowania minsteru strasburskiego i Esslingen. Jak zdaje się świadczy kościół Na Slavanach w Pradze to architektura Esslingen była bazylikową przebudową architektury weteranów wojny TROJAŃSKIEJ.

Kariera Ludwika Niemieckiego zaczęła się w r. 830, gdy pomógł Lebediuszowi rozgromić Ordę Turecką nad Wołgą, za co został POLSKIM wojewodą Śląska. Ludwik zorganizował bunt braci przeciw ojcu, a gdy sejm Franków wyprosił go z Paryża to przyprowadził do Wrocławia warsztat minsteru strasburskiego, który przebudował farę św. Elżbiety.

Walka Lotariusza z Ludwikiem umożliwia polityczną interpretację architektury i jej szczegółową chronologię. Ludwik, który w r. 833 został Królem Bawarii, wymógł w r. 837 na bracie uwolnienie ojca, za co Lotariusz po śmierci cesarza w r. 840 wypędził go. Ten uciekł do Polaków a Lotariusz podjął budowę OBECNEJ katedry ratyzbońskiej na wzór minsteru strasburskiego, o czym zdaje się świadczyć odnośna plastyka ratyzbońska. Gotycka katedra ratyzbońska jest mniejsza od romańskiej, ale wyższa.

W r. 842 Ludwik złożył w Nysie hołd witeziowi Lebediuszowi a ten wysłał Czechów, którzy wygnali Lotariusza ze Strasburga z Torbami. Frankowie skapitulowali przed Czechami a ci wydali ich Niemcom i Francuzom, którzy wycieli ich do Nogi... Tak bowiem należy rozumieć najbardziej upiorną bitwę średniowiecza. Kronikarz Lotariusza, Regio z Pruem zapłakał: „Któż będzie teraz bronił granic? Nie rycerze to a upiory...” Atoli w r. 845 Czesi przyjęli w Ratyzbonie chrzest KATOLICKI, co wyrwało ich z polskiego systemu politycznego, gdyż Polska była państwem chrześcijaństwa ariańskiego, zwanego nestorianizmem.

W r. 842 budowa katedry ratyzbońskiej była już na tyle zaawansowana, że królowa Hemma dała muratorowi rok na ukończenie jej, jak to widzimy na tympanonie z Kalendarzem. Rzeźba św. Marcina przedstawia portretowo Ludwika Niemieckiego „odzieranego z królestwa” (Bawarii) przez Żebraka, którego żebrakiem uczynili jednak dopiero Czesi. Król na lwie to witeź w Nysie, gdyż ma koronę wandalską a lew sterczący warkocz na czole, co było manierą wschodnią. Również w innych miejscach Hemma wyraża sympatię dla tego tresera lwów ukraińskich.

Wydaje się, że po nakazaniu Czechom ofensywy na Ratyzbonę Lebediusz poprowadził armię Pogórzem Sudeckim na zachód. Prawdopodobnie we Lwówku otrzymał wieść o wzięciu Ratyzbony a ponieważ interesował się architekturą to dostarczono mu plany tamtejszej katedry. Spodobała mu się więc kazał zbudować taki kościół we Lwówku, tylko HALOWY. Było to małpowanie, ale Niemcy usunęli filary B, D i F, co dało piękne przęsła mostowe.

Lebediusz urządził prawdopodobnie kwaterę w Miśni i podjął budowę obecnej katedry miśnieńskiej, oraz kazał zburzyć katedrę Waleski w Nysie, gdzie składał hołd Ludwik Niemiecki, i wznieść tam katedrę obecną, której draperiowe filary zostały skute przez Niemców na kolumny ośmioboczne. Z tej racji Lebediusz może uchodzić na twórcę średniowiecznej GOTYCKIEJ ARCHITEKTURY HALOWEJ – choć jeszcze filarowej – jako naśladownictwa konstruktywizmu Karolingów.

 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj