Skip Navigation
 

09. WOJNA BOGÓW I GOTYK NADWIŚLAŃSKI

WOJNA BOGÓW zaczęła się od napadu starszego syna Posejdona Buzyrysa na Askelpiosa ze Lwowa. Asklepios rozgromił jednak i zabił Buzyrysa, po czym zajął Lublin, Kielce, Kraków i lewobrzeżny Wrocław, ale na zamku Biskupim na Ostrowie obronił się brat Buzyrysa Innachos.

Z tego wynika taka oto chronologia Wrocławia: Podczas oblegania Innachosa przez Asklepiosa ten zbudował Sypialnię na zamku Królewskim, która została Powtórzona w ZANTYRZE jako Pałac Wielkiego Mistrza. Równocześnie z wrocławskimi budowlami Asklepiosa Innachos podjął budowę wrocławskiej Poczty Głównej, która jest ceglanym naśladownictwem Młynów Rothara w Bydgoszczy, które Rothar WZMOCNIŁ konstrukcją stalową. Gdy zaś Asklepios po wybudowaniu kościoła św. Doroty przy Świdnickiej podjął budowę kościoła Mariackiego Na Piasku, żeby WIDZIEĆ, co się dzieje na zamku Biskupim, to Innachos podjął budowę na zamku Biskupim dwóch ogromnych WIEŻ - żeby widzieć, co się dzieje za kościołem Mariackim. Kapitałem stalownictwa kieleckiego – na świętokrzyskich syderytach i cieszyńskim węglu – syn Asklepiosa Machaon zbudował metalurgię Powiślańską, na szwedzkiej rudzie i sokalskim węglu. Ośrodkiem Metalurgii Powiślańskiej był Toruń a IMPERIAŁEM płocki A'MAZON od którego pochodzi nazwa Mazowsza... ZANTYR w Malborku był zaś redukcją Amazona, wobec czego powinien być budowany PÓŹNIEJ.

Podczas wymiany przez Szwedów pali fundamentowych ZANTYRA od strony Nogatu domagałem się badań dendrologicznych. Dopiero po 10 latach Ktoś napisał, że to NAJSTARSZY ZAMEK CEGLANY W EUROPIE ???

Na rycinie BERLINKI NA ŚLUZIE NOWOMIEJSKIEJ, ROK 1242 jest PALĄCA SIĘ Sypialnia. To jest argumentem, że zbudowana przez Asklepiosa na zamku Królewskim we Wrocławiu SYPIALNIA została POWTÓRZONA przez Machaona w Malborku – a to świadczy, że Najwspanialszy Pałac Cesarski na OVERSBURGU w Kolonii był BLIŹNIAKIEM płockiego Amazona, którego I piętro zostało powtórzone z Malborku jako Zamek Średni.

W końcu XIX wieku Niemcy publikowali dokumenty WYKUPU przez Krzyżaków zamków od wielmożów polskich i pruskich, co u nas popularyzował Kalinka. Najbardziej znany jest wykup Kwidzyna od Stańków w roku 1293. Tego zakazał Hitler, co znaczy, że BEZSENSOWNE przypisywanie budowy zamków mazurskich Krzyżakom jest historiografią nie pruską a Hitlerowską.

Kaplica Świętej Anny w Zantyrze-Malborku ma 2 fazy: WEWNĘTRZYNY Mur Anny Prawdzicowej z VII dekady XI wieku i ZEWNĘTRZYNY mur krzyżacki z lat 90. XIII wieku. Cegła Duńska WYMUSZAŁA Konstruktywizm Ceglany, zwany GOTYKIEM, który to Styl zaczął się od zbudowania przez Innachosa wrocławskiej FARY św. Elżbiety a potem przez Asklepiosa kościołów HALOWYCH przy ul. Świdnickiej i na zamku Piaskowym oraz SYPIALNI na zamku Królewskim - zwanym przez Niemców Polskim. Jako komisarz WOAK wykopalisk archeologicznych Franza J. Straussa na zamku Biskupim zrelacjonowałem zamki po obu stronach Młynówki. Wobec budowy przez Innachosa wielkiego grodu Rusztowego na Ostrowie Asklepios podjął budowę kościoła Mariackiego na wyspie Piaskowej - żeby WIDZIEĆ, co się w tym Grodzie dzieje? Wobec tego Innachos podjął budowę na Ostrowie 2 bardzo wysokich wież, żeby Widzieć, co się dzieje Za Tym Kościołem...

Robotnicy pytali mnie, CO TAKIEGO POWIEDZIAŁEM DOKTOROWI LASOCIE, ŻE CIURNOŚCI DOSTAŁ ??? Pytali go, ale pokładał się ze śmiechu, machał za mną ręką i powtarzał WARIAT, WARIAT, WARIAT... Według mnie nie były to Ciurności a Oskoma - że ja, nasłany przez KW PZPR (?) domyślam się ZAKATOWANIA POPIEŁUSZKI...

https://ksiezycowahipoteza.wordpress.com/beton/00-dre -// Spichlerz Daleka Droga, Gdańsk. Dwie gigantyczne belki betonowe imitujące drewno. Około 2100–2400 BC.

Kilka lat temu byłem w gdańskim urzędzie konserwatorskim, gdzie usłyszałem, że gdy WYMIENIANO PALE FUNDAMENTOWE na wyspie Spichrzy to ZBIEGLI SIĘ RZEŹBIARZE, ale pale były tak SKAMIENIAŁE jakby miały Tysiące lat. Na UGd powiedziano, że BADAĆ ICH NIE SPOSÓB, ale są Przedkrzyżackie... Potem próbki wysłano na UJ, gdzie Orzeczono, że są z lat 2100-2400 BC.

W wykopie przy farze Mariackiej sterczała z fundamentu kamienicy kilka metrów pod ziemią drewniana belka, obrobiona MASZYNOWA więc prosiłem w 4 instytucjach archeologicznych o ZABEZPIECZENIE jej.

W tej sprawie pisał do mnie pan Augustowski z Sieradza, że w wykopach na Rynku Praskim znaleziono ŚREDNIOWIECZNĄ belkę obrabianą Maszynowo, ale nie zbadano dendrologicznie. Rynek Praski w Sieradzu jest pozostałością zamku Królewskiego Henryka III Prawego, ale obrobiona maszynowo belka może świadczyć, że jest STARSZY.

Niemcy sformułowali Polską Architekturę PROFANISTYCZNĄ do czego wlepili Gotyk Nadwiślański jako KOLONIALNY. PAPr mała polegać na małpowaniu przez Polaków gotyku francuskiego z 2-wiekowym opóźnieniem. Marszałkiem Krzyżackiego Gotyku Nadwiślańskiego – bo jest to konkurencja europejska – był nałożnik Hitlera, Profesor Bronisław Geremek, którego zaszczułem na śmierć.

Po powrocie z RFN byłem w Kozie Miejskiej na spotkaniu z czeskimi historykami architektury, którym powiedziałem, że jak Czesi chcą małpować architekturę niemiecką to ja nie mam nic naprzeciw, ale z opóźnieniem lat 20 a nie 400. Podczas wykopalisk Franza J. Straussa na zamku Biskupim byli u nas CI czescy historycy architektury z których dr. Lasota szydził: JAK IM AUSTRIACY PRZYKAZALI W ROKU 1918 TAK ONI SIĘ MODLĄ DZIŚ.

Gotyk nadwiślański traktuję jako efekt Cegły Duńskiej wytwarzanej do Dziś, która Wymuszała KONSTRUKTYWIZM. Pierwszą budowlą z Cegły Duńskiej w Polsce jest mur Starówki Płockiej ZELNIKA, który został wygnany przez Posejdona DO RYGI, gdzie zabrał muratorów i STALOWNIKÓW kieleckich. Budownictwo CEGLANE upowszechnił zaś u nas Pan Oceanów POSEJDON, którego kościoły zachowały się jako TARGOWE.

W Wojnie Bogów Innachos zbudował OBECNĄ farę wrocławską, co zapoczątkowało architekturę FARNĄ, a okupujący potem lewobrzeżny Wrocław Asklepios ze Lwowa zbudował kościoły halowe przy Świdnickiej i na Wyspie Piaskowej, zaś jego syn Machaon budował metalurgię Powiślańską na szwedzkiej rudzie i sokalskim węglu, budując Wspaniały Toruń, Elbląg, zamek A'Mazon w Płocku i Zantyr w Malborku.

Po zbudowaniu metalurgii Powiślańskiej Lwów BRAŁ jednak WSZYSTKO, co kończyło Wojnę Bogów, wobec czego zaszachowany TORUNIEM Innachos, który trzymał się dzięki metalurgii sudeckiej, na kowarskich magnetytach i wałbrzyskim węglu, musiał skłonić Pragę do małżeństwa z Foreneuszem, który wyglądał jak żyjący wówczas w Europie hipopotam liberyjski. Nakłonił ją zaś obietnicą anektowania przez Kroków Nadrenii, czego dokonał.

Po zakończeniu Wojny Bogów aliansem matrymonialnym Foreneusza z Pragą posejdonida Ogiges-Ajgialos podjął budowę metalurgii Kaszubskiej, na szwedzkiej rudzie i cieszyńskim węglu - budując w tym celu kanał Przemysłowy Sosnowiec-Bydgoszcz, który przedłużono potem do Dunaju. To była II faza Gotyku Nadwiślańskiego, który w następnym pokoleniu Praga z Foreneuszem rozwinęli Architekturą Nadreńską, która jest DUMĄ NIEMIEC - od hipopotama liberyjskiego ???

Kościoły gdańskie są Jednej Szkoły Muratorskiej – prawdopodobnie BIECKIEJ – późniejsze od katedry królewieckiej. Praga i Foreneusz chcieli zbudować Miasto jakiego Nie Było i Nie Będzie, co im się prawie udało. OVERSBURG był budowany z AMAZONEM, jednak niezadowolony z aneksji lewego brzegu Renu Tartess nasłał na nich Hellenów skandynawskich, którzy Foreneusza zabili. Wobec tego Innachos zawarł pokój z Tartessem, oddając Iberom lewy brzeg Renu, gdzie są wspaniałe katedry nadreńskie Trytona. Praga wróciła do Krokowa, który zaczęto zwać PRAGĄ a Hellenowie przywrócili Pradze nad FoRENem nazwę KOLONII od Deukaliona.

Taka jest historia DUMY NIEMIEC czyli miasta, jakiego Nie Było i Nie Będzie.
 
 
« powrót|drukuj