Skip Navigation
 

09. WOJNA BOGÓW I GOTYK NADWIŚLAŃSKI

Prawnuki Posejdona

http://www.praslowianie.pl/praslowianie-slowianska-europa-kultura-pucharow-lejkowatych-prapolska.html // KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH I NARODZINY PRA-POLSKI

Blog prasłowianie.pl zafundował nam Pierwsze Państwo Polskie Kultury Pucharów Lejkowatych (KPLe), która – prowadząc handel z Indiami – musiała mieć organizację TERYTORIALNĄ od Wezery do Dniepru. - Coś w rodzaju Założenia Chin przez kulturę trypolską, która ma Poważniejsze Dane.

Barwienie tynku LAZURYTEM z Afganistanu było jednak dziełem nie KPLe, ale starszej kultury badeńskiej z Bratysławy, której północną Osią Komunikacyjną mogła być faktycznie DUCZA-Wisła, ale Posejdonidzi KPLe bardzo szybko zbudowali Kanał Przemysłowy Sosnowiec-Bydgoszcz – zwany WIDAWĄ od latarni nawigacyjnych – który przedłużyli przez Kanał Górnośląski do Odry i Morawą do Dunaju, ścierając się tam WOJENNIE (graniczna twierdza Hlinsko) z Metalurgią Brdneńską.

Tu muszę jednak entuzjastów Pra-Polski KPLe rozczarować, bo KPLe była językowo Pragrecka, gdy Słowianie należą do ARYJSKIEJ grupy językowej (kultura amfor kulistych), co nie przeszkadzało Prapolakom mienić się MAJESTATYCZNIE Synami Posejdona wg literatury antycznej. Założyciel Polski Popiel Wielki, Władca Mórz Neptun czy Pelops byli oficjalnie POSEJDONIDAMI z Poznania, gdzie Aryjczycy nie pchali się, zachowując granicę na Kanale Przemysłowym.

Mamy też Pramatkę, która Posejdona Nie Znała.

Ponieważ NIKT nie podpisał się pod tą PRA-POLSKĄ KPLe to wymaga śledztwa, gdyż jest to HEREZJA w złym tego słowa znaczeniu. Ja w mym komputerze znalazłem: http://mbc.malopolska.pl/Content/90956/przekroj_2004_015.pdf // NIEMIECKI BISKUPIN – CZASY ŚWIETNOŚCI BISKUPINA PRZYPADAJĄ NA VIII WIEK PRZED NASZĄ ERĄ. SŁOWIANIE POJAWILI SIĘ W TEJ OKOLICY 1300 LAT PÓŹNIEJ. PRAWDOPODOBNIE WIĘC GRÓD ZBUDOWALI GERMANIE. PRASŁOWIANIE TO GERMANIE.

P i o t r S t a n i s ł a w s k i, PRASŁOWIANIE TO G E R M A N I E. Prasłowiański gród w Biskupinie? Bursztynowy szlak naszych praojców? To wielkie naukowe pomyłki. Mieszkańcy Biskupina w życiu nie słyszeli o żadnych Słowianach. A nawet gdyby słyszeli, to ktoś musiałby im o tym opowiedzieć w starogermańskim.

Kalambur PRASŁOWIANIE TO GERMANIE kojarzy oba artykuły z Krakowską Szkołę Archeologiczną szofera Hitlera Oskara Schindlera. Generalny Gubernator Hans Frank nazwał swój zamek rezydencjonalny Przegorzelec-Wartenburg – odbudowany fragment Go(r)golina-Gargamella-Germanii – GERMANIĄ, wobec czego odwiedził go na Wawelu Hitler z Himmlerem, którzy Wyperswadowali mu to.

Gdy ja zabrałem się za PRZEGORZELEC jako „przepalony” to Krakowska Szkoła Archeologiczna musiała z Coś tym zrobić? więc wobec wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – co uznali za Likwidację Polski – ogłoszono 11 IV 2004, że PRASŁOWIANIE TO GERMANIE.

Świadczy o tym ta LAURKA: P i o t r S t a n i s ł a w s k i, Za pomoc w przygotowaniu tekstu dziękuję profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu i doktorowi Jackowi Andrzejowskiemu. Korzystałem z książek „Cień Światowita” pod redakcją A. Kokowskiego i „Wielka historia Polski”, tom 1, P. Kaczanowskiego, J.K. Kozłowskiego i J. Wyrozumskiego. Zdjęcia naczyń pochodzą ze stałej ekspozycji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz trwającej tam wystawy „Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku”.

Ja zgodziłem się z tym w tym sensie, że WEDŁUG Generalnego Gubernatora Hansa Franka Rzymianie nazywali grecki Gargamel a słowiański Go(r)golin GERMANIĄ. Była to więc klasyczna Kradzież Nazwy – jak PRUSY od wytępionych przez Krzyżaków Prusów, czy KOMUNIZM od średniowiecznej Komuny jako suwerenności finansowej. WALKI RZYMIAN Z GERMANAMI były więc wojnami z Wielką Lechią, którą Adolf Hitler anektował na żydowskie LEHI Do Hongkongu, jak wcześniej Wandalów Śląskich. AJ, WAJ WAJ…

Jeśli Prasłowianie to GERMANIE a Prapolacy to NIEMCY to wystarczy Polaków nauczyć eine Weltschprache…

Można powiedzieć, że tak jak kapitałem metalurgii SUDECKIEJ Posejdon zbudował Poznań a Tymoteusz Wrocław tak kapitałem metalurgii KIELECKIEJ Asklepios i Machaon zbudowali metalurgię Powiślańską i Gotyk Nadwiślański z TORUNIEM a Ogiges-Ajgialos kanał Przemysłowy i metalurgię Kaszubską z GDAŃSKIEM i BYDGOSZCZĄ. KOLONIĘ zbudowali zaś Foreneusz z Pragą kapitałem metalurgii Brdneńskiej.

Przez przedłużenie kanału Przemysłowego kanałem Gónośląskim i Morawskim nastąpił PODZIAŁ Dunaju na Górny BRDNEŃSKI oraz Środkowy i Dolny KIELECKI. Z tej racji mamy wyraźną granice Wojenną na Średniogórzu Czesko-Morowskim między kulturami badeńską, która dostarczała żelazo górnym Dunajem na Ren i Rodan, a kulturą pucharów lejkowatych, dostarczającą żelazo na środkowy i dolny Dunaj oraz przewłoką Bośniacka na Adriatyk.

Najstarsza z 4 dzieci Pragi i Foreneusza Śnieżka wysłała najmłodszego z braci Apisa do Włoch jako Lorda-Protektora Horusa, który w walce z Setem o schedę po zamordowanym przez Seta k'Ozyrysie-Kazimierzu stracił oko. Apis pomagał Horusowi przy budowie obecnej katedry weneckiej, co było recepcją przez Egejów cegły Duńskiej. Gdy zaś dziad Innachos kazał Apisowi zbudować Wspaniały Kijów i Hiperboreję czyli Nowogród Wielki to Apis robił to tak, jak się tego nauczył w Wenecji – wyciągając poprawnie Wnioski.

Wracającego z konsekracji Świątyni Apollina w Hiperboreii średniego Lyrkosa nagabił przy Gotlandii król Hellenów Stafylos z wieścią minorową: Innachos umarł a dziadowiznę zagarnął starszy Kar-k'Orfeusz z Krakowa, który właśnie budował KALISZ. Tu Chytry Grek dał Lyrkosowi propozycję Nie Do Odrzucenia: JAK CHCE POSTAWIĆ NOGĘ NA OJCZYSTEJ ZIEMI TO MUSI KOPULOWAĆ JEGO CÓRKĘ HEMITEĘ, która nalewała doskonałe wino z Atlasu, i Uzna zabór przez Greków Nadrenii, do czego dołoży Meklemburgię. - Dzięki temu Stafylos zbudował katedry Lundzie i Lubece a Lyrkos OBECNĄ katedrę w Poznaniu.

K'Orfeusza wygnali zaś nad Marmarę, gdzie przez przekopanie Bosforu podjął budowę Troi na Złotym Rogu. Był on nie synem a prawnukiem Posejdona z Poznania. Wspomagał go wygnany z Włoch Set, który zbudował Hissarlik, brany głupowato za Troję. Gdy Niemcy stwierdzili, że zamek książęcy Dolny w Opolu budował warsztat Hissarlika to wpadli w panikę i zamek Dolny ROZEBRALI z wybraniem fundamentów. Profesor Zin mówił, że stare Ślązaczki przyprowadzały wnuków, którym mówiły TO ROZBIERAJĄ POLSKĘ.

Gdy nad Bosforem Eurydykę-EUROPĘ ukąsił wąż to Orfeusz zbudował jej mauzoleum jako TRYKONCHES z kopii Czterokonchesu LILA WENEDA w Bydgoszczy, zburzonej przez Krzyżaków i Czechów jako Katedra na zamku Biskupim. Z tego wnoszę, że mieli na to dyspensę papieską, jak na katedrę Świętego Wita w Kruszwicy.

Według Izaaka Newtona to Świątynia Salomona była KOPIĄ Hagia Sophi w Konstantynopolu. Newton przypisał budowę Świątyni faraonowi Sezostrisowi III – co suponuje, że obrażeni za Słupy Graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc na Wieńce nie przysłali. Wobec tego Sezostris kazał je wyrabować z Hagia Sophi, gdzie zastąpiono je PRZYPORAMI. Hagia Sophia jest 6 metrów wyższa od WRATISLAWII, gdyż bydgoszczanie myśląc o Odbudowie Lili Wenedy taką wysokość Bergowi DOPUŚCILI. Wratislawia miała być wzorcem Hitlerowskiego Pomnika ZWYCIĘSTWA.

Według mnie Orfeusz zbudował też Piramidę w Bośni i Pałac Habsburgów w Budzie na miejscu pałacu Pana. Śnieżka zbudowała zaś obecną katedrę Magdeburską i olbrzymią katedrę HALOWĄ Matki Boskiej Śnieżnej w Pradze, której nawy zburzyli Brandenburczycy. Wspaniały Szczecin wybudował zaś syn Lyrkosa i Hemitei Bazylios, czym budowa infrastruktury miejskiej Europu Środkowej została właściwie zakończona - od TORUNIA DO SZCZECINA.

Gdy we Włoszech Set zamordował Ozyrysa to najstarsza córka Pragi i Foroneusza Śnieżka ogłosiła protekcję nad nieletnim Horusem przysyłając mu jako Protektora swego młodszego brata Apisa, który pomagał w budowie obecnej katedry weneckiej. Katedra ta jest o wiek młodsza od pierwszych ceglanych kościołów w Polsce, co dezawuuje Cegłę Lombardzką na rzecz Duńskiej Zelnika. Set uciekł do Kara-k'Orfeusza w Krakowie, który kazał mu budować zamek Niski w zachachmęconym Lirkosowi Opolu.
 
 
« powrót|drukuj