Skip Navigation
 

08. ROMAŃSKIE KREMLINY I EMPORIA

Prawnuki Posejdona

Można powiedzieć, że tak jak kapitałem metalurgii SUDECKIEJ Posejdon zbudował Poznań a Tymoteusz Wrocław tak kapitałem metalurgii KIELECKIEJ Asklepios i Machaon zbudowali metalurgię Powiślańską i Gotyk Nadwiślański z TORUNIEM a Ogiges-Ajgialos kanał Przemysłowy i metalurgię Kaszubską z GDAŃSKIEM i BYDGOSZCZĄ. KOLONIĘ zbudowali zaś Foreneusz z Pragą kapitałem metalurgii Brdneńskiej.

Przez przedłużenie kanału Przemysłowego kanałem Gónośląskim i Morawskim nastąpił PODZIAŁ Dunaju na Górny BRDNEŃSKI oraz Środkowy i Dolny KIELECKI. Z tej racji mamy wyraźną granice - prawie Wojenną - na Średniogórzu Czesko-Morowskim między kulturami badeńską, która dostarczała żelazo Ren i Rodan na a pucharów lejkowatych dostarczająca żelazo na środkowy i dolny Dunaj oraz przewłoką Bośniacka na Adriatyk.

Najstarsza z 4 dzieci Pragi i Foreneusza Śnieżka wysłała najmłodszego z braci Apisa do Włoch jako Lorda-Protektora Horusa, który w walce z Setem o schedę po zamordowanym przez Seta k'Ozyrysie-Kazimierzu stracił oko. Apis pomagał Horusowi przy budowie obecnej katedry weneckiej, co było recepcją przez Egejów cegły Duńskiej. Gdy zaś dziad Innachos kazał Apisowi zbudować Wspaniały Kijów i Hiperboreję czyli Nowogród Wielki to Apis robił to tak, jak się tego nauczył w Wenecji – wyciągając poprawnie Wnioski.

Wracającego z konsekracji Świątyni Apollina w Hiperboreii średniego Lyrkosa nagabił przy Gotlandii król Hellenów Stafylos z wieścią minorową: Innachos umarł a dziadowiznę zagarnął starszy Kar-k'Orfeusz z Krakowa, który właśnie budował KALISZ. Tu Chytry Grek dał Lyrkosowi propozycję Nie Do Odrzucenia: JAK CHCE POSTAWIĆ NOGĘ NA OJCZYSTEJ ZIEMI TO MUSI KOPULUJE JEGO CÓRKĘ HEMITEĘ, która nalewała doskonałe wino z Atlasu, i Uzna zabór przez Greków Nadrenii, do czego dołoży Meklemburgię. - Dzięki temu Stafylos zbudował katedry Lundzie i Lubece a Lyrkos OBECNĄ katedrę w Poznaniu.

K'Orfeusza wygnali zaś nad Marmarę, gdzie przez przekopanie Bosforu podjął budowę Troi na Złotym Rogu. Był on nie synem a prawnukiem Posejdona z Poznania. Wspomagał go wygnany z Włoch Set, który zbudował Hissarlik, brany głupowato za Troję. Gdy Niemcy stwierdzili, że zamek książęcy Dolny w Opolu budował warsztat Hissarlika to wpadli w panikę i zamek Dolny ROZEBRALI z wybraniem fundamentów. Profesor Zin mówił, że stare Ślązaczki przyprowadzały wnuków, którym mówiły TO ROZBIERAJĄ POLSKĘ.

Tam Eurydykę-EUROPĘ ukąsił Wąż. Orfeusz zbudował jej mauzoleum jako TRYKONCHES z kopii Czterokonchesu LILA WENEDA w Bydgoszczy, zburzonej przez Krzyżaków i Czechów jako Katedra na zamku Biskupim. Z tego wnoszę, że mieli na to dyspensę papieską, jak na katedrę Świętego Wita w Kruszwicy.

Według Izaaka Newtona to Świątynia Salomona była KOPIĄ Hagia Sophi w Konstantynopolu. Newton przypisał budowę Świątyni Salomona faraonowi Sezostrisowi III – co suponuje, że obrażeni za Słupy Graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc na Wieńce nie przysłali. Wobec tego Sezostris kazał je wyrabować z Hagia Sophi, gdzie zastąpiono je PRZYPORAMI. Hagia Sophia jest 6 metrów wyższa od wrocławskiej WRATISLAWII, gdyż bydgoszczanie myśląc o Odbudowie Lili Wenedy taką wysokość Bergowi DOPUŚCILI. Wratislawia miała być wzorcem Hitlerowskiego Pomnika ZWYCIĘSTWA.

Według mnie Orfeusz zbudował też Piramidę w Bośni i Pałac Habsburgów w Budzie na miejscu pałacu Pana. Śnieżka zbudowała zaś obecną katedrę Magdeburską i olbrzymią katedrę HALOWĄ Matki Boskiej Śnieżnej w Pradze, której nawy zburzyli Brandenburczycy. Wspaniały Szczecin wybudował zaś syn Lyrkosa i Hemitei Bazylios, czym budowa infrastruktury miejskiej Europu Środkowej została właściwie ukończona: OD TORUNIA DO SZCZECINA. Gdy we Włoszech Set zamordował Ozyrysa to najstarsza córka Pragi i Foroneusza Śnieżka ogłosiła protekcję nad nieletnim Horusem przysyłając mu jako Protektora swego młodszego brata Apisa, który pomagał w budowie obecnej katedry weneckiej. Katedra ta jest o wiek młodsza od pierwszych ceglanych kościołów w Polsce, co dezawuuje Cegłę Lombardzką na rzecz Duńskiej Zelnika. Set uciekł do Kara-k'Orfeusza w Krakowie, który kazał mu budować zamek Niski w zachachmęconym Lirkosowi Opolu.

Wracającego z konsekracji Świątyni Apollina w Hiperboreii średniego Lyrkosa nagabił przy Gotlandii król Hellenów Stafylos z wieścią minorową, że Innachos umarł a dziadowiznę zagarnął starszy Kar-k'Orfeusz z Krakowa, który właśnie budował KALISZ. Tu Chytry Grek dał Lyrkosowi propozycję Nie Do Odrzucenia: JAK CHCE POSTAWIĆ NOGĘ NA OJCZYSTEJ ZIEMI TO MUSI KOPULUJE JEGO CÓRKĘ HEMITEĘ, która nalewała doskonałe wino z Atlasu, i Uznać zabór przez Greków Nadrenii, do czego dołoży Meklemburgię. - Dzięki temu Stafylos zbudował katedry Lundzie i Lubece a Lyrkos OBECNĄ katedrę w Poznaniu. K'Orfeusza wygnali zaś nad Marmarę, gdzie przez przekopanie Bosforu podjął budowę Troi na Złotym Rogu. Był on nie synem a prawnukiem Posejdona z Poznania. Wspomagał go wygnany z Włoch Set, który zbudował Hissarlik, brany głupowato za Troję. Gdy Niemcy stwierdzili, że zamek Książęcy w Opolu budował warsztat Hissarlika to wpadli w panikę i zamek opolski ROZEBRALI z wybraniem fundamentów. Profesor Zin mówił, że stare Ślązaczki przyprowadzały wnuków, którym mówiły TO ROZBIERAJĄ POLSKĘ. Tam Eurydykę-EUROPĘ ukąsił Wąż. Orfeusz zbudował jej mauzoleum jako TRYKONCHES z kopii Czterokonchesu LILA WENEDA w Bydgoszczy, zburzonej przez Krzyżaków i Czechów jako Katedra na zamku Biskupim. Z tego wnoszę, że mieli na to dyspensę papieską, jak na katedrę Świętego Wita w Kruszwicy. Według Izaaka Newtona to Świątynia Salomona była KOPIĄ Hagia Sophi w Konstantynopolu. Newton przypisał budowę Świątyni Salomona faraonowi Sezostrisowi III – co suponuje, że obrażeni za Słupy Graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc na Wieńce i Półwieńce nie przysłali. Wobec tego Sezostris kazał je wyrabować z Hagia Sophi, gdzie zastąpiono je PRZYPORAMI. Hagia Sophia jest 6 metrów wyższa od wrocławskiej WRATISLAWII, gdyż Bydgoszczanie myśląc o Odbudowie Lili Wenedy taką wysokość Bergowi DOPUŚCILI. Wratislawia miała być wzorcem Hitlerowskiego Pomnika ZWYCIĘSTWA. Według mnie Orfeusz zbudował też Piramidę w Bośni i Pałac Habsburgów w Budzie na miejscu pałacu Pana. Śnieżka zbudowała zaś obecną katedrę Magdeburską i olbrzymią katedrę HALOWĄ Matki Boskiej Śnieżnej w Pradze, której nawy zburzyli Brandenburczycy. Wspaniały Szczecin wybudował zaś syn Lyrkosa i Hemitei Bazylios, czym budowa infrastruktury miejskiej Europu Środkowej została właściwie ukończona: OD TORUNIA DO SZCZECINA. Wspaniały Szczecin jako DRUGI LONDYN padł ofiarą II krucjaty, gdy Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód.
 
 
« powrót|drukuj