Skip Navigation
 

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Marsz Świętego Emeryka

https://marucha.wordpress.com/2020/09/09/slowianie-ruszaja-na-podboj-europy-czyli-koniec-polski-germanskiej-2/

SŁOWIANIE RUSZAJĄ NA PODBÓJ EUROPY, CZYLI KONIEC „POLSKI GERMAŃSKIEJ”

Skomentowałem to, że Magna Polonia Pobrykała Sobie na MARSZU ŚWIĘTEGO EMERYKA… Największy polski autorytet w tym temacie, Profesor Gerard Labuda, który na Łożu Śmierci zadeklarował się jako KASZUB, nazwał Herwararsagę PIEŚNIĄ O HORWATACH i naśladownictwem zaginionej Pieśni o Hunach. Ja poszedłem Dalej, bo uznałem Herwararsagę za trawestację Węgierskiego Dramatu Narodowego EMERYK na miarę Hamleta. Gdy jednak chciałem to opublikować to doszło do Sprzeczki, w której zagroziłem Redakcji TUSZOWANIEM Węgierskiego Dramatu Narodowego, wobec czego opublikowali streszczenie mego artykułu: Juliusz Prawdzic, KORESPONDENCJA, Odra, 4, kwiecień, 1980, str. 112, co uznałem za „zaklepanie sprawy”. Odnalazłem też PIEŚŃ O HUNACH jako epos Bitwy nad NEDAO-Nidą w r. 454, w której 100 tysięcy Wenedów-Wandalów pokonało 200 tysięcy Hunów, wypędzając ich do Mongolii, gdzie zostali skapitulowani. W Mongolii mogli pozostać tylko ci Hunowie, którzy zadeklarowali się jako TURCY.

O ile Pieśń o Hunach jest eposem z roku 454 to WŁAŚCIWA Saga o Horwatach eposem o NAJAZDACH TURKÓW SELDZUKÓW w latach 986 i 1029. Udało mi się nawet odnaleźć autora Sagi o Horwatach, którym był przybyły do Polski z Judytą Czeską WIDSITH, po której śmierci został wysłany do Anglii z Żądaniem Zaległej Daniny. Saga o Horwatach znad Dniestru ma więc powinowactwo z Pieśnią o Hunach li tylko LIRYCZNE.

SIWKA – I żona Bolesława Chrobrego – jest oficjalnie Węgierką, ale według najazdów Seldzuków to jest ona córką chana Humli, który najechał Podole siłą 343.200 wojowników. Jest szczegółowy opis walki Heidreka-Chrobrego z Humlą, z którego wynika, że Humla dostał się w PUŁAPKĘ na Przełęczy Karpackiej, gdzie został osaczony przez Horwatów i Węgrów. Małżeństwo Chrobrego z córką Humlego SIWKĄ było zaś skutkiem Pokoju, na mocy którego Hunowie-Turcy wycofali się.

Jeśli to jest prawdą to mielibyśmy tu najazdy Turków-Seldzuków na Europę, pokonanych w bitwie na Przełęczy Karpackiej przez Polaków i Węgrów, po której to klęsce Turcy wycofali się do IRANU. Przed urodzeniem Hledra-Bezpryma Chrobry „odesłał” jednak Siwkę teściowi pod pretekstem, że nie była dziewicą, co świadczy o Zerwaniu Pokoju wobec najazdu Turków na Iran.

Po śmierci Chrobrego, gdy trwały jeszcze uroczystości Żałobne przyjechał Ze Wschodu Bezprym. Hledr-Bezprym spotkał Angantyra-Mieczysława II w Arnheim – po skandynawski Miejscu Nad Wodą – którym mógł być KAŁUSZ, gdyż tam powinna być Koncentracja armii polskiej. Angantyr powitał Hledra z Honorem, nazywając go Bratem i Spadkobiercą Wielkiego Króla, ale Hledr Zaproszenia nie przyjął żądając POŁOWY spadku po Chrobrym z PIĘKNYM KAMIENIEM, na co Angantyr, Mieczysław II, odpowiedział, że może mu dać 1/3 w Lenno. Obrażony Bezprym wyjechał zaraz do swego dziada Humlego.

Wiemy skądinąd, że bitwa Bolesława Chrobrego z Hunami była na Bukowinie, którą Chrobry zdobył. Stolicą Bukowiny są zaś Czerniowce od Czarnego Lasu, wobec czego Las Myrkvidr, kojarzący się z Mołdawią, mógł być tym Czarnym Lasem.

Księżna Bukowiny Herda urzędowałaby więc w Czerniowcach: Od Ranka obserwowała z Wieży Bramnej drogę z Wielkiego Lasu, gdzie feralnego ranka pojawił się Wielki Tuman kurzu nawały kawaleryjskiej. Wezwała wojewodę Ormara, któremu kazała przygotować armię Przed Południową Bramą, co Ormar zrobił choć było to niedorzecznością, ale kłócić się z nią widocznie nie chciał. Herda sama włączyła się do walki i wkrótce poległa ze swą gwardią przyboczną a Ormar uciekł z ocalonymi do Kałusza. Zdrożony całodobowym komunikiem wyrzekł do króla: Z POŁUDNIA PRZYBYWAM, TWOJA SIOSTRA KRÓLU NIE ŻYJE.

Wobec tego Mieczysław wysłał posła do Bezpryma i wydał marszałkowi rozkaz: IDŹ DO BOJU NA DUNHEIDĘ, POD STARE JASSÓW GÓRY. Dunheida to Puszcza nad Dniestrem a Góry Jassów to Gorgany, których najwyższy szczyt nazywa się SYWULĄ od Siwki.

Tam rozegrała się II bitwa Hunów z Horwatami, których stolicą był znany z kronik arabskich i irańskich HORWAT – po polsku Czerwony Horwat-Czerwonogród-Czerwień-Zaleszczyki. Armia huńska liczyła 156.000 ludzi a Horwatów było o połowę mniej. 8 dnia Hunowie rzucili się do ucieczki – że RZEKA WYSTĄPIŁA Z BRZEGÓW POKRYTA CIAŁAMI LUDZI I KONI. Król kazał poległych wyciągać z wody, wśród których Rozpoznał Swego Brata Bezpryma ???

Ta ostania informacja jest dziwna, gdyż Bezprym potem znalazł się na Węgrzech, gdzie został przyjęty przez królewicza Emeryka, który zgodził się mu pomóc za zwrot Słowacji, którą Chrobry otrzymał za pomoc w pokonaniu Hunów na Przełęczy Karpackiej.

Na tym kończy się saga o Horwatach, którą prawdopodobnie przynieśli do Skandynawii skandynawscy najemnicy Mieczysława II. Bolesław Chrobry nosił tytuł Króla Gotów, ale GOCJA nie jest nazwą skandynawską. Wizygoci dostarczali rudę szwedzką dla metalurgii kaszubskiej a Ostrogoci dla metalurgii Powiślańskiej, wobec czego nazwy etniczne pochodzą od rudy-GETYTU. Nazwa DUNHEIDA znaczyła Puszczę nad Wielką Rzeką, gdyż w języku staropolskim DUNAJ znaczył Wielką Rzekę, czyli że w 8-dniowej bitwie Turcy byli spychani do Dniestru. Była to rzeka GŁĘBOKA, gdyż wpadając do niej ludzie i konie topili się, że była pokryta ciałami. Angantyr-Mieczysław kazał potem wyciągać ciała. Saga kończy się rozpoznaniem przez króla SWEGO BRATA.

Bezprym jednak uciekł na Węgry, gdzie Emeryk miał odesłać go Cesarzowi, ale wysłali tam syna Bezpryma Dytryka, którego cesarz wykorzystał do najazdu rusko-niemieckiego na Polskę. Mieczysław zaś po pokonaniu nad Łabą Niemców zwrócił się o pomoc do Czechów, oferując im Morawy oraz zrzeczenie się protektoratu nad rządzonym przez panów czeskich Złotem Chazarów w Bratysławie. Cesarz jednak przebił to oferując Czechom księstwo Miśnieńskie, wobec czego Czesi aresztowali Mieczysława.

Chcąc jednak poznać intencje Niemców urządzili makabryczny teatr z kaźnią Mieczysława, w którym prawdziwe było tylko Kastrowanie. Obecni na spektaklu Niemcy UWIERZYLI w Zamordowanie Mieczysława, wobec czego Cesarz odpowiedział Czechom, żeby sobie wzięli Morawy więc Czesi uwolnili eunucha, który wygnał Niemców z Lipska. W czasie tych walk został wzięty przez Polaków syn Bezpryma Dytryk, którego Mieczysław mianował Księciem Miśnieńskim a sam powrócił do Poznania.

Uwięzienie Mieczysława zaskutkowało powodzeniem ataku Jarosława Mądrego na HORWATÓW a Emeryka na Słowację. Jarosław Mądry nie poprzestał jednak na zdobyciu Halicza i podążał na Przemyśl, który stawił mu zbrojny opór aż doczekał odsieczy Emeryka, wobec czego Jarosław cofnął się do miasta SAN a Emeryk obsadził prawy brzeg Sanu.

Wobec tego, że hrabia Spiszu Frankensztajn poprowadził nad San górali i Lachów to Jarosław skapitulował przed Emerykiem i wycofał się za Bug wypędzając z Wołynia Doliwów z Lublina. Pamiątką tego jest dzisiejsza nazwa Sanu JAROSŁAW.

Emeryk osadził w Winnicy Belę, który bił w pobliskiej Bracławie monety węgierskie, i podążył z Bezprymem do oficjalnej stolicy Polski KRUSZWICY, skąd wygnał Masława i osadził tam Bezpryma. Było to PRZED opuszczeniem przez Mieczysława Miśni, o czym świadczą portretowe rzeźby Emeryka i Ofelii w katedrze miśnieńskiej, świadczące o uznaniu przez Mieczysława tego małżeństwa. Wzięcie do niewoli Dytryka Bezprymowicza Umożliwiło Mieczysławowi osadzeniu go w Dreźnie – nazwanego tak od DYTRYKA – i powrót do Poznania. Przypisywane Mieszkowi I krzyżówki są monetami Mieczysława II. Jednak kilka miesięcy później Bezprym i Emeryk zostali w Kruszwicy otruci przez Frankensztajna, który uciekł do Ottona we Wrocławiu, po otruciu którego został Czeskim Palatynem Śląska.

Po otruciu zaś w Poznaniu Mieczysława II w Polsce zaczęły się Prześladowania Łacinników zwane Reakcją Pogańską, której przewodził brat Ofelii Bolesław Zapomniany. Czesi dokonali najazdu na Kraków prowadząc ze sobą uwolnionego przez Rzym od Ślubów Zakonnych Kazimierza Mnicha, którego po zastrzeleniu przez czeskiego kusznika Bolesława Zapomnianego wpuszczono do Krakowa, gdzie ten wpuścił Czechów, którzy opanowali Kraków i WYGNALI GO.

Ten udał się na Węgry, gdzie król węgierski udzielił mu pomocy, dzięki czemu przedostał się do matki w Berlinie. Podczas okupacji Czesi zburzyli Antyczny Kraków DO GRUNTU a ludność wysiedlili, tak że Kazimierz Mnich musiał budować Nowy Kraków "od fundamentów". Ten Nowy Kraków był DWUDZIESTOKROTNIE MNIEJSZY OD STAREGO. Czesi anektowali też Śląsk i dokonali najbardziej Krwawego i Niszczycielskiego najazdu na Wielkopolskę, niszcząc również kościoły. Jednak podczas oblężenia zamku na Cytadeli komes Masława Michał wysłał gońca do Kazimierza w Berlinie, który dokonał odsieczy Cytadeli siłą tylko 500 konnych, co zapoczątkowało Odbudowę Polski.

MARSZ ŚWIĘTEGO EMERYKA z Miszkolca do Kruszwicy jest węgierskim eposem narodowym. Węgrzy uważają, że Zatrzymali wówczas najazd na Polskę Jarosława Mądrego. Węgrzy zajęli wówczas Winnicę, co przyczyniło się do Obudowy Polski przez Kazimierza Mnicha. To próbowano trawestować robiąc z marszu Na Kruszwicę marsz Na Konstantynopol a z pojedynku Beli z Siemiosiłem pod Szczecinem pojedynek Pod KONSTANTYNOPOLEM ???

W Krakowie Czesi nie zburzyli wówczas tylko Go(r)golina-Gargamela-Germanii oraz BALLOCHWALNI-Bałwochwalni na Krzemionkach. Bałwochwalnię zburzył dopiero Bolesław III a Gogolin Obrabował, Spalił i Zburzył Jan Luksemburski, czyli że były to Zbrodnie KATOLICKIE. Wdowa po Emeryku była mniszką klasztoru SŁOWIAŃSKIEGO czyli cyrylometodyjskiego na Słowacji, gdzie prawdopodobnie jest jego grób.

Dunaj to po staropolsku KAŻDA Wielka Rzeka, a Danpar wielką rzekę w KANIONIE czyli Dniestr: Kanion nazywał się Parowem. Gerard Labuda uważał, że Piękny Kamień to Kamieniec Podolski, ale Kamienic leży nad Smotryczem, który wielką rzeką nie jest. Ja na podstawie Pieśni o Horwatach: LAS OGROMNY, CO MYRKVIDR SIĘ ZWIE, KAMIEŃ TAMTEN PIĘKNY, GDZIE GRÓB ŚWIĘTY NAD DANPAREM jestem skłonny uważać Piękny Kamień za Mohylew Podolski.

Mieczysław II był skłonny oddać ów Piękny Kamień Bezprymowi, nazywając go BRATEM I SPODKOBIERCĄ WIELKIEGO KRÓLA, ale sprzeciwił się temu kanclerz Gisur nazywając Bezpryma BĘKARTEM, wobec czego ten Odjechał.
 
 
« powrót|drukuj