Skip Navigation
 

25. ARCHEOLOGIA NIEZGODY

Konin jako Kair-Avaris

Kolebką wandalskiej kultury przeworskiej był nie Kraków a Łęczyca, ale nędzny zamek w Łęczycy nie mógł być zaczynem zjawiska EUROPEJSKIEGO, tak jak marne koszary hetyckie w Hissarliku nie mogły być osnową WOJNY ŚWIATOWEJ. Na terenie Hissarliku nie znaleziono ANI JEDNEGO grobu mykeńskiego czy trojańskiego, a jest to teren przebadany najlepiej. Ponieważ kultura przeworska była efektem kanału Przemysłowego, który zniszczyli Hunowie, to ośrodkiem kultury przeworskiej powinny być Konin-Chełmno, gdzie kanał Przymysłowy Rozgałęział się.

Twórcą kultury przeworskiej był Grakch I, który wystąpił jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami niszcząc stalownictwo kapadockie przesiedlając ludność Kapadocji w Karpaty Zachodnie. Przywiózł też z Egiptu męża dla Semiramidy, co dało początek polskim Ptolemeuszom, obalonym przez sojusz Leszka Chytrego (Ariovista) z Juliuszem Cezarem.

Kanał Przemysłowy był podstawą metalurgii kaszubskiej, na szwedzkiej rudzie i cieszyńskim węglu – bo z dymarki nikt żelaza nie uzyskał, choć próbowali tego najlepsi metalurdzy setki razy – a DZIĘKI zniszczeniu stalownictwa kapadockiego metalurgie kaszubska i powiślańska stały się monopolistami na wschodnim Śródziemnomorzu. To awansowało polskich Ptolemeuszy IMPERIALNIE, o czym świadczy i to, że po zniszczeniu przez Hunów kanały Przemysłowego WYROSŁA metalurgia armeńska, przy pomocy której Bizantyjczycy chcieli OPANOWAĆ ŚWIAT, gromadząc w skarbcu Aleksandra Wlk LabirynTHOSIE-Athosie 2/3 BOGACTW ŚWIATA.

To uprawnia do wniosku, ze na Górze Parkowej w Koninie, która aż Prosi Się o tolkienowski Pałac, była kopia aleksandryjskiego pałacu Ptolemeuszy, który Konstantyn Wlk przeniósł do Aleksandrii Trojańskiej, którą nazwał KONSTANTYNOPOLEM. Jak to widzimy na medalionie Kleopatry "A-R-706" i Oblężeniu Konstntynopola przez Leszka III w 804 r. (23. KONSTANTYNOPOL) to był to pałac Okrągły.

Trzeba zwrócić uwagę, czy w okolicy nie ma kostki z granitu czerwonego, a jeśli tak to czy granit jest tatrzański czy skandynawski? Trzeba przy tym pamiętać, że we Wrocławiu, Opolu czy Bydgoszczy Niemcy niszczyli złośliwie ważne stanowiska archeologiczne jako POLSKIE a w Chełmnie mieli możność prowadzenia wielkich prac ziemnych.

Ptolemeusz wymienia miasto na Szlaku Bursztynowym SETIDAVY, identyfikowane z Koninem. Nazwa Setidavy jest polska, jako Cuda Szatana czyli Saturna. Na wschodnim skraju Chełmna nad Nerem jest góra Sobótka czyli Szatana. Jest też bretońska legenda o wspaniałym mieście Ys, która do Bretanii nie pasuje. W mieście tym panował mądry król Gradlon, który miał córkę Dahut czy Ahes. Zakochała się ona w miejscowym chłopaku, na co Gradlon się nie godził – wobec czego córeczka wykradła ojcu klucz od tamy i ZATOPIŁA KRÓLESTWO.

Ys może pochodzić od pierwotnej nazwy Kairu AvarIS, gdzie była tama kierująca Nil do Suezu, którą wezyr Józef kazał rozebrać. Ptolemeusz umieszcza jednak nazwę Avaris również na Szlaku Bursztynowym w Polsce, a ponieważ Szlak Bursztynowy to Kanał Przemysłowy więc można wnosić, że polscy Ptolemeusze nazywali Konin KAIREM

Gdy Awarowie przybyli z Mongolii nad Wołgę to przedstawili się jako Przesławni Awarowie ZNAD WISŁY, którzy wysiedlili Sarmatów do Libii, posługując się przy tym polskim tytułem majestatycznym KAGAN od zamku KADZIELNIA w Kielcach. Awarowie pochodzili od Lugiów-Łużyczan, którzy – w ramach kontrybucji – mieli zdobyć w ciągu 2 lat Kursk, ale tego nie wykonali więc zostali zesłani karnie przez Wandalów do Mongolii a oblężenie przejął narzeczony Wandy Rydygier, który Kursk zdobył.

 
 
« powrót|drukuj