Skip Navigation
 

Konrad Mazowiecki z epoki

1229. Pokój Jadwigi z Konradem

1229. Poznań Śląski

1242. Berlinki pod zamkiem Królewskim

Oświadczyny Henryka IV dla Konstancji

Królowa Konstancja Wodzisławicka

Wazowie na zamku Śląskim w Poznaniu

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Monarchia śląska

Małgorzata Kochanowska-Reiche, MISTYCZNE ŚREDNIOWIECZE, Dyrektor Wydawnictwa BoSz Bogdan Szymanik, 38-622 Olszanica 311, cena 87 PLN, przecena 24zł. Brak daty publikacji.

Jest to PORTRETOWA Śląska Sztuka Ołtarzowa. Zdaje się, że najstarszym dziełem tej sztuki jest wrocławski ołtarz Świętej Barbary, przedstawiającej postaciowe portrety Brunona z Kwerfurtu, Storrady Dumnej i Bolesława Chrobrego, co metrykuje tą szkołę OTTOŃSKO. Sztuka ta ma transmisję na Pomorze Powiślańskie i Gdańsk z tej racji, że do zbudowania Godnego Pałacu Królewskiego w Strzegomie dwór Agnieszki Meranki mieszkał na zamku Malborskim. Najwspanialszym dziełem tej Portretowej Śląskiej Sztuki Ołtarzowej jest Poliptyk Grudziądzki, przedstawiający POKÓJ Świętej Jadwigi Śląskiej z Konradem Mazowieckim w r. 1229. Na poliptyku Henryk jest Chrystusem Na Mękach.

Za uwolnienie Henryka Jadwiga dała Konradowi Łęczycę i Sieradz oraz Suwerenność DO URALU, jak mówił Pokój w Suzdalu w r. 1225, którego pamiątka jest portret Czyngis Chana we wrocławskim kościele Marii Magdaleny il. 16, z której to racji Konrad jest w koronie Cesarskiej. Konradowi asystuje Agnieszka z kołem do łamania kości i mieczem KATOWSKIM a Jadwidze jedna z córek Konrada jako Jurysdykcja Morska dla Gdańska i Szczecina. Piotr Czartoryski-Sziler, ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU – Coraz burzliwsze stają się dyskusje w sprawie odbudowy zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława. Zwycięski projekt architekta Witolda Milewskiego, który po korektach został zatwierdzony przez miejskiego konserwatora, próbuje się dziś obalić, Nasz Dziennik, 19 07 2007, s. 9

Artykuł jest MONITEM odbudowy Zamku Poznańskiego w formie wywiadu z Waldemarem Rekściem z Gdańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Ja się tej awanturze nie dziwię, gdyż zdawało mi się, że pomysł odbudowy zamku staromiejskiego w Poznaniu był dla psychiatrycznego leczenia Urszuli Sipińskiej jako architekta.

Skorzystałem z okazji, żeby ANEKTOWAĆ poznański zamek staromiejski, bo jak wynika z Poznania Śląskiego w Atlasie Brauna to został on zbudowany przez Henryka I z Wrocławia. Powodem aneksji Poznania było ujawnienie, że organizatorem zamachu w Gąsawie był Odonicz jako lennik papieski. Henryk został ciężko ranny i dostał się do niewoli Konrada Mazowieckiego, z której go wykupiła Jadwiga za Sieradz i Łęczycę. Po uwolnieniu wypędził Arcybskupa z Kalisza burząc wspaniałą archikatedrę i anektował Poznań lewobrzeżny.

Henryk żył strachem przed Mongołami więc musiał budować skarbiec z Poznaniu, bo Wrocław się do tego nie nadawał. Wieża zamku staromiejskiego została rozebrana z powodu popękania murów po złożeniu tam złoto jesionickiego. Dzięki portowi na pl. Wielkopolskim można było w razie zagrożenia szybciej załadować złoto na szkuty niż z Cytadeli i przewieźć je do Kostrzynia.

Głównym obiektem zamku staromiejskiego był kościół, który Zygmunt III dał jezuitom. Jezuici wystroili kościół, ale zostali usmażeni na wolnym ogniu więc kościół dano franciszkanom. Urszula Sipińska, która na jednym zdjęciu pozuje na Ewę Braun, nie miałaby chyba nic przeciw daniu jej zamku Staromiejskiego? bo pieniądze na jego odbudowę MIAŁA. Ja też nie byłem przeciwny, i dlatego zwracam się po raz XII do Kaczyńskich o wszczęcie śledztwa w sprawie odbudowy zamku Przemysława w Poznaniu za BONY PODATKOWE, bo Społeczny Komitet Odbudowy Zamku NIE WIEDZIAŁ, gdzie ten zamek był.

Zamek Przemysława na Cytadeli był uważany za najwspanialszy w Polsce i Europie po praskim Hradczanie. Jest on na obrazie św. Floriana, przemalowanego z plafonu pałacu Odonicza na Śródce, który dano reformatom. Św. Florian to oczywiście Odonicz z najbliższą rodziną. Wazowie przebudowali zamek Królewski na twierdzę zakopując 2 dolne kondygnacje a Prusacy rozebrali wykorzystali jako piwnice na KAZAMATY ARTYLERYJSKIE, które zachowały się po zniwelowaniu cytadeli przez komunistów. Przez zdemaskowanie tego OSZUSTWA uratowałem Skarbowi Państwa sto milionów zł, gdyż Kaczyńscy anulowali bony, ale nie podziękowali mi.

Grażyna Raszkowska, ZAMEK ZE SZKŁEM I BETONEM – Muzeum Szlachty Mazowieckiej chce dobudować Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie nowoczesną architekturę. Konserwatorzy zabytków są oburzeni, Rzeczpospolita, 01 VIII 2007, s. A4

Niektórzy uważają projekt Marka Kleczkowskiego rozbudowy zamku w Ciechanowie za DOBRY PRZYKŁAD dla odbudowy zamku staromiejskiego w Poznaniu. Wygląda na to, że Kraków zafundował sobie pomnik Drugiej Japonii – gdyż wg wniosku amerykańskiego miał być centrum polskiej robotystyki – więc Poznań zażyczył sobie pomnika Trzeciej Japonii, jako centrum polskiej elektrotechniki, które zlokalizowano na Wzgórzu Staromiejskim, wobec czego Mazowsze zażyczyło sobie Czwartej Japonii?

Ja tą radosną twórczość przerwałem, a teraz żądam po raz XVI śledztwa w/s odbudowy zamku Przemysława za BONY PODATKOWE, gdyż Społeczny Komitet Odbudowy Zamku NIE WIEDZIAŁ, gdzie ten zamek był. Tą niewiedzę tłumaczę konsumpcją fekaliów hitlerowskich i pruskich, którymi w XIX w. otruto Rosję i Francję. Sprawę zamku Staromiejskiego uzasadniam "Poznaniem Śląskim" jako dokumentem aneksji Poznania przez Henryka I z Wrocławia z powodu zamachu w Gąsawie.

Najpierw zamek ciechanowski nazywano zamkiem Bony, a gdy wykazałem, że jest on dużo starszy to zaczęto go zwać zamkiem Książąt Mazowieckich. Jest on pochodną zamku w Przemyślu, który MUSIAŁ budować Chronos po ucieczce z Krakowa przed Krokiem z Pragi. Obaj byli synami greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa, który zbudował Białokamienną Moskwę.

Coś tu jednak „zgrzyta”, bo jeśli STALOWNIE KIELECKIE były budowane na podstawie konwencji zięcia Kroka, Chęsy-Hanysa-Hanzy-Hansa-Amfiktiona z Dionizosem z Tartessu-Tangeru dla dostaw żelaza i STALI do Afryki, to zamek w Ciechanowie jest MŁODSZY. Zamek w Ciechanowie był na wojennej drodze Asklepiosa ze Lwowa do Bałtyku więc był budowany na wzór zamku w Przemyślu.

Tym można też tłumaczyć Grób Księżniczek kultury naddunajskiej, związany z zamkiem w Kruszy Zamkowej w Inowrocławiu, na fundamentach którego zbadano STAROŻYTNE sanktuarium animalistyczne, a jedyną kulturą animalistyczną jest u nas kultura amfor kulistych. Księżniczki mogły polec w walce z najazdem Indoeuropejczyków, tj. Hellenów-Greków, zaś Serenowie-Ariowie zamek w Kruszy rozebrali i urządzili tam sanktuarium.

Poza tym nie wiem, co zamek w Ciechanowie ma ze szlachtą mazowiecką, poza tym, że ją tam więziono? Archeolog niemiecki Heinrich Kusche zidentyfikował gęstą siatkę na zdjęciach satelitarnych Europy - od Szkocji po Armenię - jako NEOLITYCZNE Tunele, które je zinterpretowałem jako lochy zamkowe, zakopywane w XIII wieku, co potwierdzono archeologicznie w Austrii i na Lubelszczyźnie.

Anglicy wykazali, że Najwspanialszy Niemiecki Kodeks – HEIDELBERSKI zwany Manesse, nie jest oryginałem. Jest to kopia sporządzona w Zurychu w l. 1306-40.

Niemcy zidentyfikowali w Kodeksie 170 książąt niemieckich, ale jest to konkurencją Grotowskiego, gdyż GRA ICH książę wrocławski Henryk IV Probus, potem król Polski Henryk III Prawy.

Kodeks jest w języku środkowogórnoniemieckim, jakim mówiono w Pradze, gdzie Henryk wychował się. W r. 1270 powrócił do Wrocławia, żeby przejąć spadek po stryju, ale już w r. 1271 poprowadził hufiec wrocławski na wojnę alpejską z pomocą Czechom, którzy pobili Węgrów. Wówczas otrzymał Pas i Ostrogi oraz zaręczył się z księżniczką opolską Konstancją, która otrzymała w wianie Wodzisław.

Ślub odłożono, gdyż Henryk został wysłany do Heidelbergu, żeby dać burgrabiemu pieniądze na remont zamku Cesarskiego, gdzie Przemysł II Ottokar chciał się Ukoronować na Cesarza Niemieckiego – któremu nie dość było widocznie Nowej Saksonii Fryderyka I Barbarossy. Henryk został w Heidelbergu BOHATEREM LUDOWYM, co wykorzystał dla zwołania pospolitego ruszenia, które spacyfikowało Szwajcarię.

Kontrybucja szwajcarska awansowała burgrabiego Rudolfa Habsburga na palatyna i pretendenta do korony Cesarskiej, co nie było niemiłe książętom Rzeszy, którzy woleli mieć nad sobą łapserdaka niż niż potężnego króla czeskiego. Były wprawdzie trudności z KORONĄ, ale Henryk zaklął wszystkich w capa Koroną Świętego Cesarstwa Rzymskiego, do której rościli i ROSZCZĄ Polacy? Ja to próbowałem wyjaśnić badaniem Relikwiarza Berlińskiego, jako POJEMNIKA na nią? Korona ta bowiem sztuką niemiecką NIE JEST – tak jak relikwiarz – czym chyba kierowali się jej polscy rościciele?

Po koronacji Habsburga w ŁATANYM KUBRAKU ezoteryczną koroną Henryk powrócił do Wrocławia. Ponieważ był niezadowolony potraktowaniem go przy Koronacji w Łatanym Kubraku Koroną Polską to stanął po stronie malkontentów. Doszło do bitwy pod Stolcem k. Ząbkowic, gdzie stronnik Habsburga, Bolesław Dziki z Legnicy UCIEKŁ - ale do Opolan, którzy kontestowali, aż Bolesław przekonał ich, że Zwycięski Ottokar ANEKTUJE ŚLĄSK - wobec czego ci zaatakowali stronnictwo czeskie Od Tyłu.

Niewola Henryka IV pogrążała Przemysła Ottokara, który Skapitulował oddając Habsburgowi Austrię - ale ten zażądał jeszcze Kapitulacji Czech. W pertraktacjach o Uwolnienie Henryka pośredniczyli książęta opolscy jako Szwagrowie, ale został przetrzymany do II wojny austriackiej, w której Rudolf napadł na Ottokara i zabił go w bitwie pod Suchymi Krutami, ściągnął z Czech kontrybucję i anektował Bohemię Naddunajską.

Henryk przyczynił się do uwolnienia następcy tronu czeskiego Wacława u którego został kanclerzem. W architekturze i sztuce Henryka nie ma sztuki niemieckiej tylko CZESKA. Wkrótce złożył urząd kanclerza Czech i podjął walkę o Koronę polską. W bitwie pod Sandomierzem zabił 8 królów tatarskich, 8 wziął do niewoli a 4 uciekło, co było ZJEDNOCZENIEM POLSKI. Pamiątką jest Korona Sandomierska, wzorowana na CZESKIEJ. Henryk został otruty przez niemieckiego lekarza, co wyniosło do Korony Władysława Łokietka, który zdobył insygnia tronowe Henryka i posługiwał się nimi, bo innych nie miał.

Po Stanie Wojennym szef wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, inż. Henryk Rusek otrzymał z Warszawy zlecenie napisania artykułu o dużych brakteatach śląskich, co przekazał mnie. Ja, wychodząc z założenia, że brakteat jest niesuwerenitetem feudalnego władztwa gruntowego doszedłem do wniosku, że była to moneta ŚWINKÓW jako Wolnych Panów Śląskich, co chciałem zaopiniować też u Derwicha, ale potraktował mnie ordynarnie..., BO WŁADZA TO ON. Mój wniosek został jednak przyjęty i opublikowany w biuletynie: Komunikat Wewnętrzny Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, Oddział Wrocław, 4/1985 - 1/1986, pt. WNIOSEK DO SYSTAMATYKI MONETY ŚLĄSKIEJ Z PRZEŁOMU XII I XIII WIEKU (s. 4-5).

Skarb Wiślan znaleziono przy pomocy DAROWANEGO PRZEZ AMERYKANÓW dla UJ sonara Geologicznego, który UJ przekazał AGH, natomiast kaplicę w Poznaniu znalazła ekipa GEORADARU z Wrocławia pod kierunkiem dr Derwicha – byłego komisarza jaruzelskiego mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej na UWr. Jak mnie powiadomił stalinowski prokurator Zbigniew Tuczapski (Ko 692/85/III; 1993-04-26) to STAN WOJENNY NIE ZOSTAŁ WOBEC MNIE ZAWIESZONY – co było tematem rozmowy w Komisji Okręgowej Solidarności a redaktor Krzysztof Mroziewicz ostrzegł mnie przed Lechem Wałęsą.
 
 
« powrót|drukuj