Skip Navigation
 

11. SERENOWIE I IMPERIALIZM EGIPSKI

Wielkim Budowniczym był Zeus z Poznania. Zbudował on OBECNY zamek Hamleta w Helsingorze oraz zamki na Wałach Chrobrego: GRYF i GRABOWIEC. Zalecał się do Hery z Pragi, która miała Humory. Doszło do zerwania konkurów i Wojny, w trakcie czego wódz Hery Herkules pobił Zeusa.

Tartess-Tanger chciał wykorzystać klęskę Zeusa do zdobycie kaszubskiej TECHNOLOGII Żelaza więc wysłał na Pomorze amerykańskich Serenów kultury amfor kulistych. Zaniepokojona tym Hera pomogła Zeusowi pobić ich na Wolinie, ale ten zażądał odsunięcia Herkulesa, który go Upokorzył, wobec czego wysłali Herkulesa do Hiszpanii, żeby rozprawił się z Feakami, którzy bruździli jej we Włoszech.

To się skończyło fatalnie, bo następca Wandaluza Szreniawa zawarł sojusz z Egiptem, który dzięki temu PODBIŁ EUROPĘ jako kultura pucharów dzwonowatych a Serenom kultury amfor kulistych dostało się 25% Europy.

KULTURA PUCHARÓW DZWONOWATYCH JAKO IMPERIALIZM EGIPSKI

Panowało przekonanie o iberyjskiej genezie kultury pucharów dzwonowatych, ale Gordon Childe wyprowadził ją z Egiptu, co powtórzyli niektórzy Polacy. Ja przyjąłem, że był to imperializm Starego Państwa. W tym świetle to od Chalibów powinna pochodzić nazwa Cheb na strategicznej drodze z Mielnika do Bayreuth, gdzie zaczynał się spław Menem do Renu.

Zeus z Herą uciekli na Słowację a Szreniawa zbudował sobie w Kielcach Zamek Biskupi, ale Egipcjanie Wyprosili Go Za Pilicę więc zbudował sobie Zamek Ujazdowski w Warszawie. To dało Egiptowi stalownictwo Kieleckie i powołało UNIWERSALIZM Starego Państwa. Egipcjanie zbudowali na Wawelu kasztel Marii Egipcjanki, który zainspirował Zamki kultury amfor kulistych zwane błazeńsko Krzyżackimi. Zamki te były na kapitale bursztynu kopalnego jako KADZIDŁA, które Saba z Salomonem zastąpili MIRĄ.

Upadku Starego Państwa w r. 2181 pne. wywołał powstanie antyegipskie w Czechach, wobec czego egipski gubernator Kassateryd-Bohemii k'OZYRYS-Kazimierz wezwał Serenów z Kujaw, którzy dokonali okupacji Bohemii jako kultura amfor kulistych. Potem jednak Serenowie dogadali się z powstańcami i wynieśli nad górną i środkową Wisłę – co wiemy z wandalskiej kroniki Prokosza. POWSTAŃCY Chalibscy powołali Rzeszę Albańską ze stolicą w Pradze i Sejmem Śląskim we Wrocławiu, co nazywa się kulturą unietycką. Serenowie ewakuowali Bohemię i Morawy LIKWIDUJĄC metalurgię Brdneńską.

Powstanie IMPERIALIZMU Starego Państwa na Stalownictwie kieleckim i metalurgii kaszubsko-powiślańskiej dostarczanej przez Serenów kanałem Przemysłowym na Dunaj, powołało Architekturę BETONOWO-ŻELBETOWĄ na Całym ŚWIECIE. Architektura ta była i może JEST niszczona jako Dziewiętnastowieczna: http://forum.wandaluzja.pl/viewtopic.php?p=10412#10412//. Jak stwierdzili egiptolodzy angielscy, francuscy i amerykańscy to architekturę tą należy datować na XXV-XXI wiek, czyli Stare Państwo egipskie.

W ten sposób kultura amfor kulistych podzieliła się na Słowian-Wenedów na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce (kultura grobio-śmiardowska), Ariów w Małopolsce (kultura trzciniecka) i Amazonów-Sarmatów na Powiślu. Między Chalibami z Pragi a Wandalami doszło do walki o Kraj Orny na północ od Sudetów – po grecku Góry Żelazne - ale Sąd Bogów przyznał tą ziemię Herze. Apollin to uznał, ale odgrażał się, że Deszczów Znad Oceanu tam NIE PRZEPUŚCI. Przyznanie tego Kraju Ornego Chalibom-Ilirom-Albańczykom powołało kulturę Unietycką ze stolicą w Pradze i autonomicznym Sejmem Śląskim we Wrocławiu. Była to Federalna Rzesza Albańska czyli DUMA ALBIONU.

Z powodu sojuszu Ariów z Ilirami kultury unietyckiej Średnie Państwo egipskie odzyskało ziemie tylko na lewym brzegu Renu. Do r. 1625 pne sojusz ten był zwrócony głównie przeciw Wandalom, którzy eksportowali żelazo kaszubskie do Italików nad dolnym Renem.

Chłopi szwedzcy wykuwali z zimie placuszki żelazne zwane OSMUNDEM, które ładowano jako balast statków płynących po pszenicę ukraińską. Osmund znaczył Wschodnie Miasto czyli Rygę a w Oliwie przekuwano go węglem z tratew – co może być argumentem, że system ten zaczął się od budowy Rygi przez Zelnika PRZECIW Posejdonowi w XXXXVIII w. pne.

Miałem zajęcia z archeologii u nacjonalistki Elżbiety Ostrowskiej, która była wspólnikiem Hawrota i Koćki. Po r. 1990 Małachowicz proponował jej kierowanie pracami archeologicznymi w katedrze wrocławskiej, ale odmówiła twierdząc, że wszystko zostało tam przekopane przez Niemców BEZ DOKUMENTACJI, co znaczyło, że nie będzie zmieniać ustaleń Hawrota i Koćki. Była to próba kupienia jej, wobec czego musiała umrzeć, żeby Małachowicz mógł jechać z finansowanymi przez Niemców fekaliami pruskimi i hitlerowskimi.

Akademia Nauk NRD tańczyła przy mnie boczkaja, aż Franz J. Strauss kupił u Stasi mą Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej za 8 mld DM. Równocześnie Stasi dokonało zamachu na moje Kultury Megalityczne (Burchard Brentjes, Von Schanidar bis Akkad, Urania Verlag 1968, 1976), gdzie czytamy, że kultury megalityczne pochodzą od palestyńskiej kultury Ghassul. Tego nikt nie powtórzył, ale na podstawie tego Prezydent Sadat wygnał mnie z Egiptu. Wybryk ten został skontrowany przez Greków i Rosjan MEGALITAMI NA BAHAMACH, opuszczonymi 7 tys lat temu (UNESCO Curier, V/1972), które ja zinterpretowałem jako plażowe porty wielorybnicze.

W odpowiedzi na to wycofałem mój kapitał egiptologiczny do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI a reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem Francuzom. Ci robili to dobrze, ale nie powoływali się na mnie, przypisując inicjatywę intelektualną sobie.

Ponieważ Filarem światowego imperializmu egipskiego było Stalownictwo Kieleckie to Egipcjanie musieli budować Imperialny WAWEL (patrz Stonehenge). Pamiątka tego imperialnego Wawelu egipskiego jest kasztel Marii Egipcjanki po którym zachowały się baszty Senatorska, gdyż było tam więzienie Stanu, i Sandomierska.

https://www.google.com/search?q=zamek+w+kwidzynie+wn%C4%99trze&tbm=isch&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiJ9Pz7gavyAhWkChAIHRcUBvQQrNwCKAB6BQgBEKAC&biw=908&bih=476#imgrc=BW-mSqg-I-8p9M//

https://skomplikowane.pl/na-trasie/zamek-w-kwidzynie/ ZAMEK W KWIDZYNIE – ŚREDNIOWIECZNA PEREŁKA Z NAJWIĘKSZYM… WYCHODKIEM W EUROPIE

W końcu XIX wieku Niemcy publikowali akty Wykupu przez Krzyżaków Zamków od wielmożów polskich i pruskich, co popularyzował Kalinka. Najbardziej znanym Aktem jest zakup od Stańków KWIDZYNA w roku 1293, gdzie Krzyżacy dobudowali Wiadukt dla PRZEŁADUNKU zboża z kryp na statki, który Gamonie nazywają Największym Wychodkiem w Europie ??? - Niech sobie ten Wychodek przeniosą na GOgGOLIN-GARGAMELL-GERMANIĘ, gdzie urzędował Dobrotliwy Król Obżartuch.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNiojqvd53Jo3ZS6UGz2NQKCpeQvTvQ1Ib7g&usqp=CAU

Zamek Krzyżacki w Szczytnie jest ZAGADKĄ. Musimy jednak powiedzieć, że To Nie Jest Zamek Krzyżacki. Budowę fortycji z kamienia NARZUTOWEGO mógł podjąć Chronos, jak w Kazimierzu Dolnym poniżej cytadeli. Sądząc po grubości murów to fort był wysoki. Po wypędzeniu Juranosów przez Posejdona fort SZCZYT został spalony i został odbudowany częściowo Cegłą Duńską. Z kamienia rozbiórkowego I i II piętra SZCZYTA zbudowano fundament KASZTELU, gdzie jest obecnie RATUSZ. To jest prawdopodobnie Najdziwniejszy Ratusz w Polsce ???

Obecny stan Fortu można tłumaczyć ROZKUWANIEM starych okien i obdukcją Starych Ścian MŁOTAMI, których Ubytki wypełniano cegłą czyli naprawą Starych Murów Cegłą. Z kamienia rozbiórkowego Fortu zbudowano FUNDAMENT Kasztelu.

Jest pytanie, KTO zbudował Kasztel? Ja uważam za MODEL Zamków Mazurskich kasztel Marii Egipcjanki na WAWELU kultury pucharów dzwonowatych. Fort SZCZYT mógł być w Ruinie, aż przyszli Serenowie kultury amfor kulistych, którzy stwierdzili, że SZCZYT nie nadaje się do zamieszkania więc odbudowali cegłą Parter na magazyn i zbudowali Kasztel, który Niemcy adaptowali na RATUSZ.

Zamek i kościół gotycki w Reszlu były budowane przez jeden warsztat muratorski, jak Zamek i Katedra w Olsztynie, być może Ten Sam ??? Z Krzyżakami to nie mogło mieć nic wspólnego, gdyż nie jest to architektura Niemiecka czy Średniowieczna, jak Zamki Krzyżowców czy BASTYLIE – tak że Krzyżacy musieli wznosić fortycje ODMIENNE z adaptacją budownictwa starego. W Toruniu Krzyżacy zbudowali Nowe Miasto, w Kwidzynie dobudowali WIADUKT a w Gdańsku na miejscu zburzonego przesz nich wspaniałego kościoła św. Mikołaja – uważanego przez nich za Heretyka – zbudowali kościółek Św. Elżbiety. W XIX wieku Niemcy publikowali akty Wykupu zamków od wielmożów polskich i pruskich, czego ZAKAZAŁ Hitler.

Jest więc sprawa, czy OLSZTYN zbudowali Serenowie kultury amfor kulistych, czy Jacyś Inni ??? Stać ich było z racji metalurgii Powiślańskiej i bursztynu kopalnego jako kadzidła świątynnego, które Saba z Salomonem zastąpili mirą arabską. Metalurgią Powiślańską kierował TORUŃ a Kaszubską GDAŃSK, wobec czego baronów metalurgii powiślańskiej stać było na Wspaniałą Architekturę już w V tysiącleciu pne, o czym świadczy poza Toruniem Chełmno, Chełmża, Grudziądz czy Elbląg.

ZAMKI były efektem FEUDALIZACJI, bo silne centralizmy ZAKAZYWAŁY budownictwa zamkowego, obsadzając istniejące zamki Kasztelanami jako Urzędnikami. Zamki Mazurskie są symptomem Feudalizacji – według mnie Bursztynowej. Polegało to prawdopodobnie na SOJUSZU imperializmu egipskiego Starego Państwa w KRAKOWIE z baronami bursztynowymi, co nazywa się Szlakiem Bursztynowym. Baronowie spławiali jednak bursztyn z Żelazem Powiślańskim Prypecią i Dnieprem do Serbina i dalej do Pontu nad Bosforem, co nazywało się Królestwem Bosforańskim. Kanał Przemysłowy: Bydgoszcz-Sosnowiec-Racibórz-Ostrawa-Bratysława był do wożenia Rudy, Węgla i ŻELAZA. Za tą chronologią Szczytna mam całą torbę naboi.
 
 
« powrót|drukuj