Skip Navigation
 

Aleksandria Trojańska

Kolumna Diany przed mauzoleum Eurydyki

Diana w koronie sarmackiej i JABKIEM

Po przebudowie na Konstantynopol

Turcy budują Akropol na usypisku

804, oblężenia przez Leszka III

Jak wyżej

862, zdobycie przez Kija

907-11, zdobycie i okupacja przez Olega

23. KONSTANTYNOPOL

Steve Berry, ZAGADKA ALEKSANDRYJSKA, C 2007 by Steve Berry, Wydawnictwo SONIA DRAGA Sp. z o.o. Katowice 2008

Książka ta powstała z MEJ INSPIRACJI. Zetknąłem się z tym tematem w poł. l. 60, gdy na Kremlu poszukiwano Biblioteki Paleologów, w którą nie wierzyłem. Ben Gurion po obejrzeniu nakradzionych przez Żydów najważniejszych dokumentów Świata nazywanych Biblioteką Aleksandryjską, powiedział że wiedział, że Biblioteka Aleksandryjskie jest bardzo bogata, ale nie wiedział że AŻ TAK. Według mnie Biblioteka Aleksandryjska dostała się kalifowi jako jako Łup Kalifa, który podarował ją Uniwersytetowi w Tangerze, a 10 razy większa Biblioteka Ptolemeuszy z Archiwum Rzymskim jest w Skarbcu Hitlera w Wałbrzychu. Z tego archiwum dowiedzielibyśmy się np, czy prawdziwa jest wersja, że Hagia Sophia w Konstantynopolu została zbudowana przez króla trackiego Orfeusza na mauzoleum Eurydyki-EUROPY.

Na s. 415 jest mapka PRAWDZIWY BIBLIJNY IZRAEL, przedstawiający fragment Hidzasu nad Morzem Czerwonym, co jest Herezją wymagającą śledztwa. Argumentem jest AHISTORYCZNOŚĆ BIBLII – która nie dawała się identyfikować topograficznie – ale ja dokonałem takiej identyfikacji, mn. przez wykazanie, że odkryta w ostatnich latach Świątynia Jerozolimska NIE BYŁA Świątynią Salomona na Górze Syjon a powstała po Niewoli Babilońskiej, gdy na Syjonie garnizon babiloński został zastąpiony przez perski.

II argumentem są ślady Żydów Mojżesza na Półwyspie Arabskim. Mojżesz, który wyprowadził z Egiptu wg apelu wieczornego po bitwie z Jechnatonem na tafli solnej Wlk Jeziora Gorzkiego 603.550 zbrojnych, musiał wysłać niektóre plemiona na Półwysep Arabski, żeby nie pomarły z głodu. Bitwę tą Mojżesz wygrał wpuszczając na Taflę solną przez tamę w Suezie Morza Czerwonego, które pochłonęło Egipcjan. Złota w skarbcu sueskim było tak dużo, że nie można go było wywieść WOZAMI, na które połakomił się Jechnaton, wobec czego musiało być przewiezione STATKAMI do Eljatu. >

Publiczna Biblioteka Aleksandryjska była LAMUSEM Biblioteki Ptolemeuszy, w której miało być do 700 tys tytułów – w większości prohibitów. Po podboju rzymskim Biblioteka Ptolemeuszy zyskała status Archiwum Cesarskiego, w którym znaleziono protokół śledztwa Prokuratury Wojskowej w Aleksandrii w/s Jezusa Chrystusa z oskarżenia o Przekupienie Straży Zbrojnej, co stało się podstawą herezji ariańskiej i 44. Ewangelią.

Konstantyn Wlk musiał zaświadczyć PRZED SĄDEM powagę tego dokumentu, ale Prof. Manteuffel odpowiedział studentom, że to FALSYFIKAT – w co nie uwierzyłem. Na soborze nicejskim Ariusza znieważono fizycznie a potem utopiono w kloace. Dla odebrania Aleksandrii majestatu światowego Konstantyn kazał też przenieść aleksandryjski zespół pałacowy do Konstantynopola; śmietnisko po czym znaleźli za mym wskazaniem Francuzi, więc w ramach tej przeprowadzki przewieziono też Archiwum Cesarskie, które UTAJNIONO.

W ten sposób rozeszły się drogi Biblioteki Aleksandryjskiej z 20 razy większą Biblioteką Ptolemeuszy, dla której powinien zostać zbudowany specjalny pałac podziemny z oświetleniem ELEKTYTYCZNYM – więc jeśli Ben-Gurion widział faktycznie w Izraelu Bibliotekę Aleksandryjską to zostałaby ona ukradziona z Konstantynopola lub Athosu? niczym złoto Całego Świata.

NASA zbłaźniła się publikacją zdjęć z Marsa na których jest CZŁOWIEK, ale sztaby astrointernautów zidentyfikowały tego Człowieka jako praskiego kabareciarza. Ja to ogłosiłem jako intrygę koncernu ERICH VON DAENIKEN, który powstał jako antyteza mych Kultur Megalitycznych, ale ta intryga nie wydaje się możliwe bez zgody Heleny Vondrackowej, która mogła mieć klucze do NASA, Pentagonu i Boeinga? Stalin dał Kłodzko Czechom, ale Marszałek Rola-Żymierski rozbroił armię czechosłowacką a mój ojciec pojmał w Kijowie Stalina z JEGO złotem, które jechało do Pragi na wykupienie USA przez kapitał stalinowsko-holokaustyczny.

Mam książkę ZAGINIONE ZŁOTO RZYMU (Daniel Costa, AMBER Sp. z o.o., W-wa 2007). Tematycznie powinien to być Największy Łup w Historii, jaki zdobył Oktawian w Egipcie, gdyż Żydzi dostarczyli mu rejestr egipskiego złota, co umożliwiło konfiskowanie go. Oktawian potraktował to złoto jako Łup Cesarski i złożył w skarbcu Aleksandra Wlk w LabirynTHOS na Athosie. Na Athos napadli jednak Tracy z Aleksandrii Trojańskiej, a ponieważ zrobili to za poduszczeniem Wandalów, by Rzymianie opuścili Taurygę-Krym, to Oktawian mógł prosić Niebiosa o ODDANIE ZŁOTA. Skargi te zostały wysłuchane, gdy poselstwo Tyberiusza OSZUKAŁO w Krakowie Sejm wandalski.

Skarby Rzymu były jednak niczym wobec skarbów Bizancjum z drenażu bogactw świata za żelazo armeńskie przez kanał Aleksandria-Suez, toteż przeniesienie Stolicy Imperium do Aleksandrii Trojańskiej było LOGIKĄ. Jak mi mówił ktoś z wywiadu wojskowego to Dekret Mediolański był największą grabieżą kapitału, bo cesarz zmusił Żydów do zdefraudowania kapitałów chrześcijańskich z greckiego prawa spółdzielczego, żeby przerwać kastrowanie Rzymian. Na skutek tego drenowania w skarbcach bizantyjskich miało być 2/3 BOGACTW ŚWIATA. Główny skarbiec bizantyjski był na Athosie, który był zdobyty tylko raz, jako Toperos przez Wandalów Afrykańskich w r. 548, ale ci skarbca tam nie znaleźli. Gdy sułtan chciał przeszukać Athos to przypłynęły galeony hiszpańskie, które pod Lepanto Rozstrzelały galery tureckie: Galera miała 3 działa a galeon 30.

Na stolicę Imperium i ŚWIATA była predysponowana Aleksandria, ale w tamtejszym archiwum cesarskim znaleziono śledztwo prokuratury wojskowej ws. Jezusa Chrystusa, które stało się 44. Ewangelią i podstawą herezji ariańskiej. Ariusza wprawdzie utopiono w latrynie, ale TRZEBA BYŁO ODEBRAĆ ALEKSANDRII MAJESTAT ŚWIATOWY, czego dokonano przez przeniesienie zespołu pałacowego Ptolemeuszy – najwspanialszego na świecie – do Aleksandrii Trojańskiej, którą nazwano Konstantynopolem. Najstarszy plan Konstantynopola przedstawia miasto z murami TROJAŃSKIMI i BEZ pałacu Cesarskiego choć z Hagia Sophią. Był to pałac OKRĄGŁY, jaki widzimy na olejnym malunku Oblężenia Konstantynopola przez Leszka III Wyścigowego w r. 804.

Najwspanialsze mury NAWODNE miała Troja na Złotym Rogu, przy których kompasy STAWAŁY, więc wnioskowano, że były Żelazne. Ja tłumaczę to tym, że budował je Kar z Krakowa na wzór murów Nawodnych Krakowa, zlikwidowanych przez kanclerza Szczepanowskiego, który zbudował Kraków obecny. Wymagało to przegrodzenia zbudowanego przez PRAHINDUSÓW kanału Dardanelskiego i spuszczenia Marmary do Jeziora Pontyjskiego. Kar budował Troję dla dystrybucji żelaz i stali toteż mury nawodne mogły służyć do odbierania ze statków żelaza, które składowano we wnękach murów, co powodowało Blokowanie Kompasów.

Archeolodzy amerykańscy znaleźli w Pakistanie na cmentarzysku z VIII tysiącl. pne FACHOWO plombowane zęby. Z tego można wnosić, że ruda pochodziła z Sudetów, efektem czego było zaludnienie przez Prahindusów przez Triest ziem Naddunajskich powyżej Żelaznej Bramy, co nazywa się Rolniczymi Kulturami Naddunajskimi czyli Europejską Atlantydą. Pierwotna nazwą Bosforu był BOSPOR, co mogło być nazwą słowiańską jako Boski Port, gdyż Grakch I trzymał w l. 278-75 garnizon na Galacie. Dał się sportretować na latarni Faros nako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli, gdyż obiecał dostawy dębiny dla Aleksandrii na budowę dzielnic NAWODNYCH, co świadczy, że Grecja i Azja Mniejsza uległy już deforestracji.

Potęga morska Kartaginy i Rzymu wyrosła na stoczniach Rodanu, gdzie było drewno alpejskie i żelazo reńskie, ale w II w. ne. stocznie Rodanu już nie starczały więc Septymiusz Sewer założył stocznię w Aleksandrii Trojańskiej. Polegało to na budowie twierdzy, składu drewna na Akropolu i Wielkiego Pałacu jako stoczni. Armia zniwelowała górę na hipodrom i Forum Augusta przy mauzoleum Eurydyki – teraz Hagia Sophia – usypując z urobku w morzu Akropol na plac Drzewny, równocześnie zakopując południowe ujście Złotego Rogu, nad obniżeniem którego zbudowano akwedukt (Walensa), który dostarczał wodę do fortecznej cysterny Eurydyki – choć mogła ona iść sztolniami jak w Wojnie Trojańskiej. Rzym uzależniał się od żelaza kurskiego i wandalskiego drewna, ale równocześnie zafundował Żelazo Armeńskie, które PRZESTRASZYŁO WANDALÓW.

Żelazo Armeńskie było jednak na kurskiej rudzie i donbaskim węglu; ale Rzymianie wyobrażali sobie, że uda im się WYKANTOWAĆ Wandalów, jak w r. 18 ne. w Krakowie, gdy zabrali Wandalom Trację z LabirynTHOSEM na Atosie, gdzie był Największy Łup w Historii. Jednak gdy próbowali powtórzyć ten tryk we Wrocławiu w r. 332 to doszło do incydentu po którym musieli z Kijowa, Kurska, Krymu i Dacji uciekać za Dunaj.

Z kilkukrotnego oblężenia Konstantynopola przez Rusinów wiemy, że nazywali oni Bosfor SĄDEM, a Wysoka Brama była mostem fortecznym nad Bosforem w pobliżu pałacu cesarskiego.

Od tego mostu pochodzi majestatyczny tytuł imperium Otomańskiego: Wysoka Porta czyli Wysoki Most. Most ten musiał być Cudem Świata, ale został zburzony przez Genueńczyków w związku z żeglugą KARAWELOWĄ.

Na Najstarszym planie Konstantynopola mamy w górnym prawym rogu 2 bliźniacze wieże połączone mostem, które zdają się być zachodnimi pylonomi wiszącego mostu. Ponieważ nazwa Góry Belgradzkie na północ od Stambułu jest słowiańska jako Piękny Gród, i pochodzi z oblężenia Konstantynopola przez Moskwę i Rusa w l. 549-558, więc aleksandryjski zespół pałacowy zrekonstruowano prawdopodobnie na południowym stoku Góry Belgradzkiej, skąd jest najlepszy widok na miasto, port i cieśninę.

Po zniszczeniu przez Hunów kanału Przemysłowego Sosnowiec-Bydgoszcz, którym dostarczano węgiel cieszyński dla metalurgii kaszubskiej, metalurgia ta skurczyła się do Żelaza Gdańskiego, gdyż Wandalowie postawili na metalurgię Powiślańską i KURSK. Gdy jednak zorientowali się, że metalurgie Powiślańska i Kurska nie wytrzymają konkurencji metalurgii Armeńskiej to zaczęli szukać jakiegoś Zdobywcy, który osłabi na tyle Bizancjum, żeby można było zdobyć Konstantynopol.

Początkowo takim naturalnym sprzymierzeńcem zdawała się Persja, ale szach poparł antypolski bunt Awarów nadwołżańskich, którzy wygnali kagana Kubrata z 40 tysiącami zwolenników, których najpierw pobili Awarowie panońscy a potem WYMORDOWALI Bawarzy jako Bułgarów od Belgradu. Wobec tego Wyzymir zwrócił się przeciw Dagobertowi Wlk, który został pobity pod Vogatisburgiem-Norymbergą i ubrany w kaftan bezpieczeństwa, a potem przeciw Persji, co dało Polsce Taszkent.

W związku z perskim zamachem na Powołże zaczęto inwestować w Arabów. Pierwszym krokiem mogła być poczta Awarów azerbejdzańskich Tygrysem czy Eufratem do Zatoki Perskiej za embargo na drewno szkutnicze dla Bizancjum, co złamało jego potęgę morską. To zdyskontowały miasta włoskie, mające dostęp do drewna z Alp, Francji i Atlasu, którego mogły nie dopuszczać do Bizancjum.

Polacy, Rusini, Bułgarzy i Arabowie oblegali Konstantynopol kilkanaście razy i kilkakrotnie zdobywali. Konstntynopol zdobył Kij (Popiel II), Światosław, książę czeski Bolesław Srogi oraz król Bolesław II Śmiały.

Sprawa Bizancjum jest AKTUALNA w związku z XVIII-wiecznymi danymi o ISTNIEJĄCEJ Bibliotece Aleksandryjskiej, co ja uważam za Bibliotekę Ptolemeuszy. Jest legenda o Podziemnej Bibliotece Paleologów w Moskwie, co uważam za absurd, gdyż Podziemna Biblioteka mogła być w skarbcu Aleksandra Wlk LabirynTHOS na Atosie, gdyż Ptolemeusze mieli oświetlenie ELEKTRYCZNE. Do Atosu Turcy nie mieli dostępu, czego doświadczyli sułtani chcący szukać tam skarbów bizantyjskich, gdyż od zdobycia Athosu przez Wandalów była to republika Mnisia a ci umieją strzec skarbów najlepiej.

Bolesław II zadowolił się spłaceniem najemników, małą kontrybucją i Drzwiami z Soboru Sofijskiego, które zamontowano w BAŁWOCHWALNI jako Złotej Bramie, zrabowanej przez Czechów. Domysł, że SPALIŁ PAŁAC NA GALACIE nie pasuje do niego, ale ponieważ na malunku Oblężenie Konstantynopola przez Kija w 860 r. mamy fronton tego pałacu na Galacie to mógł zostać zniszczony podczas masowego niszczenia przez Rusinów Dworów i Cerkwi po Obu Stronach Sądu w r. 906.

Zdobycie Konstantynopola przez Krzyżowców powołało cywilizację europejską, gdyż zdobyto OKULARY, dzięki którym powstała EUROPEJSKA TECHNOLOGIA, co nazywa się cywilizacją alpejsko-nadreńską.

OBLĘŻENIA KONSTANTYNOPOLA:

- 550-58 - Oblężenie przez Wandalów Afrykańskich i Śląskich pod wodzą Moskwy i Rusa

- 628 – połączony atak Persów, Awarów i Słowian. POLACY zdobyli miasto i Zasiedlili go

- 674-678 i 717 – oblężenia przez Arabów

- 804 - oblężenie przez Leszka III Wyścigowego; II i III malunek olejny z autopsji

- 813 – oblężenie przez Bułgarów

- 860-62 - oblężenie przez Ludwika Lebediusza i zdobycie przez Wojewodę Kija: IV malunek z autopsji

- 872 - klęska pod Konstantynopolem Askolda i Dira

- 907 - zdobycie przez Olega: malunek KONIA TROJAŃSKIEGO na placu po rozbiórce pałacu na Galacie

- 913-924 – oblężenie i blokady przez Bułgarów

- 941 - najazd Igora na Azję Mniejszą siłą 10 tysięcy łodzi

- 943 - zagrożenie przez Węgrów

- 944 - oblężenie przez Igora

- 966 - zdobycie przez Bolesława Srogiego oraz okupacja i aneksja przez Bułgarów

- 1018 - odzyskanie przez Bizantyjczyków

- 1062 - zdobycie przez Bolesława II Śmiałego

- 1090-1091 – oblężenie przez Seldżuków i Pieczyngów

- 1204 - zdobycie przez IV krucjatę i aneksja przez Łacinników

- 1262 - Odzyskanie przez Bizantyjczyków

- 1333 - Próba kupienia Konstantynopola przez Serbów

- 1393/1394-1401 – blokada miasta przez Turków

- 1422 – ostatnie nieudane oblężenie tureckie.
 
 
« powrót|drukuj