Skip Navigation
 

Koj-Kryłgan-Kała k. Chiwy

Szlezwig: Monety Filipa II i Olimpiady

19. OLIMPIADA I DIANA

Sprawę LECHIADY Rozwiązałem po kupieniu książki: Jan Malecki, Mity Narodowe LECHIADA, Ossolineum 1982. Na stronie 26 BYŁ tam cytat z listu Aleksandra do Arystotelesa o Zajęciu Ważnego Lechickiego Miasta CARAUCAS od Strony Panonii, ale Bardziej Ludnego niż Bogatego. Podkreślony przeze mnie długopisem Caraucas BYŁ, ale go NIE MA, a ponieważ zaglądałem tam 50 czy 100 razy – delektując się tym – to znaczy, że książkę "wypożyczyła" policja polityczna, żeby ją Podretuszować. Jest tam też zapis w kronice Miśnieńskiej, że cesarz Karol III Gruby ZNISZCZYŁ DAWNE KRÓLESTWO POLSKIE oraz sprawa Zaginionej w czasie POTOPU Kroniki Wielkiej, tudzież zapis w kronice Pawła z Opawy o walkach Sarmatów z Aleksandrem Wielkim czyli bitwach w Kielcach i Azji Mniejszej.

Zaraz bowiem połączyłem ten cytat z listu Aleksandra z Bitwą Pod Wiedniem w r. 339 pne, w której Macedończycy i Epiroci pobili SCYTÓW, zabijając ich króla, którego imienia nie pamiętam. A ponieważ Grecy mylili Scytów z Lechitami, którzy za Leszka Złotnika podbili Scytię, wbijając słupy graniczne nad Donem z napisem HORWACJA, to znaczy, że onym Zabitym pod Flawionisem-Wiedniem królem był LECHITA.

Aleksander nazywa Kraków miastem LUDNYM, czego o Krakowie SCHEDLA powiedzieć się nie można, bo Ateny miały ponad Pół Miliona, wobec czego wypada odnosić ten miedzioryt do kultury łużyckiej, gdyż Leszek Złotnik zdobywając metalurgię Kurską z pewnością rozbudowałby Kraków, co nie było potrzebne dla Sejmu poznańskiego. Armia Aleksandra wysłana Na Scytię PRZEPADŁA BEZ WIEŚCI, co można tłumaczyć bitwą Pod Cytadelą Kielecką, z której DOWODZIŁA Diana-Artemida. Ja: ARTEMIZY NIOSĘ SŁAWĘ...

Bitwę pod Wiedniem skojarzyłem z przekazem niemieckim, że gdy Pijany Filip ZELŻYŁ publicznie na uczcie Olimpiadę, to Aleksander ujął się za matką, za co został Opłazowany, nazwany BĘKARTEM i Wygnany. Z tego wynikało, że Wygnanego Aleksandra zaprosiły Na Tron krakowiaczki? TRA LA, TRA LA LA, KRAKOWIACZEK 339...

Wobec tego Olimpiada została Kanclerzycą a Filip nie mógł Zawetować, bo Olimpiada była córką króla Epiru, który był bardzo NIEZADOWOLONY z granicy na Łabie. Ponieważ Filipowi groziła nowa wojna, a Epirem i Lechią, to zemścił się osobliwie: Założył mianowicie mennicę w Hedebach-Szlezwiku, która wybił STO monet Filipa i JEDNĄ Aleksandra.

Filip anektował Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawały tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej. Trwało to do wojny Greckiej, na którą Aleksander przyprowadził jazdę scytyjską, która pod Heroneą pokonała Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektował jednak Pangajon, co uczyniło Filipa Niewypłacalnym, wobec czego Olimpiada odpłaciła Filipowi Pięknym za Nadobne bijąc statery z Aleksandrem-APPOLINEM i Filipem-SZCZUREM... W ten sposób dorobiliśmy się pierwszej polskiej monety, zwanej PŁACZKAMI, bo Szczur widocznie ugryzł Apolla od tyłu.

Ponieważ u Greków Królem jest ten, KTO MA ZŁOTO – co ponoć królowa Elżbieta II tłumaczyła Księciu Małżonkowi Zbyt Kategorycznie – to Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra.

POLSKA ATLANTYDA: https://marucha.wordpress.com/2020/07/01/wolne-tematy-45-2020/ - Nieznana cywilizacja zaawansowana na terenie Polski? Otwieramy oczy i uczymy się widzieć. Na terenach jakie zajmuje dzisiaj nasz kraj, zachowała się olbrzymia liczba artefaktów po wcześniejszej, zaawansowanej technologicznie cywilizacji. PRZY UL. KRAKOWSKIEJ ODKRYTO KOLEJNE RELIKTY Z CZASÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO.

Co za głupota, to nie miało z Kazimierzem Wielkim nic wspólnego. Na ul. Krakowskiej od strony ul. Dietla odkopano potężne fundamenty, których BRAK na historycznych mapach i rycinach Krakowa. - To już KOLEJNE takie odkrycie w Krakowie.

Najwybitniejszym architektem Starożytności był DEJNOKRATES – nadworny architekt Aleksandra Wielkiego. ZAPROJEKTOWAŁ on Skarbiec Aleksandra na Athosie i ALEKSANDRIĘ, ale ich nie budował. Kierował natomiast PRZEBUDOWĄ Efezu, uważanego na Najładniejsze Miasto Starożytności. To skłania mnie do wniosku, że Dejnokrates był raczej Urbanistą, i to nie Aleksandra, ale jego matki Olimpiady..

Bitwa pod Cheroneją była w roku 338 pne i w roku tym Olimpiada zachachmęciła Filipowi złoto Pangajonu-Siedmiogrodu, wobec czego mogła podjąć budowę Wspaniałego Krakowa. W r. 336 odwiozła Aleksandra do Aten każąc Dejnokratesowi sporządzić plan Skarbca na Athosie, aby nie został skaptowany przez Aleksandra, więc w drodze powrotnej zabrała go do Krakowa.

Gdy Aleksander zajął Egipt i POPROSIŁ matkę o Dejnokratesa to ta wysłała do Aleksandrii plany Wspaniałego Krakowa, żeby Egipcjanie nie zbudowali miasta WSPANIALSZEGO OD KRAKOWA..

Gdy zaś Artemida-Diana zajęła Warszawę, Kielce i Poznań to Olimpiada Wezwała Aleksandra, ale został on pobity przez Dianę w KIELCACH. Aleksander zmarł zaraz po powrocie do Babilonu po długiej nieobecności, co tłumaczę Wyprawą Na Scytów czyli Warszawę, gdzie Diana złożyła wywieziony z Koł-kryłgan-kała w Chiwie skarbiec perski. Klęska Aleksandra w Kilecach umożliwiła spisek, o obmyślenie którego podejrzewa się – a nawet oskarża – Arystotelesa.

Po przybyciu do Babilonu i oficjalnych powitaniach Aleksander odbył nocną konferencję z marszałkami w tracie której znany z imienia podczaszy serwował wino z domieszką fluorowodorku, co przeżyli ci, co nie pili w ciągu 48 godzin wody – wobec czego został otruty przez marszałków.

Z drugiej strony po bitwie w Kielcach Diana zawarła Pokój z Olimpiadą czyli z EPIREM, a ponieważ złoto nie było jej potrzebne to zostawiła Olimpiadzie Siedmiogród, i wyprawiła się na Azję Mniejszą, co nazywa się Wojną Satrapów. Uzyskała od Olimpiady Dejnokratesa, któremu kazała odbudować świątynie Afrodyty w Efezie, co nazywa się Przebudową Efezu, który był miastem Wspaniałym i przebudowy nie potrzebował.

Wiemy, że Diana po podboju Azji Mniejszej wróciła do Kielc, bo miała skarbiec w Warszawie, a jak mówią Anglicy to kobiety są Przy Pieniądzach. W Kielcach kazała też zbudować sobie mauzoleum w postaci przedłużonego o jedno przęsło Artemizjonu Efeskiego – jak to wynika z przywiezionego do Kentu przez Storrdę Dumną MODELU Artemizjonu Kieleckiego – który miał być wzorcem Duńskiej Świątyni Imperialnej.

https://marucha.wordpress.com/2020/04/12/wolne-tematy-27-2020/ - Co do określenia miejsca, gdzie w Krakowie mogła być tzw. Bałwochwalnia. Na rycinie Schedla dosyć wyodrębniony jest teren Salwatora. Teren góry Liban w Krakowie jest dosyć zabudowany, zniwelowany cmentarzami. Pozostają jeszcze w miarę niezniszczone tereny w zasadzie w okolicy Kopca Kraka, oraz niewielkie wzgórza w kształcie kopca od boku ulicy Jerozolimskiej. Są też tereny obecnych ogródków działkowych od strony kolei. No i teren po drugiej stronie alei Powstańców Śląskich, Parku Bednarskiego, Rękawki, czy stadionu Korona.

Niestety, ale władze miasta opanowały koterie, niemal masoneria, związane z kościołem, jako bractwa, blokujące wszelkie próby tzw. niezależnych badań w terenie. A zwłaszcza mające liczne legendy podmiejską trasę Wawel (Kurza Stopka) – Rynek – kościół Franciszkanów, gdzie podobno Królowa i Święta Jadwiga próbowała się spotkać z ukochanym księciem.

https://www.google.com/maps/@50.0390627,19.9598751,943m/data=!3m1!1e3/ - Kopiec KRAKUSA to kulminacja góry LIBAN a kamieniołom SCHIDNLERA to południowo-zachodni stok Libanu, czyli optimum Mikroklimatyczne. Znaczy to, że tu był Południowy KASZTEL Krakowa, na miejscu którego zbudowano BAŁWOCHWALNIĘ.

Jeśli powyżej wschodniego KAZIMIERZA Schedla, na prawo rozsochatego dębu jest owalna góra LIBAN to na prawo od niej jest kasztel Południowy.

Kraków SCHEDLA jest oczywiście SPRZED Przebudowy Gotyckiej przez kanclerza Szczepanowskiego za kontrybucję bizantyjską. Jest jdnak też SPRZED budowy murów CHIŃSKICH, które w Krakowie wypada tłumaczyć najazdem Sarmatów Diany-Artemidy, która wobec interwencji Aleksandra Wielkiego pobudowała takie w Poznaniu, Modlinie i Płocku, ale NIE w Kilcach, gdzie oczekiwała Aleksandra.

Stary działacz ludowy mówił mi, że Historia Polski SKOŃCZYŁA SIĘ W ROKU 966. Poprawiłem, że ZACZĘŁA. – NIE, SKOŃCZYŁA powtórzył z naciskiem. BO PRZYSZLI KATOLICY I SPALILI ARCHIWA… A POTEM TO JUŻ JEST HISTORIA KOŚCIOŁA.

Do zdobycia u Arabów tajemnicy papieru chińskiego Polska była największym eksporterem papieru z łosiego łajna. Szwedzi robią ten papier do dziś dla celów higienicznych. Był to też papier Kancelaryjny, ale po 400 latach rozsypywał się więc trzeba było dokumenty Wieczyste przepisywać.

POLSKA ATLANTYDA, bo Skandynawska Atlantyda była w Bydgoszczy. Mówiło się, że Krakowa SCHEDLA nie da się zidentyfikować topograficznie, wobec czego to jest Kraków FANTASTYCZNY – Wyimaginowany w Niemczech. Dopiero ja stwierdziłem, że to jest Kraków SPRZED Przebudowy Gotyckiej przez kanclerza Szczepanowskiego za kontrybucję bizantyjską na Koronację ZDOBYWCY AZJI.

Zaczęło się to POTWIERDZAĆ, a to znalezieniem charakterystycznej NAWODNEJ Baszty Krakowskiej pod Sukiennicami, a to Barbakanu Bramnego na Placu Wiosny Ludów na planie Murów Schedla, takiego jak w Warszawie, Stwierdzono tym, że Mury Schedla nie zostały WYIMAGINOWANE przez Niemców.

Na podstawie PRZEDROMAŃSKIEGO Wawelu Hawrota stwierdziłem, że Mury Nawodne Krakowa zaczął budować Chęsa-Hanys-Hanza-Hans-Amfiktion dzięki muratorom przysłanym przez BrACHUSA z Taressu-Tangeru, gdy był zagrożony przez Erychtonosa z Bratysławy, przed którym musiał UCIEKAŁ do Poznania, Wrocławia i Pragi. NAJWPANIALSZE Mury Nawodne miała Troja na Złotym Rogu, zbudowane przez Kara-k’Orfeusza z Krakowa, których wizerunek zachował się w obrazie olejnym WJAZD LESZKA CHYTREGO Z LUBRANEM DO ALEKSANDRII TROJAŃSKIEJ: http://wandaluzja.pl/?p=p_265&sName=pod-akcjum/

Na tej Aleksandrii Trojańskiej mamy PRZED bulwarem Ata Tirka poważne GÓRY, jak w scenerii Karkowa Schedla. Doktor Zalewski stawia pytanie, KOMU była potrzebna 7 tysięcy lat temu Taka Ilość wapna i kamienia budowlanego, a czego można było zbudować KILKA Średniowiecznych Krakowów ??? Ja mu odpowiedziałem, że MEZOLITYCZNE Kamieniołomy Krakowskie, w których cięto skałę piłami DIAMENTOWYMI, pracowały na budowę Kanału Przemysłowego Sosnowiec-Bydgoszcz, czego DOWODEM jest ich NAGŁE opuszczone po ukończeniu budowy tego kanału, gdyż wapień z Chrzanowa był TAŃSZY.

Jednak na budowę Wspaniałego Krakowa tańszym był wapień MIEJSCOWY, toteż krakowskie Skały i GÓRY zostały Wyeksploatowane przez Wandalów. U Schedla na prawo od Wawelu jest jakby na Pyszowie wielki kościół z kilkoma wieżami, w tym dwoma aleksandryjskimi? Mi to zdaje się być podmiejską rezydencją Olimpiady ??? Jeśli to się potwierdzi archeologicznie to Kraków Schedla byłby miedziorytem Olimpiady. Niech nikogo nie zwiodą łacińskie napisy, które mogą być z redakcji wydawniczej.

Na starych rycinach KRAKOWA jest ziemny wał okołowy, ok. kilometra od plant, zabudowany i zadrzewony z polami po obu stronach, ale BEZ Bastionów, zwany Pierścieniem Wewnętrzynym. Dopiero ja wytłumaczyłem, że to NIE Okupacja Szwedzka, ale podstawa muru Babilońskiego SPRZED roku 150 pne, czyli prawdopodobnie fortycja zbudowana przez Greków wobec zagrożenia przez Sarmatów podczas podboju przez Aleksandra Indii.

Rosjanie mówią GARDITSJA - Chlubić, co jest od GARGAMELLA, ale Polacy mówią POGARDZAĆ. Otóż ta polska Pogarda pochodzi od Kazimierza Wielkiego, który wyciśnięte z Żydów pieniądze na odbudowę Gargamella wydał na budowę moskiewskiego KREMLA czyli "wzgardził Gargamellem". CHLUBA pochodzi zaś od zamku Cesarskiego we Lwowie, który zwano HALICZEM – skąd galimatias przy odbudowie zamku Imperialnego w Haliczu, który zamkiem Imperialnym NIE BYŁ, gdyż tak nazywano Zamek Niski we Lwowie.

Przy budowie przez Austriaków Twierdzy LWÓW zlikwidowano koszary w Zamku Niskim, odnowiono go i nazwano Pałacem FRANZA JOSEFA. Niebagatelne wyposażenie Zamku Niskiego wywieziono zaś do Wiednia.

Polskie PYSZNIĆ SIĘ pochodzi zaś prawdopodobnie od rezydencji Olimpiady na krakowskim PYSZOWIE, gdzie na miedziorycie Schedla jest kościół alla Katedra Poznańska z frontowymi hełmami aleksandryjskimi. Jeśli mam rację to budowę Wspaniałego Krakowa zainicjowała Olimpiada za złoto Pangajonu-Siedmiogrodu.

Diana kazała Dejnokratesowi odbudować ARTEMIZJON w Efezie i zbudować na cytadeli KADZIELNIA w Kielcach dłuższąo jednao przęsło kopię jego na mauzoleum dla siebie. Mauzoleum to rozebrali Tatarzy w roku 1260 a cytadelę Rosjanie po kongresie Wiedeńskim.

PYSZÓW był odrębną dzielnicą forteczną Krakowa, ale dość słabo ufortyfikowaną i nie związaną z późniejszym PIERŚCIENIEM WENETRZYNYM systemu babilońsko-kartagińskim, który ja nazywam Murami Chińskimi Olimpiady i Diany. Był to NASYP, NA KTÓRYM STAŁY 2 MURY Z MIĘDZYMURZEM ZALANYM GLINA. Międzymurze stanowiło JEZDNIĘ, jaki to system zachował się w Pekinie – pochodzący niewątpliwie SPRZED Upadku Kartaginy, gdyż takiego systemu nie można było bronić Ostrzałem od Wewnątrz, co było powodem Upadku Kartaginy. Znaczy to, że forteczny Pierścień Wewnętrzny Krakowa został zbudowany PRZED rokiem 150 pne, prawdopodobnie przez muratorów BABILIŃSKICH.

Na planie Dahlsberga OBLĘŻENIE PRZEZ SZWEDÓW KRAKOWA jest na tym Nasypie MUR obronny, ignorowany przez Szwedów. Mur ten był prawdopodobnie z Fortyfikowana przez Zygmuna Augusta Krakowa z wykorzystaniem Chińskiego Pierścienia Wewnętrznego przeciw Austriakom, którzy Krakowa Nie Zdobyli.

Tadeusz Kościuszko zignorował tą fortycję i zbudował kilkaset metrów na zewnątrz OKOPY KOŚCIUSZKI, natomiast Austriacy zignorowali cytadelę na Podgórzu i zbudowali tam znacznie potężniejszy i większy Półpierścień Bastionowy, funkcjonujący jako Cytadela Krakowa do budowy Twierdzy KRAKÓW, gdyż Wawel był SZPITALEM.

Na pytanie, kto zbudował BABILOŃSKO-KARTAGIŃSKIE mury obronne Krakowa? wypada odpowiedzieć, że Olimpiada, zagrożona przez Dianę-Artemidę, która złożyła Skarbiec Perski z Chiwy w Modlinie i osiadła w Kielcach. Jest też pytanie, KTO ZBURZYŁ Pierścień Wewnętrzny Krakowa i zbudował na ich miejscu Obwodnicę Staromiejską SŁOWACKIEGO niczym Mao Tse-tung, który kazał zburzyć 40 kilometrowe babilońsko-kartagińskie mury Pekinu, żeby zbudować na ich miejscu Obwodnicę MAO TSE-TUNGA.

Takie mury były w Polsce jeszcze w Niemczy, Poznaniu, Płocku i Modlinie. Megalityczne mury Płocka zostały rozebrane przez Jana Luksemburskiego na wapno dla Królewca, a na ich miejscu zbudowano obwodnicę KOBYLAŃSKIEGO do Ogrodu Zoologicznego, gdzie był zamek AMAZON, od którego pochodzi nazwa MAZOWSZE.

Rozmiary Fortecznego Pierścienia Wewnętrznego zdają się świadczyć, że Wspaniały Kraków był 20 razy WIĘKSZY od Krakowa Średniowiecznego – wobec czego istotne jest KTO ZBURZYŁ Te Mury i Wspaniały Kraków ??? Bodaj Kadłubek pisze, że Kazimierz Mnich budował Kreków OD FUNDAMENTÓW. Kraków został ROZEBRANY, NADSYPANY o 2 metry a na tym Usypisku zbudowano DZISIEJSZY Kraków staromiejski, z murami obronnymi zamykającymi obszar 20 razy MNIEJSZY od Krakowa Starożytnego ???

Jeśli nasz średniowieczny kronikarz pisze prawdę, że Kazimierz Mnich budował Kraków OD FUNDAMENTÓW to BURZYCIELEM Starożytnego Krakowa byłby Brzetysław, który zdobył Kraków zastrzeleniem przez czeskiego kusznika wyborowego Bolesława Zapomnianego – Kusza była ZAKAZANA wobec chrześcijan – i WPUSZCZNIEM do miasta Kazimierza Mnicha, za którym wdarli się do miasta przebrani po polsku komandosi czescy. Potem Brzetysław wygnał Kazimierza na Węgry.

Zburzenie Wspaniałego Krakowa było rzeczą NIEWYOBRAŻALNĄ więc kroniki o tym milczą, co jest sprawą Katolickiej Cenzury.

NAJWSPANIALSZYM miastem Starożytności i Sredniowiecza była Aleksandria, więc jeśli prawdą jest, że została zbudowana według planów KRAKOWA Dejnokratesa to awansuje to bardzo Starożytny Kraków.

Bibliotka Alsksandryjska była ŁUPEM KALIFA więc nie mogła być spalona. Kalif podarował ją uniwersytetowi w Tangerze, skąd Wiedza Grecka rozeszła się po świecie. Wytłumaczyłem Niemcom, że Biblioteka Aleksandryjska była LAMUSEM Biblioteki Ptolemeuszy. Biblioteka Ptolemeuszy została zaś wywieziona wraz z Archiwum Rzymskim przez Konstantyna Wielkiego do Kontantynopola, a według mnie do Skarbca Aleksandra Wielkiego w LabirynTHOSIE/-Athosie, gdyż w adresie hołdowniczym mnichów bułgarskich dla Katarzyny Wielkiej jest mowa o Bibliotece Aleksandryjskiej w MIEDZIANYCH kontenerach. Wobec tego Biblioteka Ptolemeuszy – 700 tysięcy prohibitów, wobec 40 tysięcy publicytów Biblioteki Aleksadryjsiej – powinna być w Skarbcu Hitlera w Wałbrzychu.

W Bibliotece Ptolemeuszy powinna być architektoniczna dokumantacja Aleskandrii – najwapanialszego miasta Starożytności i Średniowiecza, zburzonego przez Bizantyjczyków przy ewakuacji Aleksandrii przed Arabami. Jest zagadką, DLACZEGO w Aleksandrii Nie Ma NAJWSPANALSZEJ świątyni Baala, co można tłumaczyć tym, że pracujący przy przebudowie Afrodyzjonu na Artemizjon – ARTEMIZY NIOSĘ SŁAWĘ – Dejnokrates otrzymał od Seleucydów zamówienie na opracowanie Najwspanialszej Świątyni, kopię czego wysłał lub przywiozł do Krakowa, gdzie została zrealiowan na górze LIBAN jako BALOCHWALNIA-Bałwochwalnia
 
 
« powrót|drukuj